Siirry pääsisältöön

Orion ja Sun sopimukseen patenttikiistassa

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.6.2010 KLO 8.30

 

 

 

Orion Oyj ("Orion") ja Sun Pharmaceutical Industries Limited ja eräät muut Sun-konserniin kuuluvat yhtiöt (yhdessä "Sun") ovat solmineet keskenään sovintosopimuksen kiistassa, jossa Orion on patenttejaan puolustaakseen haastanut Sunin oikeuteen Yhdysvalloissa Sunin jätettyä Orionin Comtan®- ja Stalevo® -valmisteiden geneerisiä versioita koskevat myyntilupahakemukset. Comtan-lääkettä (entakaponi) käytetään Parkinsonin taudin hoitoon levodopa/karbidopa-lääkkeen lisänä potilaille, joilla on annosvasteen heikkenemisestä johtuvia tilanvaihteluita. Stalevo on karbidopaa, levodopaa ja entakaponia samassa tabletissa sisältävä Parkinsonin taudin lääke. Molemmat tuotteet sisältävät Orionin keksimää ja patentoimaa COMT-entsyymin estäjää, entakaponia.

 

Orionilla on ollut vireillä oikeudenkäynnit Sunia vastaan Yhdysvalloissa vuodesta 2007. Sovintoratkaisu koskee kaikkia vireillä olevia oikeudenkäyntejä. Sovintosopimuksen ehtojen mukaan Sun voi tuoda Yhdysvaltain markkinoille geneeriset versiot Stalevo-valmisteen tablettivahvuuksista 25/100/200 mg ja 37,5/150/200 mg 1.4.2012. Näiden tablettivahvuuksien lisäksi Sun voi tuoda markkinoille geneerisiä versioita Stalevo-lääkkeen muista tablettivahvuuksista 2.10.2012 ja geneerisiä versioita Comtan-valmisteesta 1.4.2013, elleivät tietyt markkinoilletuloon liittyvät ehdot toteudu jo tätä aikaisemmin. Comtan-valmisteen geneerisiä versioita Sun voi tuoda Yhdysvaltain markkinoille 1.4.2013. Osapuolet ovat sopineet myös, että Orion toimittaa mainittuja geneerisiä valmisteita Sunille. Osapuolet eivät julkista sovintosopimuksen ehtoja muilta osin.

 

Tämän sovintosopimuksen seurauksena Wockhardt, jonka kanssa Orion teki sovintosopimuksen 29.4.2009, voi tuoda Yhdysvalloissa markkinoille Stalevo-valmisteen muita geneerisiä versioita paitsi tablettivahvuuksia 25/100/200 mg ja 37,5/150/200 mg jo 1.4.2012, ja tablettivahvuuksia 25/100/200 mg ja 37,5/150/200 mg noin 6 kuukautta siitä, kun Sun voi tulla markkinoille näillä tuotteilla Orionin myöntämän lisenssin perusteella, elleivät tietyt markkinoilletuloon liittyvät ehdot täyty jo aikaisemmin.

 

Sunin kanssa tehty sovintosopimus ei aiheuta muutosta Orion-konsernin koko vuoden 2010 näkymäarvioon, joka on annettu pörssitiedotteella 14.6.2010.

 

Edellyttäen, että tuomioistuin hyväksyy ratkaisun, oikeudenkäynnit lopetetaan ja niiden kohteina olleet Orionin US-patentit Nro 5,446,194 ja Nro 6,500,867 pysyvät voimassa.

 

Yhdysvalloissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Orion toimittaa kaikki sovintoratkaisuun liittyvät sopimukset Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille (U.S. Federal Trade Commission ja United States Department of Justice).

 

 

Orion Oyj

 

 

Timo Lappalainen                  Olli Huotari
Toimitusjohtaja                     Johtaja, Esikuntatoiminnot
Yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, puh. 010 426 3692

 

 

 

 

Orion
Orion on eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 771,5 miljoonaa euroa. Lääketutkimukseen ja tuotekehitykseen yhtiö panosti noin 95 miljoonaa euroa. Orion-konsernin palveluksessa on noin 3 100 henkilöä. Orion Oyj:n kotipaikka ja pääkonttori ovat Espoossa. Orionin osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä. Tietoja yhtiöstä on saatavilla osoitteessa www.orion.fi.

 

 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi