Siirry pääsisältöön

Orion täsmentää yhtiön pääomamarkkinapäivässä esillä ollutta tietoa

ORION OYJ                                       PÖRSSITIEDOTE                               4.12.2009 KLO 17.00
 
Orion Oyj täsmentää yhtiön pääomamarkkinapäivässä 1.12.2009 esiin tullutta tietoa Orionin entakaponituotteiden geneeristen versioiden myyntilupahakemusten Yhdysvalloissa jättäneiden yhtiöiden lukumäärästä. Kuten aikaisemmin on tiedotettu, kahden konsernin yhtiöt ovat jättäneet myyntilupahakemukset, joissa on kyseenalaistettu entakaponin Yhdysvaltain peruspatentti nro. 5,446,194, jonka voimassaolo päättyy 19.10.2013. Näitä yhtiöitä vastaan aloitettiin oikeudenkäynnit, jotka toisen yhtiön osalta ovat päättyneet sovintoon, kuten Orion on tiedottanut 29.4.2009. Näiden lisäksi Orionilla on tiedossaan kolmannen hakijan jättämä myyntilupahakemus, jossa kyseenalaistetaan vain patentti, joka päättyy entakaponin peruspatentin päättymisen jälkeen, eikä tämä hakemus ole antanut Orionille aihetta oikeudenkäyntiin tai muihin jatkotoimenpiteisiin.
 
Orion julkistaa tämän tiedotteen, koska pääomamarkkinapäivän keskusteluista on voinut saada virheellisen käsityksen myyntilupahakemuksen jättäneiden yhtiöiden lukumäärästä ja tämä käsitys on esiintynyt eräissä pääomamarkkinapäivän johdosta laadituissa analyytikkoraporteissa.
 
Orion korostaa, ettei se pidä yhtiön tiedottamisen kannalta olennaisina sellaisia hakemuksia, joiden perusteella myyntiluvan hakija voisi tuoda geneerisen tuotteensa markkinoille vasta entakaponin peruspatentin päättymisen jälkeen. Orion ei myöskään pidä myyntilupahakemusten jättäneiden yhtiöiden lukumäärää sinänsä yhtiön kannalta merkityksellisenä asiana. Orion tiedottaa jatkossakin erillisillä pörssitiedotteilla kaikista sellaisista tiedossaan olevista Yhdysvalloissa jätetyistä entakaponituotteiden geneeristen versioiden myyntilupahakemuksista, joilla se katsoo olevan olennaista vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon. Muista hakemuksista yhtiö ei pääsääntöisesti julkista tietoja.
 
 
 
 
 
Orion Oyj
 
Timo Lappalainen                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                           Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
 
Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054, gsm 050 966 3054
 
Julkaisija:
Orion Oyj
 
Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.
 
Konsernin liikevaihto vuodelta 2008 oli 711 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 90 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa 3 300 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 700 henkilöä ja loput 600 muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.