Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2010

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010 26.10.2010 klo 12:00Orionin liikevaihto tammi-syyskuulta 2010 oli 635 miljoonaa euroa (578 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana), ja se kasvoi 10 % edellisen vuoden vertailukaudesta.

 • Liikevoitto oli 202 (163) miljoonaa euroa. 

 • Voitto ennen veroja oli 200 (161) miljoonaa euroa. 

 • Omavaraisuusaste oli 62 % (58 %). 

 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 49 % (40 %). 

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 46 % (38 %). 

 • Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,05 (0,84) euroa. 

 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,82 (0,69) euroa. 

 • Näkymäarviota nostetaan. Nyt arvioimme, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi vuodesta 2009. Aiemmin ennakoimme liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2009. ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA


7-9/107-9/09Muutos %1-9/101-9/09Muutos %2009
Liikevaihto, milj. EUR213,2191,8+11,1 %635,0578,2+9,8 %771,5
Ulkomaantoiminta, milj. EUR155,5136,2+14,2 %466,8414,1+12,7 %548,2
    % liikevaihdosta73,0 %71,0 %
73,5 %71,6 %
71,1 %
Liikevoitto, milj. EUR70,655,7+26,7 %201,6163,1+23,7 %207,0
    % liikevaihdosta33,1 %29,0 %
31,8 %28,2 %
26,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR70,054,9+27,4 %200,2160,6+24,7 %203,7
    % liikevaihdosta32,8 %28,6 %
31,5 %27,8 %
26,4 %
Tuloverot, milj. EUR18,414,6+25,7 %52,242,2+23,8 %52,3
T&K-kulut, milj. EUR19,520,5-4,8 %58,969,6-15,3 %95,2
    % liikevaihdosta9,1 %10,7 %
9,3 %12,0 %
12,3 %
Investoinnit, milj. EUR10,211,2-9,0 %27,951,2-45,5 %60,4
    % liikevaihdosta4,8 %5,8 %
4,4 %8,9 %
7,8 %
Taseen loppusumma, milj. EUR


693,8701,6-1,1 %727,1
Omavaraisuusaste, %


61,9 %57,6 %
60,6 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %


1,4 %1,6 %
-8,9 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR


121,3158,2-23,3 %131,5
Koroton vieras pääoma, milj. EUR


143,3139,1+3,0 %156,5
Rahavarat, milj. EUR


115,4151,5-23,9 %170,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %


48,8 %39,6 %
37,4 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %


45,5 %38,4 %
35,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,370,29+28,1 %1,050,84+25,0 %1,07
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR0,370,29+28,1 %1,050,84+25,0 %1,07
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,340,33+1,3 %0,820,69+18,6 %1,03
Osakekohtainen oma pääoma, EUR


3,052,87+6,3 %3,11
Henkilömäärä kauden lopussa


3 1243 125
3 147
Henkilömäärä kaudella keskimäärin


3 1413 210-2,2 %3 192
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR


123,3123,9-0,5 %171,4Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Kasvu jatkui vahvana"

"Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme vahva kehitys jatkui myös vuoden kolmannella neljänneksellä."


"Vaikean alkuvuoden jälkeen Suomen lääkemarkkina piristyi hiukan elo-syyskuussa, mutta koko vuoden osalta markkina on kuitenkin edelleen edellisvuotta pienempi. Orionin myynti Suomessa on kuitenkin kehittynyt koko markkinaa selkeästi paremmin, ja markkina-asemamme on edelleen vahvistunut."


"Parkinson-lääkkeidemme myynti on jatkanut tasaista, joskin edellisiä vuosia hieman hitaampaa kasvuaan. Muun tuotteistomme myynti on edelleen kehittynyt hyvin, erityisesti Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa, joissa olemme tehneet vuoden aikana runsaasti tuotelanseerauksia. Tehohoitorauhoite Precedex on myös noussut vuoden aikana yhdeksi tärkeimmistä tuotteistamme."


"Viime vuoden loppupuolella aloitettu toimintamme Etelä-Euroopassa on ennakoidusti nostanut myynnin ja markkinoinnin kustannuksiamme. Liiketoiminnan volyymin kasvun seurauksena myös jakelukustannukset ovat kasvaneet. Tutkimuskulut ovat olleet lähinnä tutkimusohjelmiemme ajoituksesta johtuen edellistä vuotta pienemmät. Tutkimuksen painopiste on tällä hetkellä lukuisissa alkuvaiheen projekteissa sekä Easyhaler-tuoteperheen laajentamisessa. Hallintokuluja ovat laskeneet pienentyneet oikeudenkäyntikulut Yhdysvalloissa."


"Tehohoidon rauhoite, deksmedetomidiini on tärkeä osa tuotteistomme uudistamista lähi tulevaisuudessa. Olemmekin tyytyväisiä siitä, että olemme toimittaneet deksmedetomidiinia koskevan myyntilupahakemuksen Euroopan lääkevirastolle, ja viranomaiset ovat aloittaneet sen käsittelyn lokakuussa. Keskitettyjen myyntilupahakemusten käsittely kestää yleensä yli vuoden."


"Päivitämme vuoden 2010 näkymäarviota. Nyt arvioimme, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi vuodesta 2009. Aiemmin ennakoimme liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2009. Arviomme liikevaihdon kasvusta säilyi ennallaan. Tarkempi näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivuilta 5-6."


Katsauskauden tapahtumia

24.9. Orion tiedotti, että konsernin Liiketoiminnan kehittäminen ja tuki -toiminnosta vastaava johtaja Riitta Vartiainen jää pois konsernin johtoryhmästä 1.1.2011 lukien ja siirtyy eläkkeelle helmikuussa 2011. Samassa yhteydessä Orion toteuttaa organisaatiomuutoksen, jossa Liiketoiminnan kehittäminen ja tuki -toimintoon kuuluvat osastot siirretään osaksi konsernin muita organisaatioita.


1.9. Orion ilmoitti, että yhtiölle on palautunut vastikkeetta 2 230 Orionin B-osaketta yhtiön vuoden 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella. Palautuksen jälkeen Orionin hallussa on yhteensä 516 654 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.


20.8. Orion kommentoi Yhdysvaltain Lääkeviranomaisen (FDA) tiedotetta Orionin Stalevo-lääkkeen meneillään olevasta turvallisuusarviosta liittyen STRIDE-PD -tutkimuksessa havaittuihin sydän- ja verisuonitautitapahtumiin.


11.-18.8. Orion hankki yhteensä 300 000 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita käytettäväksi osana konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää.


13.8. Orion kertoi, että Turun tehtaalla on meneillään kaksi investointihanketta. Hormonigeeliosastolle investoidaan kolme miljoonaa euroa, kun sinne rakennetaan uusi tuotantolinja uuden hormonivalmisteen sopimusvalmistusta varten. Tablettivalmistukseen investoidaan kaksi miljoonaa euroa uudenlaisen leijupetirakeistimen hankintaan.


1.7. Orion kertoi viiden miljoonan euron investoinnista Fermionin tuotantolaitokselle Ouluun, missä laajennetaan tuotantotilaa uusien syöpälääkkeiden valmistusta varten. Laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2012 alussa. Tehdas valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin lisäksi myös muille lääketehtaille ympäri maailman.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

1.10. Niclas Lindstedt aloitti Eläinlääkkeet-tulosyksikkön johtajana. Aiemmin tulosyksikköä johtanut Satu Ahomäki siirtyi lokakuun alussa Global Sales -toimintojen johtoon. Lindstedt raportoi toimessaan talous- ja hallintojohtajalle Jari Karlsonille.


15.10. Orion tiedotti, että Capital Research and Management Companyn hallinnoimien Orionin B-osakkeiden kokonaismäärä on 13.10.2010 tehtyjen kauppojen vuoksi laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orionin kaikista osakkeista.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 26.10.2010 klo 14.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.


Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi yhtiön johdolle esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.


Puhelinkonferenssin tunnus on 877 537 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:
Soitettaessa Yhdysvalloista +1 888 222 0364
Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125


Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta on nähtävissä myöhemmin samana päivänä kotisivuillamme olevan linkin kautta. Suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin samana päivänä.


Taloudellisten katsausten materiaalit

Orionin tiedotteet ja niiden oheismateriaalit ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa

Pääomamarkkinapäivä (CMD 2010) Helsingissä        to 9.12.2010
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2010                ke 9.2.2011
Varsinainen yhtiökokous 2011to 31.3.2011
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011ke 27.4.2011
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011ti 2.8.2011
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011ti 25.10.2011


Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talous- ja hallintojohtaja        puh. 010 426 2883
www.orion.fi

www.orion.fi/sijoittajille


Taloudellinen katsaus kaudelta 1-9/2010

 

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-syyskuulta 2010 oli 635 miljoonaa euroa (578 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä), ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 10 %. Valuuttakurssien kehityksen vaikutus on ollut positiivinen. Vertailukauden kursseilla laskettuna liikevaihto olisi ollut 9 miljoonaa euroa alhaisempi.


Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 603 (547) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus oli 300 (263) miljoonaa euroa eli 50 % (48 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihto kasvoi 6 % ja oli yhteensä 193 (182) miljoonaa euroa. Tämä oli 32 % (33 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston (pois lukien Parkinson-lääkkeet) liikevaihto oli 409 (364) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %.


Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 34 (33) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %.


Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 202 (163) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 24 %.

 

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 202 (165) miljoonaa euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 23 %. Bruttokate kasvoi hieman liikevaihtoa nopeammin. Liikevoitto sen sijaan parani selkeästi enemmän, koska liiketoiminnan kiinteät kulut laskivat hieman edellisestä vuodesta. Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat ennakoidusti, kun taas tutkimus- ja hallintokulut laskivat vertailukaudesta.

 

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 5 (4) miljoonaa euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 19 %. Liikevaihto ja bruttokate kasvoivat hieman samalla kun kiinteät kulut säilyivät vertailukauden tasolla.


Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 134 (114) miljoonaa euroa, ja ennakoidusti ne kasvoivat selkeästi eli 18 %. Kasvu johtui lähinnä Etelä-Euroopassa käynnistetyistä toiminnoista vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla, Simdax-lääkkeen myynnistä Abbottille maksettavista rojalteista, jotka olivat 7 (4) miljoonaa euroa, ja koko liiketoiminnan volyymin kasvusta johtuneista jakelukustannusten noususta.


Tutkimus- ja kehityskulut olivat 59 (70) miljoonaa euroa, ja ne laskivat 15 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (12 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 54 (65) miljoonaa euroa. Lasku johtui lähinnä meneillään olevien tutkimushankkeiden ajoituksesta, erityisesti tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla tehtyjen kliinisten potilastutkimusten päättymisestä vuoden vaihteessa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.


Hallinnon kulut olivat 28 (38) miljoonaa euroa, ja ne laskivat 26 %. Yhdysvalloissa patenttioikeudenkäynneistä syntyneet kustannukset olivat 2 (7) miljoonaa euroa. Oikeudenkäynneistä on kerrottu tarkemmin kohdassa 'Merkittävät oikeudelliset asiat'.


Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut pienensivät tulosta 3 (vertailukaudella kasvattivat tulosta 2) miljoonaa euroa. Kulut koostuivat lähinnä valuuttakurssisuojauksista aiheutuvista eristä.


Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 200 (161) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,05 (0,84) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,05 (0,84) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,05 (2,87) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 49 % (40 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 46 % (38 %).


Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 1 % (2 %) ja omavaraisuusaste oli 62 % (58 %).


Konsernitaseen vieras pääoma 30.9.2010 oli 265 (297) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 121 (158) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 98 (117) miljoonaa euroa.


Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 115 (152) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.


Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni hieman vertailukaudesta ja oli 141 (148) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani selvästi alkuvuonna 2010, mutta käyttöpääomaan sitoutui 56 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailukaudella. Käyttöpääoman nousu on seurausta sekä myyntisaamisten kasvusta että korottoman vieraan pääoman määrän laskusta. Liikevaihdon vahva kasvu sekä kasvun painottuminen maihin, joissa maksuajat ovat tyypillisesti pidempiä kuin Orionilla keskimäärin, on johtanut myyntisaamisten nousuun. Orionin korottoman vieraan pääoman määrä vaihtelee vuoden kuluessa melko voimakkaasti. Korotonta vierasta pääomaa oli vuoden vaihteessa poikkeuksellisen paljon, ja sen määrän lasku tavanomaiselle tasolle alkuvuoden kuluessa on sitonut käyttöpääomaa.


Investointien rahavirta oli -26 (-51) miljoonaa euroa. Vertailukauden investointeja kasvatti Simdax-sydänlääkkeen markkinointioikeuksien takaisinosto 26 miljoonalla eurolla. Rahoituksen rahavirta oli -171 (-122) miljoonaa euroa. Muutos johtuu vuonna 2010 tehdyistä pääoman palautuksesta ja omien osakkeiden ostoista sekä edellistä vuotta suuremmista osingoista. Vuonna 2009 nostettiin myös pitkäaikaista lainaa, joka paransi vertailukauden rahoituksen rahavirtaa.


Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 28 (51) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 17 (18) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 11 (33) miljoonaa euroa.Näkymäarvio vuodelle 2010

Liikevaihto kasvaa vuodesta 2009.


Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut ja kulut patenttioikeudenkäynneistä Yhdysvalloissa laskevat vuodesta 2009.


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi vuodesta 2009.


Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.


Näkymäarviomme oli aiemmin:

Liikevaihto kasvaa vuodesta 2009.


Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut ja kulut patenttioikeudenkäynneistä Yhdysvalloissa laskevat vuodesta 2009.


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa vuodesta 2009.


Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.


Näkymien perustelut

Huhtikuussa 2009 Suomessa voimaanastunut viitehintajärjestelmä on lisännyt hintakilpailua vaihtokelpoisten valmisteiden ryhmässä, mikä on johtanut hintojen selvään laskuun. Vuonna 2010 hintakilpailu on edelleen jatkunut. Tuotelanseeraukset tukevat Orionin asemaa markkinajohtajana myös vuonna 2010.


Parkinson-lääkkeiden markkinamyynnin kasvu oli vuonna 2009 kuten edellisenäkin vuonna hieman yli 10 %. Kasvu oli kuitenkin ennakoitua nopeampaa, ja sen odotetaan hieman hidastuvan vuoden 2010 aikana.


Simdax-lääkkeen markkinointioikeuksien takaisinosto Abbottilta toukokuussa 2009 kasvattaa myyntiä edelliseen vuoteen verrattuna, koska tuotteen markkinamyynti näkyy Orionin omana myyntinä koko vuoden ajalta. Vuoden 2009 neljän ensimmäisen kuukauden osalta Orion kirjasi omaan liikevaihtoonsa Simdaxin osalta vain tuotteen myynnin Abbottille.


Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2010 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.


Tutkimus- ja kehityskulut ovat varsin tarkasti ennakoitavissa. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2010 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, ja sen vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa.


Orion ja Sun-konserniin kuuluvat yhtiöt solmivat sovintosopimuksen kesäkuussa. Sovinto lopetti Orionin kannalta merkittävimmän oikeudenkäyntiprosessin Yhdysvalloissa. Näin ollen patenttioikeudenkäyntien kustannukset koko vuoden osalta ovat aikaisempaa paremmin arvioitavissa.


Liiketoiminnalla ei ole varsinaista kausivaihtelua, mutta johtuen monista syistä, kuten pienemmästä myyntipäivien määrästä ja yhteistyökumppanien ostojen ajoituksesta, vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto on ollut yleensä muita vuosineljänneksiä alhaisempi.


Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2010 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.


Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia.


Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.


Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle.


Pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

 • liikevaihdon ja liikevoiton orgaanisen kehityksen parantaminen tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla 

 • toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta 

 • rahoitusaseman säilyttäminen vakaana, jolloin omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla. 


Nykyisin noin kolmannes Orionin liikevaihdosta muodostuu Stalevo- ja Comtess/Comtan-lääkkeiden myynnistä. Näiden Parkinson-lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012-2013, minkä vuoksi niiden myynnin arvioidaan laskevan lähivuosina. Orion tuo jatkuvasti markkinoille uusia tuotteita korvaamaan liikevaihdon laskua.


Orionin lähivuosien liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen riippuu siitä nopeudesta, jolla Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku ja toisaalta muiden tuotteiden myynnin kasvu kehittyvät tulevaisuudessa. Tämä luo konsernin liiketoiminnalle epäjatkuvuuskohdan.Osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.9.2010 yhteensä 141 257 828 osaketta, joista A-osakkeita oli 47 885 511 kappaletta ja B-osakkeita 93 372 317 kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 euroa. Syyskuun 2010 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 516 654 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B- osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.9.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 050 565 883 ääntä.


Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.


Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-syyskuussa 2010 osakkeita on muunnettu yhteensä 3 455 157 kappaletta.


Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.


Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 069 miljoonaa euroa.


Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja osakeantivaltuutus viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 300 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan pörssin ja Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.


Orionin hallitus päätti 18.5.2010 omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan yhtiö hankki 11.-18.8. yhteensä 300 000 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Osakkeet hankittiin käytettäväksi osana Orion-konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää 2010.


Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.


Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.


Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Maaliskuun 2010 alussa Orion luovutti yhteensä 65 606 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2009 maksettavina osakepalkkioina. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 16,47 euroa, joka oli B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2010. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 1 080 564 euroa.


Orionin hallitus päätti helmikuussa 2010 konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.


Omistuspohja

Orionilla oli syyskuun 2010 lopussa kaikkiaan 57 293 (50 870) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (94 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 52 % (51 %) ja kaikista äänistä 64 % (60 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 37 (29) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 26 % (21 %) ja 4 % (5 %) yhteenlasketuista äänistä.


Orionin hallussa oli syyskuun 2010 lopussa 516 654 (280 030) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,4 % (0,2 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,05 % (0,03 %).


Katsauskauden jälkeen Orion on saanut tietoonsa, että Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orionin B-osakkeiden kokonaismäärä on 13.10.2010 tehtyjen kauppojen vuoksi laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orionin kaikista osakkeista.Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-syyskuussa 2010 oli 3 141 (3 210). Syyskuun 2010 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 124 (3 125) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 473 (2 532) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 651 (593) henkilöä.


Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-syyskuulta 2010 olivat yhteensä 123 (124) miljoonaa euroa.Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 4.9.2009 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sandoz International GmbH ja Sandoz Inc. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Sandoz Canada Inc. Oikeudenkäynti koskee Orionin patenttia nro 4,910,214 sekä Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.


Sandoz on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex®-nimisestä Orionin alkuperälääkkeestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml), jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.


Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Sandoz-yhtiöitä vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset.


Tarkastelukauden jälkeiset tapahtumat

Orion sai lokakuussa tietoonsa, että Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiö on jättänyt Yhdysvaltain lääkeviranomaiselle, FDA:lle (Food and Drug Administration) hakemuksen, jolla se hakee lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.


Caracon myyntilupahakemus sisältää ns. Paragraph IV -sertifikaatin, joilla se kyseenalaistaa Precedex -lääkettä Yhdysvalloissa suojaavan, Orange Book -nimiseen FDA:n viralliseen lääkeluetteloon sisältyvän Orionin ja Hospiran yhteisen patentin nro 6,716,867, joka on voimassa 31.3.2019 asti. Caracon hakemuksessa ei haeta lupaa Caracon tuotteen tuomiseksi Yhdysvaltain markkinoille ennen deksmedetomidiini-molekyyliä Yhdysvalloissa suojaavan Orionin patentin nro 4,910,214 päättymisajankohtaa, joka on heinäkuussa 2013.


Hospira ja Orion arvioivat parhaillaan oikeudellisia vaihtoehtoja suojella oikeuksiaan. Jos patentinhaltija nostaa Yhdysvalloissa kanteen 45 päivän määräajassa myyntiluvan hakijaa vastaan, noudatetaan 30 kuukauden ajanjaksoa, jonka aikana FDA ei voi myöntää hakijalle lopullista myyntilupaa, ellei hakija mainitun ajan kuluessa voita kyseenalaistettua patenttia koskevaa oikeudenkäyntiä. Orion arvioi, että mikäli Caracon myyntilupahakemus johtaa oikeudenkäyntiin, Orionin kulut tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset.


Orion huomauttaa, ettei se pidä yhtiön tiedottamisen kannalta olennaisina sellaisia hakemuksia, joiden perusteella myyntiluvan hakija voisi tuoda geneerisen tuotteensa markkinoille vasta peruspatentin päättymisen jälkeen. Yllä selostettu Caracon hakemus on tällainen hakemus.Liiketoimintakatsaukset


Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa oli tammi-syyskuussa 2010 yhteensä 1 415 (1 434) miljoonaa euroa, ja se laski prosentin edellisvuoden vertailukaudesta. Eniten kokonaismarkkinaa laskivat viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkevalmisteiden hintojen lasku. Viitehintajärjestelmän piiriin kuuluu noin puolet reseptilääkemarkkinan volyymista. Viitehintajärjestelmä on ollut voimassa huhtikuun 2009 alusta alkaen.


Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, joka muodostaa neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2010 oli yhteensä 141 (137) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Orionin markkinaosuus oli 10 % (10 %). Tämä oli lähes neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.


Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 029 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (956 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 8 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun päättyneeltä 12 kk:lta oli 966 (884) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 9 %.


Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinson-taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolla oli Yhdysvalloissa 181 (167) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, ja se kasvoi 8 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 154 (145) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %, ja Japanissa 39 (27) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 42 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 18 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 9 %.


Orionille yhä tärkeämmäksi nousevan tehohoitorauhoite Precedexin (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 133 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria kesäkuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (79 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 68 %. Myynnistä 85 % eli 113 (66) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedex-valmisteen myynti kasvoi 72 %.


Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 603 (547) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 202 (165) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 23 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 34 % (30 %) segmentin liikevaihdosta.


Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 335 (294) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %. Näiden tuotteiden osuus Lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 56 % (54 %). Myydyimpien valmisteiden joukosta nopeimmin kasvoivat tehohoitorauhoite Precedex ja sydänlääke Simdax.


Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 300 (263) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %. Näiden tuotteiden osuus Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 50 % (48 %).


Alkuperälääkkeet
Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostolääkkeisiin, syöpä- ja tehohoitolääkkeisiin sekä inhaloitaviin Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.


Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 281 (247) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 % edellisen vuoden vertailukaudesta.


Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 193 (182) miljoonaa euroa. Se kasvoi 6 %, ja muodosti Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 32 % (33 %). Orionin liikevaihto Parkinson-lääkkeiden toimituksista Novartikselle oli yhteensä 118 (111) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle kasvoivat 2 %, kun Comtan-toimitukset kasvoivat 14 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Parkinson-lääkkeistä oli yhteensä 75 (71) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 62 (55) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %.


Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun, suonensisäisesti annosteltavan Simdax®-lääkkeen (vaikuttava aine levosimendaani) liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 30 (20) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 47 %. Orion on allekirjoittanut Simdaxin markkinointipartneruussopimukset Euroopan ulkopuolisilla alueille kuten Turkin ja Australian markkinoille sekä useisiin maihin Aasiassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa.


Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 21 (19) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 13 %. Tuoteperheen suurimmat markkinat ovat Saksa, Turkki ja Suomi.


Precedex®-tehohoitorauhoitteen (vaikuttava aine deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 20 (10) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 97 %. Rauhoitetta myy Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin käyttöaihe on laajentunut Japanissa. Aiemmin rauhoitteen käyttö rajoitettiin enintään 24 tunnin mittaiseksi, ja nyt tämä aikarajoitus on poistettu mm. Japanin markkinoilla. Orion on toimittanut deksmedetomidiinia koskevan myyntilupahakemuksen käsiteltäväksi Euroopan lääkevirastolle, joka on ilmoittanut validoineensa keskitetyn myyntilupahakemuksen ja aloittanut sen käsittelyn lokakuussa. Keskitettyjen myyntilupahakemusten käsittely kestää yleensä yli vuoden.


Pitkälle levinneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu Vantas®-lääke (histreliini implantti) on saanut myyntiluvat lähes kaikkiin Euroopan maihin. Hintaneuvottelut ja korvattavuushakemukset käynnistyvät maittain myyntilupien saamisen myötä, jonka jälkeen tuotteen lanseeraukset aloitetaan maakohtaisesti.


Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 222 (202) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %. Erityistuotteet-yksikön liikevaihto Suomen ulkopuolisilla markkinoilla kasvoi 26 % vastaavan kauden aikana. Orion toteutti 89 (40) geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoituotteiden lanseerausta vuoden 2010 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.


Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-syyskuussa 2010 oli 154 (150) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orion on edelleen vahvistanut selvää markkinajohtajan asemaansa ennen kaikkea kilpailukykyisen itsehoitotuotteistonsa sekä laajan, erityisesti vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden muodostaman tuotteiston ansiosta. Huhtikuussa 2009 Suomessa voimaan astunut viitehintajärjestelmä ja siihen liittyvä kova hintakilpailu on edelleen laskenut kokonaismarkkinan arvoa, mutta se on samalla laajentanut vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden valikoimaa.


Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa tammi-syyskuussa 2010 oli 35 (28) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 23 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä. Kasvu on ollut selvästi kokonaismarkkinan kasvua nopeampaa useissa maissa yksittäisten, hyvin menestyneiden tuotteiden ansiosta.


Orion on jatkanut itsehoitotuotteistonsa kehittämistä Skandinaviassa. Yhtiön tavoitteena on luoda kotimarkkina-asema Suomen lisäksi kaikkiin Pohjoismaihin. Liikevaihdon kasvu onkin ollut vahvaa alkuvuonna sekä Tanskassa, Ruotsissa että Norjassa uusien tuotelanseerausten ansiosta. Yksittäisistä tuotteista mm. Penomax®-antibiootin (vaikuttava-aine pivmesillinaami) myynti on kehittynyt erittäin hyvin kaikilla Skandinavian markkinoilla. Markkinoiden uudelleenjärjestely on käynnissä Ruotsissa apteekkimonopolin purkautumisen seurauksena. Orion on pystynyt vahvistamaan markkina-asemaansa, vaikka jakelukanavien muutoksesta johtuva hintakilpailu on kiristynyt selvästi.


Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 49 (46) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 33 % (29 %) muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä: Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli), joiden liikevaihto kasvoi 20 %. Pfizer, Orionin eläinrauhoitteiden markkinointipartneri, on lanseerannut Domosedan-geelin Yhdysvalloissa heinäkuun lopussa.


Orionin osuus Suomen eläinlääkemarkkinasta tammi-syyskuussa 2010 oli 20 %. Orion on toiseksi suurin toimija Suomen eläinlääkemarkkinalla. Vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana eläinlääkkeiden kokonaismarkkina Suomessa oli noin 38 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %.


Oasmia on kehittänyt paklitakselista uutta nanopartikkelimuotoa (kauppanimeltään Paccal® Vet) koirien mastosytooman, eräänlaisen ihosyövän hoitoon ja jättänyt Euroopan laajuisen myyntilupahakemuksen elokuussa. Viranomaiskäsittelyn odotetaan kestävän noin vuoden. Orion ja Oasmia ovat solmineet markkinointisopimuksen, jonka mukaan Orion toimii lääkkeen jakelijana Euroopan laajuisesti.


Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 eri lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 34 (32) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Liikevaihdosta on eliminoitu lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön. Ylläraportoitu tulosyksikön ulkoinen liikevaihto edustaa noin kahta kolmasosaa Fermionin koko liikevaihdosta. Useiden avaintuotteiden tilauskanta on edelleen korkea, vaikka kilpailu markkinoilla jatkuu kireänä.


Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-syyskuussa 2010 olivat 59 (70) miljoonaa euroa, josta Lääkeliiketoiminnan osuus oli 55 (65) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (12 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.


Orion on toimittanut deksmedetomidiinia koskevan myyntilupahakemuksen käsiteltäväksi Euroopan lääkevirastolle, joka on ilmoittanut validoineensa keskitetyn myyntilupahakemuksen ja aloittanut sen käsittelyn lokakuussa. Keskitettyjen myyntilupahakemusten käsittely kestää yleensä yli vuoden. Alustavat tulokset deksmedetomidiinilla tehdyistä tutkimuksista osoittivat rauhoitteen olevan yhtä tehokas kuin käyttöön vakiintuneet vertailuvalmisteet midatsolaami ja propofoli. Midatsolaamiin verrattuna deksmedetomidiini vähensi myös hengityslaitehoidon kestoa.


Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orionin tavoitteena on hyödyntää Easyhaler-teknologiaa nykyisten tuotteiden ja kehityshankkeiden lisäksi myös uusissa valmisteissa. Orion kehittää budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Lisätietoja Easyhaler-kehitysohjelmista ja niiden rakenteista annetaan vuoden 2010 aikana.


Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo-lääkettä Japanin markkinoille. Novartiksen tavoitteena on jättää myyntilupahakemus vuoden 2011 aikana.


Orionilla on käynnissä ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla. Varhaisen vaiheen tutkimuksissa lääkeaihion on todettu sopivan mahdollisesti Alzheimerin taudin tai skitsofrenian oireiden hoitoon.


Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. selektiivisiä androgeenireseptorin modulaattoreita (SARM), eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja tehohoidon eri käyttöalueita.


Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö GTx on ilmoittanut, ettei se enää jatka tutkimuksiaan toremifeenin käytöstä 20 mg:n annostuksella miesten eturauhassyövän ennaltaehkäisyssä. Toukokuussa yhtiö ilmoitti, ettei se saavuttanut tutkimuksissa asetettuja päämuuttujia. Samanaikaisesti GTx:llä on meneillään uudet, kliinisen kolmannen vaiheen tutkimukset toremifeenin käytöstä 80 mg:n annostuksella eturauhassyövän hoidosta johtuvien sivuvaikutusten hoidossa. Orion on alun perin kehittänyt toremifeenin rintasyövän hoitoon.Diagnostiikkaliiketoiminta


Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 34 (33) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %.


Päätuotteena jatkoi QuikRead®-testit, joita käytetään mm. tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon ja nielunäytteen streptokokki A -bakteerin perusteella. Sekä QuikRead-laitteiden että -tulehdustestien myynnin kasvu jatkui. Myynti Pohjoismaissa eteni edellisvuoden tasolla, ja myynti Kiinassa ja Tsekissä kasvoi vertailukaudesta.


Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 5 (4) miljoonaa euroa, se kasvoi 19 % ja oli 15 % (13 %) segmentin liikevaihdosta. Diagnostisten testien ja laitteiden tutkimukseen ja kehitykseen panostettiin 4 (4) miljoonaa euroa eli 13 % (13 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta.


Tutkimus- ja kehityspanostusten myötä Orion Diagnostica on tuonut markkinoille uusia tuotteita. Kesällä aloitettiin uuden käyttömukavuutta parantavan QuikRead CRP-testin myynti, ja syyskuun lopussa lanseerattiin QuikRead®-tuoteperheen uuden sukupolven helppokäyttöinen QuikRead go® -mittalaite, jonka toimitukset aloitettiin asiakkaille Pohjoismaissa.Espoossa 26.10.2010


Orion Oyj:n hallitus

 

 

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talous- ja hallintojohtaja


Taulukko-osa


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR7-9/107-9/09Muutos %1-9/101-9/09Muutos %2009
Liikevaihto213,2191,8+11,1 %635,0578,2+9,8 %771,5
Myytyjen suoritteiden kulut-71,6-66,3+8,1 %-209,4-196,1+6,8 %-265,2
Bruttokate141,6125,6+12,7 %425,6382,1+11,4 %506,3
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut1,70,0
-2,92,2-228,1 %6,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut-45,2-38,2+18,3 %-134,0-113,5+18,0 %-160,0
T&K-kulut-19,5-20,5-4,8 %-58,9-69,6-15,3 %-95,2
Hallinnon kulut-8,0-11,2-28,6 %-28,2-38,2-26,0 %-50,2
Liikevoitto70,655,7+26,7 %201,6163,1+23,7 %207,0
Rahoitustuotot0,71,2-38,1 %3,44,3-21,3 %5,1
Rahoituskulut-1,3-1,9-30,8 %-4,8-6,8-29,7 %-8,4
Voitto ennen veroja70,054,9+27,4 %200,2160,6+24,7 %203,7
Tuloverot-18,4-14,6+25,7 %-52,2-42,2+23,8 %-52,3
Tilikauden voitto51,640,3+28,0 %148,0118,4+25,0 %151,4
  

 


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA 
Muuntoerot-0,9-0,2+333,3 %1,20,9+28,3 %1,3
Rahavirran suojaukset0,3-0,2+287,2 %0,30,1+436,8 %0,9
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-0,6-0,4+60,4 %1,51,0+54,5 %2,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna51,040,0+27,7 %149,5119,4+25,3 %153,5
  

 


TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN 

 


Emoyhtiön omistajille51,640,3+28,0 %148,0118,4+25,0 %151,4
Määräysvallattomille omistajille0,00,0
0,00,0
0,0

 

 


TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille51,040,0+27,7 %149,5119,4+25,3 %153,5
Määräysvallattomille omistajille0,00,0
0,00,0
0,0

 

 


Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1)0,370,29+28,1 %1,050,84+25,0 %1,07
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR 1)
0,370,29+28,1 %1,050,84+25,0 %1,07
  

 


Poistot yhteensä11,78,8+32,8 %29,225,3+15,6 %34,4
Palkat ja muut henkilöstökulut38,837,5+3,3 %123,3123,9-0,5 %171,4


1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.KONSERNITASE

VARAT

milj. EUR9/109/09Muutos %2009
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet189,0190,3-0,7 %192,0
Liikearvo13,513,5
13,5
Aineettomat oikeudet64,163,8+0,5 %63,4
Muut aineettomat hyödykkeet4,03,6+11,8 %3,7
Osuudet osakkuusyrityksissä0,10,1
0,1
Myytävissä olevat sijoitukset1,01,0
1,0
Eläkesaaminen29,833,8-11,7 %29,8
Laskennalliset verosaamiset5,23,8+38,2 %5,5
Muut pitkäaikaiset saamiset0,91,6-41,9 %0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä307,7311,4-1,2 %309,9
  


Vaihto-omaisuus127,5121,9+4,6 %122,7
Myyntisaamiset122,5101,3+21,0 %102,6
Muut saamiset20,715,5+33,8 %21,4
Rahavarat115,4151,5-23,9 %170,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä386,1390,2-1,1 %417,2

 


Varat yhteensä693,8701,6-1,1 %727,1

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

milj. EUR9/109/09Muutos %2009
Osakepääoma92,292,2
92,2
Ylikurssirahasto17,817,8
17,8
Käyttörahasto8,923,0-61,2 %23,0
Muut rahastot0,4-0,8+144,8 %0,0
Kertyneet voittovarat309,8272,1+13,9 %306,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä429,1404,4+6,1 %439,1
Määräysvallattomien omistajien osuudet0,00,0+13,2 %0,0
Oma pääoma yhteensä429,2404,4+6,1 %439,1
  


Laskennalliset verovelat42,241,6+1,6 %43,0
Eläkevelvoitteet0,80,7+16,5 %0,8
Varaukset0,50,5-3,3 %0,5
Pitkäaikaiset korolliset velat98,1117,2-16,3 %108,7
Muut pitkäaikaiset velat0,10,7-84,5 %0,1
Pitkäaikaiset velat  yhteensä141,7160,6-11,8 %153,1
  


Ostovelat 38,735,4+9,2 %42,3
Tilikauden verovelat17,02,2+686,2 %3,0
Muut lyhytaikaiset velat44,158,1-24,2 %66,8
Varaukset0,00,0
0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat23,241,0-43,3 %22,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä122,9136,6-10,0 %134,8
  


Velat yhteensä264,6297,2-11,0 %287,9
  


Oma pääoma ja velat yhteensä693,8701,6-1,1 %727,1


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA


a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Käyttörahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Kertyneet voittovarat
g. Määräysvallattomien omistajien osuudet
h. Oma pääoma yhteensäEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
milj. EURa.b.c.d.e. f.g.h.
Oma pääoma 31.12.200892,217,823,0-0,9-6,9293,30,0418,6
Tilikauden tulos
118,4
118,4
 
Muut laajan tuloksen erät:


 
Rahavirran suojaus


0,1


0,1
Muuntoerot0,9

0,9
 
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa:
Osingonjako
-133,9
-133,9
Osakekannustinjärjestelmä
0,5
0,5
Oma pääoma 30.9.200992,217,823,0-0,8-6,0278,20,0404,4
 
Oma pääoma 31.12.200992,217,823,00,0-5,7311,70,0439,1
Tilikauden tulos
148,0
148,0
 
Muut laajan tuloksen erät:


 
Rahavirran suojaus


0,3


0,3
Muuntoerot1,2

1,2
 


 
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa:


 
Osingonjako

-14,1

-141,0
-155,1
Omat osakkeet
-4,6
-4,6
Osakekannustinjärjestelmä
0,3
0,3
Oma pääoma 30.9.201092,217,88,90,4-4,5314,40,0429,2KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR9/109/092009
Liikevoitto201,6163,1207,0
Oikaisut28,922,837,7
Käyttöpääoman muutos-54,91,015,3
Maksetut korot-4,1-6,3-9,7
Saadut korot3,64,34,9
Maksetut verot-34,4-36,9-50,6
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä140,8147,9204,6

 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-17,0-18,1-24,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin-9,9-33,6-36,1
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden  

sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit0,80,80,8
Aineettomien hyödykkeiden myynnit0,2-0,20,5
Investointien rahavirta yhteensä-25,8-51,1-59,5

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot0,60,60,7
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-1,0-0,9-19,8
Pitkäaikaisten lainojen nostot 22,822,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-10,5-10,8-21,3
Omien osakkeiden hankinta-4,6

Maksetut osingot ja muu voitonjako-155,2-133,9-134,4
Rahoituksen rahavirta yhteensä-170,7-122,2-152,1

 

Rahavarojen muutos-55,7-25,3-7,0
  

Rahavarat kauden alussa170,5176,1176,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus0,60,71,4
Rahavarojen muutos-55,7-25,3-7,0
Rahavarat kauden lopussa115,4151,5170,5AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR9/109/092009
Kirjanpitoarvo kauden alussa192,0192,4192,4
Oikaisut edellisen kauden kirjanpitoarvoihin 
2,4
Lisäykset17,217,925,1
Vähennykset-0,8-0,8-1,7
Poistot-19,5-19,2-26,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa189,0190,3192,0AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR9/109/092009
Kirjanpitoarvo kauden alussa67,040,440,4
Lisäykset10,733,335,2
Vähennykset -0,3-0,3
Poistot-9,8-6,0-8,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa68,167,467,0VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR9/109/092009

   
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA 

Annetut kiinteistökiinnitykset32,045,032,0
Eläkesäätiölle annetut9,09,09,0
Takaukset1,11,01,1

 

MUUT VASTUUT 

Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)4,14,04,3
Muut vastuut0,30,30,3JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR9/109/092009

   
TERMIINI- JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET   
Käypä arvo, milj. EUR0,3-0,0-0,3
Nimellisarvo, milj. EUR55,667,786,4

 

SÄHKÖJOHDANNAISET 

Käypä arvo, milj. EUR0,3-1,3-0,2
Nimellismäärä, GWh144155160LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR1-9/101-9/092009
Johdon työsuhde-etuudet3,62,93,5


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR7-9/107-9/09Muutos %1-9/101-9/09Muutos %2009
Lääkeliiketoiminta203,2181,8+11,8 %602,5546,6+10,2 %728,5
     Alkuperälääkkeet96,781,1+19,2 %281,0246,8+13,9 %324,0
     Erityistuotteet77,867,9+14,5 %221,5201,8+9,7 %274,8
     Eläinlääkkeet16,415,6+4,8 %49,146,0+6,7 %62,1
     Fermion8,210,4-21,7 %34,132,4+5,4 %41,4
     Sopimusvalmistus ja muut4,26,6-36,9 %16,819,6-14,3 %26,2
Diagnostiikkaliiketoiminta10,510,5-0,8 %34,333,2+3,4 %45,2
Konsernierät-0,5-0,5+6,6 %-1,8-1,5+15,1 %-2,2
Konserni yhteensä213,2191,8+11,1 %635,0578,2+9,8 %771,5


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR7-9/107-9/09Muutos %1-9/101-9/09Muutos %2009
Lääkeliiketoiminta71,556,6+26,1 %202,4165,1+22,6 %210,6
Diagnostiikkaliiketoiminta1,01,0+0,2 %5,14,3+18,6 %5,6
Konsernierät-1,8-1,9-5,0 %-5,8-6,4-8,5 %-9,2
Konserni yhteensä70,655,7+26,7 %201,6163,1+23,7 %207,0LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 201020092008
milj. EUR7-94-61-310-127-94-61-310-12
Lääkeliiketoiminta203,2196,0203,3181,9181,8185,9178,9169,6
Diagnostiikkaliiketoiminta10,512,111,712,010,511,011,710,7
Konsernierät-0,5-0,7-0,6-0,6-0,5-0,5-0,5-0,5
Konserni yhteensä213,2207,4214,5193,3191,8196,4190,1179,9


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 201020092008
milj. EUR7-94-61-310-127-94-61-310-12
Lääkeliiketoiminta71,560,470,545,556,651,656,935,3
Diagnostiikkaliiketoiminta1,01,92,21,21,01,12,20,2
Konsernierät-1,8-2,3-1,7-2,8-1,9-2,3-2,2-2,7
Konserni yhteensä70,660,071,043,955,750,456,932,8


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 201020092008
milj. EUR7-94-61-310-127-94-61-310-12
Suomi57,653,756,959,255,655,053,555,2
Skandinavia28,428,129,025,924,525,825,423,7
Muu Eurooppa70,072,772,172,868,971,861,262,0
Pohjois-Amerikka31,126,330,312,118,118,222,619,2
Muut maat26,026,726,123,424,725,627,419,8
Konserni yhteensä213,2207,4214,5193,3191,8196,4190,1179,9


Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR7-9/107-9/09Muutos %1-9/101-9/09Muutos %2009
Liikevaihto203,2181,8+11,8 %602,5546,6+10,2 %728,5
Liikevoitto 71,556,6+26,1 %202,4165,1+22,6 %210,6
    % liikevaihdosta35,2 %31,2 %
33,6 %30,2 %
28,9 %
T&K-kulut18,019,3-6,7 %54,565,4-16,6 %89,4
    % liikevaihdosta8,9 %10,6 %
9,0 %12,0 %
12,3 %
Investoinnit9,210,2-9,8 %25,949,2-47,3 %57,6
    % liikevaihdosta4,5 %5,6 %
4,3 %9,0 %
7,9 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä102,987,5+17,7 %299,5263,2+13,8 %346,5
Henkilöstömäärä kauden lopussa 

2 8022 806-0,1 %2 829KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR7-9/107-9/09Muutos %1-9/101-9/09Muutos %2009
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti)67,858,9+15,1 %193,3182,2+6,1 %234,9
Simdax® (sydämen vajaatoiminta)9,68,9+7,8 %29,820,3+46,8 %29,4
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti)6,25,9+5,1 %20,818,5+12,5 %24,9
Precedex® (tehohoitorauhoite)7,13,4+111,3 %20,010,1+97,4 %14,6
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet)5,35,0+5,3 %16,213,5+19,9 %19,3
Burana® (tulehdus, kipu)5,75,0+12,7 %15,814,2+11,4 %19,9
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet)3,03,0+1,1 %9,910,1-2,2 %13,2
Marevan® (verenohennus)3,32,9+14,0 %9,78,1+19,4 %11,2
Enanton® (eturauhassyöpä)3,22,8+12,6 %9,68,9+7,9 %11,9
Fareston® (rintasyöpä)3,92,3+67,5 %9,58,5+12,2 %10,2
Yhteensä115,198,2+17,2 %334,6294,4+13,7 %389,5
Osuus lääkeliikevaihdosta57 %54 %
56 %54 %
53 %DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR7-9/107-9/09Muutos %1-9/101-9/09Muutos %2009
Liikevaihto10,510,5-0,8 %34,333,2+3,4 %45,2
Liikevoitto 1,01,0+0,2 %5,14,3+18,6 %5,6
    % liikevaihdosta9,5 %9,4 %
14,9 %13,0 %
12,3 %
T&K-kulut1,51,2+27,1 %4,44,3+3,5 %5,9
    % liikevaihdosta14,4 %11,2 %
13,0 %12,9 %
13,0 %
Investoinnit0,91,0-10,0 %1,81,9-3,2 %2,5
    % liikevaihdosta8,4 %9,3 %
5,3 %5,7 %
5,6 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa 

297292+1,6 %291Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT

30.9.2010A-osakeB-osakeYhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX HelsingissäORNAVORNBV
Listautumispäivä1.7.20061.7.2006
ISIN-koodiFI0009014369FI0009014377
GICS-koodi3010103030101030
Reuters-koodiORNAV.HEORNBV.HE
Bloomberg-koodiORNAV.FHORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR31,261,092,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR0,650,65
Osakemäärä yhteensä, kpl47 885 51193 372 317141 257 828
% koko osakekannasta34 %66 %100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ,kpl
516 654516 654
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl47 885 51192 855 663140 741 174
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl

1
Osakkeiden enimmäismäärä, kpl500 000 0001 000 000 0001 000 000 000
Ääniä/osake201
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita957 710 22092 855 6631 050 565 883
% kaikista äänistä91 %9 %100 %
Osakkeenomistajia18 67845 21057 293


Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ

1.1.-30.9.2010A-osakeB-osakeYhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl6 557 54175 095 12981 652 670
Vaihdon osuus osakemäärästä, %13,2 %81,9 %57,8 %
Vaihto, milj. EUR98,61 125,01 223,6
Päätöskurssi 31.12.2009, EUR15,0615,05
Alin kurssi, € (A 6.5.2010 ja B 7.5.2010)12,2113,20
Keskikurssi, €15,0414,98
Ylin kurssi, € (A ja B 23.3.2010)17,8217,88
Päätöskurssi 30.9.2010, €14,7914,65
Osakekannan markkina-arvo 30.9.2010


ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR708,21 360,32 068,6OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA


7-9/107-9/09Muutos %1-9/101-9/09Muutos %2009
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,370,29+28,1 %1,050,84+25,0 %1,07
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR
0,370,29+28,1 %1,050,84+25,0 %1,07
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,340,33+1,3 %0,820,69+18,6 %1,03
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 

3,052,87+6,3 %3,11
Osakkeita keskimäärin


ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl140 751140 978
140 977140 967
140 970


Liitteet


Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta 

  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle) 

  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet) 

  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille) 

  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille) 

 • Diagnostiikkaliiketoiminta 

  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan). 


Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätös 2009. Lisäksi seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2010 alkaen:
IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen
Liiketoimintojen yhdistämiseen sovelletaan uudistetun standardin mukaan edelleen hankintamenetelmää, johon on tosin tehty joitakin merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi kaikki hankinnan toteuttamiseksi suoritetut maksut on kirjattava hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin, ja veloiksi luokitellut ehdolliset maksut arvostetaan myöhemmin käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Jokaisen hankinnan kohdalla saadaan valita, perustuuko määräysvallattomien omistajien osuuden arvostus käypään arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen nettovarallisuudesta. Kaikki hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi. Uudistettu standardi vaikuttaa 1.1.2010 jälkeen tapahtuviin liiketoimintojen yhdistämisiin.


Seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2010 alkaen. Niillä ei ole kuitenkaan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen:
IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
IFRIC 12, Palvelutoimilupa-järjestelyt
IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset
IFRIC 16, Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
IFRIC 17, Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
IFRIC 18, Omaisuuserien siirrot asiakkailta
IFRIC 9 ja IAS 39 (muutos), Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi luokittelun muutoksen yhteydessä
IAS 39 (muutos), Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
IFRS 2 (muutos), Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet


IASB julkaisi huhtikuussa 2009 parannuksia 12 standardiin osana vuosittaisia parannuksia standardeihin. Seuraavassa on esitetty ne olennaisimmat muutokset, jotka konserni on ottanut käyttöön 1.1.2010 alkaen mutta joilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen:
IFRS 2 (muutos), IFRS - soveltamisala
IFRS 5 (muutos), Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
Muutos selventää, että IFRS 5 sisältää vaatimukset tiedoista, jotka on esitettävä myytävänä olevaksi.
IFRS 8 (muutos), Toimintasegmentit
IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen
IAS 7 (muutos), Rahavirtalaskelma
IAS 17 (muutos), Vuokrasopimukset
IAS 18 (muutos), Tulouttaminen
IAS 36 (muutos), Omaisuuserien arvonalentuminen
IAS 38 (muutokset), Aineettomat hyödykkeet
IAS 39 (muutokset), Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
IFRIC 9 (muutos), Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
IFRIC 16 (muutos), Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset


Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.


Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET


Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 

Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
x 100
 

=
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin


 
 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 

Tilikauden voitto
x 100
 

=
Oma pääoma kaudella keskimäärin


 
 
Omavaraisuusaste, %

 


Oma pääoma
x 100

=
Taseen loppusumma - saadut ennakot

 
 
 
Nettovelkaantumisaste, %


Korollinen vieras pääoma - rahavarat
x 100


=
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR


Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto

=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
 


Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta

=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin


 
 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR

 


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

=
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

 
 
 
Osakkeen keskikurssi, EUR


 


Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto

=
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin


 
 
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR 

=Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi
 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisija:
Orion Oyj
www.orion.fiOrion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.


Konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 772 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 95 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 henkilöä ja loput 600 muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.