Siirry pääsisältöön

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2009 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 28.1.2009 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2009 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009:
 
Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet eli Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Sirpa Jalkanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Matti Kavetvuo.
 
Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori Sirpa Jalkanen, s. 1954, on Suomen eturivin immunologeja ja syöpätutkijoita. Hän on immunologian professorin virassa Turun yliopistossa ja tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Lisäksi hän toimii Suomen Akatemian Elimistön puolustusmekanismit -huippuyksikön johtajana ja johtaa myös Turun yliopiston Reseptori-ohjelmaa ja MediCity-laboratoriota.
 
 
Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen varapuheen­johtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisivat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
 
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 30.3.- 3.4.2009 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2009. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.
 
Nimitysvaliokunta toteaa, että hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.
 
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Timo Lappalainen                   Olli Huotari
Toimitusjohtaja                      Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
                                     
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi