Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2010

ORION OYJOSAVUOSIKATSAUS 1-6/201010.8.2010 klo 12:00Orionin liikevaihto tammi-kesäkuulta 2010 oli 422 miljoonaa euroa (386 miljoonaa euroa vuoden 2009 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana), ja se kasvoi 9 % edellisen vuoden vertailukaudesta.

 • Liikevoitto oli 131 (107) miljoonaa euroa. 

 • Voitto ennen veroja oli 130 (106) miljoonaa euroa. 

 • Omavaraisuusaste oli 59 % (56 %). 

 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50 % (40 %). 

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 47 % (40 %). 

 • Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,68 (0,55) euroa. 

 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,48 (0,35) euroa. 
ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA


4-6/104-6/09Muutos %1-6/101-6/09Muutos %2009
Liikevaihto, milj. EUR207,4196,4+5,6 %421,9386,4+9,2 %771,5
Ulkomaantoiminta, milj. EUR153,7141,4+8,7 %311,2277,9+12,0 %548,2
    % liikevaihdosta74,1 %72,0 %
73,8 %71,9 %
71,1 %
Liikevoitto, milj. EUR60,050,4+18,9 %131,0107,3+22,1 %207,0
    % liikevaihdosta28,9 %25,7 %
31,1 %27,8 %
26,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR59,449,0+21,2 %130,2105,6+23,3 %203,7
    % liikevaihdosta28,6 %25,0 %
30,9 %27,3 %
26,4 %
Tuloverot, milj. EUR15,412,8+20,1 %33,927,6+22,8 %52,3
T&K-kulut, milj. EUR20,225,0-19,1 %39,449,1-19,7 %95,2
    % liikevaihdosta9,7 %12,7 %
9,3 %12,7 %
12,3 %
Investoinnit, milj. EUR9,734,4-71,7 %17,840,0-55,7 %60,4
    % liikevaihdosta4,7 %17,5 %
4,2 %10,4 %
7,8 %
Taseen loppusumma, milj. EUR


655,5656,0-0,1 %727,1
Omavaraisuusaste, %


58,7 %55,5 %
60,6 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %


12,6 %14,7 %
-8,9 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR


127,0164,1-22,7 %131,5
Koroton vieras pääoma, milj. EUR


146,0127,5+14,5 %156,5
Rahavarat, milj. EUR


78,9110,7-28,7 %170,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %


49,5 %40,4 %
37,4 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %


46,9 %39,9 %
35,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,310,26+21,5 %0,680,55+23,4 %1,07
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR0,310,26+21,5 %0,680,55+23,4 %1,07
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,250,10+144,7 %0,480,35+35,0 %1,03
Osakekohtainen oma pääoma, EUR


2,712,58+4,9 %3,11
Henkilömäärä kauden lopussa


3 2283 284-1,7 %3 147
Henkilömäärä kaudella keskimäärin


3 1353 232-3,0 %3 192
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR


84,686,4-2,1 %171,4Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Vakaa kasvu jatkui"

"Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla selvästi edellisestä vuodesta."


"Orionin päämarkkina-alueella Euroopassa terveydenhuoltojärjestelmien kautta korvattavien lääkkeiden hinnat useissa maissa ovat jo laskeneet tai tulevat laskemaan selkeästi kuluvan vuoden aikana. Olemme kuitenkin menestyneet hyvin tässä erittäin haastavassa markkinatilanteessa. Parkinson-lääkkeidemme myynti on edelleen kasvanut hieman, ja erityisen ilahduttavaa on, että muun tuotteistomme myynti on ollut koko alkuvuoden ajan hyvässä kasvussa. Olemme pystyneet pitämään ja osittain vahvistamaankin markkina-asemaamme Suomessa. Myös kasvumme Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa on jatkunut."


"Panostukset uusille markkinoille ovat ennakoidusti nostaneet myynnin ja markkinoinnin kustannuksiamme. Kulut ovat kasvaneet erityisesti Etelä-Euroopassa, missä meillä ei vuotta aikaisemmin vielä ollut omaa toimintaa. Lisäksi kustannuksia ovat nostaneet Abbotille Simdax-lääkkeen myynnistä maksettavat rojaltit sekä liiketoiminnan volyymin kasvun seurauksena kohonneet jakelukustannukset. Tutkimuskulut ovat pienentyneet johtuen lähinnä tutkimusohjelmiemme ajoituksesta. Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinillä tehdyt tutkimukset on saatu päätökseen, ja tutkimuksen painopiste on lukuisissa alkuvaiheen projekteissa sekä Easyhaler-tuoteperheen laajentamisessa. Hallintokuluja taas laskivat pienentyneet oikeudenkäyntikulut Yhdysvalloissa."


"Yksi haastava vaihe Orionissa päättyi, kun solmimme sopimuksen Sun-konsernin kanssa koskien Parkinson-lääkkeiden patenttioikeudenkäyntejä Yhdysvalloissa ja siten nämä oikeudenkäynnit on lopetettu. Wockhardt-yhtiöiden kanssa pääsimme sopimukseen Parkinson-lääkkeidemme patenttikiistoissa jo viime vuonna. Nyt saavutettu ratkaisu selkeytti sekä geneerisen kilpailun alkamisaikataulua Yhdysvalloissa että tulevaisuuden suunnitteluamme."


"Kesäkuussa tarkistetun strategiamme päälinjaukset säilyivät ennallaan. Orionin strategiset painopistealueet ovat edelleen liiketoiminnan kasvattaminen kilpailukykyisen tuotteiston avulla, markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa sekä toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden kehittäminen. Eräs tärkeimmistä edellytyksistä saavuttaa nämä linjaukset on jatkuvasti parantaa kykyämme verkostoitua ja toimia partnereiden kanssa yhteistyössä kaikissa arvoketjun vaiheissa."


"Alkuvuotemme on sujunut sekä liikevaihdon että liikevoiton kehityksen osalta paremmin kuin ennakoimme aiemmin tänä vuonna tilinpäätöksen ja ensimmäisen vuosineljänneksen katsauksen julkistusten yhteydessä. Tämän johdosta päivitimme vuoden 2010 näkymäarviomme kesäkuussa. Ennakoimme sekä liikevaihdon että liikevoiton paranevan vuodesta 2009. Tarkempi näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivuilta 6-7."Katsauskauden tapahtumia


1.4.2010 Orion kommentoi Yhdysvaltain lääkeviranomaisen (FDA) 31.3.2010 julkaisemaa tiedotetta Orionin Stalevo-lääkkeen meneillään olevasta turvallisuusarviosta.


20.4.2010 Orion tiedotti, että alustavat tulokset deksmedetomidiinilla tehdyistä tutkimuksista olivat myönteiset, ja yhtiö suunnittelee jättävänsä Euroopan lääkeviranomaiselle tehohoitorauhoitteen myyntilupahakemuksen vuoden 2010 loppuun mennessä.


18.5.2010 Orion kertoi, että konsernin Global Sales -toiminnosta vastaava johtaja Pekka Kaivola jää eläkkeelle vuoden 2010 lopussa. Kaivola toimii vanhemman neuvonantajan tehtävässä 1.10.2010 alkaen eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Global Sales -toiminnosta vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Satu Ahomäki 1.10.2010 alkaen.


18.5.2010 Orionin hallitus päätti omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta 24.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella. Orion aikoo hankkia 300 000 kappaletta yhtiön B-osakkeita alkaen 11.8.2010 eli konsernin osavuosikatsauksen 1-6/2010 julkistamista seuraavana päivänä.


14.6.2010 Orion paransi vuodelle 2010 antamaansa näkymäarviotaan, koska myönteinen tuloskehitys on jatkunut myös toisella vuosineljänneksellä.


15.6.2010 Orionin hallitus päätti täydentää tutkimusvaliokunnan kokoonpanoa lisäämällä myös Matti Kavetvuon ja Heikki Westerlundin valiokunnan jäseniksi 15.6.2010 alkaen.


22.6.2010 Orion ja Sun-konserniin kuuluvat yhtiöt solmivat sovintosopimuksen kiistassa, jossa Orion patenttejaan puolustaakseen haastoi Sunin oikeuteen Yhdysvalloissa Sunin jätettyä Orionin Comtan- ja Stalevo -lääkkeiden geneerisiä versioita koskevat myyntilupahakemukset.Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi


Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 10.8.2010 klo 14.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.


Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi yhtiön johdolle esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.


Puhelinkonferenssin tunnus on 869772 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:
Soitettaessa Yhdysvalloista +1 334 323 6203
Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125


Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta on nähtävissä myöhemmin samana päivänä kotisivuillamme olevan linkin kautta. Suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin samana päivänä.Taloudellisten katsausten materiaalit
Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.Orionin kalenterissa 2010 ja 2011


Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010ti 26.10.2010
Pääomamarkkinapäivä (CMD) Helsingissäto 9.12.2010


Tilinpäätös vuodelta 2010ke 9.2.2011
Varsinainen yhtiökokous 2011to 31.3.2011
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011ke 27.4.2011
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011ti 2.8.2011
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011ti 25.10.2011Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja puh. 010 426 2883


www.orion.fi
www.orion.fi/sijoittajille
Taloudellinen katsaus kaudelta 1-6/2010

 

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta 2010 oli 422 miljoonaa euroa (386 miljoonaa euroa vuoden 2009 kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä), ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 9 %. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 4 miljoonaa euroa positiivinen.


Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 399 (365) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus oli 197 (176) miljoonaa euroa eli 49 % (48 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihto kasvoi 2 % ja oli yhteensä 126 (123) miljoonaa euroa. Tämä oli 31 % (34 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston (pois lukien Parkinson-lääkkeet) liikevaihto oli 274 (242) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 13 %.


Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 24 (23) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %.


Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 131 (107) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 22 %.

 

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 131 (109) miljoonaa euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 21 %. Bruttokate kasvoi hieman liikevaihtoa nopeammin. Liikevoitto sen sijaan parani selkeästi enemmän, koska liiketoiminnan kiinteät kulut laskivat hieman edellisestä vuodesta. Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat ennakoidusti, kun taas tutkimus- ja hallintokulut laskivat vertailukaudesta.

 

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4 (3) miljoonaa euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 24 %. Liikevaihto ja bruttokate kasvoivat hieman samalla kun kiinteät kulut säilyivät vertailukauden tasolla.


Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 89 (75) miljoonaa euroa, ja ennakoidusti ne kasvoivat selkeästi eli 18 %. Kasvu johtui lähinnä Etelä-Euroopassa käynnistetyistä toiminnoista vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla, Simdax-lääkkeen myynnistä Abbottille maksettavista rojalteista, jotka olivat 4 (2) miljoonaa euroa, ja koko liiketoiminnan volyymin kasvusta johtuneista jakelukustannusten noususta.


Tutkimus- ja kehityskulut olivat 39 (49) miljoonaa euroa, ja ne laskivat 20 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (13 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 37 (46) miljoonaa euroa. Lasku johtui lähinnä meneillään olevien tutkimushankkeiden ajoituksesta, erityisesti tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla tehtyjen kliinisten potilastutkimusten päättymisestä vuoden vaihteessa ja tutkimusohjelman siirtymisestä analyysivaiheeseen. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.


Hallinnon kulut olivat 20 (27) miljoonaa euroa, ja ne laskivat 25 %. Yhdysvalloissa patenttioikeudenkäynneistä syntyneet kustannukset olivat 2 (6) miljoonaa euroa. Oikeudenkäynneistä on kerrottu tarkemmin kohdassa 'Merkittävät oikeudelliset asiat'.


Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut pienensivät tulosta 5 (vertailukaudella kasvattivat tulosta 2) miljoonaa euroa. Kulut koostuivat lähinnä valuuttakurssisuojauksista aiheutuvista eristä.


Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 130 (106) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,68 (0,55) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,68 (0,55) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,71 (2,58) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50 % (40 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 47 % (40 %).


Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 13 % (15 %) ja omavaraisuusaste oli 59 % (56 %).


Konsernitaseen vieras pääoma 30.6.2010 oli 273 (292) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 127 (164) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 104 (123) miljoonaa euroa.


Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 79 (111) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.


Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni hieman vertailukaudesta ja oli 84 (91) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani selvästi alkuvuonna 2010, mutta käyttöpääomaan sitoutui 39 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailukaudella. Käyttöpääoman nousu on seurausta sekä myyntisaamisten kasvusta että korottoman vieraan pääoman määrän laskusta. Liikevaihdon vahva kasvu sekä kasvun painottuminen maihin, joissa maksuajat ovat tyypillisesti pidempiä kuin Orionilla keskimäärin, on johtanut myyntisaamisten nousuun. Orionin korottoman vieraan pääoman määrä vaihtelee vuoden kuluessa melko voimakkaasti. Sitä oli vuoden vaihteessa poikkeuksellisen paljon, ja sen määrän lasku tavanomaiselle tasolle alkuvuoden kuluessa on sitonut käyttöpääomaa.


Investointien rahavirta oli -17 (-42) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -160 (-116) miljoonaa euroa johtuen lainojen lyhennyksestä, pääoman palautuksesta ja edellistä vuotta suuremmista osingoista.


Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 18 (40) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 11 (9) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 7 (31) miljoonaa euroa.Näkymäarvio vuodelle 2010

Liikevaihto kasvaa vuodesta 2009.


Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut ja kulut patenttioikeudenkäynneistä Yhdysvalloissa laskevat vuodesta 2009.


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa vuodesta 2009.


Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.


Näkymäarvion toinen kappale oli aikaisemmin:
Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut laskevat vuodesta 2009. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan laskevan vuodesta 2009.


Näkymien perustelut

Huhtikuussa 2009 Suomessa voimaanastunut viitehintajärjestelmä on lisännyt hintakilpailua vaihtokelpoisten valmisteiden ryhmässä, mikä on johtanut hintojen selvään laskuun. Vuonna 2010 hintakilpailu on edelleen jatkunut. Tuotelanseeraukset tukevat Orionin asemaa markkinajohtajana myös vuonna 2010.


Parkinson-lääkkeiden markkinamyynnin kasvu oli vuonna 2009 kuten edellisenäkin vuonna hieman yli 10 %. Kasvu oli kuitenkin ennakoitua nopeampaa, ja sen odotetaan hieman hidastuvan vuoden 2010 aikana.


Simdax-lääkkeen markkinointioikeuksien takaisinosto Abbottilta toukokuussa 2009 kasvattaa myyntiä edelliseen vuoteen verrattuna, koska tuotteen markkinamyynti näkyy Orionin omana myyntinä koko vuoden ajalta. Vuoden 2009 neljän ensimmäisen kuukauden osalta Orion kirjasi omaan liikevaihtoonsa Simdaxin osalta vain tuotteen myynnin Abbottille.


Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2010 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.


Tutkimus- ja kehityskulut ovat varsin tarkasti ennakoitavissa. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2010 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, ja sen vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa.


Orion ja Sun-konserniin kuuluvat yhtiöt solmivat sovintosopimuksen kesäkuussa. Sovinto lopetti Orionin kannalta merkittävimmän oikeudenkäyntiprosessin Yhdysvalloissa. Näin ollen patenttioikeudenkäyntien kustannukset koko vuoden osalta ovat aikaisempaa paremmin arvioitavissa.


Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2010 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.


Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia.


Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.


Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle.


Pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

 • liikevaihdon ja liikevoiton orgaanisen kehityksen parantaminen tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla 

 • toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta 

 • rahoitusaseman säilyttäminen vakaana, jolloin omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla. 


Nykyisin noin kolmannes Orionin liikevaihdosta muodostuu Stalevo- ja Comtess/Comtan-lääkkeiden myynnistä. Näiden Parkinson-lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012-2013, minkä vuoksi niiden myynnin arvioidaan laskevan lähivuosina. Orion tuo jatkuvasti markkinoille uusia tuotteita korvaamaan liikevaihdon laskua.


Orionin lähivuosien liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen riippuu siitä nopeudesta, jolla Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku ja toisaalta muiden tuotteiden myynnin kasvu kehittyvät tulevaisuudessa. Tämä luo konsernin liiketoiminnalle epäjatkuvuuskohdan.Strategia

Orionin hallituksen kesäkuussa vuosille 2011-2015 vahvistaman strategian painopistealueet säilyivät ennallaan. Orionin strategisena päämääränä on kannattava kasvu ja omistaja-arvon kasvattaminen liiketoimintariskit halliten.


Orionin strategiset painopisteet ovat jatkossakin:

 • liiketoiminnan kasvattaminen kilpailukykyisen tuotteiston avulla 

 • markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa 

 • toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden kehittäminen. 


Kaikilla Orionin tulosyksiköillä on tärkeä rooli konsernin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Keskeinen asema on kuitenkin kahdella suurimmalla eli Alkuperälääkkeet- ja Erityistuotteet-tulosyksiköillä. Orion pyrkii vahvistamaan synergiaetuja patenttisuojattujen alkuperälääkkeiden sekä patenttisuojattomien eli geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden välillä. Myös Eläinlääkkeet-, Fermion- ja Orion Diagnostica -tulosyksiköt jatkavat aktiivisesti uusien kasvumahdollisuuksien etsimistä.


Kilpailukykyinen tuotteisto

Kasvun perustana on kilpailukykyinen tuotteisto, jota kehitetään oman tutkimus- ja kehitystoiminnan, tutkimusyhteistyön sekä aktiivisen tuotehankinnan avulla. Mahdollisia yritysostoja arvioidaan myös jatkuvasti.


Orionin ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler-keuhkolääkkeet. Orionin oman tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on alkuvaiheen kehityksessä. Oman tutkimuksen ohella Orion panostaa varhaisen vaiheen tutkimusyhteistyöhön yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Kliinisen kehityksen loppuvaiheessa Orion pyrkii jakamaan kustannuksia muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Pääsääntöisesti Orion hakee kumppanuuksia viimeistään kliinisten tutkimusten kolmannessa eli viimeisessä vaiheessa, erityisesti Euroopan ulkopuolisissa hankkeissa. Orion pyrkii myös hankkimaan uusia, varhaisen vaiheen tuoteaihioita sekä jo pidemmälle kehitettyjä tuotteita täydentämään omasta tutkimuksesta syntyvää tutkimusputkeaan.


Orion on tehnyt viime vuodet töitä kilpailukykyisen tuotteiston rakentamiseksi. Erikoissairaanhoidon piirissä Orion pyrkii ensisijaisesti hyödyntämään kaikki liiketoimintamahdollisuudet nykyisessä tuotteistossa olevien lääkkeiden, kuten Stalevon, Simdaxin ja Easyhaler-tuoteperheen osalta. Toiseksi Orion haluaa edistää loppuvaiheen tutkimusprojekteja ja varmistaa näistä syntyvien tuotteiden ripeän kaupallistamisen. Orionin seuraavat loppuvaiheen kehitys- ja kaupallistamisvaiheessa olevat hankkeet ovat tehohoitorauhoite deksmedetomidiinin tuominen Euroopan markkinoille, inhaloitavien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden kehittäminen ja Parkinson-lääke Stalevon kehittäminen Japanin markkinoille. Kolmanneksi Orion pyrkii varmistamaan kliinisten tutkimusten jatkuvuuden aktiivisella alkuvaiheen tutkimustyöllä.


Geneeristen eli patenttisuojattomien reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden sektorilla menestyksen kannalta erityisen tärkeää on laaja ja jatkuvasti uudistuva tuotteisto. Orion tavoittelee jatkuvaa tuotelanseerauksien virtaa sekä aktiivisen tuotehankinnan että oman kehitystyön kautta. Orion määrittelee tuotteistot markkinakohtaisesti. Yhtiö jatkaa kasvupanostuksia erityisesti itsehoitotuotteiston laajentamiseksi Pohjoismaissa. Itäisessä Euroopassa, kuten Venäjällä, Orionin tuotteisto keskittyy geneerisiin reseptilääkkeisiin tietyillä terapia-alueilla.


Markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa

Vuoden 2009 aikana Orion laajensi omaa myyntiverkostoaan kattamaan lähes kaikki keskeiset Euroopan markkinat Ranskaa lukuun ottamatta. Nyt tavoitteena on jatkaa markkina-aseman vahvistamista kaikilla näillä markkinoilla.


Erikoissairaanhoidossa, erityisesti tehohoidon ja urologian alalla, Orion keskittyy lähinnä tiettyihin asiakasryhmiin Euroopan laajuisesti oman myyntiverkoston ja maailmanlaajuisesti partnerien kautta. Geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden markkinoinnissa Orionin pääpaino on Pohjoismaissa ja itäisessä Euroopassa oman myyntiverkoston kautta. Orionin tavoitteena on säilyttää markkinajohtajuus Suomessa sekä luoda vahva kotimarkkina-asema Skandinavian maissa. Orionin päämääränä kaikissa Pohjoismaissa on olla läsnä koko laajalla tuotetarjonnallaan. Keski- ja Etelä-Euroopassa painopiste on Alkuperälääkkeet- ja itäisessä Euroopassa Erityistuotteet-liiketoiminnassa. Euroopan ulkopuolella Orion toimii pääsääntöisesti kumppanien kanssa.


Joustavat ja tehokkaat toiminnot

Koska toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ovat toimintojen ketteryys ja joustavuus tulevaisuudessa yhtä tärkeitä tekijöitä kuin matala kustannusrakenne. Toiminnan tehokkuuden parantaminen, kustannusten hallinta ja monimuotoisuuden johtaminen ovat kaikki olennaisia tapoja järjestelmällisesti parantaa kilpailukykyämme koko arvoketjussa. Orionin keskeisimpiä toiminnan tehostamishankkeita ovat olleet uuden tutkimus- ja kehitystoimintamallin käyttöönotto, partneruusmallien rakentaminen alkuvaiheen tutkimustoimintaan, toimitusketjun tehokkuuden lisääminen sekä myyntitoimintojen kilpailukyvyn parantaminen.


Verkostoituminen ja partnereiden etsiminen kaikissa arvoketjun toiminnoissa mahdollistaa kilpailukyvyn parantamisen ja pohjan rakentamisen kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa. Tutkimus- ja kehitysyhteistyöllä ja aktiivisella verkostoitumisella Orion mahdollistaa uusien tutkimusprojektien määrän kasvun ja tasapainottaa tutkimusputkessa olevien projektien riskitasoa. Toimitusketjun partneruuksien avulla Orion tehostaa toimintaansa määrittelemällä, mitä tuotteita se valmistaa itse ja missä määrin tuotteita tai puolivalmisteita hankitaan konsernin ulkopuolelta. Myynnin ja markkinoinnin partneruudet varmistavat laajan jakelukanavien verkoston, jonka avulla Orionin kehittämät alkuperälääkkeet pääsevät maailmanlaajuiseen jakeluun. Lisäksi partnerien kautta voidaan laajentaa tuotteistoa myymällä niiden valmisteita Orionin oman myyntiverkoston kautta. Myös tiettyjen tuki- ja hallintotoimintojen ulkoistaminen lisää toiminnan joustavuutta.


Näiden strategisten toimien avulla Orion pyrkii vahvistamaan kykyään toimia tulevaisuudessakin uusia tuotteita tarjoavana, tutkimusta ja kehitystä tekevänä lääke- ja diagnostiikkayrityksenä.Osingonjako

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.


Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Orion jakoi vuodelta 2009 osinkoina 1,00 euroa osakkeelta (0,95 euroa vuodelta 2008), minkä lisäksi pääoman palautuksena jaettiin 0,10 euroa osaketta kohden. Osingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä oli 7.4.2010.Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.6.2010 yhteensä 141 257 828 osaketta, joista A-osakkeita oli 48 320 530 kappaletta ja B-osakkeita 92 937 298 kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 euroa. Kesäkuun 2010 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 214 424 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B- osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.6.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 059 133 474 ääntä.


Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.


Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-kesäkuussa 2010 osakkeita muunnettiin yhteensä 3 020 138 kappaletta.


Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.


Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 161 miljoonaa euroa.


Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja osakeantivaltuutus viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 300 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan pörssin ja Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.


Orionin hallitus päätti 18.5.2010 omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan yhtiö aikoo hankkia 300 000 kappaletta yhtiön B-osakkeita. Osakkeiden hankinta aloitetaan 11.8.2010 eli konsernin osavuosikatsauksen 1-6/2010 julkistamista seuraavana päivänä. Osakkeiden hankinta toteutetaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ehtojen mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana Orion-konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää 2010.


Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.


Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.


Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Maaliskuun 2010 alussa Orion luovutti yhteensä 65 606 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2009 maksettavina osakepalkkioina. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 16,47 euroa, joka oli B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2010. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 1 080 564 euroa.


Orionin hallitus päätti helmikuussa 2010 konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.


Omistuspohja

Orionilla oli kesäkuun 2010 lopussa kaikkiaan 56 615 (47 239) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (94 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 52 % (50 %) ja kaikista äänistä 64 % (60 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 37 (31) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 26 % (22 %) ja 5 % (5 %) yhteenlasketuista äänistä.


Orionin hallussa oli kesäkuun 2010 lopussa 214 424 (280 030) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % (0,2 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,02 % (0,02 %).


Orionin tietoon ei ole tullut alkuvuonna 2010 uusia tahoja, joiden omistus yhtiön osakepääomasta tai sen äänimäärästä ylittää arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen.Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-kesäkuussa 2010 oli 3 135 (3 232). Kesäkuun 2010 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 228 (3 284) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 599 (2 712) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 629 (572) henkilöä.


Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-kesäkuulta 2010 olivat yhteensä 85 (86) miljoonaa euroa.Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynnit Sun-yhtiöitä vastaan päättyivät sovintoon

Orion Oyj ja Sun Pharmaceutical Industries Limited ja eräät muut Sun-konserniin kuuluvat yhtiöt (yhdessä "Sun") solmivat sovintosopimuksen kiistassa, jossa Orion oli patenttejaan puolustaakseen haastanut Sunin oikeuteen Yhdysvalloissa Sunin jätettyä Orionin Comtan®- ja Stalevo®-valmisteiden geneerisiä versioita koskevat myyntilupahakemukset.


Orionilla oli vireillä oikeudenkäynnit Sunia vastaan Yhdysvalloissa vuodesta 2007. Sovintoratkaisu koskee kaikkia vireillä olleita oikeudenkäyntejä. Sovintosopimuksen ehtojen mukaan Sun voi tuoda Yhdysvaltain markkinoille geneeriset versiot Stalevo-valmisteen tablettivahvuuksista 25/100/200 mg ja 37,5/150/200 mg (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) 1.4.2012. Näiden tablettivahvuuksien lisäksi Sun voi tuoda markkinoille geneerisiä versioita Stalevo-lääkkeen muista tablettivahvuuksista 2.10.2012 ja geneerisiä varsioita Comtan-valmisteesta 1.4.2013, elleivät tietyt markkinoilletuloon liittyvät ehdot toteudu jo tätä aikaisemmin. Osapuolet ovat sopineet myös, että Orion toimittaa mainittuja geneerisiä valmisteita Sunille. Osapuolet eivät julkista sovintosopimuksen ehtoja muilta osin.


Tämän sovintosopimuksen seurauksena Wockhardt, jonka kanssa Orion teki sovintosopimuksen 29.4.2009, voi tuoda Yhdysvalloissa markkinoille Stalevo-valmisteen muita geneerisiä versioita paitsi tablettivahvuuksia 25/100/200 mg ja 37,5/150/200 mg jo 1.4.2012, ja tablettivahvuuksia 25/100/200 mg ja 37,5/150/200 mg noin 6 kuukauden kuluttua siitä, kun Sun voi tulla markkinoille näillä tuotteilla Orionin myöntämän lisenssin perusteella, elleivät tietyt markkinoilletuloon liittyvät ehdot täyty jo aikaisemmin.


Sovinnon johdosta oikeudenkäynnit on lopetettu ja niiden kohteina olleet Orionin US-patentit nro. 5,446,194 ja nro. 6,500,867 pysyvät voimassa.


Yhdysvalloissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Orion on toimittanut kaikki sovintoratkaisuun liittyvät sopimukset Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille (U.S. Federal Trade Commission ja United States Department of Justice).


Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 4.9.2009 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sandoz International GmbH ja Sandoz Inc. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Sandoz Canada Inc. Oikeudenkäynti koskee Orionin patenttia nro 4,910,214 sekä Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.


Sandoz on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex®-nimisestä Orionin alkuperälääkkeestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml), jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.


Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Sandoz-yhtiöitä vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin Yhdysvalloissa sovittujen entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset.Liiketoimintakatsaukset


Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa oli tammi-kesäkuussa 2010 yhteensä 937 (960) miljoonaa euroa, ja se laski 3 % edellisvuoden vertailukaudesta. Eniten kokonaismarkkinaa laskivat viitehintajärjestelmään kuuluvat lääkevalmisteet. Viitehintajärjestelmä on ollut voimassa huhtikuun 2009 alusta alkaen.


Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, joka muodostaa neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 oli yhteensä 92 (91) miljoonaa euroa, ja se kasvoi prosentin vertailukaudesta. Orionin markkinaosuus oli 10 % (10 %). Tämä oli lähes neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.


Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 026 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (966 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 6 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 937 (877) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 7 %.


Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinson-taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin Yhdysvalloissa ja Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolla oli Yhdysvalloissa 179 (163) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi 10 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 152 (143) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 %, ja Japanissa 35 (24) miljoonaa euroa ja se kasvoi 48 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 17 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 9 %.


Orionille yhä tärkeämmäksi nousevan tehohoitorauhoite Precedexin (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 101 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria vuonna 2009 (65 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria vuonna 2008) ja se kasvoi 55 %. Myynnistä 85 % eli 85 (53) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedex-valmisteen myynti kasvoi 62 %.


Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 399 (365) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 131 (109) miljoonaa euroa ja se kasvoi 21 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 33 % (30 %) segmentin liikevaihdosta.


Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 220 (196) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Näiden tuotteiden osuus Lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 55 % (54 %). Myydyimpien valmisteiden joukosta nopeimmin kasvoivat tehohoitorauhoite Precedex ja sydänlääke Simdax.


Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 197 (176) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Näiden tuotteiden osuus Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 49 % (48 %).Alkuperälääkkeet
Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostolääkkeisiin, syöpä- ja tehohoitolääkkeisiin sekä inhaloitaviin Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.


Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 184 (166) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 % edellisen vuoden vertailukaudesta.


Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 126 (123) miljoonaa euroa. Se kasvoi 2 % ja muodosti Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 31 % (34 %). Orionin liikevaihto Parkinson-lääkkeiden toimituksista Novartikselle oli yhteensä 77 (76) miljoonaa euroa ja se kasvoi noin prosentin. Stalevo-toimitukset Novartikselle säilyivät lähes vertailukauden tasolla, kun Comtan-toimitukset kasvoivat 3 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Parkinson-lääkkeistä oli yhteensä 49 (47) miljoonaa euroa ja se kasvoi 3 %. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 40 (37) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9 %.


Patenttiloukkausoikeudenkäynnit Sun-yhtiöitä vastaan Yhdysvalloissa päättyivät sovintoon kesäkuussa. Patenttiloukkausoikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan jatkuu edelleen. Sandoz-yhtiöt pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille geneerisen version Orionin kehittämästä Precedex-lääkkeestä (vaikuttava-aine deksmedetomidiini).


Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun, suonensisäisesti annosteltavan Simdax®-lääkkeen (vaikuttava aine levosimendaani) liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 20 (11) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 77 %.


Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 15 (13) miljoonaa euroa ja se kasvoi 16 %. Tuoteperheen suurimmat markkinat ovat Saksa, Turkki ja Suomi.


Precedex®-tehohoitorauhoitteen (vaikuttava aine deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 13 (7) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 91 %. Rauhoitetta myy Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Orion sai alkuvuodesta päätökseen tutkimusohjelman deksmedetomidiinin kehittämiseksi Euroopan markkinoille, ja yhtiö suunnittelee jättävänsä Euroopan laajuisen myyntilupahakemuksen vuoden 2010 loppuun mennessä.Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 144 (134) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Erityistuotteet-yksikön liikevaihto Suomen ulkopuolisilla markkinoilla kasvoi 20 % vastaavan kauden aikana. Orion toteutti 59 (21) geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoituotteiden lanseerausta vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.


Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 oli 101 (100) miljoonaa euroa, ja se kasvoi prosentin. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orion on säilyttänyt selvän markkinajohtajan asemansa ennen kaikkea kilpailukykyisen itsehoitotuotteistonsa sekä laajan, erityisesti vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden muodostaman tuotteiston ansiosta. Huhtikuussa 2009 Suomessa voimaan astunut viitehintajärjestelmä ja siihen liittyvä kova hintakilpailu on edelleen laskenut kokonaismarkkinan arvoa, mutta se on samalla laajentanut vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden valikoimaa.


Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa tammi-kesäkuussa 2010 oli 22 (18) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 19 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä. Kasvu on ollut vahvaa useilla markkinoilla yksittäisten, hyvin menestyneiden tuotteiden ansiosta.


Orion on jatkanut itsehoitotuotteistonsa kehittämistä Skandinaviassa. Yhtiön tavoitteena on luoda kotimarkkina-asema Suomen lisäksi kaikkiin Pohjoismaihin. Liikevaihdon kasvu onkin ollut vahvaa alkuvuonna sekä Tanskassa, Ruotsissa että Norjassa uusien tuotteiden ansiosta. Markkinoiden uudelleenjärjestely on käynnissä Ruotsissa apteekkimonopolin purkautumisen seurauksena. Orion on pystynyt vahvistamaan markkina-asemaansa, vaikka jakelukanavien muutoksesta johtuva hintakilpailu on kiristynyt selvästi.


Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö GTx on tutkinut 20 mg:n annostuksella toremifeenin, Orionin kehittämän selektiivisen estrogeenireseptorin modulaattorin, tehoa miesten eturauhassyövän ennaltaehkäisyssä. Orion on kehittänyt toremifeenin alun perin rintasyövän hoitoon. Toukokuussa julkaistut tulokset osoittivat, että lumelääkkeeseen verrattuna toremifeenilla saavutettiin matalampi eturauhassyöpätapausten määrä, mutta ero ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkittävä. Tutkimuksiin osallistui 1 600 miestä, joiden hoitojakso oli kolme vuotta. Samalla GTx ilmoitti, että se aloittaa uudet, kliinisen kolmannen vaiheen tutkimukset toremifeenin käytöstä 80 mg:n annostuksella eturauhassyövän hoidosta johtuvien sivuvaikutusten hoidossa.Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 33 (30) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 33 % (28 %) muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä: Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli), joiden liikevaihto kasvoi 29 %. Rauhoitemyynti on ollut tarkastelukaudella vahvaa erityisesti Yhdysvalloissa ja Japanissa.


Orion on nimetty Janssen Animal Healthin seuraeläinvalmisteiden jakelijaksi tietyissä itäisen Euroopan maissa.


Orionin osuus Suomen eläinlääkemarkkinasta tammi-kesäkuussa 2010 oli 19 %, ja Orion on toiseksi suurin eläinlääkemarkkinoija Suomessa. Orionin markkinaosuus on 3 prosenttiyksikköä pienempi kuin markkinajohtajalla. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2010 aikana eläinlääkkeiden kokonaismarkkina Suomessa oli noin 25 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %.Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 eri lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 26 (22) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 18 %. Liikevaihdosta on eliminoitu lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön. Ylläraportoitu tulosyksikön ulkoinen liikevaihto edustaa noin kahta kolmasosaa Fermionin koko liikevaihdosta. Useiden avaintuotteiden tilauskanta on edelleen korkea, vaikka kilpailu markkinoilla jatkuu kireänä.


Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-kesäkuussa 2010 olivat 39 (49) miljoonaa euroa, josta Lääkeliiketoiminnan osuus oli 37 (46) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (13 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.


Orion ja puolalainen bioteknologiayhtiö Selvita ovat sopineet yhteistyöstä, joka koskee Selvitan tutkimusohjelmaan sisältyvien, Alzheimerin taudin ja muiden kognitiivisten häiriöiden lääkehoitoon tarkoitettujen yhdisteiden jatkokehittämistä ja kaupallistamista. Selvita vastaa ohjelman alkuvaiheen tutkimuksista, joiden jälkeen Orion ottaa hoitaakseen prekliiniset ja kliiniset kehitysvaiheet sekä kaupallistamisen.


Alustavat tulokset deksmedetomidiinilla tehdyistä tutkimuksista osoittivat rauhoitteen olevan yhtä tehokas kuin käyttöön vakiintuneet vertailuvalmisteet midatsolaami ja propofoli. Midatsolaamiin verrattuna deksmedetomidiini vähensi myös hengityslaitehoidon kestoa. Näiden myönteisten tulosten perusteella Orion suunnittelee jättävänsä deksmedetomidiinille Euroopan laajuisen myyntilupahakemuksen vuoden 2010 loppuun mennessä.


Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orionin tavoitteena on hyödyntää Easyhaler-teknologiaa nykyisten tuotteiden ja kehityshankkeiden lisäksi myös uusissa valmisteissa. Orion kehittää budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Lisätietoja tutkimusohjelmasta annetaan vuoden 2010 aikana.


Orionilla on meneillään uusi Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.


Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo-lääkettä Japanin markkinoille. Tavoitteena on jättää myyntilupahakemus vuoden 2011 aikana.


Orionilla on käynnissä ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla. Varhaisen vaiheen tutkimuksissa lääkeaihion on todettu sopivan mahdollisesti Alzheimerin taudin tai skitsofrenian oireiden hoitoon.


Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. selektiivisiä androgeenireseptorin modulaattoreita (SARM), eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja tehohoidon eri käyttöalueita.


Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 24 (23) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %.


QuikRead®-tulehdustestien myynti jatkui vahvana. Myös teollisuushygieniatuotteiden myynti kehittyi suotuisasti. Myynnin kasvu jatkui mm. Kiinassa ja Tsekissä, mutta kehitys Pohjoismaissa oli vertailukautta vaimeampaa.


Päätuotteina jatkoivat QuikRead-testit, joiden myynti kehittyi edelleen hyvin. Testejä käytetään mm. tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon ja nielunäytteen streptokokki A -bakteerin perusteella. Myös QuikRead-laitekanta lääkäreiden vastaanotoilla ja kliinisissä laboratorioissa jatkoi kasvuaan, mikä luo vakaata kasvupohjaa testeissä käytettävien reagenssien kysynnälle jatkossa.


Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4 (3) miljoonaa euroa, se kasvoi 24 % ja oli 17 % (15 %) segmentin liikevaihdosta. Diagnostisten testien ja laitteiden tutkimukseen ja kehitykseen panostettiin 3 (3) miljoonaa euroa eli 12 % (14 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta.


Orion Diagnostica sai huhtikuussa Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon Orion Clean Card PRO®
-pintapuhtaustestille. Painotekniikan avulla valmistettava kemiallinen testi syntyi Orion Diagnostican ja VTT:n yhteistyönä. Testi on nopea ja helppo käyttää, ja se on tarkoitettu pintojen puhtauden arviointiin ja seurantaan. Testiä voidaan hyödyntää esimerkiksi elintarvike- ja sairaalahygieniavaatimusten kiristyessä.
Espoossa 10.8.2010Orion Oyj:n hallitusOrion Oyj


Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR4-6/104-6/09Muutos %1-6/101-6/09Muutos %2009
Liikevaihto207,4196,4+5,6 %421,9386,4+9,2 %771,5
Myytyjen suoritteiden kulut-68,2-68,1+0,1 %-137,8-129,9+6,1 %-265,2
Bruttokate139,2128,3+8,5 %284,0256,5+10,7 %506,3
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut-2,21,6-240,3 %-4,62,2-307,6 %6,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut-44,8-40,3+11,2 %-88,7-75,3+17,8 %-160,0
T&K-kulut-20,2-25,0-19,1 %-39,4-49,1-19,7 %-95,2
Hallinnon kulut-12,1-14,2-14,8 %-20,3-27,0-24,9 %-50,2
Liikevoitto60,050,4+18,9 %131,0107,3+22,1 %207,0
Rahoitustuotot1,71,0+71,7 %2,73,1-15,1 %5,1
Rahoituskulut-2,2-2,4-7,7 %-3,4-4,8-29,3 %-8,4
Voitto ennen veroja59,449,0+21,2 %130,2105,6+23,3 %203,7
Tuloverot-15,4-12,8+20,1 %-33,9-27,6+22,8 %-52,3
Tilikauden voitto44,036,2+21,6 %96,478,0+23,5 %151,4
  

 


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
Muuntoerot1,70,9+85,3 %2,11,1+86,0 %1,3
Rahavirran suojaukset0,30,5-51,8 %0,00,2-89,7 %0,9
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen1,91,4+35,0 %2,11,4+56,2 %2,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna45,937,6+22,1 %98,579,4+24,0 %153,5
  

 


TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN 

 


Emoyhtiön omistajille44,036,2+21,6 %96,478,0+23,5 %151,4
Määräysvallattomille omistajille0,00,0
0,00,0
0,0

 

 


TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN 

 


Emoyhtiön omistajille45,937,6+22,1 %98,579,4+24,0 %153,5
Määräysvallattomille omistajille0,00,0
0,00,0
0,0

 

 


Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1)0,310,26+21,5 %0,680,55+23,4 %1,07
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR 1)
0,310,26+21,5 %0,680,55+23,4 %1,07
  

 


Poistot yhteensä8,88,4+4,6 %17,516,4+6,3 %34,4
Palkat ja muut henkilöstökulut44,544,6-0,4 %84,686,4-2,1 %171,4


1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.KONSERNITASE

VARAT

milj. EUR6/106/09Muutos %2009
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet189,6188,6+0,6 %192,0
Liikearvo13,513,5
13,5
Aineettomat oikeudet65,463,8+2,6 %63,4
Muut aineettomat hyödykkeet3,93,6+8,6 %3,7
Osuudet osakkuusyrityksissä0,10,1
0,1
Myytävissä olevat sijoitukset1,01,0
1,0
Eläkesaaminen29,832,3-7,6 %29,8
Laskennalliset verosaamiset5,74,1+39,6 %5,5
Muut pitkäaikaiset saamiset0,81,6-51,3 %0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä309,8308,4+0,5 %309,9
  


Vaihto-omaisuus129,6123,8+4,7 %122,7
Myyntisaamiset119,895,7+25,2 %102,6
Muut saamiset17,417,4
21,4
Rahavarat78,9110,7-28,7 %170,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä345,7347,5-0,5 %417,2

 


Varat yhteensä655,5656,0-0,1 %727,1


OMA PÄÄOMA JA VELAT

milj. EUR6/106/09Muutos %2009
Osakepääoma92,292,2
92,2
Ylikurssirahasto17,817,8
17,8
Käyttörahasto8,923,0-61,2 %23,0
Muut rahastot0,0-0,6+106,1 %0,0
Kertyneet voittovarat263,5231,8+13,6 %306,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä382,5364,3+5,0 %439,1
Määräysvallattomien omistajien osuudet0,00,0+10,9 %0,0
Oma pääoma yhteensä382,5364,3+5,0 %439,1
  


Laskennalliset verovelat42,341,5+1,9 %43,0
Eläkevelvoitteet0,80,7+14,2 %0,8
Varaukset0,50,5-9,2 %0,5
Pitkäaikaiset korolliset velat103,7123,1-15,7 %108,7
Muut pitkäaikaiset velat0,30,6-60,0 %0,1
Pitkäaikaiset velat  yhteensä147,6166,5-11,4 %153,1
  


Ostovelat 37,026,4+40,1 %42,3
Tilikauden verovelat12,21,3+814,2 %3,0
Muut lyhytaikaiset velat53,056,4-6,0 %66,8
Varaukset0,00,0
0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat23,241,1-43,5 %22,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä125,4125,2+0,2 %134,8
  


Velat yhteensä273,0291,6-6,4 %287,9
  


Oma pääoma ja velat yhteensä655,5656,0-0,1 %727,1


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA


a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Käyttörahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Kertyneet voittovarat
g. Määräysvallattomien omistajien osuudet
h. Oma pääoma yhteensä

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
milj. EURa.b.c.d.e. f.g.h.
Oma pääoma 31.12.200892,217,823,0-0,9-6,9293,30,0418,6
Tilikauden tulos
77,9
77,9
 
Muut laajan tuloksen erät:


 
Rahavirran suojaus


0,2


0,2
Muuntoerot1,1

1,1
 
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien kanssa:
Osingonjako
-133,9
-133,9
Osakekannustinjärjestelmä
0,4
0,4
Oma pääoma 30.6.200992,217,823,0-0,6-5,8237,60,0364,3
 
Oma pääoma 31.12.200992,217,823,00,0-5,7311,70,0439,1
Tilikauden tulos
96,4
96,4
 
Muut laajan tuloksen erät:


 
Rahavirran suojaus


0,0


0,0
Muuntoerot2,1

2,1
 
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien kanssa:


 
Osingonjako

-14,1

-141,0
-155,1
Osakekannustinjärjestelmä
0,2
0,2
Oma pääoma 30.6.201092,217,88,90,0-3,6267,30,0382,5KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR6/106/092009
Liikevoitto131,0107,3207,0
Oikaisut18,413,937,7
Käyttöpääoman muutos-43,5-4,815,3
Maksetut korot-3,5-5,1-9,7
Saadut korot2,33,24,9
Maksetut verot-20,8-23,3-50,6
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä83,891,3204,6

 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-11,3-10,3-24,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin-6,1-31,4-36,1
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden  

sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit0,60,40,8
Aineettomien hyödykkeiden myynnit0,2-0,20,5
Investointien rahavirta yhteensä-16,6-41,5-59,5

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot0,60,60,7
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-0,7-0,6-19,8
Pitkäaikaisten lainojen nostot0,022,822,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-4,8-5,1-21,3
Omien osakkeiden hankinta0,00,00,0
Maksetut osingot ja muu voitonjako-155,2-133,9-134,4
Rahoituksen rahavirta yhteensä-160,1-116,2-152,1

 

Rahavarojen muutos-92,8-66,4-7,0
  

Rahavarat kauden alussa170,5176,1176,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus1,21,01,4
Rahavarojen muutos-92,8-66,4-7,0
Rahavarat kauden lopussa78,9110,7170,5AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR6/106/092009
Kirjanpitoarvo kauden alussa192,0192,4192,4
Oikaisut edellisen kauden kirjanpitoarvoihin 
2,4
Lisäykset11,09,225,1
Vähennykset-0,5-0,4-1,7
Poistot-13,0-12,6-26,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa189,6188,6192,0AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR6/106/092009
Kirjanpitoarvo kauden alussa67,040,440,4
Lisäykset6,730,735,2
Vähennykset 
-0,3
Poistot-4,5-3,8-8,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa69,267,367,0VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR6/106/092009
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA 

Annetut kiinteistökiinnitykset32,045,032,0
Eläkesäätiölle annetut9,09,09,0
Takaukset1,11,11,1

 

MUUT VASTUUT 

Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)4,14,04,3
Muut vastuut0,30,30,3JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR6/106/092009
TERMIINI- JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET   
Käypä arvo, milj. EUR0,81,6-0,3
Nimellisarvo, milj. EUR68,070,286,4

 

SÄHKÖJOHDANNAISET 

Käypä arvo, milj. EUR0,2-1,1-0,2
Nimellismäärä, GWh15293160LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR1-6/101-6/092009
Johdon työsuhde-etuudet3,12,43,5Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR4-6/104-6/09Muutos %1-6/101-6/09Muutos %2009
Lääkeliiketoiminta196,0185,9+5,4 %399,3364,8+9,4 %728,5
          Alkuperälääkkeet90,884,2+7,9 %184,3165,7+11,3 %324,0
          Erityistuotteet70,667,8+4,0 %143,7133,9+7,3 %274,8
          Eläinlääkkeet17,415,2+14,7 %32,730,4+7,6 %62,1
          Fermion12,410,8+15,1 %25,921,9+18,4 %41,4
          Sopimusvalmistus ja muut4,88,0-40,1 %12,613,0-2,8 %26,2
Diagnostiikkaliiketoiminta12,111,0+10,8 %23,922,6+5,4 %45,2
Konsernierät-0,7-0,5+30,4 %-1,3-1,1+19,0 %-2,2
Konserni yhteensä207,4196,4+5,6 %421,9386,4+9,2 %771,5


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR4-6/104-6/09Muutos %1-6/101-6/09Muutos %2009
Lääkeliiketoiminta60,451,6+16,9 %130,9108,5+20,7 %210,6
Diagnostiikkaliiketoiminta1,91,1+73,2 %4,13,3+24,0 %5,6
Konsernierät-2,3-2,3+1,2 %-4,0-4,5-10,0 %-9,2
Konserni yhteensä60,050,4+18,9 %131,0107,3+22,1 %207,0LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 201020092008
milj. EUR4-61-310-127-94-61-310-127-9
Lääkeliiketoiminta196,0203,3181,9181,8185,9178,9169,6161,0
Diagnostiikkaliiketoiminta12,111,712,010,511,011,710,79,5
Konsernierät-0,7-0,6-0,6-0,5-0,5-0,5-0,5-0,4
Konserni yhteensä207,4214,5193,3191,8196,4190,1179,9170,1


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 201020092008
milj. EUR4-61-310-127-94-61-310-127-9
Lääkeliiketoiminta60,470,545,556,651,656,935,344,3
Diagnostiikkaliiketoiminta1,92,21,21,01,12,20,21,0
Konsernierät-2,3-1,7-2,8-1,9-2,3-2,2-2,7-1,8
Konserni yhteensä60,071,043,955,750,456,932,843,6


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 201020092008
milj. EUR4-61-310-127-94-61-310-127-9
Suomi53,756,959,255,655,053,555,252,8
Skandinavia28,129,025,924,525,825,423,723,3
Muu Eurooppa72,772,172,868,971,861,262,056,2
Pohjois-Amerikka26,330,312,118,118,222,619,221,7
Muut maat26,726,123,424,725,627,419,816,1
Konserni yhteensä207,4214,5193,3191,8196,4190,1179,9170,1


Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR4-6/104-6/09Muutos %1-6/101-6/09Muutos %2009
Liikevaihto196,0185,9+5,4 %399,3364,8+9,4 %728,5
Liikevoitto 60,451,6+16,9 %130,9108,5+20,7 %210,6
    % liikevaihdosta30,8 %27,8 %
32,8 %29,7 %
28,9 %
T&K-kulut18,623,4-20,3 %36,546,1-20,8 %89,4
    % liikevaihdosta9,5 %12,6 %
9,1 %12,6 %
12,3 %
Investoinnit9,333,7-72,4 %16,739,0-57,1 %57,6
    % liikevaihdosta4,7 %18,1 %
4,2 %10,7 %
7,9 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä96,088,1+9,0 %196,6175,7+11,9 %346,5
Henkilöstömäärä kauden lopussa 

2 9042 960-1,9 %2 829KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR4-6/104-6/09Muutos %1-6/101-6/09Muutos %2009
1. Stalevo®, Comtess® ja Comtan® (Parkinsonin tauti)59,861,1-2,2 %125,6123,3+1,8 %234,9
2. Simdax® (sydämen vajaatoiminta)9,98,6+16,1 %20,211,4+77,4 %29,4
3. Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti)7,46,2+18,6 %14,612,6+16,0 %24,9
4. Precedex® (tehohoitorauhoite)7,52,7+179,3 %12,96,8+90,5 %14,6
5. Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet)5,23,5+48,5 %10,98,4+28,6 %19,3
6. Burana® (tulehdus, kipu)5,14,6+10,6 %10,19,1+10,7 %19,9
7. Divina®-sarja (vaihdevuosioireet)3,63,6+0,6 %6,87,1-3,5 %13,2
8. Enanton® (eturauhassyöpä)3,33,1+6,0 %6,46,1+5,7 %11,9
9. Marevan® (verenohennus)3,32,5+28,3 %6,45,2+22,4 %11,2
10. Fareston® (rintasyöpä)2,72,4+8,9 %5,66,2-8,6 %10,2
Yhteensä107,798,4+9,5 %219,5196,2+11,9 %389,5
Osuus lääkeliikevaihdosta55 %53 %
55 %54 %
53 %DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR4-6/104-6/09Muutos %1-6/101-6/09Muutos %2009
Liikevaihto12,111,0+10,8 %23,922,6+5,4 %45,2
Liikevoitto 1,91,1+73,2 %4,13,3+24,0 %5,6
    % liikevaihdosta15,6 %10,0 %
17,3 %14,7 %
12,3 %
T&K-kulut1,61,6-1,9 %2,93,1-5,4 %5,9
    % liikevaihdosta13,0 %14,7 %
12,3 %13,8 %
13,0 %
Investoinnit0,40,6-30,3 %0,90,9+4,2 %2,5
    % liikevaihdosta3,4 %5,5 %
3,9 %4,0 %
5,6 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa 

298296+0,8 %291Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT

30.6.2010A-osakeB-osakeYhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX HelsingissäORNAVORNBV
Listautumispäivä1.7.20061.7.2006
ISIN-koodiFI0009014369FI0009014377
GICS-koodi3010103030101030
Reuters-koodiORNAV.HEORNBV.HE
Bloomberg-koodiORNAV.FHORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR31,560,792,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR0,650,65
Osakemäärä yhteensä, kpl48 320 53092 937 298141 257 828
% koko osakekannasta34 %66 %100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ,kpl
214 424214 424
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl48 320 53092 722 874141 043 404
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl

1
Osakkeiden enimmäismäärä, kpl500 000 0001 000 000 0001 000 000 000
Ääniä/osake201
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita966 410 60092 722 8741 059 133 474
% kaikista äänistä91 %9 %100 %
Osakkeenomistajia18 36744 82556 615


Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ

1.1.-30.6.2010A-osakeB-osakeYhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl5 452 23256 232 26861 684 500
Vaihdon osuus osakemäärästä, %11,3 %60,5 %43,7 %
Vaihto, milj. EUR82,3846,1928,4
Päätöskurssi 31.12..2009, EUR15,0615,05
Alin kurssi, € (A 6.5.2010 ja B 7.5.2010)12,2113,20
Keskikurssi, €15,1015,05
Ylin kurssi, € (A ja B 23.3.2010)17,8217,88
Päätöskurssi 30.6.2010, €15,2515,36
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2010
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR
736,91424,22 161,1OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA


4-6/104-6/09Muutos %1-6/101-6/09Muutos %2009
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,310,26+21,5 %0,680,55+23,4 %1,07
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR
0,310,26+21,5 %0,680,55+23,4 %1,07
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,250,10+144,7 %0,480,35+35,0 %1,03
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 

2,712,58+4,9 %3,11
Osakkeita keskimäärin


ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl141 043140 978
141 022140 962
140 970


Liitteet


Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta 

  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle) 

  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet) 

  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille) 

  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille) 

 • Diagnostiikkaliiketoiminta 

  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan). 


Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.
Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätös 2009. Lisäksi seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2010 alkaen:
IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen
Liiketoimintojen yhdistämiseen sovelletaan uudistetun standardin mukaan edelleen hankintamenetelmää, johon on tosin tehty joitakin merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi kaikki hankinnan toteuttamiseksi suoritetut maksut on kirjattava hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin, ja veloiksi luokitellut ehdolliset maksut arvostetaan myöhemmin käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Jokaisen hankinnan kohdalla saadaan valita, perustuuko määräysvallattomien omistajien osuuden arvostus käypään arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen nettovarallisuudesta. Kaikki hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi. Uudistettu standardi vaikuttaa 1.1.2010 jälkeen tapahtuviin liiketoimintojen yhdistämisiin.


Seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2010 alkaen. Niillä ei ole kuitenkaan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen:
IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
IFRIC 12, Palvelutoimilupa-järjestelyt
IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset
IFRIC 16, Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
IFRIC 17, Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
IFRIC 18, Omaisuuserien siirrot asiakkailta
IFRIC 9 ja IAS 39 (muutos), Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi luokittelun muutoksen yhteydessä
IAS 39 (muutos), Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
IFRS 2 (muutos), Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet


IASB julkaisi huhtikuussa 2009 parannuksia 12 standardiin osana vuosittaisia parannuksia standardeihin. Seuraavassa on esitetty ne olennaisimmat muutokset, jotka konserni on ottanut käyttöön 1.1.2010 alkaen mutta joilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen:
IFRS 2 (muutos), IFRS - soveltamisala
IFRS 5 (muutos), Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
Muutos selventää, että IFRS 5 sisältää vaatimukset tiedoista, jotka on esitettävä myytävänä olevaksi.
IFRS 8 (muutos), Toimintasegmentit
IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen
IAS 7 (muutos), Rahavirtalaskelma
IAS 17 (muutos), Vuokrasopimukset
IAS 18 (muutos), Tulouttaminen
IAS 36 (muutos), Omaisuuserien arvonalentuminen
IAS 38 (muutokset), Aineettomat hyödykkeet
IAS 39 (muutokset), Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
IFRIC 9 (muutos), Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
IFRIC 16 (muutos), Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset


Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.


Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET


Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 

Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
x 100
 

=
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin


 
 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 

Tilikauden voitto
x 100
 

=
Oma pääoma kaudella keskimäärin


 
 
Omavaraisuusaste, %

 


Oma pääoma
x 100

=
Taseen loppusumma - saadut ennakot

 
 
 
Nettovelkaantumisaste, %


Korollinen vieras pääoma - rahavarat
x 100


=
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR


Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto

=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
 


Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta

=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin


 
 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR

 


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

=
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

 
 
 
Osakkeen keskikurssi, EUR


 


Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto

=
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin


 
 
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR 

=Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi
 

 

 

 

 

 

 

Julkaisija:
Orion Oyj
www.orion.fi

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.


Konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 772 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 95 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 henkilöä ja loput 600 muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.