Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2009

ORION OYJ         OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2009          26.10.2009 klo 12:00
 
Orionin liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 578,2 miljoonaa euroa (530,9 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2008) ja se kasvoi 8,9 % edellisen vuoden vertailukaudesta.
 • Liikevoitto oli 163,1 (152,2) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 160,6 (152,0) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 57,6 % (65,5 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 39,6 % (44,8 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 38,4 % (35,9 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,84 (0,79) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,69 (0,43) euroa.
 
ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA
 
Orion-konserni on muuttanut 1.1.2009 alkaen laskentakäytäntöään tuotekehityskustannusten osalta siten, että markkinoilla jo olevien, pääsääntöisesti geneeristen tuotteiden tukemiseen liittyvät kustannukset on siirretty tuloslaskelmassa tutkimus- ja kehityskustannuksista myytyjen suoritteiden kuluihin. Muutos ei vaikuta raportoituihin keskeisiin tunnuslukuihin, liikevoittoon ja taseeseen, mutta pienentää aiemmin raportoituja vuoden 2008 tutkimus- ja kehityskustannuksia 13,4 miljoonaa euroa ja nostaa vastaavasti myytyjen suoritteiden kuluja.
 
1.1.2009 alkaen Easyhaler®-liiketoiminta siirtyi Erityistuotteet-tulosyksiköstä osaksi Alkuperälääkkeet-yksikköä. Samalla hormonikorvausvalmisteet, kuten Divina®-sarja, ja toremifeeni-tuotteet, kuten Fareston®, siirtyivät puolestaan osaksi Erityistuotteet-tulosyksikköä.
 
Vertailukausien tunnusluvut on oikaistu näiden raportointimuutosten mukaisesti. Lisäksi oikaistut keskeiset tunnusluvut aikaisemmilta kausilta on esitetty katsauksen lopussa olevassa taulukossa 'Oikaistut tunnusluvut'.
 
Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus
"Liiketoiminta kehittyi vahvasti"
"Orionin alkuvuoden liikevaihto kehittyi myönteisesti kasvaen noin yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vertailukaudesta. Orionin omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet menestyivät vahvasti. Stalevo- ja Comtan-Parkinson-lääkkeiden toimitukset Novartikselle sekä Simdax-sydänlääkkeen, Easyhaler-keuhkolääkkeiden ja Precedex- tehohoitorauhoitteen myynnit kasvoivat selvästi vertailukaudesta."
 
"Ilahduttavaa on myös ollut hyvä menestyksemme meille hyvin tärkeällä kotimarkkinallamme Suomessa, jossa olemme onnistuneet kasvattamaan myyntiämme ja markkinaosuuttamme erittäin haastavassa markkinatilanteessa. Vuoden aikana Suomessa on otettu käyttöön uusi viitehintajärjestelmä, joka on kiristänyt hintakilpailua entisestään, eikä kotimaan lääkemarkkina ole tämän vuoksi kasvanut katsauskaudella."
 
"Liikevoittomme oli hyvästä myynnistä johtuen vertailukautta korkeampi, vaikka katetaso laski hieman ja kiinteät kulut nousivat. Kuluja nostivat lähinnä Simdax-lääkkeen myynnin ja markkinoinnin aloittaminen monissa uusissa maissa, konsernin ulkopuolella teetettävät tutkimushankkeet sekä Yhdysvalloissa meneillään olevat patenttioikeudenkäynnit."
 
"Toukokuussa takaisinostettujen Simdax-lääkkeen markkinointioikeuksien siirto Abbottilta Orionille on edennyt suunnitelmien mukaan. Orion on aloittanut kesän ja alkusyksyn aikana oman myyntitoiminnan Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa ja Portugalissa."
 
"Katsauskauden jälkeen Orion ja Pfizer ovat sopineet, että eläinrauhoitteiden jakeluoikeudet Euroopassa palautuvat Orionille. Järjestelyyn liittyen Pfizer maksaa Orionille neljä miljoonaa euroa tämän vuoden aikana. Sopimuksen voimaanastuminen edellyttää vielä EU komission hyväksynnän."
 
"Tämänhetkinen arviomme yhtiön näkymistä koko vuodelle on ilman kertaluonteisia eriä edelleen sama kuin tilinpäätöksen ja edellisten osavuosikatsausten julkistamisten yhteydessä annettu, eli arvioimme liikevaihdon ja liikevoiton nousevan hieman vuodesta 2008. Pfizerilta loppuvuonna saatava neljä miljoonaa euroa parantaa liikevoittoa kuitenkin ennakoitua enemmän. Näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivuilta 5-6."
 
Katsauskauden tapahtumia
Syyskuussa Orion ja Hospira, Inc. haastoivat oikeuteen Sandoz-yhtiöt Yhdysvalloissa puolustaakseen Precedex®-alkuperälääkettä suojaavia US-patenttejaan.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Lokakuussa Orion veti pois Stalevo®-lääkkeen käyttöaiheen laajennusta varhaisen vaiheen Parkinsonin taudin hoitoon koskevan myyntilupahakemuksen Yhdysvalloissa. Poisveto perustuu Orionin tekemään arvioon lääkkeellä tehtyjen kliinisten tutkimusten tuloksista, jotka eivät osoittaneet tutkitulla annostuksella johdonmukaista riski/hyöty-profiilia varhaisen vaiheen Parkinson-potilailla.
 
Lokakuussa Orion ja Pfizer Animal Health sopivat, että oikeudet Orionin kehittämään eläinrauhoitetuoteperheeseen Euroopassa palautuvat Orionille. Pfizer on markkinoinut Orionin Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan®-lääkkeitä lähes maailmanlaajuisesti. Pfizerin ja Wyethin fuusion vuoksi EU:n komissio on vaatinut Pfizeria luopumaan eräistä eläinlääkevalmisteista Euroopassa, minkä vuoksi yhtiö palauttaa Orionille tuoteperheen jakeluoikeudet Euroopassa. Pfizer jatkaa tuotteiden markkinointia muilla markkinoilla. Järjestelyyn liittyen Pfizer maksaa Orionille neljä miljoonaa euroa tämän vuoden aikana. Sopimuksen voimaanastuminen edellyttää vielä EU komission hyväksynnän.
 
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään maanantaina 26.10.2009 klo 14.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29. Katsauksesta alustaa englanniksi toimitusjohtaja Timo Lappalainen.
 
Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi myös puhelimitse esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi.
 
Puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:
Soitettaessa Yhdysvalloista +1 334 323 6203
Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125
 
Tallenne tiedotustilaisuudesta
Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta on nähtävissä myöhemmin samana päivänä kotisivuilla olevan linkin kautta. Suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille seuraavana päivänä.
 
Taloudellisten katsausten materiaalit
Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.
 
Orionin kalenterissa 2009 ja 2010
Orionin Pääomamarkkinapäivä (CMD) 2009                         tiistaina                                1.12.2009 Helsingissä
 
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2009                                                                                     tiistaina                                9.2.2010
Vuosikertomus 2009 ilmestyy                                                                  viikolla                                  9/2010
Varsinainen yhtiökokous                                                                         keskiviikkona   24.3.2010 Helsingissä
 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2010                        tiistaina                                27.4.2010
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010                           tiistaina                                10.8.2010
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010                           tiistaina                                26.10.2010
 
 
 
 
 
Lisätietoja katsauksesta antaa:
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 426 2883
 
 

Taloudellinen katsaus kaudelta 1-9/2009
Liikevaihto
Orion-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 578,2 miljoonaa euroa (530,9 miljoonaa euroa kaudella 1-9/2008) ja se kasvoi 8,9 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 3,2 miljoonaa euroa positiivinen.
 
Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 546,6 (498,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9,8 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 263,2 (230,0) miljoonaa euroa eli 48 % (46 %). Liikevaihto Orionin Parkinson-lääkkeistä, Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) -lääkkeistä, oli yhteensä 182,2 (155,7) miljoonaa euroa eli noin 33 % (31 %) segmentin liikevaihdosta.
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 33,2 (34,3) miljoonaa euroa ja se laski edellisen vuoden vertailukaudesta 3,2 %. QuikRead® -tulehdustestien myynti kasvoi, mutta vanhemman tuotteiston myynti laski vertailukaudesta.
 
Tulos
Orion-konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa 2009 oli 163,1 (152,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7,1 %.
 
Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 165,1 (153,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 7,8 % hyvän myynnin ansiosta, vaikka kiinteät kulut kasvoivat.
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4,3 (5,9) miljoonaa euroa ja se laski 27,1 %. Tulosta heikensivät sekä myynnin pieni lasku että tuotekehityspanostusten selkeä lisääminen.
 
Liiketoiminnan kulut
Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 113,5 (104,6) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 8,5 %. Kasvu johtui lähinnä Simdax-liiketoiminnan hankkimisesta ja siihen liittyvästä myyntitoimintojen käynnistämisestä Etelä-Euroopassa.
 
Tutkimus- ja kehityskulut olivat 69,6 (64,5) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 7,9 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 12,0 % (12,1 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 65,4 (61,3) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.
 
Hallinnon kulut olivat 38,2 (32,7) miljoonaa euroa. Niitä kasvattivat edellisvuodesta lähinnä Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien 7,6 (4,4) miljoonan euron suuruiset kustannukset. Oikeudenkäynneistä on kerrottu tarkemmin kohdassa 'Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset'.
 
Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 2,2 (0,9) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lähinnä eristä, jotka aiheutuvat valuuttakurssisuojauksista.
 
Konsernin voitto
Konsernin voitto ennen veroja oli 160,6 (152,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,84 (0,79) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,87 (2,82) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 39,6 % (44,8 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 38,4 % (35,9 %).
 
Tase ja rahoitusasema
Konsernin nettovelkaantumisaste oli 1,6 % (0,2 %), ja omavaraisuusaste oli 57,6 % (65,5 %).
 
Konsernitaseen vieras pääoma 30.9.2009 oli 297,2 (209,4) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 158,2 (95,9) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 117,2 (41,5) miljoonaa euroa. Lainojen määrän kasvu on lisännyt konsernin kauden lopun rahavaroja, jotka olivat 151,5 (95,1) miljoonaa euroa, mutta samalla konsernin omavaraisuusaste ja sijoitetun pääoman tuotto ovat hieman laskeneet.
 
Konsernin rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.
 
Rahavirrat
Liiketoiminnan rahavirta kehittyi myönteisesti ja oli 147,9 (101,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli hieman vertailukautta korkeampi, ja käyttöpääomaan sitoutui alkuvuonna 38,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vertailukaudella.
 
Investointien rahavirta oli -51,1 (-41,9) miljoonaa euroa.
 
Rahoituksen rahavirta oli -122,2 (-54,9) miljoonaa euroa. Muutos johtui siitä, että kuluvana vuonna on nostettu selkeästi vähemmän lainoja kuin vertailukaudella, koska pääosa konsernin rahoitustarpeista katettiin jo vuoden 2008 lopussa nostetuilla pitkäaikaisilla lainoilla.
 
Investoinnit
Konsernin investoinnit olivat 51,2 (44,0) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 17,9 (25,4) miljoonaa euroa, ja aineettomien hyödykkeiden osuus 33,3 (18,6) miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi oli toukokuussa Simdax-lääkkeen markkinointioikeuksien takaisinosto Abbott-yhtiöltä 26 miljoonalla eurolla sisältäen sopimuksen mukaiset allekirjoitus- ja etappimaksut.
 
Näkymät vuodelle 2009
Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2008. Lääkemyynti Orionin oman myyntiverkoston kautta kasvaa edelleen sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Comtess/Comtan- ja Stalevo-tuotteiden maailmanlaajuinen markkinamyynti kasvaa, mutta aiempaa hitaammin. Novartikselle toimitettavien Parkinson-lääkkeiden määrän ennakoidaan kasvavan.
 
Markkinointipanostukset kasvavat johtuen Abbott-yhtiöltä takaisin ostetun Simdax-lääkkeen myynnin ja markkinoinnin aloittamisesta useissa maissa sekä muiden tuotteiden lanseerauksista. Tutkimuskulut kasvavat hieman vuodesta 2008. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2008.
 
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2008. Lisäksi loppuvuonna liikevoittoa nostaa Pfizerilta saatava 4 miljoonan euron kertaluonteinen maksu. Maksun edellytyksenä on, että EU komissio hyväksyy Orionin ja Pfizerin solmiman sopimuksen eläinrauhoitteiden Euroopan markkinaoikeuksien palauttamisesta Orionille.
 
Tutkimus- ja kehityskulut ovat noin 95 miljoonaa euroa. Lisäksi markkinoilla jo olevien tuotteiden tukemiseen käytetään noin 10 miljoonaa euroa. Jälkimmäinen erä sisältyy nykyisin tuloslaskelmassa tuotekustannuksiin, kun aikaisemmin molemmat erät raportoitiin osana tutkimuskuluja.
 
Konsernin investoinnit ovat noin 65 miljoonaa euroa sisältäen Simdax-lääkkeen takaisinoston, mutta ei uusia olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.
 
Näkymien perustelut
Huhtikuussa 2009 Suomessa voimaanastunut viitehintajärjestelmä on odotetusti lisännyt hintakilpailua vaihtokelpoisten valmisteiden ryhmässä, mutta toisaalta se on avannut Orionille uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia. Muutoksen seurauksena yleinen markkinakasvu Suomessa on hidastunut vuodesta 2008. Uusien tuotteiden lanseeraukset ovat tukeneet Orionin kasvua kotimaassa. Toisaalta kasvua hidastaa kova hintakilpailu, joka kohdistuu erityisesti Orionin kannalta tärkeisiin tuotteisiin eli vaihtokelpoisiin reseptilääkkeisiin.
 
Stalevo- ja Comtess/Comtan-Parkinson-lääkkeiden markkinamyynnin kasvu vuonna 2008 oli ennakoidusti hieman yli 10 %, mikä oli edellisiä vuosia hitaampaa. Kasvun odotetaan edelleen hieman hidastuvan vuoden 2009 aikana. Orionin oman myynnin ennakoidaan kehittyvän Parkinson-lääkkeiden kokonaismarkkinoiden mukaisesti. Toimitukset Novartikselle riippuvat Novartiksen myynnin kehityksen lisäksi sen varastotasojen muutoksesta. Tämänhetkisen tiedon perusteella Novartis ei jatka varastotasojensa pienentämistä vuonna 2009.
 
Simdax-lääkkeen markkinointioikeuksien takaisinosto Abbottilta kasvattaa myyntiä loppuvuonna. Tuotteen myynnin ja markkinoinnin aloittamisesta sekä siirrosta Abbottilta Orionille syntyvien kustannusten vuoksi hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta Orionin liikevoittoon vuonna 2009 verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, jossa Abbott vastasi tuotteen myynnistä.
 
Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2009 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisenä vuonna.
 
Tutkimus- ja kehityskulut ovat varsin tarkasti ennakoitavissa. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2009 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu ja niiden kustannustaso on siten varsin hyvin ennakoitavissa.
 
Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.
 
Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2009 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.
 
Maailmanlaajuisen taloudellisen taantuman ei odoteta olennaisesti vaikuttavan lääkemarkkinoiden kehitykseen lyhyellä aikajänteellä, mutta se lisää epävarmuutta ja vaikeuttaa näin ennakointia. Esimerkiksi yksittäisten maiden ja asiakkaiden kohdalla maksuhäiriö- ja luottotappioriskit saattavat hieman kasvaa ja valuuttakurssien kehityksen ennakointi, erityisesti itäisen Euroopan maissa, on entistä haastavampaa.
 
Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin, jotka voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen vuoden kuluessa tekemien varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Meneillään olevien oikeudenkäyntien ei oleteta vaikuttavan Comtan- tai Stalevo-lääkkeiden myyntiin Yhdysvalloissa vuonna 2009.
 
Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Muiden tärkeimpien valuuttojen, kuten Iso-Britannian punnan ja Ruotsin kruunun osalta kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on Iso-Britanniassa ja Ruotsissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia näissä valuutoissa. Tilanne on myös sama Itä-Euroopan maiden valuuttojen osalta.
 
Tutkimusprojekteihin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.
 
Konsernin taloudelliset tavoitteet
Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle.
 

Pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
 • liikevaihdon ja liikevoiton orgaanisen kehityksen parantaminen
  tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla
 • toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta
 • rahoitusaseman säilyttäminen vakaana, jolloin
  omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla.
 
Nykyisin noin kolmannes Orionin liikevaihdosta muodostuu Stalevo- ja Comtess/Comtan-Parkinson-lääkkeiden myynnistä. Näiden lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012-13, minkä vuoksi niiden myynnin arvioidaan laskevan lähivuosina. Orion on tuomassa markkinoille myös uusia tuotteita korvaamaan liikevaihdon laskua.
 
Orionin lähivuosien liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen riippuu siitä nopeudesta, jolla Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku ja toisaalta muiden tuotteiden myynnin kasvu kehittyvät tulevaisuudessa. Tämä luo konsernin liiketoiminnalle epäjatkuvuuskohdan.
 
Orionin osingonjakopolitiikka
Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.
 
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Orionilla oli 30.9.2009 yhteensä 141 257 828 osaketta, joista A-osakkeita oli 51 440 668 kappaletta ja B-osakkeita 89 817 160 kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 euroa. Syyskuun 2009 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 280 030 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B- osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.9.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 118 350 490 ääntä.
 
Osakkeiden äänioikeudet
Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.
 
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
 
Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi. Osakemuuntoja ei ole tehty tammi-syyskuun 2009 aikana.
 
Kaupankäynti Orionin osakkeilla
Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006 ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 781,5 miljoonaa euroa.
 
Hallituksen valtuutukset osakkeiden luovuttamiseksi
Orionin hallituksella on 23.3.2009 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.
 
Maaliskuussa Orion luovutti yhteensä 44 806 kappaletta yhtiön hallussa olleita Orionin B-osakkeita konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville ja konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2008 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 25.3.2008 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 11,97 euroa ja se oli B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 5.3.2009. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 536 417,43 euroa.
 
Luovutuksen jälkeen Orionin hallussa on 280 030 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.
 
Omistuspohja
Orionilla oli syyskuun 2009 lopussa kaikkiaan 50 870 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 94,0 %. Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 51,1 % ja kaikista äänistä 60,0 %. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 29,45 miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 20,8 % ja 4,5 % yhteenlasketuista äänistä.
 
Orionin hallussa oli syyskuun 2009 lopussa 280 030 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 %.
 
Orionin tietoon ei tullut tarkastelukauden aikana uusia tahoja, joiden omistus yhtiön osakepääomasta tai sen äänimäärästä ylittää arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen.
 
Henkilöstö
Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-syyskuussa 2009 oli 3 210 (3 255). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 125 (3 300) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 532 (2 716) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 593 (584) henkilöä.
 
Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2009 olivat yhteensä 123,9 (120,1) miljoonaa euroa.
 
Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset
Oikeudenkäynnit Sun-yhtiöitä vastaan
Orion Oyj on aloittanut 13.11.2007, 7.2.2008 ja 12.11.2008 patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Sun-konserniin kuuluvia yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 6,500,867 ja 5,446,194.
 
Sun Pharmaceutical Industries Limited pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille Stalevo-lääkkeen geneeriset versiot (annosvahvuudet 25/100/200 ja 37,5/150/200 mg, vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi). Sun Pharma Global, Inc. pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille geneerisen version Orionin Comtan-nimisestä alkuperälääkkeestä.
 
Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan
Orion Oyj on aloittanut 4.9.2009 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sandoz International Gmbh ja Sandoz Inc. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan. Oikeudenkäynti koskee Orionin patenttia nro 4,910,214 sekä Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.
 
Sandoz on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex®-nimisestä Orionin alkuperälääkkeestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 mikrogramma emästä/ml), jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.
 
Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Sandoz-yhtiöitä vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin Yhdysvalloissa meneillään olevien entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset.
 

Liiketoimintakatsaukset
Lääkeliiketoiminta
Katsaus ihmislääkemarkkinoihin
Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi, ja Orionin liikevaihdosta vajaa kolmannes tulee kotimarkkinalta. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2009 oli yhteensä 1 433,9 miljoonaa euroa ja se laski 0,2 % vertailukaudesta. Pakkausmäärällisesti markkinan kokonaismyynti laski 2,5 %. Apteekkien lääkeostot säilyivät vertailukauden tasolla, samalla kun sairaaloiden lääkeostot kasvoivat 0,8 %. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla laski 0,1 %, ja itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi 2,7 %.
 
Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2009 oli yhteensä 137,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,0 % vertailukaudesta. Orionin myynti kasvoi selvästi huolimatta siitä, että kokonaismarkkina säilyi lähes vertailukauden tasolla. Orionin markkinaosuus oli 9,6 % (9,4 %), joka oli 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.
 
Maailmanlaajuisesti Orionille tärkein yksittäinen terapia-alue on Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta. Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vähittäisjakelijoille kesäkuuhun 2009 päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 945 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (1 096 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se laski 14 % vertailukaudesta. Nopea muutos markkinan kehityksessä johtui suurimman tuotteen, erään dopamiiniagonistin, patenttisuojan päättymisestä ja siitä seuranneesta geneeristen valmisteiden markkinoilletulon synnyttämästä kilpailusta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti vähittäisjakelijoille kesäkuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 885 (834) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 6 %.
 
Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin. IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vähittäisjakelijoille kesäkuuhun 2009 päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 415 miljoonaa euroa (367 miljoonaa euroa edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se kasvoi 13 %. Lisäksi Orionin Parkinson-lääkkeitä myytiin sairaaloille 59 miljoonalla eurolla. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vähittäisjakelijoille kesäkuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 166 (149) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi 11 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli noin 17 %. Euroopan viidellä suurimmalla Parkinson-lääkkeiden markkinalla Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vähittäisjakelijoille kesäkuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 145 (135) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden keskimääräinen markkinaosuus näillä viidellä markkinalla on noin 16 %.
 
Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos
Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 546,6 (498,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9,8 % vertailukaudesta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 165,1 (153,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7,8 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 30,2 % (30,8 %) segmentin liikevaihdosta.
 
Alkuperälääkkeet
Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä. Tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 246,8 (208,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 18,3 %.
 
Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 182,2 (155,7) miljoonaa euroa. Se kasvoi 17,0 % ja muodosti lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 33 % (31 %). Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 111,4 (88,3) miljoonaa euroa, mikä oli 26,1 % enemmän kuin vertailukaudella. Stalevo-toimitukset Novartikselle kasvoivat 26,5 %, ja Comtan-toimitukset kasvoivat puolestaan 25,4 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä oli yhteensä 70,8 (67,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,0 %. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 55,3 (48,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 13,4 %. Euromääräistä myyntiä on hidastanut heikot valuutat Iso-Britanniassa ja Skandinaviassa.
 
Orionilla on meneillään patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Sun-yhtiöitä ja Sandoz-yhtiöitä vastaan. Sun-yhtiöt pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille geneeriset versiot Orionin Comtan- ja Stalevo-lääkkeistä. Sandoz-yhtiöt puolestaan pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille geneerisen version Orionin Precedex-lääkeestä.
 
Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax-lääkkeen myynti on kehittynyt suotuisasti, ja tuotteen myyntioikeuksien siirto Abbottilta Orionille on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
 
Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon käytetyn Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 18,5 (16,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 13,6 %. Myynti on kehittynyt suotuisasti erityisesti Saksassa. Easyhaler-tuotteiden myyntioikeudet Unkarissa siirtyivät takaisin Orionille heinäkuussa.
 
Erityistuotteet
Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 201,8 (192,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,9 %.
 
Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-syyskuussa 2009 oli 150,4 (143,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 4 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodosti valtaosan kotimaan myynnistä. Laskevasta markkinatilanteesta huolimatta Orion on pystynyt kasvattamaan markkina-asemaansa laajan ja nopeasti uudistuvan tuotteistonsa ansiosta erityisesti vaihtokelpoisissa reseptilääkkeissä. Huhtikuussa voimaan astunut viitehintajärjestelmä on entisestään kiristänyt hintakilpailua, mutta laajentanut samalla vaihtokelpoisten valmisteiden valikoimaa. Esimerkiksi psyykenlääke Ketipinor® (ketiapiini) ja kolesterolia alentava lääke Atorvastatin Orion® (atorvastatiini) ovat menestyneet hyvin.
 
Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa tammi-syyskuussa 2009 oli 28,1 (28,9) miljoonaa euroa ja se laski 3 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodosti valtaosan alueen myynnistä. Liikevaihdon euromääräistä kehitystä itäisen Euroopan alueella on hidastanut alueen valuuttakurssien voimakas heikentyminen ja taloudellinen taantuma.
 
Eläinlääkkeet
Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 46,0 (50,7) miljoonaa euroa ja se laski 9,2 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 29 % (38 %) muodostui eläinrauhoitteista: Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli), joiden liikevaihto laski lähes 30 % johtuen patenttien päättymistä seuranneesta hintakilpailusta Euroopassa.
 
Orion on markkinajohtaja Suomen eläinlääkemarkkinalla. Tammi-syyskuussa 2009 eläinlääkemarkkina Suomessa kasvoi 7,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Orionin eläinlääkkeiden liikevaihto kotimaassa kasvoi vastaavasti 8,7 %. Orionin markkinaosuus Suomen eläinlääkemarkkinalla oli 20,6 %. Myynnin vahva kehitys johtui pääosin laajasta tuotteistosta ja pitkäaikaisesta toiminnasta Suomen eläinlääkemarkkinalla.
 
Heinäkuussa Orion solmi jakelusopimuksen yhdysvaltalaisen SentrX Animal Care, Inc. -yhtiön kanssa koskien mm. eläinten haavojen hoitoon tarkoitettujen valmisteiden jakelua kahdeksassa Euroopan maassa.
 
Fermion
Lääkkeiden vaikuttavia aineita tuottavan Fermion-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 32,4 (26,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 23,2 %. Fermionin liikevaihdosta on eliminoitu konsernin sisäisen liiketoiminnan vaikutus eli Fermionin lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön. Kireästä hintakilpailutilanteesta huolimatta myynti muille lääkeyhtiöille on kasvanut, ja tiettyjen avaintuotteiden tilauskanta on korkea.
 

Kymmenen myydyintä lääkevalmistetta
Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 286,3 (253,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12,8 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 52 % (51 %). Myydyimpien valmisteiden listalta nopeimmin kasvoivat sydänlääke Simdax, tehohoitorauhoite Precedex, Parkinson-lääke Stalevo ja Easyhaler-keuhkolääkkeet.
 
Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet
Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 263,2 (230,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14,4 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli noin 48 % (46 %).
 
Tutkimus ja kehitys
Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler-keuhkolääkkeet. Oman tutkimuksen ohella Orion panostaa aikaisen vaiheen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Loppuvaiheen kliinisessä tutkimuksessa Orion pyrkii jakamaan kustannuksia muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näin Orion mahdollistaa uusien tutkimusprojektien määrän kasvun ja vahvistaa kykyään toimia jatkossakin uusia lääkkeitä tarjoavana, lääketutkimusta ja -kehitystä tekevänä yrityksenä.
 
Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat 69,6 (64,5) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 65,4 (61,3) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 12,0 % (12,1 %).
 
Lokakuussa Orion veti pois Stalevo-lääkkeen käyttöaiheen laajennusta varhaisen vaiheen Parkinsonin taudin hoitoon koskevan myyntilupahakemuksen Yhdysvalloissa. Poisveto perustuu Orionin tekemään arvioon lääkkeellä tehtyjen kliinisten tutkimusten tuloksista, jotka eivät osoittaneet tutkitulla annostuksella johdonmukaista riski/hyöty-profiilia varhaisen vaiheen Parkinson-potilailla. Stalevo on nykyisin hyväksytty pidemmälle edenneen Parkinsonin taudin hoitoon.
 
Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla ovat meneillään kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimukset pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa. Lääke on jo markkinoilla mm. Yhdysvalloissa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona. Deksmedetomidiinin tehoa ja turvallisuutta verrataan MIDEX-tutkimuksessa midatsolaamiin ja PRODEX-tutkimuksessa propofoliin. Molempiin tutkimuksiin on suunniteltu rekrytoitavan 500 potilasta. MIDEX-tutkimuksen kaikki 500 potilasta on jo rekrytoitu, ja PRODEX-tutkimuksen potilasrekrytoinnit jatkuvat edelleen. Tuloksia koko tutkimusohjelmasta odotetaan viimeistään kesällä 2010.
 
Laajentaakseen Easyhaler-tuoteperhettään Orionilla on meneillään tutkimusohjelma budesonidi-formoteroli
-yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Orionin tavoitteena on hyödyntää Easyhaler-teknologiaa nykyisten tuotteiden ja kehityshankkeiden lisäksi myös uusiin valmisteisiin.
 
Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo-lääkettä Japanin markkinoille.
 
LEVET-ohjelmassa tutkitaan suun kautta annosteltavan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa tavoitteena myyntiluvat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.
 
Alfa 2c -reseptorin antagonistin tutkimukset ovat ensimmäisessä kliinisessä vaiheessa. Tämän lääkeaihion on varhaisen vaiheen tutkimuksissa todettu sopivan mahdollisesti skitsofrenian tai Alzheimerin taudin oireiden hoitoon.
 
Varhaisen vaiheen tutkimuksessa on meneillään useita projekteja, joissa tutkimuskohteina ovat muun muassa selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit (SARM), eturauhassyöpä, neuropaattinen kipu, Parkinsonin tauti ja tehohoidon eri käyttöalueet.
 
 

Diagnostiikkaliiketoiminta
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 33,2 (34,3) miljoonaa euroa ja se laski 3,2 % vertailukaudesta. Useiden vanhempien tuotelinjojen myynti jatkui edelleen vertailukautta vaimeampana. Sekä QuikRead®--laitteiden että -testien myynti sen sijaan kasvoi edelleen. Pohjoismaiden euromääräistä myyntiä rasitti Pohjoismaisten valuuttojen heikkeneminen. Sen sijaan myynti Kiinaan ja Tsekkiin kasvoi vertailukaudesta.
 
Liikevoitto oli 4,3 (5,9) miljoonaa euroa ja se laski 27,1 % vertailukaudesta johtuen myynnin laskusta ja suunnitellusti kasvatetuista panostuksista tuotekehitykseen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espoossa 26.10.2009
 
Orion Oyj:n hallitus
 
 
 
Orion Oyj
 
Timo Lappalainen                                                                                    Jari Karlson
Toimitusjohtaja                                                                                                             Talousjohtaja
 
 

Taulukko-osa
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
 
(1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta. Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
 
 

KONSERNITASE
Varat
 
Oma pääoma ja velat
 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
a.                          Osakepääoma
b.                          Ylikurssirahasto
c.                          Käyttörahasto
d.                          Muut rahastot
e.                          Muuntoerot
f.                           Kertyneet voittovarat
g.                          Yhteensä
h.                          Vähemmistöosuus
i.                           Oma pääoma yhteensä
 
 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
 
 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
 
 
AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)
 
Toukokuussa Orion hankki Abbott-yhtiöltä takaisin oikeudet Simdax-lääkkeeseen.
Kauppasumma, 26,2 miljoonaa euroa, kirjattiin kokonaisuudessaan konsernitaseen
aineettomiin oikeuksiin.
 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
 
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET
 
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA
 
 

Segmenttikohtaiset tiedot
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
 
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
 
LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
 

Liiketoimintakatsaukset
LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA
 
 
ORIONIN 10 MYYDYIMMÄN LÄÄKEVALMISTEEN LIIKEVAIHTO
 
 
DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA
 
 

Tietoja Orionin osakkeista
OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.9.2009
 
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
 
 
TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ 1.1.-30.9.2009
 
 
OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
 
 

Liitteet
Konsernin rakenne
Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä:
 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patenttisuojatut reseptilääkkeet)
  • Erityistuotteet (patenttisuojattomat eli geneeriset reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet tuotanto- ja lemmikkieläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testit).
 
Katsauksen laatimisperiaatteet
Orion-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset sekä konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi 1.1.2009 on otettu käyttöön seuraavat standardimuutokset:
 • IFRS 8, Toimintasegmentit. Konsernin toimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Johtoryhmä seuraa liiketoimintaa sekä tuotteiden pohjalta että maantieteellisesti. Standardimuutos ei ole vaikuttanut konsernin segmenttijakoon. Toimintasegmentit ovat Lääkeliiketoiminta ja Diagnostiikkaliiketoiminta. Raportoinnin maantieteelliset alueet ovat Suomi, Skandinavia, Muu Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Muut maat.
 • IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen. Konserni on ottanut käyttöön Laajan tuloslaskelman, joka esitetään yhtenä laskelmana. Standardin muutos on lisäksi huomioitu oman pääoman muutoslaskelman esittämistavassa.
 
Seuraavia, vuonna 2009 voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja on sovellettu tilikaudella. Näiden standardien ja tulkintojen soveltamisella ei kuitenkaan ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen:
 • IAS 23 (Muutos), Vieraan pääoman menot. Ehdot täyttäviin hyödykkeisiin liittyvien vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi hyödykkeen hankintamenoa.
 • IFRS 2, Osakeperusteiset maksut.
 • IFRIC 11, IFRS 2, Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet.
 
Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.
 
Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.
 
Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
 
 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET
 
OIKAISTUT TUNNUSLUVUT
 
 
 

Julkaisija:
Orion Oyj
 
 
Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.
 
Konsernin liikevaihto vuodelta 2008 oli 711 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 90 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa 3 300 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 700 henkilöä ja loput 600 muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.