Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2011

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 27.4.2011 KLO 12.00 Orionin liikevaihto tammi-maaliskuulta 2011 oli 244 miljoonaa euroa (215 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana), ja se kasvoi 14 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Ilman kertaluonteista 7 miljoonan euron maksua Endo Pharmaceuticalsilta kasvu oli 10 %. · Liikevoitto oli 93 (71) miljoonaa euroa. · Voitto ennen veroja oli 93 (71) miljoonaa euroa. · Omavaraisuusaste oli 44 % (44 %). · Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 72 % (56 %). · Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 66 % (54 %). · Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,49 (0,37) euroa. · Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,34 (0,22) euroa. · Orion arvioi vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2010.

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA


  1-3/11 1-3/10 Muutos % 2010
Liikevaihto, milj. EUR 244,1 214,5 +13,8 % 849,9
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 185,0 157,5 +17,5 % 620,7
    % liikevaihdosta 75,8 % 73,4 %   73,0 %
Liikevoitto, milj. EUR 92,9 71,0 +30,7 % 254,2
    % liikevaihdosta 38,0 % 33,1 %   29,9 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 92,7 70,8 +30,8 % 252,6
    % liikevaihdosta 38,0 % 33,0 %   29,7 %
Tuloverot, milj. EUR 24,2 18,5 +31,1 % 67,9
T&K-kulut, milj. EUR 19,8 19,2 +3,1 % 85,5
    % liikevaihdosta 8,1 % 9,0 %   10,1 %
Investoinnit, milj. EUR 7,2 8,0 -10,4 % 39,2
    % liikevaihdosta 2,9 % 3,7 %   4,6 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 812,3 771,8 +5,3 % 745,8
Omavaraisuusaste, % 44,1 % 43,8 %   62,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -29,3 % -20,9 %   -12,2 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 110,1 131,6 -16,3 % 110,0
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 343,9 303,6 +13,3 % 168,4
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR 214,9 201,8 +6,5 % 167,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 72,1 % 55,5 %   45,0 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 66,3 % 54,0 %   40,7 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,49 0,37 +30,9 % 1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,49 0,37 +30,9 % 1,31
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,34 0,22 +55,2 % 1,26
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,54 2,39 +6,6 % 3,32
Henkilömäärä kauden lopussa 3 217 3 115 +3,3 % 3 131
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 179 3 123 +1,8 % 3 137
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 44,4 40,1 +10,7 % 170,3


Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Myynti kehittynyt vahvasti"

"Liikevoittomme parani alkuvuonna selkeästi edellisestä vuodesta. Hyvä kehitys johtui myynnin vahvasta ja ennakoitua paremmasta kasvusta, johon sisältyi kertaluonteinen 7 miljoonan euron maksu Endo Pharmaceuticalsilta."

"Parkinson-lääkkeidemme myynti oli vertailukautta suurempi. Tulevaisuuden kannalta on erityisen ilahduttavaa, että myös muiden tuoteryhmiemme myynti jatkoi vahvaa kasvuaan. Alkuperälääkkeistä Precedexin ja Easyhaler-tuoteperheen myynnit nousivat nopeimmin. Erityistuotteiden alueella jatkuneet panostukset Skandinavian itsehoitotuotteiston ja itäisen Euroopan toiminnan kehittämiseen sekä jatkuviin tuotelanseerauksiin ovat olleet tuloksellisia. Myös Eläinlääkkeiden ja Orion Diagnostican alkuvuosi on ollut menestyksellinen."

"Tutkimuskulumme olivat alkuvuonna vain hieman vertailukautta suurempia, koska potilaiden rekrytointi uusiin kliinisiin tutkimuksiimme kuten alfa 2c -reseptorin antagonisti- sekä androgeenireseptoriantagonisti- kehitysohjelmiin ovat vasta alkaneet. Loppuvuonna näiden tutkimusten päästyä täyteen vauhtiin tulevat myös niiden kustannukset kasvamaan."

"Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinin myyntilupakäsittely jatkuu Euroopan lääkeviranomaisen toimesta ennakoidulla ja aiemmin ilmoitetulla aikataululla. Tuotteella tehtyjen kliinisten tutkimusten tuloksia esiteltiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa tieteellisessä kongressissa."

"Liikevaihtomme on kehittynyt tammi-maaliskuussa ennakoitua paremmin, ja tämän seurauksena myös liikevoittomme on parantunut odotettua voimakkaammin. Hyvin sujunut alkuvuosi on nostanut näkemystämme koko vuoden kehityksestä, ja tästä johtuen muutimme 13.4.2011 julkaistulla pörssitiedotteella kuluvan vuoden näkymäarviotamme. Uuden arvion mukaan liikevaihtomme kasvaa hieman ja liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä kasvaa. Koko näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivuilta 6-7."
 

Katsauskauden tapahtumia

24.1. Orion aloitti patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Comtan®-lääkettä Yhdysvalloissa suojaavaa patenttiaan.

28.1. Orion ja Endo Pharmaceuticals Inc. ilmoittivat allekirjoittaneensa sopimuksen uudenlaisesta yhteistyöstä syöpälääkkeiden tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotteistuksessa.

1.3. Orion luovutti yhteensä 102 900 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2010 maksettavina osakepalkkioina.

31.3. Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

13.4. Orion paransi näkymäarviota vuodelle 2011, koska alkuvuoden myynti on kehittynyt hyvin.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään keskiviikkona 27.4.2011 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 891 283 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:
Soitettaessa Yhdysvalloista +1 866 803 8344
Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta on nähtävissä myöhemmin samana päivänä kotisivuillamme olevan linkin kautta. Suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin samana päivänä.

Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orionin kalenterissa 2011

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 20112.8.2011
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 201125.10.2011


Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja     puh. 010 426 2883

www.orion.fi
www.orion.fi/sijoittajille
 

Taloudellinen katsaus kaudelta 1-3/2011

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuoden 2011 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 244 miljoonaa euroa (215 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä), ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 14 %. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 3 miljoonaa euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 231 (203) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 114 (101) miljoonaa euroa eli 49 % (49 %). Orionin Stalevo® (karbidopa, entakaponi ja levodopa) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) -Parkinson-lääkkeiden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli yhteensä 74 (66) miljoonaa euroa. Tämä oli 32 % (32 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston kokonaisliikevaihto oli 157 (138) miljoonaa euroa ja se kasvoi 15 % vertailukaudesta ja 9 % ilman kertaluonteista 7 miljoonan euron maksua Endo Pharmaceuticals Inc.:ltä.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 14 (12) miljoonaa euroa.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 93 (71) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 31 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 92 (71) miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukaudesta 31 %. Bruttokate kasvoi liikevaihtoa nopeammin johtuen erityisesti rojaltien ja etappimaksujen kasvusta. Toiminnan kiinteät kulut kasvoivat ennakoidusti vertailukaudesta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan vuosi ja erityisesti myynti on alkanut hyvin. Liikevoitto oli 2,8 (2,2) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 23 %.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat ennakoidusti ja olivat 52 (44) miljoonaa euroa. Kulujen 19 %:n nousu johtuu myynnin kasvattamiseksi ja tuotteiston kehittämiseksi tehdyistä lisäpanostuksista monilla eri liiketoiminta- ja maantieteellisillä alueilla.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 20 (19) miljoonaa euroa ja ne nousivat 3 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 8 % (9 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 18 (18) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut kasvoivat hieman ja olivat 9 (8) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 2 (vertailukaudella pienensivät tulosta 2) miljoonaa euroa. Nämä erät koostuivat lähinnä valuuttakurssisuojauksista aiheutuvista eristä.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 93 (71) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,49 (0,37) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,49 (0,37) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,54 (2,39) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 72 % (56 %), ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 66 % (54 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -29 % (-21 %) ja omavaraisuusaste oli 44 % (44 %). Konsernitaseen vieras pääoma 31.3.2011 oli 454 (435) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 110 (132) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 88 (109) miljoonaa euroa. Koroton vieras pääoma sisältää myös maaliskuussa omasta pääomasta irronneet, mutta vasta huhtikuussa maksetut osingot ja pääoman palautukset.

Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 215 (202) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta parani selkeästi vertailukaudesta ja oli 58 (39) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani selvästi alkuvuonna 2011 ja käyttöpääomaan sitoutui lisää rahaa yhtä paljon kuin vertailukaudella eli 34 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman nousu johtuu liikevaihdon kasvun seurauksena lisääntyneistä myyntisaamisista ja varastomääristä.

Investointien rahavirta oli -9 (-8) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta oli -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 7 (8) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 5 (5) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 3 (3) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2011


Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010.

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta. Tutkimuskulut kasvavat vuodesta 2010.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa vuodesta 2010.

Konsernin investoinnit ovat noin 45 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Näkymien perustelut

Hintakilpailu Suomen markkinalla jatkuu myös vuonna 2011. Tuotelanseeraukset kuitenkin tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Parkinson-lääkkeiden markkinamyynnin kasvu oli vuonna 2010 hieman alle 10 %. Myynnin kasvun odotetaan edelleen hidastuvan vuoden 2011 aikana. Toimitukset Novartikselle ovat tyypillisesti olleet suurimmillaan vuoden alkupuoliskolla ja pienimmillään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Geneerisen kilpailun alkamisen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 ei odoteta olennaisesti vaikuttavan Orionin myyntiin vuoden 2011 kuluessa.

Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2011 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat varsin tarkasti ennakoitavissa. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2011 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, ja sen vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa.

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2011 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia.

Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle.

Pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
·    liikevaihdon ja liikevoiton orgaanisen kehityksen parantaminen tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla
·    toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta
·    rahoitusaseman säilyttäminen vakaana, jolloin omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla.

Nykyisin noin kolmannes Orionin liikevaihdosta muodostuu Stalevo®- ja Comtess®/Comtan®-lääkkeiden myynnistä. Näiden Parkinson-lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012-2013, minkä vuoksi niiden myynnin arvioidaan laskevan lähivuosina. Orion tuo jatkuvasti markkinoille uusia tuotteita korvaamaan liikevaihdon laskua.

Orionin lähivuosien liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen riippuu siitä nopeudesta, jolla Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku ja toisaalta muiden tuotteiden myynnin kasvu kehittyvät tulevaisuudessa. Tämä luo konsernin liiketoiminnalle epäjatkuvuuskohdan.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.3.2011 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 47 483 699 (51 140 668) kappaletta ja B-osakkeita 93 774 129 (90 117 160) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Maaliskuun 2011 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 413 754 (214 424) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.3.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 043 034 355 (1 112 716 096) ääntä.

Orionilla oli maaliskuun 2011 lopussa 60 388 (57 454) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-maaliskuussa 2011 osakkeita muunnettiin yhteensä 79 866 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006 ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 409 miljoonaa euroa.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja osakeantivaltuutus viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Orionin hallitus päätti 18.5.2010 omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan yhtiö hankki 11.-18.8.2010 yhteensä 300 000 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Osakkeet hankittiin käytettäväksi osana Orion-konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää. Hankinnan jälkeen hallituksella ei ole käyttämättömiä valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseen. Omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 24.3.2010.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutusta on käytetty jäljempänä "Osakepohjainen kannustinjärjestelmä" -jaksossa mainitulla tavalla.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2010 konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Orion luovutti 1.3.2011 yhteensä 102 900 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2010 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 16,7488 euroa, joka oli Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2011.  Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 1 723 452 euroa.

Omistuspohja

Orionilla oli maaliskuun 2011 lopussa 60 388 (57 454) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (94 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 53 % (53 %) ja kaikista äänistä 65 % (61 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 37 (32) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 26 % (22 %) ja 5 % (4 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli maaliskuun 2011 lopussa 413 754 (214 424) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,3 % (0,2 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,04 % (0,02 %).

Orionin tietoon ei ole tullut katsauskauden aikana tahoja, joiden omistus yhtiön osakepääomasta tai sen äänimäärästä ylittää arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen.
 

Yhtiökokouksen päätöksiä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 31.3.2011. Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2010.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2010.

Osakekohtainen osinko 1,20 euroa osakkeelta

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 5.4.2011 ja maksupäivä 12.4.2011.

Pääoman palautus 0,06 euroa osakkeelta

Osakkeenomistajille päätettiin jakaa vapaasta omasta pääomasta pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,06 euroa osaketta kohden. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä oli 5.4.2011 ja maksupäivä 12.4.2011.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 4.-8.4.2011 hankittiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19 600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 29.4.2011. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Ylikurssirahaston alentaminen

Orion Oyj:n taseen 31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa päätettiin alentaa 17 797 958,60 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi uudelleen Matti Kavetvuon.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-maaliskuussa 2011 oli 3 179 (3 123). Maaliskuun 2011 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 217 (3 115) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 515 (2 491) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 702 (624) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-maaliskuulta 2011 olivat yhteensä 44 (40) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 4.9.2009 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sandoz International GmbH ja Sandoz Inc. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Sandoz Canada Inc. Oikeudenkäynti koskee Orionin patenttia nro 4,910,214 sekä Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.

Sandoz on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex®-nimisestä Orionin alkuperälääkkeestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml), jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Sandoz-yhtiöitä vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset.

Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.

Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Tuomioistuimen vahvistaman aikataulun mukaan jutun pääkäsittely alkaa 13.11.2012.

Oikeudenkäynti Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 24.1.2011 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa patenttiaan nro 5,446,194.

Mylan pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg kuten Orionin Comtan®-nimisessä alkuperälääkkeessä.  Comtania käytetään Parkinsonin tautia sairastavien, tilanvaihteluoireista kärsivien potilaiden hoitoon levodopa/karbidopa-lääkityksen lisänä. Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Comtan-lääkettä yksinoikeudella Yhdysvalloissa.
 

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2011 oli yhteensä 474 (464) miljoonaa euroa, ja se nousi 2 % edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa oli yhteensä 49 (47) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus oli 10 % (10 %), mikä on yli neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 928 miljoonaa dollaria (1001 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 7 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun päättyneeltä 12 kk:lta oli 1017 (907) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 12 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin USA:ssa ja Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2010 päättyneeltä 12 kk:n jaksolla oli Yhdysvalloissa 181 (175) miljoonaa dollaria, ja se kasvoi 3 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 158 (149) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %, ja Japanissa 47 (33) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 43 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 20 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 10 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 160 miljoonaa dollaria joulukuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (101 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 59 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 132 (85) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 55 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 231 (203) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 % edellisen vuoden vertailuajankohdasta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 92 (71) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 31 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 40 % (35 %) segmentin liikevaihdosta. Tulos sisältää 7 miljoonan euron kertaluonteisen maksun Endo Pharmaceuticalsilta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli127 (112) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 13 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 55 % (55 %). Myydyimpien valmisteiden listalta selvästi nopeimmin kasvoi tehohoitorauhoite Precedex®. 

Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 114 (101) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 49 % (49 %).
 
Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermosto-sairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 113 (94) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 21 %.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 74 (66) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi 12 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 32 % (32 %). Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 49 (42) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 18 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle kasvoivat 27 %, ja Comtan-toimitukset 7 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä oli yhteensä 24 (24) miljoonaa euroa. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 20 (20) miljoonaa euroa ja Comtessin 4 (5) miljoonaa euroa.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä, mutta yhtiöllä ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin arvio valmistuu.

Sydämen vaikean vajaantoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 11 (10) miljoonaa euroa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 9 (7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 18 %. Easyhaler-tuotteiden myynti oman myyntiverkoston kautta Euroopassa jatkoi vahvaa kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myös partnerimyynnin kehitys oli positiivista etenkin Saksassa, joka kuuluu tuoteperheen suurimpiin markkinoihin.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (vaikuttava aine deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 8 (5) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 52 %. Markkinamyynnin kasvu oli vahvaa kaikilla markkina-alueilla. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 80 (73) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 %. Yksikön liikevaihto Suomen ulkopuolisilla markkinoilla kasvoi 20 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu oli vahvaa etenkin Skandinaviassa, jossa Orionin tavoitteena on luoda kotimarkkina-asema. Kehitys oli myönteistä myös Venäjällä ja itäisessä Euroopassa. Geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden lanseerausten määrä säilyi korkealla tasolla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-maaliskuussa 2011 oli 54 (52) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orionilla on Suomessa laaja, erityisesti vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden muodostama tuotteisto sekä kilpailukykyinen itsehoitotuotteisto.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa tammi-maaliskuussa 2011 oli 14 (10) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 35 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä. Voimakas liikevaihdon kasvu on tulosta pitkäjänteisestä työstä markkina-aseman vahvistamiseksi kilpailukykyisen tuotteiston avulla.
 
Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 12 prosenttia 17 (15) miljoonaan euroon. Tulosyksikön liikevaihdosta 39 % (37 %) muodostui eläinrauhoitteiden mynnistä, joiden liikevaihto kasvoi 18 %. Orionin eläinrauhoitteet ovat Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli).

Alkuvuoden aikana tehdyt tuotelanseeraukset ja uudet jakelusopimukset vahvistivat Orionin asemaa Pohjoismaiden eläinlääkemarkkinalla, jossa Orion kuuluu kolmen suurimman eläinlääkemarkkinoijan joukkoon.

Lääketeollisuus ry:n tilastoinnin mukaan eläinlääkkeiden kokonaismarkkina Suomessa oli noin 11 (11) miljoonaa euroa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Orion oli toiseksi suurin toimija 19 % (19 %) markkinaosuudella. Viidestä suurimmasta eläinlääkeyrityksestä Orion oli ainoa, joka kasvatti myyntiään viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-maaliskuussa 2011 oli 13 (14) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-maaliskuussa 2011 olivat 20 (19) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 18 (18) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 8 % (9 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Endo Pharmaceuticals Inc. ilmoittivat tammikuussa allekirjoittaneensa sopimuksen uudenlaisesta yhteistyöstä syöpälääkkeiden tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotteistuksessa. Yhtiöt alkavat kehittää yhteensä kahdeksaa lääkeaihiota, joista neljä kummaltakin osapuolelta. Yksi ohjelmista on kliinisessä vaiheessa. Yhtiöt jakavat kliiniset kehityskustannukset. Orion saa kehitystyön tuloksena syntyvien tuotteiden markkinointioikeudet Euroopassa ja Venäjällä, Endo Pharmaceuticals puolestaan Pohjois-Amerikassa.

Samaan aikaan yhteistyösopimuksen solmimisen kanssa Endo Pharmaceuticals hyödynsi mahdollisuutta lisensoida pisimmällä kehityksessä olevan yhteistyön alaisista lääkeaihioista. Kyseessä on Orionin kehittämä uusi androgeenireseptoriantagonisti pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon. Yhtiöt jatkavat nyt yhdessä lääkeaihion kehitystyötä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Endo Pharmaceuticals on maksanut Orionille kertaluonteisena maksuna 7 miljoonaa euroa. Kliininen tutkimus on alkanut kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Euroopassa.

Orionin tehohoitorauhoite deksmedetomidiinia koskeva myyntilupakäsittely jatkuu Euroopan lääkeviranomaisen toimesta ennakoidulla ja aiemmin ilmoitetulla aikataululla. Tuotteella tehtyjen kliinisten tutkimusten tuloksia esiteltiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa Brysselissä ISICEM-kongressissa (International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine).

Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Tuloksia myyntilupaan tähtäävistä tutkimuksista odotetaan vuoden 2011 aikana. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartiksen tavoitteena on jättää myyntilupahakemus vuoden 2011 aikana.

Orionilla on käynnissä toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla. Varhaisen vaiheen tutkimuksissa lääkeaihion on todettu sopivan mahdollisesti Alzheimerin taudin ja Raynaudin oireyhtymän hoitoon.

Orion kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta, joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Tuotteen kehitys on kliinisen vaiheen tutkimuksissa.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö GTx ilmoitti maaliskuussa, että GTx ja ranskalainen lääkeyhtiö Ipsen ovat päättäneet yhteistyön, joka keskittyi toremifeenin käyttöön 80 mg:n annostuksella eturauhassyövän hoidosta johtuvien haittavaikutusten hoidossa. Orion on alun perin kehittänyt toremifeenin rintasyövän hoitoon.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 14 (12) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 17 %.

QuikRead®-tulehdustestien myynti jatkui vahvana. Myös luu- ja sidekudosaineenvaihduntaa mittaavien kollageenitestien myynti kehittyi suotuisasti. Kehitys Pohjoismaissa oli vertailukautta vahvempaa ja myynnin kasvu jatkui mm. Kiinassa ja Tsekissä.

Vuonna 2010 aloitettiin sekä QuikRead 101 -järjestelmän helppokäyttöisyyttä lisäävän prefilled-tuoteversion että uuden sukupolven mittalaitteen QuikRead go®'n lanseeraukset, jotka etenivät alkuvuonna suunnitelmien mukaisesti.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,8 (2,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 23 % ja oli 20 % (19 %) segmentin liikevaihdosta.


Espoossa 27.4.2011

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
 talousjohtaja
Taulukko-osa


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 1-3/11 1-3/10 Muutos % 2010
Liikevaihto 244,1 214,5 +13,8 % 849,9
Myytyjen suoritteiden kulut -72,7 -69,7 +4,3 % -283,2
Bruttokate 171,4 144,8 +18,4 % 566,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2,1 -2,4 +185,8 % 1,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut -52,1 -43,9 +18,6 % -188,9
T&K-kulut -19,8 -19,2 +3,1 % -85,5
Hallinnon kulut -8,7 -8,2 +6,4 % -39,3
Liikevoitto 92,9 71,0 +30,7 % 254,2
Rahoitustuotot 1,3 1,0 +32,6 % 4,2
Rahoituskulut -1,5 -1,2 +26,0 % -5,9
Voitto ennen veroja 92,7 70,8 +30,8 % 252,6
Tuloverot -24,2 -18,5 +31,1 % -67,9
Tilikauden voitto 68,5 52,4 +30,7 % 184,7

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
 
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,5 -0,2 +131,3 % 1,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -0,1      
Muuntoerot -0,6 0,4 -230,5 % 1,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,2 0,2 -692,4 % 2,9
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 67,3 52,6 +27,9 % 187,6
         
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN        
Emoyhtiön omistajille 68,5 52,4 +30,7 % 184,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0
         
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN        
Emoyhtiön omistajille 67,3 52,6 +27,9 % 187,6
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,49 0,37 +30,9 % 1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,49 0,37 +30,9 % 1,31
         
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 12,9 8,7 +48,2 % 38,9
Palkat ja muut henkilöstökulut 44,4 40,1 +10,7 % 170,3

1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.

KONSERNITASE


 VARAT
milj. EUR 3/11 3/10 Muutos % 2010
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 185,1 190,9 -3,0 % 187,1
Liikearvo 13,5 13,5   13,5
Aineettomat oikeudet 61,0 63,7 -4,3 % 65,3
Muut aineettomat hyödykkeet 4,4 3,7 +19,2 % 4,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,4 0,1   1,3
Myytävissä olevat sijoitukset 1,3 1,0 +35,7 % 1,0
Eläkesaaminen 32,7 29,8 +9,7 % 31,6
Laskennalliset verosaamiset 2,7 5,5 -50,9 % 2,9
Muut pitkäaikaiset saamiset 2,3 0,8 +212,9 % 2,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 304,4 308,9 -1,5 % 309,3

Vaihto-omaisuus 136,9 123,8 +10,5 % 131,1
Myyntisaamiset 131,7 121,6 +8,3 % 118,3
Muut saamiset 24,5 15,6 +56,4 % 20,0
Rahamarkkinasijoitukset       77,7
Rahavarat 214,9 201,8 +6,5 % 89,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 507,9 462,9 +9,7 % 436,5
         
Varat yhteensä 812,3 771,8 +5,3 % 745,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT
milj. EUR 3/11 3/10 Muutos % 2010
Osakepääoma 92,2 92,2   92,2
Ylikurssirahasto 17,8 17,8   17,8
Käyttörahasto 0,5 8,9 -94,5 % 8,9
Muut rahastot 0,9 -0,2 +525,3 % 1,6
Kertyneet voittovarat 246,9 217,8 +13,3 % 346,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 358,3 336,6 +6,5 % 467,4
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 +18,8 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 358,4 336,6 +6,5 % 467,4

Laskennalliset verovelat 44,3 41,9 +5,8 % 44,8
Eläkevelvoitteet 0,7 0,8 -13,7 % 0,7
Varaukset 0,3 0,4 -43,7 % 0,4
Pitkäaikaiset korolliset velat 87,5 108,8 -19,5 % 87,5
Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,4 -72,9 % 0,1
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 132,9 152,3 -12,7 % 133,6

Ostovelat 41,4 40,5 +2,3 % 49,0
Tilikauden verovelat 23,9 10,7 +123,3 % 12,7
Muut lyhytaikaiset velat 233,1 208,8 +11,7 % 60,6
Varaukset 0,0 0,0    
Lyhytaikaiset korolliset velat 22,6 22,8 -1,1 % 22,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 321,1 282,8 +13,5 % 144,8
         
Velat yhteensä 454,0 435,2 +4,3 % 278,4
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 812,3 771,8 +5,3 % 745,8

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA    
a. Osakepääomab. Ylikurssirahastoc. Käyttörahastod. Muut rahastote. Muuntoerotf. Kertyneet voittovaratg. Määräysvallattomien omistajien osuus


h. Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2010 92,2 17,8 23,0 0,0 -5,7 311,7 0,0 439,1
Tilikauden tulos           52,4   52,4
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos       -0,2       -0,2
Muuntoerot         0,4     0,4
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus     -14,1     -141,0   -155,1
Osakekannustinjärjestelmä           0,1   0,1
Oma pääoma 31.3.2010 92,2 17,8 8,9 -0,2 -5,3 223,2 0,0 336,6

Oma pääoma 1.1.2011 92,2 17,8 8,9 1,6 -4,4 351,2 0,0 467,4
Tilikauden tulos           68,5   68,5
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos       -0,5       -0,5
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     -0,1       -0,1
Muuntoerot


  -0,6  
-0,6
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa        
Osingonjako ja pääoman palautus     -8,5     -169,0   -177,5
Osakekannustinjärjestelmä           1,3   1,3
Muut muutokset           -0,2   -0,2
Oma pääoma 31.3.2011 92,2 17,8 0,5 0,9 -5,0 251,9 0,0 358,4

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAmilj. EUR 1-3/11 1-3/10 2010
Liikevoitto 92,9 71,0 254,2
Oikaisut 12,0 10,1 33,7
Käyttöpääoman muutos -33,9 -34,7 -27,6
Maksetut korot -1,3 -0,9 -5,7
Saadut korot 1,4 1,0 4,3
Maksetut verot -13,4 -7,2 -49,9
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 57,7 39,4 209,1
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -6,0 -6,4 -22,1
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3,7 -2,0 -13,3
Osakkuusyrityksen hankinta -0,0   -1,3
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,3   4,5
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden

 
sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,1 0,1 1,2
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,2 0,2
Investointien rahavirta yhteensä -9,2 -8,1 -30,8
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,1 0,1 0,6
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,3 -0,3 -2,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -21,0
Omien osakkeiden hankinta     -4,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako -0,0 -0,0 -155,3
Rahoituksen rahavirta yhteensä -0,2 -0,2 -182,2
Rahavarojen ja rahamarkkinasijoitusten muutos 48,3 31,1 -4,0
       
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset kauden alussa 167,2 170,5 170,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,5 0,3 0,7
Rahavarojen ja rahamarkkinasijoitusten muutos 48,3 31,1 -4,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa 214,9 201,8 167,2
Täsmäytys taseen rahavaroihin      
Taseen rahavarat kauden lopussa 214,9 201,8 89,5
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa     77,7
Rahavirtalaskelman rahavarat 214,9 201,8 167,2


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET


milj. EUR 3/11 3/10 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 187,1 192,0 192,0
Lisäykset 4,7 5,4 23,3
Kiinteistöosakeyhtiön myynti     -0,5
Muut vähennykset -0,3 -0,1 -1,1
Poistot ja arvonalentumiset -6,4 -6,5 -26,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 185,1 190,9 187,1

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR 3/11 3/10 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 69,5 67,0 67,0
Lisäykset 2,5 2,6 14,6
Vähennykset -0,0   -0,0
Poistot ja arvonalentumiset -6,5 -2,2 -12,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 65,4 67,4 69,5

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. EUR 3/11 3/10 2010
       
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA      
Annetut kiinteistökiinnitykset, 41,0 41,0 41,0
josta Eläkesäätiölle annetut 9,0 9,0 9,0
Takaukset 1,2 1,1 1,3

MUUT VASTUUT      
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 3,8 4,2 4,1
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3

JOHDANNAISSOPIMUKSET
milj. EUR 3/11 3/10 2010

VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET    
Käypä arvo, milj. EUR 0,7 -1,8 -0,8
Nimellisarvo, milj. EUR 49,4 70,5 56,1
       
VALUUTTAOPTIOT      
Käypä arvo, milj. EUR 0,6   -0,0
Nimellisarvo, milj. EUR 41,2   33,4

SÄHKÖJOHDANNAISETKäypä arvo, milj. EUR 1,2 -0,5 1,9
Nimellismäärä, GWh 183 156 171

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSAmilj. EUR 1-3/11 1-3/10 2010
Johdon työsuhde-etuudet 3,0 2,6 4,4

Segmenttikohtaiset tiedot


LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR 1-3/11 1-3/10 Muutos % 2010
Lääkeliiketoiminta 231,0 203,3 +13,6 % 806,2
          Alkuperälääkkeet 113,4 93,5 +21,3 % 370,9
          Erityistuotteet 80,2 73,1 +9,6 % 298,6
          Eläinlääkkeet 17,1 15,3 +11,9 % 67,5
          Fermion 12,9 13,5 -4,8 % 44,9
          Sopimusvalmistus ja muut 7,4 7,9 -5,7 % 24,4
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,7 11,7 +16,7 % 46,1
Konsernierät -0,6 -0,6 -2,4 % -2,4
Konserni yhteensä 244,1 214,5 +13,8 % 849,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
milj. EUR 1-3/11 1-3/10 Muutos % 2010
Lääkeliiketoiminta 92,3 70,5 +30,8 % 252,2
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,8 2,2 +23,4 % 6,1
Konsernierät -2,1 -1,7 +24,0 % -4,1
Konserni yhteensä 92,9 71,0 +30,7 % 254,2


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN2011 2010 2009
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 231,0 203,7 203,2 196,0 203,3 181,9 181,8 185,9
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,7 11,8 10,5 12,1 11,7 12,0 10,5 11,0
Konsernierät -0,6 -0,6 -0,5 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5
Konserni yhteensä 244,1 214,9 213,2 207,4 214,5 193,3 191,8 196,4

LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN2011 2010 2009
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 92,3 49,9 71,5 60,4 70,5 45,5 56,6 51,6
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,8 1,0 1,0 1,9 2,2 1,2 1,0 1,1
Konsernierät -2,1 1,7 -1,8 -2,3 -1,7 -2,8 -1,9 -2,3
Konserni yhteensä 92,9 52,6 70,6 60,0 71,0 43,9 55,7 50,4

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2011 2010 2009
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Suomi 59,1 61,0 57,6 53,7 56,9 59,2 55,6 55,0
Skandinavia 33,4 28,6 28,4 28,1 29,0 25,9 24,5 25,8
Muu Eurooppa 80,2 77,4 70,0 72,7 72,1 72,8 68,9 71,8
Pohjois-Amerikka 38,7 22,1 31,1 26,3 30,3 12,1 18,1 18,2
Muut maat 32,8 25,8 26,0 26,7 26,1 23,4 24,7 25,6
Konserni yhteensä 244,1 214,9 213,2 207,4 214,5 193,3 191,8 196,4Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJAmilj. EUR 1-3/11 1-3/10 Muutos % 2010
Liikevaihto 231,0 203,3 +13,6 % 806,2
Liikevoitto 92,3 70,5 +30,8 % 252,2
    % liikevaihdosta 39,9 % 34,7 %
31,3 %
T&K-kulut 18,2 17,9 +2,2 % 79,5
    % liikevaihdosta 7,9 % 8,8 %
9,9 %
Investoinnit 6,8 7,5 -9,2 % 36,2
    % liikevaihdosta 2,9 % 3,7 %   4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 114,1 100,6 +13,5 % 397,1
Henkilöstömäärä kauden lopussa 2 885 2 795   2 803


KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA


milj. EUR 1-3/11 1-3/10 Muutos % 2010
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 73,6 65,8 +11,8 % 252,7
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 10,6 10,3 +3,1 % 39,9
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 8,5 7,2 +18,2 % 28,1
Precedex® (tehohoitorauhoite) 8,3 5,4 +52,4 % 27,2
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 6,6 5,6 +18,2 % 24,2
Burana® (tulehdus, kipu) 5,8 5,0 +15,2 % 21,5
Marevan® (verenohennus) 3,8 3,1 +19,3 % 13,1
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 3,4 3,3 +4,2 % 13,3
Fareston® (rintasyöpä) 3,2 3,0 +6,7 % 11,7
Enanton® (eturauhassyöpä) 3,0 3,1 -1,4 % 13,0
Yhteensä 126,7 111,8 +13,3 % 444,6
Osuus lääkeliikevaihdosta 55 % 55 %   55 %


DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/11 1-3/10 Muutos % 2010
Liikevaihto 13,7 11,7 +16,7 % 46,1
Liikevoitto 2,8 2,2 +23,4 % 6,1
    % liikevaihdosta 20,2 % 19,1 %
13,3 %
T&K-kulut 1,6 1,4 +14,9 % 6,0
    % liikevaihdosta 11,5 % 11,7 %   13,1 %
Investoinnit 0,3 0,5 -35,1 % 2,5
    % liikevaihdosta 2,5 % 4,4 %   5,5 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa 308 293   301


 

Tietoja Orionin osakkeista


OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2011
  A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377  
GICS-koodi 35202010 35202010  
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR 31,0 61,2 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl 47 483 699 93 774 129 141 257 828
% koko osakekannasta 34 % 66 % 100 %  
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl   413 754 413 754
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 47 483 699 93 360 375 140 844 074
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl     1
A- ja B-osakkeita enintään, ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 949 673 980 93 360 375 1 043 034 355
% kaikista äänistä 91 % 9 % 100 %
Osakkeenomistajia 19 875 47 192 60 388 
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ 1.1.-31.3.2011


  A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 1 098 793 18 296 686 19 395 479
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 2,3 % 19,5 % 13,7 %
Vaihto, milj. EUR 18,4 305,6 323,9
Päätöskurssi 31.12.2010, EUR 16,40 16,37  
Alin kurssi, EUR  (A ja B 15.3.2011) 16,04 16,08  
Keskikurssi, EUR 16,70 16,70  
Ylin kurssi, EUR (A 13.4.2011, B 9.3. ja 23.3.2011) 17,14 17,13  
Päätöskurssi 31.3.2011, EUR 17,08 17,12  
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR 811,0 1 598,3 2 409,4


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA  1-3/11 1-3/10 Muutos % 2010
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,49 0,37 +30,9 % 1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,49 0,37 +30,9 % 1,31
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,34 0,22 +55,2 % 1,26
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,54 2,39 +6,6 % 3,32
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 775 141 000   140 917


Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.
·    Lääkeliiketoiminta
o    Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
o    Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
o    Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
o    Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
·    Diagnostiikkaliiketoiminta
o    Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010. Lisäksi seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin on otettu käyttöön 1.1.2011 alkaen. Niillä ei ole kuitenkaan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
·    IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
·    IAS 32 (muutos), Rahoitusinstrumentit: esittämistapa
·    IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla
·    IFRIC 14 (muutos), IAS 19, Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut

IASB julkaisi 2010 parannuksia seitsemään standardiin tai tulkintaan osana vuosittaisia parannuksia standardeihin. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2011 seuraavat EU:n hyväksymät muutokset, mutta niillä ei ole olennaista merkitystä konsernitilinpäätökseen:
·    IFRS 3 (muutokset), Liiketoimintojen yhdistäminen
·    IFRS 7 (muutos), Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
·    IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen
·    IAS 27 (muutos), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
·    IAS 34 (muutos), Osavuosikatsaukset
·    IFRIC 13 (muutos), Kanta-asiakasohjelmat

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


TUNNUSKUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %   Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
=
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
 
Oman pääoman tuotto (ROE), %   Tilikauden voitto x 100
=
Oma pääoma kaudella keskimäärin
 
Omavaraisuusaste, %   Oma pääoma x 100
=
Taseen loppusumma - saadut ennakot
 
 
Nettovelkaantumisaste, %   Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
=
Oma pääoma
 
Osakekohtainen tulos, EUR   Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
 
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
  Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  

=

Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
 
 
Osakkeen keskikurssi, EUR   Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
=
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
 
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR      
= Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi
                                     

Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi


Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli noin 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti noin 85 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 2 450 ja muissa maissa noin 650 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.