Siirry pääsisältöön

Orion parantaa näkymäarviotaan vuodelle 2010

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.6.2010 klo 10.15


Orion-konsernin ensimmäiseltä vuosineljännekseltä raportoima myönteinen tuloskehitys on jatkunut samansuuntaisena myös toisella vuosineljänneksellä. Edelleen kiristyneestä markkinatilanteesta huolimatta myynnin kehitys on jatkunut hyvänä, kun taas kulut ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Orion Oyj:n hallitus on tämänhetkisen kehityksen valossa päättänyt muuttaa 27.4.2010 julkaistussa osavuosikatsauksessa 1-3/2010 koko vuodelle 2010 annettua näkymäarviota. Näkymien perustelut ovat edelleen samat kuin aiemmassa, 27.4.2010 julkaistussa osavuosikatsauksessa 1-3/2010 annetussa näkymäarviossa.

 

Uusi, 14.6.2010 annettu näkymäarvio vuodelle 2010

Liikevaihto kasvaa vuodesta 2009.

 

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut laskevat vuodesta 2009. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan laskevan vuodesta 2009.

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa vuodesta 2009.

 

Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

 

Aiempi, osavuosikatsauksessa 1-3/2010 annettu näkymäarvio vuodelle 2010

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2009.

 

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut laskevat hieman vuodesta 2009. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan laskevan vuodesta 2009.

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa hieman vuodesta 2009.

 

Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

 

 

 

Orion julkaisee osavuosikatsauksen kaudelta 1-6/2010 tiistaina 10.8.2010.

 

 

Orion Oyj

 

 

Timo Lappalainen                                       Olli Huotari

Toimitusjohtaja                                           Johtaja, Esikuntatoiminnot

 

 

Yhteyshenkilö:

Jari Karlson, talousjohtaja, puh. 050 966 2883

 

 

Julkaisija:
Orion Oyj
www.orion.fi

 

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

 

Konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 772 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 95 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 henkilöä ja loput 600 muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.