Siirry pääsisältöön

Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitealta (CHMP) myönteinen lausunto Orionin uudelle dexdor® (deksmedetomidiini) -tehohoitorauhoitteelle

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.7.2011 KLO 10.55 Orion Oyj on saanut tiedon, että Euroopan lääkeviraston (EMA) ihmislääkekomitea (CHMP) on antanut myönteisen lausunnon suosittaen uuden dexdor® (deksmedetomidiini) -tehohoitorauhoitteen myyntiluvan myöntämistä. Euroopan komission odotetaan tekevän lopullisen päätöksen myyntiluvan myöntämisestä tulevien kuukausien aikana. Mikäli komission päätös on myönteinen, Orion saa myyntiluvan dexdor®-valmisteelle kaikissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa. Orion toimitti deksmedetomidiinia koskevan myyntilupahakemuksen käsiteltäväksi Euroopan lääkevirastolle lokakuussa 2010. Deksmedetomidiini Deksmedetomidiini on Orionin oman lääketutkimuksen kehittämä rauhoite. Deksmedetomidiini on verrattain selektiivinen alfa2-agonisti, jonka rauhoittava vaikutus perustuu sen keskushermostovaikutuksiin. Mikäli dexdor® saa myyntiluvan Euroopassa, tuotetta käytetään sedaatioon aikuisilla tehohoitopotilailla, jotka eivät tarvitse syvempää sedaatiota kuin tasoa, jossa potilas on herätettävissä puhuttelemalla (vastaa RASS [Richmond Agitation-Sedation Scale] -asteikolla pisteitä välillä 0 ja -3). Deksmedetomidiini on markkinoilla Precedex®-nimisenä tehohoitorauhoitteena yli 30 eri maassa Euroopan ulkopuolella, muun muassa Yhdysvalloissa (vuodesta 2000 alkaen) ja Japanissa (vuodesta 2004 alkaen). Euroopan ulkopuolella tuotetta myy Hospira Orionin lisenssillä. Orion Oyj
Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot


Yhteyshenkilö:

Reijo Salonen, johtaja, Lääketutkimus ja -kehitys, puh. 050 966 3647.


                                   

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi


Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli noin 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti noin 85 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 2 450 ja muissa maissa noin 650 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.