Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2009

ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009 9.2.2010 klo 12:00

 

Orionin liikevaihto vuodelta 2009 oli 771,5 miljoonaa euroa (710,7 miljoonaa euroa vuonna 2008) ja se kasvoi 8,5 % edellisestä vuodesta.

· Liikevoitto oli 207,0 (185,0) miljoonaa euroa.

· Voitto ennen veroja oli 203,7 (184,2) miljoonaa euroa.

· Omavaraisuusaste oli 60,6 % (60,2 %).

· Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 37,4 % (38,5 %).

· Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 35,3 % (32,1 %).

· Osakekohtainen tulos oli 1,07 (0,97) euroa.

· Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,03 (0,66) euroa.

· Hallituksen ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi on 1,00 (0,95) euroa.

· Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman jakamisesta pääoman palautuksena on 0,10 euroa osakkeelta.

 

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

 

10-12/09

10-12/08

Muutos %

2009

2008

Muutos %

Liikevaihto, milj. EUR

193,3

179,9

+7,4 %

771,5

710,7

+8,5 %

Ulkomaantoiminta, milj. EUR

134,1

124,6

+7,6 %

548,2

493,6

+11,1 %

% liikevaihdosta

69,4 %

69,3 %

 

71,1 %

69,4 %

 

Liikevoitto, milj. EUR

43,9

32,8

+33,8 %

207,0

185,0

+11,9 %

% liikevaihdosta

22,7 %

18,3 %

 

26,8 %

26,0 %

 

Voitto ennen veroja, milj. EUR

43,1

32,1

+34,2 %

203,7

184,2

+10,6 %

% liikevaihdosta

22,3 %

17,9 %

 

26,4%

25,9 %

 

Tuloverot, milj. EUR

10,1

7,5

+35,4 %

52,3

47,8

+9,3 %

T&K-kulut, milj. EUR

25,6

25,5

+0,2 %

95,2

90,0

+5,7 %

% liikevaihdosta

13,2 %

14,2 %

 

12,3 %

12,7 %

 

Investoinnit, milj. EUR

9,1

12,8

-28,6 %

60,4

56,8

+6,2 %

% liikevaihdosta

4,7 %

7,1 %

 

7,8 %

8,0 %

 

Taseen loppusumma, milj. EUR

 

 

 

727,1

695,5

+4,5 %

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

60,6 %

60,2 %

 

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

 

 

 

-8,9 %

-7,1 %

 

Korollinen vieras pääoma, milj. EUR

 

 

 

131,5

146,3

-10,1 %

Koroton vieras pääoma, milj. EUR

 

 

 

156,5

130,6

+19,8 %

Rahavarat, milj. EUR

 

 

 

170,5

176,1

-3,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

 

37,4 %

38,5 %

 

Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %

 

 

 

35,3 %

32,1 %

 

Osakekohtainen tulos, EUR

0,23

0,18

+33,8 %

1,07

0,97

+11,1 %

Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR

0,34

0,23

+48,1 %

1,03

0,66

+56,9 %

Osakekohtainen oma pääoma, EUR

 

 

 

3,11

2,97

+4,9 %

Ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi, EUR 1)

1,00

0,95

+5,3 %

Henkilömäärä kauden lopussa

 

 

 

3 147

3 309

-4,9 %

Henkilömäärä kaudella keskimäärin

 

 

 

3 192

3 270

-2,4 %

Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR

 

 

 

171,4

170,9

+0,3 %

 

1) Lisäksi hallituksen esittää yhtiökokouksen päätettäväksi, että käyttörahastosta jaetaan pääoman palautuksena vapaata omaa pääomaa 0,10 euroa osakkeelta.

 


Orion-konserni on muuttanut 1.1.2009 alkaen laskentakäytäntöään tuotekehityskustannusten osalta siten, että markkinoilla jo olevien, pääsääntöisesti geneeristen tuotteiden tukemiseen liittyvät kustannukset on siirretty tuloslaskelmassa tutkimus- ja kehityskustannuksista myytyjen suoritteiden kuluihin. Muutos ei vaikuta raportoituihin keskeisiin tunnuslukuihin, liikevoittoon ja taseeseen, mutta pienentää aiemmin raportoituja vuoden 2008 tutkimus- ja kehityskustannuksia 13,4 miljoonaa euroa ja nostaa vastaavasti myytyjen suoritteiden kuluja.

 

1.1.2009 alkaen Easyhaler®-liiketoiminta siirtyi Erityistuotteet-tulosyksiköstä osaksi Alkuperälääkkeet-yksikköä. Samalla hormonikorvausvalmisteet, kuten Divina®-sarja, ja toremifeeni-tuotteet, kuten Fareston®, siirtyivät puolestaan osaksi Erityistuotteet-tulosyksikköä.

 

Vertailukausien tunnusluvut on oikaistu näiden raportointimuutosten mukaisesti. Lisäksi oikaistut keskeiset tunnusluvut aikaisemmilta kausilta on esitetty katsauksen lopussa olevassa taulukossa 'Oikaistut tunnusluvut'.

 

 

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Vuosi oli menestyksekäs"

"Orionin liikevaihto kehittyi myönteisesti vuonna 2009 kasvaen lähes yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta. Loppuvuoden kehitys oli ennakoimaamme parempaa lähes kaikissa tulosyksiköissä ja kaikilla maantieteellisillä alueilla.

 

"Orionin omaan tutkimukseen perustuvien keskeisten tuotteiden eli Parkinson-lääkkeidemme, Simdax-sydänlääkkeen, Easyhaler-keuhkolääkkeiden ja Precedex- tehohoitorauhoitteen myynnit kasvoivat selvästi.

 

"Myös geneeristen lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden osalta vuosi oli menestyksekäs. Onnistuimme kasvattamaan myyntiä ja markkinaosuutta kotimarkkinallamme Suomessa, erittäin haastavassa markkinatilanteessa. Huhtikuussa Suomessa otettiin käyttöön uusi viitehintajärjestelmä, joka kiristi hintakilpailua entisestään, eikä kotimaan lääkemarkkina tämän vuoksi kasvanut katsauskaudella.

 

"Liikevoittomme oli hyvän myynnin ansiosta edellisvuotta korkeampi ja ylitti ensimmäistä kertaa 200 miljoonaa euroa. Kiinteät kulut nousivat johtuen lähinnä Simdax-lääkkeen takaisinhankinnasta toukokuussa ja sen myynnin ja markkinoinnin aloittamisesta monissa uusissa maissa. Lisäksi konsernin ulkopuolella teetettävistä tutkimushankkeista sekä patenttioikeudenkäynneistä Yhdysvalloissa syntyneet kustannukset kasvoivat.

 

"Simdax-lääkkeen markkinointioikeuksien siirto Abbottilta Orionille sujui suunnitellusti. Kesän ja alkusyksyn aikana perustetut omat myyntiorganisaatiot Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa ja Portugalissa toimivat vuoden lopussa jo täydellä teholla.

 

"Eläinrauhoitteiden Euroopan jakeluoikeuksien palautus Pfizeriltä Orionille sai joulukuussa Euroopan komission hyväksynnän. Järjestelyyn liittyen Pfizer maksoi Orionille neljä miljoonaa euroa, jotka sisältyvät tuloksessamme muihin tuottoihin.

 

"Uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan alkaneena vuonna ja arvioimme liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman vuodesta 2009. Näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivuilta 6-7."

 

 


Tapahtumia tilikaudella 2009

Tammikuussa 2009 Orionin lääketutkimuksen ja -kehityksen toimintamallin ja -rakenteen muutokseen painottuneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät. Neuvottelujen perusteella yhtiön palveluksesta Suomessa päätettiin vähentää yhteensä noin 205 henkilöä.

 

Maaliskuussa Orion ilmoitti vetävänsä pois Stalevo-lääkkeen käyttöaiheen laajennusta koskevan EU-myyntilupahakemuksen.

 

Huhtikuun alussa Suomessa astui voimaan viitehintajärjestelmä. Orion on muutoksen jälkeen vahvistanut markkinajohtajan asemaansa, vaikka järjestelmän käyttöönoton seurauksena yleinen markkinakasvu Suomessa on hidastunut.

 

Huhtikuussa Orion ja Wockhardt-yhtiöt pääsivät sopimukseen kiistassa, jossa Orion haastoi Wockhardtin oikeuteen Yhdysvalloissa Wockhardtin jätettyä myyntilupahakemuksen Orionin Comtan®- ja Stalevo®-lääkkeiden geneerisistä versioista.

 

Toukokuussa Orion hankki takaisin oikeudet suonensisäiseen levosimendaaniin (Simdax®). Simdax on Orionin oma alkuperälääke sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon.

 

Syyskuussa Orion ja Hospira, Inc. aloittivat oikeudenkäynnin Sandoz-yhtiöitä vastaan Yhdysvalloissa puolustaakseen Precedex®-alkuperälääkettä suojaavia patenttejaan.

 

Lokakuussa Orion veti pois Stalevo®-lääkkeen käyttöaiheen laajennusta koskevan myyntilupahakemuksen Yhdysvalloissa.

 

Lokakuussa Orion ja Pfizer Animal Health sopivat, että oikeudet Orionin kehittämään eläinrauhoitteiden tuoteperheeseen Euroopassa palautuvat Orionille.

 

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 9.2.2010 klo 14.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

 

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

 

Puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista +1 334 323 6203

Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125

 

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta on nähtävissä myöhemmin samana päivänä kotisivuillamme olevan linkin kautta. Suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille viimeistään seuraavana päivänä.

 

Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.

 

Orionin kalenterissa 2010

Vuosikertomus 2009 julkaistaan                                                               viikolla 9/2010

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy   19.3.2010 klo 10.00

Varsinainen yhtiökokous                                                   24.3.2010 klo 14.00 Helsingissä

 

Osingonmaksun täsmäytyspäivä                                                             29.3.2010

Osingonmaksupäivä                                                                               7.4.2010

 

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2010  27.4.2010

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010     10.8.2010

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010     26.10.2010

 

 

Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista annetaan tänään erillinen tiedote.

 

 

 

 

Lisätietoja katsauksesta antaa:

Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 426 2883

 

www.orion.fi

www.orion.fi/sijoittajille

 

 


Taloudellinen katsaus tilikaudelta 2009

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 771,5 miljoonaa euroa (710,7 miljoonaa euroa vuonna 2008) ja se kasvoi 8,5 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 0,3 miljoonaa euroa negatiivinen.

 

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 728,5 (667,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9,1 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 346,5 (307,5) miljoonaa euroa eli 48 % (46 %). Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto oli yhteensä 234,9 (208,5) miljoonaa euroa eli noin 32 % (31 %) segmentin liikevaihdosta.

 

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 45,2 (45,0) miljoonaa euroa. QuikRead®-tulehdustestien myynti kasvoi, mutta vanhemman tuotteiston myynti laski vertailukaudesta.

 

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto vuonna 2009 oli 207,0 (185,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 11,9 %.

 

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 210,7 (188,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 11,8 % hyvän myynnin ansiosta, vaikka kiinteät kulut kasvoivat.

 

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 5,6 (6,1) miljoonaa euroa ja se laski 9,1 %. Liikevoiton lasku johtui tuotekehityspanostusten selkeästä lisäämisestä.

 

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 160,0 (143,9) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 11,2 %. Kasvu johtui lähinnä Simdax-lääkkeen takaisinhankinnasta ja siihen liittyvästä myyntitoimintojen käynnistämisestä Etelä-Euroopassa. Vuoden 2009 kuluihin sisältyvät myös 5,7 miljoonan euron rojaltimaksut Abbottille Simdax-tuotehankinnan vuoksi.

 

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 95,2 (90,0) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 5,7 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 12,3 % (12,7 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 89,4 (85,4) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

 

Hallinnon kulut olivat 50,2 (51,5) miljoonaa euroa. Vertailukauden kuluihin sisältyy joulukuussa 2008 tehty 3,9 miljoonan euron suuruinen irtisanomiskuluvaraus. Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannukset olivat 8,8 (6,7) miljoonaa euroa. Oikeudenkäynneistä on kerrottu tarkemmin kohdassa 'Merkittävät oikeudelliset asiat'.

 

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 6,0 (3,1) miljoonaa euroa. Niihin sisältyi 4,0 miljoonan euron kertakorvaus Pfizeriltä liittyen sopimukseen, jolla eläinrauhoitteiden Euroopan jakeluoikeudet palautuivat Orionille.

 

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 203,7 (184,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,07 (0,97) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,11 (2,97) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 37,4 % (38,5 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 35,3 % (32,1 %).

 

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -8,9 % (-7,1 %), ja omavaraisuusaste oli 60,6 % (60,2 %).

 

Konsernitaseen vieras pääoma 31.12.2009 oli 287,9 (276,9) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 131,5 (146,3) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 108,7 (109,9) miljoonaa euroa.

 

Vuoden lopussa konsernin rahavarat olivat 170,5 (176,1) miljoonaa euroa. Rahavarat ne on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

 

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta kehittyi myönteisesti ja oli 204,6 (144,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 22,0 miljoonaa euroa vertailukautta korkeampi ja käyttöpääomaan sitoutui 30,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2008.

 

Investointien rahavirta oli -59,5 (-51,8) miljoonaa euroa.

 

Rahoituksen rahavirta oli -152,1 (-4,8) miljoonaa euroa. Muutos johtui siitä, että vertailukaudella konsernin lainojen määrä kasvoi 141,1 miljoonalla eurolla ja vuonna 2009 niiden määrä laski 17,6 miljoonaa euroa.

 

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 60,4 (56,8) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 25,1 (32,8) miljoonaa euroa, ja aineettomien hyödykkeiden osuus 35,2 (24,0) miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi oli toukokuussa Simdax-lääkkeen markkinointioikeuksien takaisinosto Abbott-yhtiöltä 26 miljoonalla eurolla sisältäen sopimuksen mukaiset allekirjoitus- ja etappimaksut.

 

Näkymäarvio vuodelle 2010

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2009.

 

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja Simdax-lääkkeen myyntiin ja markkinointiin liittyvistä kustannuksista. Tutkimuskulut laskevat hieman vuodesta 2009. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla.

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa hieman vuodesta 2009.

 

Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

 

Näkymien perustelut

Huhtikuussa 2009 Suomessa voimaanastunut viitehintajärjestelmä lisäsi hintakilpailua vaihtokelpoisten valmisteiden ryhmässä, mikä johti hintojen selvään laskuun. Vuonna 2010 hintakilpailun odotetaan jatkuvan hieman edellistä vuotta maltillisemmin. Tuotelanseeraukset tukevat Orionin asemaa markkinajohtajana myös vuonna 2010.

 

Stalevo- ja Comtess/Comtan-Parkinson-lääkkeiden markkinamyynnin kasvu oli vuonna 2009 kuten edellisenäkin vuonna hieman yli 10 %. Kasvu oli kuitenkin ennakoitua nopeampaa, ja sen odotetaan hieman hidastuvan vuoden 2010 aikana. Nämä arviot perustuvat olettamukseen, että geneerinen kilpailu ei ala Yhdysvalloissa vielä vuoden 2010 aikana.

 

Simdax-lääkkeen markkinointioikeuksien takaisinosto Abbottilta toukokuussa 2009 kasvattaa myyntiä edelliseen vuoteen verrattuna, koska tuotteen markkinamyynti näkyy Orionin omana myyntinä koko vuoden ajalta. Vuoden 2009 neljän ensimmäisen kuukauden osalta Orion kirjasi omaan liikevaihtoonsa Simdaxin osalta vain tuotteen myynnin Abbottille.

 

Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2010 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

 

Tutkimus- ja kehityskulut ovat varsin tarkasti ennakoitavissa. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2010 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu ja sen vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa.

 

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.

 

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2010 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.

 

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Meneillään olevien oikeudenkäyntien ei oleteta vaikuttavan Comtan- tai Stalevo-lääkkeiden myyntiin Yhdysvalloissa vuonna 2010, mutta geneerisen kilpailun alkaminen jo kuluvan vuoden aikana ei ole mahdotonta.

 

Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.

 

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.

 

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle.

 

Pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

· liikevaihdon ja liikevoiton orgaanisen kehityksen parantaminen
tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla

· toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta

· rahoitusaseman säilyttäminen vakaana,
jolloin omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla.

 

Nykyisin noin kolmannes Orionin liikevaihdosta muodostuu Stalevo- ja Comtess/Comtan-Parkinson-lääkkeiden myynnistä. Näiden lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012-2013, minkä vuoksi niiden myynnin arvioidaan laskevan lähivuosina. Orion on tuomassa markkinoille myös uusia tuotteita korvaamaan liikevaihdon laskua.

 

Orionin lähivuosien liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen riippuu siitä nopeudesta, jolla Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku ja toisaalta muiden tuotteiden myynnin kasvu kehittyvät tulevaisuudessa. Tämä luo konsernin liiketoiminnalle epäjatkuvuuskohdan.

 

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

 

Hallituksen esitys voitonjaosta,
osinko 1,00 euroa osakkeelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 189 019 101,80 euroa, josta tilikauden voittoa on 136 467 859,83 euroa.

 

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 977 798 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 140 977 798,00 euroa. Konsernin osingonjakosuhde tilikaudelta 2009 olisi 93,5 % (97,9 %). Osingon maksupäivä olisi 7.4.2010 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 29.3.2010.

 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 150 000,00 euroa ja että voittovarojen tileille jätettäisiin 47 901 303,80 euroa.

 

Hallituksen esitys vapaan oman pääoman jakamisesta,
0,10 euroa osakkeelta

Hallitus ehdottaa 24.3.2010 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi vapaan oman pääoman jakamisesta pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,10 euroa osaketta kohden. Vapaan oman pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 7.4.2010.

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.12.2009 yhteensä 141 257 828 osaketta, joista A-osakkeita oli 51 340 668 kappaletta ja B-osakkeita 89 917 160 kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 euroa. Vuoden 2009 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 280 030 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B- osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 116 450 490 ääntä.

 

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

 

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

 

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi. Vuoden 2009 aikana osakkeita muunnettiin yhteensä 100 000 kappaletta.

 

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

 

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 122,2 miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2009 aikana Orionin A-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä yhteensä 3 815 863 kappaletta ja B-osakkeita 84 568 573 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo vastasi yhteensä 1 080,4 miljoonaa euroa. Vuoden aikana A-osakkeista vaihdettiin 7,4 % ja B-osakkeista 94,1 %. Keskimääräinen vaihto Orionin osakkeilla oli 62,6 %.

 

Hallituksen valtuutukset

Orionin hallituksella on 23.3.2009 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

 

Maaliskuussa 2009 Orion luovutti yhteensä 44 806 kappaletta yhtiön hallussa olleita Orionin B-osakkeita konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville ja konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2008 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 25.3.2008 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 11,97 euroa ja se oli B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 5.3.2009. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 536 417,43 euroa.

 

Omistuspohja

Orionilla oli vuoden 2009 lopussa kaikkiaan 54 323 (43 119) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 94,0 % (94,1 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 51,9 % (48,3 %) ja kaikista äänistä 60,6 % (59,2 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 31,3 (34,7) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 22,1 % (24,5 %) ja 4,2 % (6,1 %) yhteenlasketuista äänistä.

 

Orionin hallussa oli vuoden 2009 lopussa 280 030 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 %.

 

Orionin tietoon ei tullut vuoden 2009 aikana uusia tahoja, joiden omistus yhtiön osakepääomasta tai sen äänimäärästä ylittää arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen.

 

Johdon osakeomistukset

Vuoden 2009 lopussa hallituksen jäsenten yhteenlasketussa osakeomistuksessa oli yhteensä 2 322 438 kappaletta yhtiön osakkeita, joista 1 903 932 oli A-osakkeita ja 418 506 B-osakkeita. Toimitusjohtajan omistuksessa oli vuoden 2009 lopussa 11 950 yhtiön osaketta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Konsernin johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja pois lukien) omistuksessa oli yhtiön osakkeista yhteensä 66 733 kappaletta, joista 1 228 oli A-osakkeita ja 65 505 B-osakkeita. Yhtiön ylimmän johdon omistuksessa oli näin ollen yhteensä 1,7 % yhtiön koko osakekannasta ja 3,5 % yhteenlasketusta äänimäärästä. Luvut sisältävät myös määräysvaltayhteisöjen omistukset.

 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

 


Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2009 oli 3 192 (3 270). Vuoden 2009 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 147 (3 309) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 529 (2 726) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 617 (583) henkilöä.

 

Palkat ja muut henkilöstökulut vuonna 2009 olivat yhteensä 171,4 (170,9) miljoonaa euroa.

 

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynnit Sun-yhtiöitä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 13.11.2007, 7.2.2008 ja 12.11.2008 patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Sun-konserniin kuuluvia yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 6,500,867 ja 5,446,194.

 

Sun Pharmaceutical Industries Limited pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille Stalevo-lääkkeen geneeriset versiot (annosvahvuudet 25/100/200 ja 37,5/150/200 mg, vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi). Sun Pharma Global, Inc. pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille geneerisen version Orionin Comtan-nimisestä alkuperälääkkeestä.

 

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 4.9.2009 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sandoz International Gmbh ja Sandoz Inc. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan. Oikeudenkäynti koskee Orionin patenttia nro 4,910,214 sekä Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.

 

Sandoz on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex®-nimisestä Orionin alkuperälääkkeestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 mikrogramma emästä/ml), jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

 

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Sandoz-yhtiöitä vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin Yhdysvalloissa meneillään olevien entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset.

 

Oikeudenkäynnit Wockhardt-yhtiöitä vastaan päättyivät sovintoon

Orion Oyj ja Wockhardt USA, LLC ja Wockhardt Limited (yhdessä "Wockhardt") solmivat 29.4.2009 sovintosopimuksen kiistassa, jossa Orion oli patenttejaan puolustaakseen haastanut Wockhardtin oikeuteen Yhdysvalloissa Wockhardtin jätettyä Orionin Comtan®- ja Stalevo®-valmisteiden geneerisiä versioita koskevat myyntilupahakemukset.

 

Orion aloitti ensimmäisen oikeudenkäynnin Wockhardtia vastaan Yhdysvalloissa vuonna 2007 ja kaksi myöhempää oikeudenkäyntiä vuonna 2008. Sovintoratkaisu koskee kaikkia kolmea oikeudenkäyntiä. Sovintosopimuksen ehtojen mukaan Wockhardt voi tuoda Yhdysvaltain markkinoille Comtan- ja Stalevo-valmisteiden geneeriset versiot 30.9.2012, tai mahdollisesti tiettyjen edellytysten täyttyessä jo sitä aikaisemminkin. Osapuolet ovat sopineet, että Orion toimittaa mainittuja geneerisiä valmisteita Wockhardtille. Osapuolet eivät julkista sovintosopimuksen ehtoja muilta osin.

 

Sovinnon johdosta kaikki kolme oikeudenkäyntiä lopetettiin ja niiden kohteina olleet Orionin US-patentit nro 5,446,194; 5,135,950; 6,599,530; 6,797,732; ja 6,500,867 pysyvät voimassa.

 

Yhdysvalloissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Orion on toimittanut kaikki yllä mainitut sopimukset Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille (U.S. Federal Trade Commission ja United States Department of Justice).

 


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, joka muodostaa noin kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2009 oli yhteensä 1 947,3 miljoonaa euroa ja se laski 0,5 % edellisestä vuodesta. Pakkausmäärällisesti markkinan kokonaismyynti laski 2,3 %. Apteekkien lääkeostot laskivat 0,9 %, samalla kun sairaaloiden lääkeostot kasvoivat vastaavasti 0,9 %. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla laski 0,9 %, ja itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi 3,0 %. Tilastokeskuksen mukaan lääkkeiden hinnat Suomessa laskivat 3,6 % vuoden 2009 aikana.

 

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2009 oli yhteensä 186,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,2 % edellisestä vuodesta. Orionin myynti kasvoi hieman, vaikka huhtikuussa voimaan astunut viitehintajärjestelmä laski kokonaismarkkinaa. Orionin markkinaosuus oli 9,6 % (9,2 %), mikä oli 2,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

 

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinson-taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2009 päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 981 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (1 057 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se laski 7,2 % vertailukaudesta. Nopea muutos markkinan kehityksessä johtui suurimman tuotteen, erään dopamiiniagonistin, patenttisuojan päättymisestä ja siitä seuranneesta geneerisestä kilpailusta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 895 (852) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 5,1 %.

 

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin. IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 492 miljoonaa euroa (427 miljoonaa euroa edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se kasvoi 15,3 %.

 

Tilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa samaiselta 12 kk:n jaksolta oli 171 (154) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi 10,9 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli noin 17 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti Euroopan viidellä suurimmalla Parkinson-lääkkeiden markkinalla samaiselta 12 kk:n jaksolta oli 147 (138) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,3 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden keskimääräinen markkinaosuus näillä viidellä markkinalla on noin 16 %.

 

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2009 oli 728,5 (667,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9,1 % edellisestä vuodesta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 210,7 (188,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 11,8 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 28,9 % (28,2 %) segmentin liikevaihdosta.

 

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto vuonna 2009 oli 378,3 (339,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 11,4 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 52 % (51 %). Myydyimpien valmisteiden listalta nopeimmin kasvoivat sydänlääke Simdax, tehohoitorauhoite Precedex, Parkinson-lääke Stalevo ja Easyhaler-keuhkolääkkeet.

 

Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto vuonna 2009 oli 346,5 (307,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12,7 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli noin 48 % (46 %).

 


Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermosto-sairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin. Easyhaler-lääkkeet siirtyivät vuoden alussa Erityistuotteet-yksiköstä osaksi Alkuperälääkkeet-tulosyksikköä. Samassa yhteydessä hormonikorvausvalmisteet, kuten Divina-sarja, ja toremifeeni-tuotteet, kuten Fareston, siirtyivät puolestaan osaksi Erityistuotteet-tulosyksikköä.

 

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2009 oli 324,0 (278,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 16,5 %.

 

Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli 234,9 (208,5) miljoonaa euroa. Se kasvoi 12,7 % ja muodosti lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 32 % (31 %). Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 137,8 (118,1) miljoonaa euroa, mikä oli 16,7 % edellisvuotta korkeampi. Stalevo-toimitukset Novartikselle kasvoivat 20,6 %, ja Comtan-toimitukset kasvoivat puolestaan 9,8 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä oli yhteensä 97,1 (90,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7,5 %. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 77,1 (66,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 16,8 %. Euromääräistä myyntiä on hidastanut valuuttakurssien heikentyminen Iso-Britanniassa ja Skandinaviassa.

 

Orion on vetänyt pois myyntilupahakemukset Stalevo-lääkkeen käyttöaiheen laajentamiseksi EU-maissa ja Yhdysvalloissa. Stalevo on hyväksytty pidemmälle edenneen Parkinsonin taudin hoitoon.

 

Orionilla on meneillään patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Sun-yhtiöitä ja Sandoz-yhtiöitä vastaan. Sun-yhtiöt pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille geneeriset versiot Orionin Comtan- ja Stalevo-lääkkeistä. Sandoz-yhtiöt puolestaan pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille geneerisen version Orionin Precedex-lääkeestä. Oikeudenkäynnit Wockhardt-yhtiöitä vastaan päättyivät sovintoon huhtikuussa 2009.

 

Orion hankki toukokuussa Abbott-yhtiöltä takaisin oikeudet suonensisäisesti annosteltavaan Simdax-lääkkeeseen (levosimendaani), joka on tarkoitettu sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon. Simdax- tuotteen myyntioikeuksien siirto on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja myynti kehittyi hyvin.

 

Easyhaler-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli 24,9 (22,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12,2 %. Tuoteperheen myyntioikeudet Iso-Britanniassa ja Unkarissa siirtyivät takaisin Orionille vuoden 2009 aikana.

 

Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Vantas® -implantin (histreliini) lanseeraukset aloitettiin Euroopassa vuoden 2009 aikana. Orion hankki lääkkeen Euroopan laajuiset oikeudet yhdysvaltalaiselta Endo Pharmaceuticals Solutions Inc. -yhtiöltä.

 

 

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2009 oli 274,8 (260,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,5 %. Skandinavian ja itäisen Euroopan valuuttojen heikkeneminen hidasti yksikön euromääräisen liikevaihdon kehitystä vuoden 2009 aikana.

 

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa vuonna 2009 oli 204,3 (195,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,6 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodosti valtaosan kotimaan myynnistä. Orion on kasvattanut markkina-asemaansa laajan tuotteistonsa ansiosta erityisesti vaihtokelpoisissa reseptilääkkeissä, vaikka huhtikuussa Suomessa voimaan astunut viitehintajärjestelmä käänsi kokonaismarkkinan laskuun. Viitehintajärjestelmä on entisestään kiristänyt hintakilpailua, mutta laajentanut samalla vaihtokelpoisten valmisteiden valikoimaa. Esimerkiksi psyykenlääke Ketipinor® (ketiapiini) ja alkuvuodesta lanseerattu kolesterolia alentava lääke, Atorvastatin Orion® (atorvastatiini), ovat menestyneet hyvin.

 

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa vuonna 2009 oli 38,7 (38,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 1,8 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodosti valtaosan alueen myynnistä. Liikevaihdon euromääräistä kehitystä itäisen Euroopan alueella hidasti alueen valuuttakurssien voimakas heikentyminen ja taloudellinen taantuma.

 

Orion on vahvistanut tarjontaansa Skandinaviassa erityisesti itsehoitotuotteissa. Orionin tavoitteena on luoda kotimarkkina-asema Suomen lisäksi muihinkin Pohjoismaihin. Myynnin vahvaa kasvua Skandinaviassa on tukenut mm. Sebamed-tuoteperheen jakelun siirtäminen Orionille ja esimerkiksi Penomax®-antibiootin (pivmesillinaami) hyvin onnistunut lanseeraus Pohjoismaissa. Orion valmistautuu jakelukanavien muutoksiin myös Ruotsissa, jossa maan apteekkimonopoli purettiin vuonna 2009.

 

Fareston®-rintasyöpälääkkeen (toremifeeni) tuoteinformaatioon on lisätty uusiin turvallisuustietoihin perustuva rajoitus, jonka mukaan lääkettä ei tule käyttää potilailla, joilla on rytmihäiriöitä tai suurentunut riski saada niitä.

 

 

Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2009 oli 62,1 (67,2) miljoonaa euroa ja se laski 7,5 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 31 % (37 %) muodostui eläinrauhoitteista: Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli), joiden liikevaihto laski 21,4 % johtuen patenttien päättymistä seuranneesta hintakilpailusta Euroopassa.

 

Oikeudet Orionin kehittämään eläinrauhoitetuoteperheeseen Euroopassa palautuivat Pfizer Animal Health'lta Orionille vuoden lopussa. Sopimuksen myötä Orion aloittaa tuoteperheen myynnin muutamilla itäisen Euroopan markkinoilla aiemman Pohjoismaat kattavan myyntialueen lisäksi. Pfizer jatkaa Orionin eläinrauhoitteiden markkinointia mm. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Muilla markkinoilla partnerit vastaavat tuotteiden myynnistä. Järjestelyyn liittyen Pfizer maksoi Orionille neljä miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa.

 

Hevosten rauhoitteeksi tarkoitettu Domosedan-geeli sai myyntiluvan Euroopassa loppuvuodesta 2009. Tuotteen lanseeraukset Euroopassa aloitetaan vuoden 2010 alkupuolella.

 

Orion jatkoi markkinajohtajana Suomen eläinlääkemarkkinalla noin 20 % markkinaosuudella. Eläinlääketilaston mukaan vuoden 2009 eläinlääkemarkkina Suomessa oli noin 46 miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,8 % edellisestä vuodesta. Orionin asema markkinajohtajana on seurausta laajasta tuotteistosta ja pitkäjänteisestä toiminnasta Suomen eläinlääkemarkkinalla.

 

Orion ei aio jättää myyntilupahakemusta levosimendaanista Yhdysvalloissa eikä Euroopassa LEVET-tutkimusohjelmasta saatujen tulosten perusteella. Ohjelmassa tutkittiin suun kautta annosteltavan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa.

 

 

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto vuonna 2009 oli 41,4 (36,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14,5 %. Tästä on eliminoitu lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön. Tiettyjen avaintuotteiden tilauskanta on edelleen korkea, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi yksikössä on kiinnitetty erityistä huomiota kustannustehokkuuden parantamiseen.

 

 


Tutkimus ja kehitys

Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler-keuhkolääkkeet. Oman tutkimuksen ohella Orion panostaa aikaisen vaiheen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Loppuvaiheen kliinisessä tutkimuksessa Orion pyrkii jakamaan kustannuksia muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näin Orion mahdollistaa uusien tutkimusprojektien määrän kasvun ja tasapainottaa tutkimusputkessa olevien projektien riskitasoa. Orion pyrkii myös hankkimaan uusia tuoteaihioita täydentämään omasta tutkimuksesta syntyvää tutkimusputkea. Orion pyrkii näin vahvistamaan kykyään toimia jatkossakin uusia lääkkeitä tarjoavana, lääketutkimusta ja -kehitystä tekevänä yrityksenä.

 

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut olivat 95,2 (90,0) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 89,4 (85,4) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 12,3 % (12,7 %).

 

Orionilla on meneillään kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimukset tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla. Lääkettä testataan pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Lääke on jo markkinoilla esim. Yhdysvalloissa ja Japanissa, jossa sitä voidaan käyttää tehohoitopotilaiden rauhoitteena korkeintaan 24 tunnin ajan. Tavoitteena on rekisteröidä lääke myös EU:ssa. MIDEX-tutkimuksessa deksmedetomidiinia verrataan midatsolaamiin ja PRODEX-tutkimuksessa propofoliin. Molempiin tutkimuksiin on rekrytoitu 500 potilasta, ja tuloksia ohjelmasta odotetaan viimeistään kesällä 2010.

 

Orionilla on meneillään hanke inhaloitavien Easyhaler-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Tutkimusohjelmassa kehitetään budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Orionin tavoitteena on hyödyntää Easyhaler-teknologiaa nykyisten tuotteiden ja kehityshankkeiden lisäksi myös uusiin valmisteisiin.

 

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo-lääkettä Japanin markkinoille.

 

Orionilla on käynnissä ensimmäisessä kliinisen vaiheen tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla. Varhaisen vaiheen tutkimuksissa lääkeaihion on todettu sopivan mahdollisesti Alzheimerin taudin tai skitsofrenian oireiden hoitoon.

 

Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. selektiivisiä androgeenireseptorin modulaattoreita (SARM), eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja tehohoidon eri käyttöalueita.

 

Orion on vetänyt pois myyntilupahakemukset Stalevo-lääkkeen käyttöaiheen laajentamiseksi EU-maissa ja Yhdysvalloissa. Stalevo on hyväksytty pidemmälle edenneen Parkinsonin taudin hoitoon.

 

Orion ei aio jättää myyntilupahakemusta levosimendaanista Yhdysvalloissa eikä Euroopassa LEVET-ohjelmasta saatujen tulosten perusteella. Ohjelmassa tutkittiin suun kautta annosteltavan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa.

 

 


Diagnostiikkaliiketoiminta

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2009 oli 45,2 (45,0) miljoonaa euroa. Euromääräistä myyntiä rasitti pohjoismaisten valuuttojen heikkeneminen. Sen sijaan myynti Kiinaan ja Tsekkiin kasvoi edellisestä vuodesta.

 

Päätuotteina jatkoivat edelleen QuikRead®-testit, joiden sekä reagenssi- että laitemyynti kehittyivät edelleen vahvasti. Testejä käytetään mm. tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon perusteella. Testeillä voidaan osoittaa myös nielutulehdusta aiheuttava streptokokki A -nielunäytteestä. QuikRead-laitekannan kasvu lääkäreiden vastaanotoilla ja kliinisissä laboratorioissa luo kasvupohjaa myös reagenssien kysynnälle jatkossa.

 

Kastolevytesteistä erityisesti teollisuushygieniatestien myynti laski teollisuuden käyttöasteiden heikkenemisen seurauksena.

 

Liikevoitto oli 5,6 (6,1) miljoonaa euroa ja se laski 9,1 %, koska tulosyksikön panostuksia tuotekehitykseen lisättiin suunnitellusti.

 

 

 

 

 

 

 

Espoossa 9.2.2010

 

 

Orion Oyj:n hallitus

 

 

 

 

Orion Oyj

 

 

Timo Lappalainen                                                                                   Jari Karlson

toimitusjohtaja                                                                                                             talousjohtaja

 

 


Taulukko-osa

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR

10-12/09

10-12/08

Muutos %

2009

2008

Muutos %

Liikevaihto

193,3

179,9

+7,4 %

771,5

710,7

+8,5 %

Myytyjen suoritteiden kulut

-69,0

-65,6

+5,3 %

-265,2

-243,4

+9,0 %

Bruttokate

124,3

114,3

+8,7 %

506,3

467,4

+8,3 %

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

3,8

2,2

+75,5 %

6,0

3,1

+96,7 %

Myynnin ja markkinoinnin kulut

-46,5

-39,2

+18,4 %

-160,0

-143,9

+11,2 %

T&K-kulut

-25,6

-25,5

+0,2 %

-95,2

-90,0

+5,7 %

Hallinnon kulut

-12,0

-18,9

-36,2 %

-50,2

-51,5

-2,6 %

Liikevoitto

43,9

32,8

+33,8 %

207,0

185,0

+11,9 %

Rahoitustuotot

0,8

3,7

-77,7 %

5,1

7,6

-32,8 %

Rahoituskulut

-1,6

-4,4

-63,1 %

-8,4

-8,5

-0,9 %

Voitto ennen veroja

43,1

32,1

+34,2 %

203,7

184,2

+10,6 %

Tuloverot

-10,1

-7,5

+35,4 %

-52,3

-47,8

+9,3 %

TILIKAUDEN VOITTO

33,0

24,7

+33,9 %

151,4

136,3

+11,1 %

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

 

 

 

Muuntoerot

0,3

-2,3

+114,6 %

1,3

-2,8

+144,0 %

Rahavirran suojaukset

0,8

-1,3

+162,7 %

0,9

-1,0

+184,5 %

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

1,1

-3,6

+131,8 %

2,1

-3,9

+154,7 %

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

34,2

21,1

+61,7 %

153,5

132,5

+15,9 %

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden voiton jakautuminen

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

33,0

24,7

+33,8 %

151,4

136,3

+11,1 %

Vähemmistölle

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

34,2

21,1

+61,7 %

153,5

132,5

+15,9 %

Vähemmistölle

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

Osakekohtainen tulos, EUR 1)

0,23

0,18

+33,8 %

1,07

0,97

+11,1 %

 

 

 

 

 

 

 

Poistot yhteensä

9,2

8,4

+9,4 %

34,4

31,6

+8,9 %

Palkat ja muut henkilöstökulut

47,5

50,8

-6,5 %

171,4

170,9

+0,3 %

 

1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta. Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.

 

 


KONSERNITASE

Varat

milj. EUR

12/09

12/08

Muutos %

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

192,0

192,4

-0,2 %

Liikearvo

13,5

13,5

 

Aineettomat oikeudet

63,4

37,5

+69,0 %

Muut aineettomat hyödykkeet

3,7

2,9

+26,9 %

Osuudet osakkuusyrityksissä

0,1

0,1

 

Myytävissä olevat sijoitukset

1,0

0,9

+4,7 %

Eläkesaaminen

29,8

29,3

+1,7 %

Laskennalliset verosaamiset

5,5

4,2

+30,9 %

Muut pitkäaikaiset saamiset

0,9

1,5

-39,3 %

Pitkäaikaiset varat yhteensä

309,9

282,3

+9,8 %

Vaihto-omaisuus

122,7

131,7

-6,8 %

Myyntisaamiset

102,6

83,1

+23,4 %

Muut saamiset

21,4

22,3

-4,0 %

Rahavarat

170,5

176,1

-3,2 %

Lyhytaikaiset varat yhteensä

417,2

413,1

+1,0 %

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

727,1

695,5

+4,5 %

 

Oma pääoma ja velat

milj. EUR

12/09

12/08

Muutos %

Osakepääoma

92,2

92,2

 

Ylikurssirahasto

17,8

17,8

 

Käyttörahasto

23,0

23,0

 

Muut rahastot

0,0

-0,9

+100,9 %

Kertyneet voittovarat

306,0

286,3

+6,9 %

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

439,1

418,5

+4,9 %

Vähemmistöosuus

0,0

0,0

-9,4 %

Oma pääoma yhteensä

439,1

418,6

+4,9 %

Laskennalliset verovelat

43,0

42,0

+2,4 %

Eläkevelvoitteet

0,8

0,8

+2,6 %

Varaukset

0,5

0,4

+24,1 %

Pitkäaikaiset korolliset velat

108,7

109,9

-1,0 %

Muut pitkäaikaiset velat

0,1

0,9

-86,7 %

Pitkäaikaiset velat  yhteensä

153,1

153,9

-0,5 %

Ostovelat

42,3

30,2

+40,3 %

Tilikauden verovelat

3,0

2,4

+22,2 %

Muut lyhytaikaiset velat

66,8

54,0

+23,7 %

Varaukset

0,0

0,0

 

Lyhytaikaiset korolliset velat

22,7

36,4

-37,6 %

Lyhytaikaiset velat yhteensä

134,8

123,0

+9,6 %

 

 

 

 

Velat yhteensä

287,9

276,9

+4,0 %

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

727,1

695,5

+4,5 %


 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a.                          Osakepääoma

b.                          Ylikurssirahasto

c.                          Käyttörahasto

d.                          Muut rahastot

e.                          Muuntoerot

f.                           Kertyneet voittovarat

g.                          Yhteensä

h.                          Vähemmistöosuus

i.                           Oma pääoma yhteensä

 

milj. EUR

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Oma pääoma 1.1.2008

92,2

17,8

23,0

0,5

-4,1

301,7

431,1

0,0

431,1

Osingonjako

 

 

 

 

 

-140,9

-140,9

 

-140,9

Omien osakkeiden hankinta

 

 

 

 

 

-4,8

-4,8

 

-4,8

Osakekannustinjärjestelmä

 

 

 

 

 

0,6

0,6

 

0,6

Muut muutokset

 

 

 

-0,3

 

0,4

0,1

0,1

Tilikauden laaja tulos

 

 

 

-1,0

-2,8

136,3

132,4

132,4

Oma pääoma 31.12.2008

92,2

17,8

23,0

-0,9

-6,9

293,3

418,5

0,0

418,6

Osingonjako

 

 

 

 

 

-133,9

-133,9

 

-133,9

Osakekannustinjärjestelmä

 

 

 

 

 

0,9

0,9

 

0,9

Muut muutokset

 

 

 

0,0

 

0,1

0,1

-0,0

0,1

Tilikauden laaja tulos

 

 

 

0,9

1,3

151,4

153,5

 

153,5

Oma pääoma 31.12.2009

92,2

17,8

23,0

0,0

-5,7

311,7

439,1

0,0

439,1

 

 


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR

2009

2008

Liikevoitto

207,0

185,0

Oikaisut

37,7

28,7

Käyttöpääoman muutos

15,3

-15,0

Maksetut korot

-9,7

-7,0

Saadut korot

4,9

7,5

Maksetut verot

-50,6

-54,9

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä

204,6

144,4

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin

-24,6

-30,8

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

-36,1

-23,0

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden

sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit

0,8

1,5

Aineettomien hyödykkeiden myynnit

0,5

0,5

Investointien rahavirta yhteensä

-59,5

-51,8

Lyhytaikaisten lainojen nostot

0,7

121,7

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-19,8

-105,1

Pitkäaikaisten lainojen nostot

22,8

125,0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-21,3

-0,5

Omien osakkeiden hankinta

0,0

-4,8

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-134,4

-141,1

Rahoituksen rahavirta yhteensä

-152,1

-4,8

Rahavarojen muutos

-7,0

87,7

Rahavarat kauden alussa

176,1

90,4

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

1,4

-2,1

Rahavarojen muutos

-7,0

87,7

Rahavarat kauden lopussa

170,5

176,1

 

 


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR

2009

2008

Kirjanpitoarvo kauden alussa

192,4

186,6

Oikaisut edellisen kauden kirjanpitoarvoihin

2,4

0,0

Lisäykset

25,1

32,8

Vähennykset

-1,7

-1,8

Poistot

-26,1

-25,1

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

192,0

192,4

 

 

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR

2009

2008

Kirjanpitoarvo kauden alussa

40,4

23,0

Lisäykset

35,2

24,0

Vähennykset

-0,3

-0,0

Poistot

-8,3

-6,6

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

67,0

40,4

 

Toukokuussa Orion hankki takaisin Abbott-yhtiöltä Simdax-lääkkeen markkinointioikeudet.
Kauppasumma, 26,2 miljoonaa euroa, kirjattiin kokonaisuudessaan konsernitaseen
aineettomiin hyödykkeisiin.

 

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR

12/09

12/08

Annetut vakuudet omista sitoumuksista:

 

 

Annetut kiinteistökiinnitykset

32,0

19,0

josta Eläkesäätiölle annetut

9,0

9,0

Takaukset

1,1

1,0

Muut vastuut:

 

 

Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)

4,3

4,0

Muut vastuut

0,3

0,3

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR

12/09

12/08

Termiini- ja valuutanvaihtosopimusten käypä arvo

-0,3

2,0

Sopimusten nimellisarvo

-86,4

64,6

Sähkötermiinisopimusten käypä arvo

-0,2

-1,4

Sopimusten nimellisarvo

7,0

5,7

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR

2009

2008

Johdon työsuhde-etuudet

3,5

3,1

 

 


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR

10-12/09

10-12/08

Muutos %

2009

2008

Muutos %

Lääkeliiketoiminta

181,9

169,6

+7,2 %

728,5

667,6

+9,1 %

Alkuperälääkkeet

77,3

69,4

+11,3 %

324,0

278,1

+16,5 %

Erityistuotteet

73,0

68,1

+7,1 %

274,8

260,5

+5,5 %

Eläinlääkkeet

16,1

16,5

-2,4 %

62,1

67,2

-7,5 %

Fermion

9,0

9,9

-8,5 %

41,4

36,1

+14,5 %

Sopimusvalmistus ja muut

6,6

5,8

+13,7 %

26,2

25,7

+1,9 %

Diagnostiikkaliiketoiminta

12,0

10,7

+12,0 %

45,2

45,0

+0,4 %

Konsernierät

-0,6

-0,5

+28,8 %

-2,2

-1,9

+15,7 %

Konserni yhteensä

193,3

179,9

+7,4 %

771,5

710,7

+8,5 %

 

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR

10-12/09

10-12/08

Muutos %

2009

2008

Muutos %

Lääkeliiketoiminta

45,6

35,3

+29,1 %

210,7

188,5

+11,8 %

Diagnostiikkaliiketoiminta

1,2

0,2

+566,6 %

5,6

6,1

-9,1 %

Konsernierät

-2,9

-2,7

+7,9 %

-9,3

-9,6

-3,0 %

Konserni yhteensä

43,9

32,8

+33,8 %

207,0

185,0

+11,9 %

 

LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2009

2008

milj. EUR

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Lääkeliiketoiminta

181,9

181,8

185,9

178,9

169,6

161,0

168,5

168,5

Diagnostiikkaliiketoiminta

12,0

10,5

11,0

11,7

10,7

9,5

12,6

12,2

Konsernierät

-0,6

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,4

-0,5

-0,5

Konserni yhteensä

193,3

191,8

196,4

190,1

179,9

170,1

180,5

180,2

 

LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2009

2008

milj. EUR

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Lääkeliiketoiminta

45,6

56,6

51,6

56,9

35,3

44,3

45,7

63,1

Diagnostiikkaliiketoiminta

1,2

1,0

1,1

2,2

0,2

1,0

2,5

2,3

Konsernierät

-2,9

-1,9

-2,3

-2,2

-2,7

-1,8

-3,1

-2,1

Konserni yhteensä

43,9

55,7

50,4

56,9

32,8

43,6

45,2

63,4

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2009

2008

milj. EUR

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Suomi

59,2

55,6

55,0

53,5

55,2

52,8

53,5

55,7

Skandinavia

25,9

24,5

25,8

25,4

23,7

23,3

26,1

28,1

Muu Eurooppa

72,8

68,9

71,8

61,2

62,0

56,2

61,4

64,4

Pohjois-Amerikka

12,1

18,1

18,2

22,6

19,2

21,7

18,5

14,4

Muut maat

23,4

24,7

25,6

27,4

19,8

16,1

21,1

17,6

Konserni yhteensä

193,3

191,8

196,4

190,1

179,9

170,1

180,5

180,2

 


Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR

10-12/09

10-12/08

Muutos %

2009

2008

Muutos %

Liikevaihto

181,9

169,6

+7,2 %

728,5

667,6

+9,1 %

Liikevoitto

45,6

35,3

+29,1 %

210,7

188,5

+11,8 %

% liikevaihdosta

25,1 %

20,8 %

 

28,9 %

28,2 %

 

T&K-kulut

24,0

24,1

-0,2 %

89,4

85,4

+4,7 %

% liikevaihdosta

13,2 %

14,2 %

 

12,3 %

12,8 %

 

Investoinnit

8,4

11,7

-28,4 %

57,6

53,3

+8,1 %

% liikevaihdosta

4,6 %

6,9 %

 

7,9 %

8,0 %

 

Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä

83,3

77,5

+7,6 %

346,5

307,5

+12,7 %

Henkilöstömäärä kauden lopussa

 

 

 

2 829

2 995

-5,5 %

 

 

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR

10-12/09

10-12/08

Muutos %

2009

2008

Muutos %

Stalevo® (Parkinsonin tauti)

39,9

35,0

+13,9 %

167,6

141,0

+18,8 %

Comtess® / Comtan® (Parkinsonin tauti)

12,8

17,7

-27,4 %

67,3

67,4

-0,1 %

Simdax® (sydämen vajaatoiminta)

9,1

4,4

+108,4 %

29,4

17,3

+69,6 %

Easyhaler®-tuoteperhe (astma)

6,4

5,9

+8,5 %

24,9

22,2

+12,2 %

Burana® (tulehdus, kipu)

5,7

5,3

+7,5 %

19,9

19,4

+2,4 %

Domitor®, Dexdomitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet)

5,8

5,4

+7,7 %

19,3

24,6

-21,4 %

Precedex® (tehohoitorauhoite)

4,5

2,5

+75,7 %

14,6

9,6

+51,0 %

Divina®-sarja (vaihdevuosioireet)

3,1

3,5

-12,9 %

13,2

14,7

-10,8 %

Enanton® (eturauhassyöpä)

3,0

3,1

-2,8 %

11,9

12,7

-6,8 %

Fareston® (rintasyöpä)

1,7

3,0

-41,7 %

10,2

10,5

-2,8 %

Yhteensä

92,0

85,8

+7,2 %

378,3

339,7

+11,4 %

Osuus lääkeliikevaihdosta

51 %

51 %

 

52 %

51 %

 

 

 

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR

10-12/09

10-12/08

Muutos %

2009

2008

Muutos %

Liikevaihto

12,0

10,7

+12,0 %

45,2

45,0

+0,4 %

Liikevoitto

1,2

0,2

+566,6 %

5,6

6,1

-9,1 %

% liikevaihdosta

10,3 %

1,7 %

 

12,3 %

13,6 %

 

T&K-kulut

1,6

1,5

+6,9 %

5,9

4,8

+23,3 %

% liikevaihdosta

13,0 %

13,7 %

 

13,0 %

10,6 %

 

Investoinnit

0,6

1,0

-37,5 %

2,5

2,8

-9,6 %

% liikevaihdosta

5,3 %

9,6 %

 

5,6 %

6,2 %

 

Henkilöstömäärä kauden lopussa

 

 

 

291

287

+1,3 %

 

 


Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.12.2009

31.12.2009

A-osake

B-osake

Yhteensä

Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä

ORNAV

ORNBV

Listautumispäivä

1.7.2006

1.7.2006

ISIN-koodi

FI0009014369

FI0009014377

GICS-koodi

30101030

30101030

Reuters-koodi

ORNAV.HE

ORNBV.HE

Bloomberg-koodi

ORNAV.FH

ORNBV.FH

Osakepääoma, milj. €

33,5

58,7

92,2

Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, €

0,65

0,65

Osakemäärä yhteensä, kpl

51 340 668

89 917 160

141 257 828

% koko osakekannasta

36 %

64 %

100 %

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl

280 030

280 030

Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl

51 340 668

89 637 130

140 977 798

Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl

1

Osakkeiden enimmäismäärä, kpl

500 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

Ääniä/osake

20

1

Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

1 026 813 360

89 637 130

1 116 450 490

% kaikista äänistä

92 %

8 %

100 %

Osakkeenomistajia

17 125

43 728

54 323

 

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

 

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ 1.1.-31.12.2009

 

A-osake

B-osake

Yhteensä

Vaihdettu osakemäärä

3 815 863

84 568 573

88 384 436

Vaihdon osuus osakemäärästä, %

7,4 %

94,1 %

62,6 %

Vaihto, milj. EUR

48,3

1 032,2

1 080,4

Päätöskurssi 2.1.2009, EUR

12,55

12,63

 

Alin kurssi, EUR (A ja B 30.3.2009)

10,42

10,35

 

Keskikurssi, EUR

12,65

12,21

 

Ylin kurssi, EUR (A 22.12.2009 ja B 30.12.2009)

15,75

15,34

 

Päätöskurssi 31.12.2009, EUR

15,06

15,05

 

Osakekannan markkina-arvo 31.12.2009

ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR

773,2

1 349,0

2 122,2

 

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

 

10-12/09

10-12/08

Muutos %

2009

2008

Muutos %

Osakekohtainen tulos, €

0,23

0,18

+33,8 %

1,07

0,97

+11,1 %

Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, €

0,34

0,23

+48,1 %

1,03

0,66

+56,9 %

Osakekohtainen oma pääoma, €

 

 

 

3,11

2,97

+4,9 %

Ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi, € 1)

 

 

 

1,00

0,95

 +5,3 %

Ehdotuksen mukainen osingonjakosuhde, %

 

 

 

93,5 %

97,9 %

 

Ehdotuksen mukaiset osingot yhteensä, milj. €

 

 

 

141,0

133,9

+5,3 % 

Ehdotuksen mukainen efektiivinen osinkotuotto, %

 

 

 

 

A-osake

 

 

 

6,6 %

7,9 %

 

B-osake

 

 

 

6,6 %

7,9 %

 

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)

 

 

 

 

A-osake

 

 

 

14,07

12,37

 

B-osake

 

 

 

14,07

12,44

 

Osakkeita keskimäärin

ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl

140 978

140 933

 

140 970

141 003

 

 

1) Lisäksi hallituksen esittää yhtiökokouksen päätettäväksi, että käyttörahastosta jaetaan pääoman palautuksena vapaata omaa pääomaa 0,10 euroa osakkeelta.

 


Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

· Lääkeliiketoiminta

o Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)

o Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)

o Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)

o Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)

· Diagnostiikkaliiketoiminta

o Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

 

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

 

Katsauksen laatimisperiaatteet

Orion-konsernin tilinpäätös on laadittu EU:ssa hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti soveltaen IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat voimassa 31.12.2009.

 

Seuraavia, vuonna 2009 voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja tai niiden muutoksia, jotka ovat merkityksellisiä konsernille, on sovellettu tilikaudella.

  • IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen - uudistettu standardi. Standardin muutos vaikuttaa konsernin tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan.

 

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.

 

 

Muut

Tämän katsauksen tiedot on tilintarkastettu.

 

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

 

 


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %

 

Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

x 100

=

Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

 

Tilikauden voitto

x 100

=

Oma pääoma kaudella keskimäärin

 

Omavaraisuusaste, %

 

Oma pääoma

x 100

=

Taseen loppusumma - saadut ennakot

 

 

Nettovelkaantumisaste, %

 

Korollinen vieras pääoma - rahavarat

x 100

=

Oma pääoma

 

Osakekohtainen tulos, EUR

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto

 

=

Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin

 

Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR

 

Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta

 

=

Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin

 

Osakekohtainen oma pääoma, EUR

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

=

Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

 

Osakekohtainen osinko, EUR

 

Tilikaudelta jaettava osinko

 

=

Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

 

Osingonjakosuhde, %

 

Osakekohtainen osinko

x 100

=

Osakekohtainen tulos

 

Efektiivinen osinkotuotto, %

 

Osakekohtainen osinko

x 100

=

Kauden viimeinen kaupantekokurssi

 

Hinta/voitto-suhde (P/E)

 

Kauden viimeinen kaupantekokurssi

 

=

Osakekohtainen tulos

 

Osakkeen keskikurssi, EUR

 

Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto

 

=

Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin

 

Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR

 

 

 

=

Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

 

 

 


OIKAISTUT TUNNUSLUVUT

10-12/08

10-12/08

2008

2008

Aiemmin

Oikaistu

Aiemmin

Oikaistu

 

raportoitu

 

raportoitu

 

Bruttokate, milj. EUR

118,2

114,3

480,8

467,4

T&K-kulut, milj. EUR

29,4

25,5

103,4

90,0

% liikevaihdosta

16,4 %

14,2 %

14,5 %

12,7 %

Liikevaihto Alkuperälääkkeet, milj. EUR

70,9

69,4

284,7

278,1

Liikevaihto Erityistuotteet milj. EUR

66,6

68,1

254,0

260,5

 

Proforma

Proforma

2008

2008

2007

2007

2006

2006

Aiemmin

Oikaistu

Aiemmin

Oikaistu

Aiemmin

Oikaistu

 

raportoitu

 

raportoitu

 

raportoitu

 

Bruttokate, milj. EUR

480,8

467,4

460,7

447,2

434,9

422,3

T&K-kulut, milj. EUR

103,4

90,0

98,5

85,0

85,7

73,1

% liikevaihdosta

14,5 %

12,7 %

14,5 %

12,5 %

13,4 %

11,4 %

Liikevaihto Alkuperälääkkeet, milj. EUR

284,7

278,1

270,8

259,6

256,6

242,0

Liikevaihto Erityistuotteet milj. EUR

254,0

260,5

241,5

252,5

218,7

233,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisija:
Orion Oyj
www.orion.fi

 

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

 

Konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 772 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 95 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 henkilöä ja loput 600 muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.