Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2009

ORION OYJ    OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2009                                         7.8.2009 klo 12:00
Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2009
 
Orionin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 386,4 miljoonaa euroa (360,7 miljoonaa euroa vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana) ja se kasvoi 7,1 % edellisen vuoden vertailukaudesta.
 • Liikevoitto oli 107,3 (108,6) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 105,6 (108,9) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 55,5 % (63,0 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 40,4 % (50,0 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 39,9 % (40,1 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,55 (0,57) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,35 (0,25) euroa.
 
ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA
 
Orion-konserni on muuttanut 1.1.2009 alkaen laskentakäytäntöään tuotekehityskustannusten osalta siten, että markkinoilla jo olevien, pääsääntöisesti geneeristen tuotteiden tukemiseen liittyvät kustannukset on siirretty tuloslaskelmassa tutkimus- ja kehityskustannuksista myytyjen suoritteiden kuluihin. Muutos ei vaikuta raportoituihin keskeisiin tunnuslukuihin, liikevoittoon ja taseeseen, mutta pienentää aiemmin raportoituja vuoden 2008 tutkimus- ja kehityskustannuksia 13,4 miljoonaa euroa ja nostaa vastaavasti myytyjen suoritteiden kuluja.
 
1.1.2009 alkaen Easyhaler®-liiketoiminta siirtyi Erityistuotteet-tulosyksiköstä osaksi Alkuperälääkkeet-liiketoimintayksikköä. Samalla hormonikorvausvalmisteet, kuten Divina®-tuotesarja, ja toremifeeni-tuotteet, kuten Fareston®, siirtyivät puolestaan osaksi Erityistuotteet-tulosyksikköä.
 
Vertailukausien tunnusluvut on oikaistu näiden raportointimuutosten mukaisesti. Lisäksi oikaistut keskeiset tunnusluvut aikaisemmilta kausilta on esitetty katsauksen lopussa olevassa taulukossa 'Oikaistut tunnusluvut'.
 
Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus
"Simdax oikeuksien takaisinosto vauhdittaa Orionin laajentumista Euroopassa"
 
"Alkuvuoden merkittävin tapahtuma Orionille oli Simdax-sydänlääkkeen oikeuksien takaisinosto Abbottilta 26 miljoonalla eurolla toukokuussa. Simdax on Orionin kehittämä alkuperälääke ja aikaisemminkin ollut osa tuotteistoamme. Se on ollut jo useita vuosia markkinoilla mm. eteläisessä Euroopassa ja luo yhdessä lanseerausvaiheessa olevan Vantas-eturauhassyöpälääkkeen kanssa meille hyvän lähtökohdan laajentua strategiamme mukaisesti uusiin maihin Euroopassa. Olemmekin alkuvuonna käynnistäneet oman toiminnan jo Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa ja Portugalissa."
 
"Orionin alkuvuoden liikevaihto kehittyi myönteisesti kasvaen noin 7 %. Stalevo- ja Comtan-Parkinson-lääkkeiden toimitukset Novartikselle ovat olleet selvästi viime vuotta suuremmat, ja myös Easyhaler-keuhkolääkkeiden, Simdaxin ja tehohoitorauhoite Precedexin myynti on kasvanut selvästi."
 
"Liikevoittomme on hyvästä myynnistä huolimatta viime vuotta pienempi johtuen hieman laskeneesta katetasosta sekä kiinteiden kulujen noususta. Kuluja nostivat lähinnä Simdaxin myynnin ja markkinoinnin aloittaminen monissa uusissa maissa, ulkopuolella teetettävät tutkimushankkeet sekä Yhdysvalloissa meneillään olevat patenttioikeudenkäynnit."
 
"Kesäkuussa tarkistetun strategiamme päälinjaukset säilyivät ennallaan. Orionin myynnistä noin kolmanneksen tuovien Stalevo- ja Comtess/Comtan-lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012-13. Tuomme markkinoille jatkuvasti uusia tuotteita korvaamaan arvioitua Parkinson-lääkkeidemme myynnin laskua. Tarkistetut tavoitteet ovat taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle. Strategiassamme painottuu edelleen kolme pääteemaa: kilpailukykyinen tuotteisto, markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa sekä tehokkaat ja kilpailukykyiset toiminnot."
 
"Tämänhetkinen arviomme yhtiön näkymistä koko vuodelle on edelleen sama kuin aiemmin tilinpäätöksen ja edellisen osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä annettu. Arvioimme liikevaihdon ja liikevoiton nousevan hieman vuodesta 2008. Näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivuilta 5-6."
 
Katsauskauden tapahtumia
Huhtikuussa Orion ja Wockhardt-yhtiöt pääsivät sopimukseen kiistassa, jossa Orion haastoi Wockhardtin oikeuteen Yhdysvalloissa Wockhardtin jätettyä Orionin Comtan®- ja Stalevo®-valmisteiden geneerisiä versioita koskevat myyntilupahakemukset.
 
Toukokuussa Orion hankki takaisin oikeudet suonensisäiseen levosimendaaniin (Simdax®). Simdax on Orionin oma alkuperälääke sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon.
 
Kesäkuussa Sebamed-tuoteperheen jakelu Norjassa siirtyi Orionille. Muutos on osa Orionin strategiaa vahvistaa itsehoitotuotteistoa Skandinaviassa.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Orion Oyj on saanut tietoonsa, että Sandoz Inc. -yhtiö on jättänyt Yhdysvaltain lääkeviranomaiselle, FDA:lle (Food and Drug Administration) hakemuksen, jolla se hakee lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex®-nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg emästä/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira, Inc. Tämä lääke on Yhdysvalloissa hyväksytty tehohoitorauhoitteeksi, jota voidaan antaa jatkuvana suonensisäisenä infuusiona enintään 24 tunnin ajan potilaille, joiden hengitystä avustetaan intubaatioputken kautta sekä sellaisille ei-intuboiduille potilaille, jotka tarvitsevat rauhoitetta ennen kirurgisia tai muita toimenpiteitä tai niiden aikana.
 
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään perjantaina 7.8.2009 klo 14.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29. Katsauksesta alustaa englanniksi toimitusjohtaja Timo Lappalainen.
 
Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi myös puhelimitse esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi.
 
Puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:
Soitettaessa Yhdysvalloista +1 334 323 6201
Muut maat +44 (0)20 7162 0025
 
Webcast-tallenne tilaisuudesta on nähtävissä myöhemmin samana päivänä kotisivuilla olevan linkin kautta.
 
 
Orionin osavuosikatsaukset 2009
Osavuosikatsaus tammi-syyskuussa 2009                         26.10.2009
 
 
Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.
 
 
 
 
Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 426 2883 tai 050 966 2883
 
 
 
 

Taloudellinen katsaus kaudelta 1-6/2009
Liikevaihto
Orion-konsernin liikevaihto vuoden 2009 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 386,4 miljoonaa euroa (360,7 miljoonaa euroa kaudella 1-6/2008) ja se kasvoi 7,1 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 3,7 miljoonaa euroa positiivinen.
 
Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tarkastelukaudelta oli 364,8 (337,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8,3 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 175,7 (156,5) miljoonaa euroa eli 48 % (46 %). Orionin Parkinson-lääkkeet, Stalevo® (karbidopa, entakaponi ja levodopa) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), toivat liikevaihtoa yhteensä 123,3 (105,2) miljoonaa euroa eli noin 34 % (31 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 22,6 (24,7) miljoonaa euroa ja se laski 8,5 %. QuikRead® -tulehdustestien myynti kasvoi, mutta vanhemman tuotteiston myynti heikkeni vertailukaudesta.
 
Tulos
Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 108,5 (108,8) miljoonaa euroa. Bruttokateprosentti oli alkuvuonna hieman vertailukautta heikompi, jonka seurauksena euromääräinen bruttokate kasvoi liikevaihtoa vähemmän. Kiinteät kulut kasvoivat.
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,3 (4,9) miljoonaa euroa ja se laski 31,9 %. Myynnin lasku heikensi bruttokatetta ja lisäksi liikevoittoa laskivat kasvaneet panostukset tuotekehitykseen.
 
Liiketoiminnan kulut
Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 75,3 (72,3) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 4,2 %. Kasvu johtuu lähinnä Simdax-liiketoiminnan hankkimisesta ja siihen liittyvästä myyntitoimintojen käynnistämisestä Etelä-Euroopassa.
 
Tutkimus- ja kehityskulut olivat 49,1 (44,2) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 11,2 %. Kasvu aiheutui lisääntyneistä yhtiön ulkopuolella teetetyistä tutkimuksista, joista merkittävimpiä olivat deksmedetomidiinin Euroopan myyntilupaan tähtäävä kolmannen kliinisen vaiheen ohjelma, alfa2c-reseptorin antagonistin ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimukset sekä prekliinisen vaiheen yhteistyö useiden kumppanien kanssa. Sisäiset tutkimuskulut olivat vertailukauden tasolla huolimatta vuoden alussa tapahtuneesta merkittävästä henkilömäärän vähennyksestä. Tämä johtui pääosin palkkojen ja henkilösivukulujen olennaisesta kohoamisesta Suomessa edellisinä vuosina tehtyjen palkkaratkaisujen seurauksena. Tutkimus- ja kehityskulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 12,7 % (12,2 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 46,1 (42,0) miljoonaa euroa. Meneillään olevista tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa.
 
Hallinnon kulut olivat 27,0 (21,9) miljoonaa euroa. Niitä kasvattivat edellisestä vuodesta lähinnä Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien 6,0 (2,1) miljoonan euron suuruiset kustannukset, jotka kasvoivat selkeästi vertailukaudesta, jolloin oikeudenkäyntiprosessit olivat vasta alkamassa. Meneillään olevista oikeudenkäynneistä on kerrottu tarkemmin kohdassa " Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset".
 
Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 2,2 (2,5) miljoonaa euroa. Ne koostuivat lähinnä eristä, jotka aiheutuivat valuuttakurssisuojauksista.
 
Konsernin voitto
Konsernin voitto ennen veroja oli 105,6 (108,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,55 (0,57) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,58 (2,60) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 40,4 % (50,0 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 39,9 % (40,1 %).
 

Tase ja rahoitusasema
Konsernin nettovelkaantumisaste oli 14,7 % (6,8 %) ja omavaraisuusaste oli 55,5 % (63,0 %).
 
Konsernitaseen vieras pääoma 30.6.2009 oli 291,6 (215,4) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 164,1 (87,0) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 123,1 (1,2) miljoonaa euroa. Lainojen määrän kasvu on lisännyt konsernin kauden lopun rahavaroja, jotka olivat 110,7 (62,2) miljoonaa euroa, mutta samalla konsernin omavaraisuusaste ja sijoitetun pääoman tuotto ovat hieman laskeneet.
 
Konsernin rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.
 
Rahavirrat
Liiketoiminnan rahavirta kehittyi myönteisesti ja oli 91,3 (60,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli lähes vertailukauden tasolla, ja käyttöpääomaan sitoutui alkuvuonna 31,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin vertailukaudella.
 
Investointien rahavirta oli -41,5 (-25,5) miljoonaa euroa.
 
Rahoituksen rahavirta oli -116,2 (-63,1) miljoonaa euroa. Muutos johtui siitä, että alkuvuonna nostettiin selkeästi vähemmän lainoja kuin vertailukaudella, koska pääosa konsernin rahoitustarpeista katettiin jo vuoden 2008 lopussa nostetuilla pitkäaikaisilla lainoilla.
 
Investoinnit
Konsernin investoinnit olivat 40,0 (31,3) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 9,2 (15,8) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus oli 30,7 (15,5) miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi oli toukokuussa Simdax-lääkkeen oikeuksien takaisinosto Abbott-yhtiöltä 26 miljoonalla eurolla sisältäen sopimuksen mukaiset allekirjoitus- ja etappimaksut.
 
Näkymät vuodelle 2009
Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2008. Lääkemyynti Orionin oman myyntiverkoston kautta kasvaa edelleen sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Comtess/Comtan- ja Stalevo-tuotteiden maailmanlaajuinen markkinamyynti kasvaa, mutta aiempaa hitaammin. Novartikselle toimitettavien Parkinson-lääkkeiden määrän ennakoidaan kasvavan.
 
Markkinointipanostukset kasvavat johtuen Abbott-yhtiöltä takaisin ostetun Simdax-tuotteen myynnin ja markkinoinnin aloittamisesta useissa maissa sekä muiden tuotteiden lanseerauksista. Tutkimuskulut ovat edellisen vuoden tasolla. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2008.
 
Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2008. Maailmanlaajuisella taloudellisella taantumalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta tulokseen, mutta se lisää epävarmuutta kannattavuuden ennakoinnissa.
 
Tutkimus- ja kehityskulut ovat noin 90 miljoonaa euroa. Lisäksi markkinoilla jo olevien tuotteiden tukemiseen käytetään noin 10 miljoonaa euroa. Jälkimmäinen erä sisältyy nykyisin tuloslaskelmassa tuotekustannuksiin, kun aikaisemmin molemmat erät raportoitiin osana tutkimuskuluja.
 
Konsernin investoinnit ovat noin 65 miljoonaa euroa sisältäen Simdax-valmisteen takaisinoston, mutta ei uusia olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.
 
Näkymien perustelut
Suomessa huhtikuussa 2009 voimaan astuneen viitehintajärjestelmän ei oleteta vaikuttavan olennaisesti Orionin liiketoimintaan. Uusi järjestelmä on odotetusti lisännyt hintakilpailua vaihtokelpoisten valmisteiden ryhmässä, mutta toisaalta se on avannut Orionille myös uusia toimintamahdollisuuksia. Muutoksen seurauksena yleisen markkinakasvun Suomessa odotetaan hidastuvan vuodesta 2008. Uusien tuotteiden lanseeraukset tukevat Orionin kasvua kotimaassa. Toisaalta kasvua hidastaa kova hintakilpailu, joka kohdistuu erityisesti Orionin kannalta tärkeisiin tuotteisiin eli vaihtokelpoisiin reseptilääkkeisiin.
 
Stalevo- ja Comtess/Comtan-Parkinson-lääkkeiden markkinamyynnin kasvu vuonna 2008 oli ennakoidusti hieman yli 10 %, mikä oli edellisiä vuosia hitaampaa. Kasvun odotetaan edelleen hieman hidastuvan vuoden 2009 aikana. Orionin oman myynnin ennakoidaan kehittyvän Parkinson-lääkkeiden kokonaismarkkinoiden mukaisesti. Toimitukset Novartikselle riippuvat Novartiksen myynnin kehityksen lisäksi sen varastotasojen muutoksesta. Tämänhetkisen tiedon perusteella Novartis ei jatka varastotasojensa pienentämistä vuonna 2009.
 
Simdax-lääkkeen oikeuksien takaisinosto Abbottilta kasvattaa myyntiä loppuvuonna. Tuotteen myynnin ja markkinoinnin aloittamisesta sekä siirrosta Abbottilta Orionille syntyvien kustannusten vuoksi hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta Orionin liikevoittoon vuonna 2009 verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, jossa Abbott vastasi tuotteen myynnistä.
 
Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2009 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisenä vuonna.
 
Tutkimus- ja kehityskulut ovat varsin tarkasti ennakoitavissa. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2009 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu ja niiden kustannustaso on siten varsin hyvin ennakoitavissa.
 
Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.
 
Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2009 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.
 
Maailmanlaajuisen taloudellisen taantuman ei odoteta olennaisesti vaikuttavan lääkemarkkinoiden kehitykseen lyhyellä aikajänteellä, mutta se lisää epävarmuutta ja vaikeuttaa näin ennakointia. Esimerkiksi yksittäisten maiden ja asiakkaiden kohdalla maksuhäiriö- ja luottotappioriskit saattavat hieman kasvaa ja valuuttakurssien kehityksen ennakointi, erityisesti itäisen Euroopan maissa, on entistä haastavampaa.
 
Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin, jotka voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen vuoden kuluessa tekemien varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Meneillään olevien oikeudenkäyntien ei oleteta vaikuttavan Comtan- tai Stalevo-lääkkeiden myyntiin Yhdysvalloissa vuonna 2009.
 
Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Muiden tärkeimpien valuuttojen, kuten Iso-Britannian punnan ja Ruotsin kruunun osalta kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on Iso-Britanniassa ja Ruotsissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia näissä valuutoissa. Tilanne on myös sama Itä-Euroopan maiden valuuttojen osalta.
 
Tutkimusprojekteihin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.
 

Taloudelliset tavoitteet
Orionin tarkistetut taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle.
 
Pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
 •          liikevaihdon ja liikevoiton orgaanisen kehityksen parantaminen tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla
 •          toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta
 •          rahoitusaseman säilyttäminen vakaana, jolloin omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla.
 •  
  Nykyisin noin kolmannes Orionin liikevaihdosta muodostuu Stalevo- ja Comtess/Comtan-Parkinson-lääkkeiden myynnistä. Näiden lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012-13, minkä vuoksi niiden myynnin arvioidaan laskevan lähivuosina. Orion on tuomassa markkinoille myös uusia tuotteita korvaamaan liikevaihdon laskua. Orionin lähivuosien liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen riippuu siitä nopeudesta, jolla Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku ja toisaalta muiden tuotteiden myynnin kasvu kehittyvät tulevaisuudessa. Tämä luo konsernin liiketoiminnalle epäjatkuvuuskohdan.
   
  Aikaisemmin Orion-konsernin taloudelliset tavoitteet olivat lähivuosien liikevaihdon orgaanisen kasvun nopeuttaminen tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla, liikevoiton kasvattaminen ja omavaraisuusasteen pitäminen vähintään 50 prosentin tasolla.
   
  Strategia
  Orionin hallituksen kesäkuussa vahvistaman strategian peruslinjaukset säilyivät ennallaan. Orionin strategisena tavoitteena on kannattava kasvu ja omistaja-arvon kasvattaminen liiketoimintariskit halliten.
   
  Orionin strategia painottuu kolmeen pääteemaan:
  • kilpailukykyinen tuotteisto
  • markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa
  • tehokkaat ja kilpailukykyiset toiminnot.
   
  Kaikilla Orionin tulosyksiköillä on tärkeä rooli liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. Keskeinen asema on kuitenkin kahdella suurimmalla eli Alkuperälääkkeet- ja Erityistuotteet-tulosyksiköillä. Orion pyrkii vahvistamaan synergiaetuja patenttisuojattujen alkuperälääkkeiden sekä patenttisuojattomien eli geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden välillä. Myös Eläinlääkkeet-, Fermion- ja Orion Diagnostica -tulosyksiköissä haetaan kasvua.
   
  Kilpailukykyinen tuotteisto
  Kasvun perustana on kilpailukykyinen tuotteisto, jota kehitetään oman tutkimus- ja kehitystoiminnan, tutkimusyhteistyön sekä aktiivisen tuotehankinnan avulla. Mahdollisia yritysostoja arvioidaan myös jatkuvasti.
   
  Orionin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on edelleen varhaisen vaiheen tutkimuksessa, ja pääsääntöisesti kumppanuuksia haetaan viimeistään kliinisen tutkimuksen kolmannessa vaiheessa. Konserni pyrkii lisäämään projektien kokonaismäärää ja tasapainottamaan tutkimusputkessa olevien projektien riskitasoa. Lisäksi pyritään hankkimaan uusia tuoteaihioita täydentämään omasta tutkimuksesta syntyvää tutkimusputkea.
   
  Geneeristen tuotteiden hankinnassa huomioidaan markkinakohtaiset painotukset. Orion pyrkii esimerkiksi kasvattamaan itsehoitotuotteistoa Suomessa, Skandinaviassa ja Venäjällä.
   
  Markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa
  Uusien, vuoden 2009 aikana perustettujen tytäryhtiöiden ja Simdax-tuoteoikeuksien takaisinoston myötä Orion on jatkanut strategiansa mukaista toiminnan vahvistamista ja laajentamista Euroopassa. Tällä hetkellä Orionin oma myyntiverkosto kattaa kaikki tärkeimmät Euroopan lääkemarkkinat lukuun ottamatta Ranskaa.
   
  Orionin tavoitteena on säilyttää markkinajohtajuus Suomessa sekä luoda vahva kotimarkkina-asema Skandinavian maissa. Keski- ja Etelä-Euroopassa painopiste on Alkuperälääkkeet- ja Itä-Euroopassa Erityistuotteet-liiketoiminnassa. Euroopan ulkopuolella Orion toimii pääsääntöisesti kumppanien kanssa.
   
  Tehokkaat ja kilpailukykyiset toiminnot
  Orion pyrkii järjestelmällisesti parantamaan kilpailukykyään koko arvoketjussa, jolloin toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta ovat erityisen tärkeitä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi aktiivisempaa verkostoitumista ja kumppanuuksien solmimista. Tällä hetkellä keskeisimpiä hankkeita ovat uuden tutkimus- ja kehitystoimintamallin käyttöönotto, toimitusketjun toiminnan tehostaminen sekä myyntitoimintojen kilpailukyvyn kehittäminen.
   
  Osingonjakopolitiikka
  Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.
   
  Osakkeet ja osakkeenomistajat
  Orionilla oli 30.6.2009 yhteensä 141 257 828 osaketta, joista A-osakkeita oli 51 440 668 kappaletta ja B-osakkeita 89 817 160 kappaletta. Yhtiön osakepääoma oli 92 238 541,46 euroa. Kesäkuun 2009 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 280 030 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B- osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.6.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 118 350 490 ääntä.
   
  Osakkeiden äänioikeudet
  Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.
   
  Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
  Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi. Osakemuuntoja ei tehty vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
   
  Kaupankäynti Orionin osakkeilla
  Orionin A- ja B-osakkeet ovat molemmat listattu NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 575,2 miljoonaa euroa.
   
  Hallituksen valtuutukset osakkeiden luovuttamiseksi
  Orionin hallituksella on 23.3.2009 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.
   
  Maaliskuussa Orion luovutti yhteensä 44 806 kappaletta yhtiön hallussa olleita Orionin B-osakkeita konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville ja konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2008 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 25.3.2008 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 11,97 euroa, joka oli B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 5.3.2009. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 536 417,43 euroa.
   
  Luovutuksen jälkeen Orionin hallussa on 280 030 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.
   
  Omistuspohja
  Orionilla oli kesäkuun 2009 lopussa kaikkiaan 47 239 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 93,9 %. Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 49,9 % ja kaikista äänistä 59,6 %. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 30,83 miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 21,8 % ja yhteenlasketuista äänistä 4,7 %.
   
  Orionin hallussa oli kesäkuun 2009 lopussa 280 030 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 %.
   
  Orionin tietoon ei tullut tarkastelukauden aikana uusia tahoja, joiden omistus yhtiön osakepääomasta tai sen äänimäärästä ylittää arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen.
   
  Henkilöstö
  Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 3 232 (3 237). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 284 (3 351) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 720 (2 836) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 564 (515) henkilöä. Kesäkuun lopun henkilömäärään sisältyy myös henkilöitä, jotka irtisanottiin vuoden alussa ja joiden irtisanomisaika ei ollut päättynyt kesäkuun lopussa. Henkilöstömäärän kasvu Suomen ulkopuolisissa yksiköissä johtui suurelta osin Itä-Euroopan myyntiorganisaation vahvistamisesta vuoden 2008 aikana.
   
  Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 86,4 (83,9) miljoonaa euroa.
   
  Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset
  Oikeudenkäynnit Wockhardt-yhtiöitä vastaan päättyivät sovintoon
  Orion Oyj ja Wockhardt USA, LLC ja Wockhardt Limited (yhdessä "Wockhardt") solmivat 29.4.2009 sovintosopimuksen kiistassa, jossa Orion oli patenttejaan puolustaakseen haastanut Wockhardtin oikeuteen Yhdysvalloissa Wockhardtin jätettyä Orionin Comtan®- ja Stalevo®-valmisteiden geneerisiä versioita koskevat myyntilupahakemukset.
   
  Orion aloitti ensimmäisen oikeudenkäynnin Wockhardtia vastaan Yhdysvalloissa vuonna 2007 ja kaksi myöhempää oikeudenkäyntiä vuonna 2008. Sovintoratkaisu koskee kaikkia kolmea oikeudenkäyntiä. Sovintosopimuksen ehtojen mukaan Wockhardt voi tuoda Yhdysvaltain markkinoille Comtan- ja Stalevo-valmisteiden geneeriset versiot 30.9.2012, tai mahdollisesti tiettyjen edellytysten täyttyessä jo sitä aikaisemminkin. Osapuolet ovat sopineet, että Orion toimittaa mainittuja geneerisiä valmisteita Wockhardtille. Osapuolet eivät julkista sovintosopimuksen ehtoja muilta osin.
   
  Sovinnon johdosta kaikki kolme oikeudenkäyntiä lopetettiin ja niiden kohteina olleet Orionin US-patentit nro 5,446,194; 5,135,950; 6,599,530; 6,797,732; ja 6,500,867 pysyvät voimassa.
   
  Yhdysvalloissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Orion on toimittanut kaikki yllä mainitut sopimukset Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille (U.S. Federal Trade Commission ja United States Department of Justice).
   
  Oikeudenkäynnit Sun-yhtiöitä vastaan
  Orion Oyj on aloittanut 13.11.2007, 7.2.2008 ja 12.11.2008 patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Sun-konserniin kuuluvia yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 6,500,867 ja 5,446,194.
   
  Sun Pharmaceutical Industries Limited pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille Stalevo-lääkkeen geneeriset versiot (annosvahvuudet 25/100/200 ja 37,5/150/200 mg, vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi). Sun Pharma Global, Inc. pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille geneerisen version Orionin Comtan-nimisestä alkuperälääkkeestä.

  Liiketoimintakatsaukset kaudelta 1-6/2009
  Lääkeliiketoiminta
  Katsaus ihmislääkemarkkinoihin
  Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi, ja Orionin liikevaihdosta vajaa kolmannes muodostuu kotimarkkinalta. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli yhteensä 959,9 miljoonaa euroa ja se säilyi vertailukauden tasolla. Pakkausmäärällisesti markkinan kokonaismyynti laski 6,7 %. Apteekkien lääkeostot kasvoivat 0,6 % samalla kun sairaaloiden lääkeostot laskivat 0,9 %. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla kasvoi 0,1 % ja itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi 1,2 %.
   
  Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa 2009 oli yhteensä 91,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,0 % vertailukaudesta. Orionin myynti kasvoi hieman kokonaismarkkinan säilyessä lähes vertailukauden tasolla. Orionin myynnin kehitystä edesauttoi nopeasti uudistuva tuotteisto. Orionin markkinaosuus oli 9,5 % (9,4 %), joka oli 2,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.
   
  Maailmanlaajuisesti Orionille tärkein yksittäinen indikaatio on Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta. Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vähittäisjakelijoille maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 966 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (1 083 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se laski 11 % vertailukaudesta. Nopea muutos markkinan kehityksessä johtui suurimman tuotteen, erään dopamiiniagonistin patenttisuojan päättymisestä ja siitä seuranneesta geneeristen valmisteiden markkinoilletulon synnyttämästä kilpailusta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti vähittäisjakelijoille maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 877 (818) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 7 %.
   
  Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin. IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vähittäisjakelijoille maaliskuuhun 2009 päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 402 miljoonaa euroa (359 miljoonaa euroa edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se kasvoi 12 %. Lisäksi Orionin Parkinson-lääkkeitä myytiin sairaaloille 56 miljoonalla eurolla, jossa kasvua edelliseen 12 kk:n jaksoon verrattuna oli 28 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vähittäisjakelijoille maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 163 (144) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi 13 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli noin 17 %. Euroopan viidellä suurimmalla Parkinson-lääkkeiden markkinalla Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu tukkumyynti maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 143 (132) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden keskimääräinen markkinaosuus näillä viidellä markkinalla on noin 16 %.
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 364,8 (337,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8,3 % vertailukaudesta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 108,5 (108,8) miljoonaa euroa ja se säilyi lähes vertailukauden tasolla. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 29,7 % (32,3 %) segmentin liikevaihdosta.
   
  Alkuperälääkkeet
  Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä. Tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 165,7 (140,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 17,9 %.
   
  Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 123,3 (105,2) miljoonaa euroa. Se kasvoi 17,2 % ja muodosti lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 34 % (31 %). Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle muodostunut liikevaihto oli yhteensä 76,0 (60,1) miljoonaa euroa, mikä oli 26,4 % enemmän kuin vertailukaudella. Stalevo-toimitukset Novartikselle kasvoivat 18,3 % ja Comtan-toimitukset kasvoivat puolestaan 43,0 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä oli yhteensä 47,3 (45,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,9 %. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 36,8 (32,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14,6 %. Euromääräistä myyntiä on hidastanut Iso-Britannian punnan ja Skandinaavisten valuuttojen kurssien heikkeneminen.
   
  Orionilla on meneillään patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Sun-yhtiöitä vastaan. Yhtiöt pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille geneeriset versiot Orionin Comtan- ja Stalevo-lääkkeistä. Oikeudenkäynnit Wockhardt-yhtiöitä vastaan päättyivät sovintoon huhtikuussa.
   
  Easyhaler-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 12,6 (10,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 17,7 %. Myynti on kehittynyt suotuisasti Suomen lisäksi mm. Puolassa, Saksassa ja Turkissa.
   
  Orion hankki Abbott-yhtiöltä takaisin oikeudet suonensisäisesti annosteltavaan Simdax-lääkkeeseen (levosimendaani) toukokuussa. Simdax on tarkoitettu sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon. Kaupan jälkeen Orionilla on oikeudet Simdax-valmisteeseen kaikkialla maailmassa lukuun ottamatta Latinalaisen Amerikan maita, joissa oikeudet valmisteen markkinointiin jäivät edelleen Abbottille. Orion jatkaa itse ja yhteistyökumppaneidensa kanssa Simdax-valmisteen myyntiä lähes 40 maassa, joissa tuotteella on myyntilupa. Kauppa tukee Orionin kasvutavoitteita Euroopassa. Simdax on Orionin oma alkuperälääke, valmiste soveltuu hyvin Orionin tehohoitolääkkeiden tuotteistoon ja se on kohdennettu kapealle erikoislääkärien asiakassegmentille.
   
  Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu Vantas® (histreliini-implantti) lanseerattiin Saksassa ja Iso-Britanniassa kesäkuussa. Orion hankki lääkkeen Euroopan laajuiset oikeudet yhdysvaltalaiselta Endo Pharmaceuticals Solutions Inc. -yhtiöltä (entinen Indevus).
   
  Erityistuotteet
  Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 133,9 (129,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,3 % vertailukaudesta.
   
  Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-kesäkuussa 2009 oli 99,7 (96,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 3 % vertailukaudesta. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodosti valtaosan kotimaan myynnistä. Laskevassa markkinatilanteesta huolimatta Orion on pystynyt kasvattamaan markkina-asemaansa laajan ja nopeasti uudistuvan tuotteistonsa ansiosta erityisesti reseptilääkkeiden osalta. Huhtikuussa voimaan astunut viitehintajärjestelmä on toisaalta kiristänyt hintakilpailua ja toisaalta laajentanut vaihtokelpoisten valmisteiden valikoimaa. Esimerkiksi psyykenlääke Ketipinor® (ketiapiini) on menestynyt hyvin.
   
  Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 18,0 (18,9) miljoonaa euroa ja se laski 5 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodosti valtaosan alueen myynnistä. Liikevaihdon euromääräistä kehitystä itäisen Euroopan alueella on hidastanut alueen valuuttakurssien voimakas heikentyminen ja osin myös taloudellinen taantuma.
   
  Sebamed -tuoteperheen jakelu Norjassa siirtyi Orionille kesäkuussa. Sebamed-ihonhoitotuotteet jaellaan apteekkien kautta, joten sopimuksen myötä Orion pääsee vahvistamaan yhteistyötään Norjan apteekkiverkon kanssa. Uusi jakelusopimus tukee Orionin kasvustrategiaa, jolla yhtiö hakee kotimarkkina-asemaa Skandinaviassa vahvistamalla alueen itsehoitotuotteistoa.
   
  Eläinlääkkeet
  Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 30,4 (34,4) miljoonaa euroa ja se laski 11,6 % vertailukaudesta. Tulosyksikön liikevaihdosta 28 % (41 %) muodostui eläinrauhoitteista: Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli), joiden liikevaihto laski 39,7 %. Eläinrauhoitteiden myyntiä on laskenut patenttien päättymisestä johtuva hintakilpailu Euroopassa.
   
  Orion nousi alkuvuodesta Suomessa myös eläinlääkkeiden markkinajohtajaksi. Tammi-kesäkuussa 2009 Suomen eläinlääkemarkkina kasvoi 6,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Orionin eläinlääkkeiden liikevaihto kotimaassa kasvoi vastaavasti 10,0 %. Orionin markkinaosuus Suomen eläinlääkemarkkinalla oli 20,0 %. Myynnin vahva kehitys johtui pääosin laajasta tuotteistosta ja pitkäaikaisesta toiminnasta Suomen eläinlääkemarkkinalla.
   
  Fermion
  Lääkkeiden vaikuttavia aineita tuottavan Fermion-tulosyksikön liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 21,9 (19,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12,7 % vertailukaudesta. Fermionin liikevaihdosta on eliminoitu konsernin sisäisen liiketoiminnan vaikutus eli Fermionin lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön.
   
  Kymmenen myydyintä lääkevalmistetta
  Orionin kymmenen myynniltään suurimman lääkevalmisteen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 190,9 (172,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10,8 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli noin 52 % (51 %). Myydyinten lääkkeiden listalta nopeimmin kasvoivat tehohoitorauhoite Precedex® (deksmedetomidiini), sydänlääke Simdax, Easyhaler-tuoteperhe sekä Parkinson-lääkkeet.
   
  Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet
  Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 175,7 (156,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12,3 % vertailukaudesta. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli noin 48 % (46 %).
   
  Tutkimus- ja kehitystoiminta
  Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler-keuhkolääkkeet. Oman tutkimuksen ohella Orion panostaa aikaisen vaiheen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Loppuvaiheen kliinisessä tutkimuksessa Orion pyrkii jakamaan kustannuksia muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näin Orion mahdollistaa uusien tutkimusprojektien määrän kasvun ja vahvistaa kykyään toimia jatkossakin uusia lääkkeitä tarjoavana, lääketutkimusta ja -kehitystä tekevänä yrityksenä.
   
  Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat 49,1 (44,2) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 46,1 (42,0) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 12,7 % (12,2 %).
   
  Orionilla on käynnissä hakuprosessi Stalevo-lääkkeen käyttöaiheen laajentamiseksi varhaisen vaiheen Parkinsonin taudin hoitoon Yhdysvalloissa. Hakemus perustuu Orionin markkinointipartneri Novartiksen kahdeksassa maassa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tekemän FIRST-STEP -tutkimuksen myönteisiin tuloksiin. Stalevo on nykyisin hyväksytty pidemmälle edenneen Parkinsonin taudin hoitoon.
   
  Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo-lääkettä Japanin markkinoille.
   
  Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla ovat meneillään kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimukset pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa. Lääke on jo markkinoilla mm. Yhdysvalloissa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona. Deksmedetomidiinin tehoa ja turvallisuutta verrataan MIDEX-tutkimuksessa midatsolaamiin ja PRODEX-tutkimuksessa propofoliin. Molempiin tutkimuksiin on suunniteltu rekrytoitavan 500 potilasta. Alustavia tuloksia kesällä 2007 alkaneesta ohjelmasta odotetaan kesällä 2010.
   
  LEVET-ohjelmassa tutkitaan suun kautta annosteltavan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa tavoitteena myyntiluvat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.
   
  Easyhaler-tuoteperheeseen on kehitteillä uusi budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmiste, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii puolestaan pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.
   
  Alfa2c-reseptorin antagonistin tutkimukset ovat ensimmäisessä kliinisessä vaiheessa. Tämän lääkeaihion on varhaisen vaiheen tutkimuksissa todettu sopivan esimerkiksi skitsofrenian tai Alzheimerin taudin oireiden hoitoon.
   
  Orion on päättänyt olla jatkamatta alustavia ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimuksia, joissa pyrittiin selvittämään suun kautta annosteltavan levosimendaanin käyttömahdollisuuksia aivohalvauksen hoidossa ihmisillä.
   
  Varhaisen vaiheen tutkimuksessa on meneillään useita projekteja, joissa tutkimuskohteina ovat muun muassa selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit (SARM), eturauhassyöpä, neuropaattinen kipu, Parkinsonin tauti ja tehohoidon eri käyttöalueet.
   
  Diagnostiikkaliiketoiminta
  Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 22,6 (24,7) miljoonaa euroa ja se laski 8,5 % vertailukaudesta. Monien vanhojen tuoteryhmien myynti laski vertailukaudesta. Liikevaihdon euromääristä kehitystä pienensi Pohjoismaisten valuuttojen heikkeneminen. Sen sijaan myynti Kiinaan ja Tsekkiin kasvoi vertailukaudesta.
   
  Päätuotteina jatkoivat QuikRead-testit, joiden myynti kasvoi edelleen. Testejä käytetään mm. tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon ja nielunäytteen streptokokki A -bakteerin perusteella. Kasvava QuikRead-laitekanta lääkäreiden vastaanotoilla ja kliinisissä laboratorioissa luo vakaata kasvupohjaa testeissä käytettävien reagenssien kysynnälle jatkossa.
   
  Liikevoitto, joka oli 3,3 (4,9) miljoonaa euroa, laski 31,9 % myynnin laskun ja kasvaneiden tuotekehityspanostusten seurauksena.
   
   
   
   
   
   
   
  Espoossa 7.8.2009
   
   
  Orion Oyj:n hallitus
   
   
   
  Orion Oyj
   
   
   
  Timo Lappalainen                                                                                    Jari Karlson
  Toimitusjohtaja                                                                                                             Talousjohtaja
   
   

  Taulukko-osa
   
  KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
   
  1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta. Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
   
   
  .
  KONSERNITASE
  Varat
   
  Oma pääoma ja velat
   

  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
  a.     Osakepääoma
  b.     Ylikurssirahasto
  c.     Käyttörahasto
  d.     Muut rahastot
  e.     Muuntoerot
  f.      Kertyneet voittovarat
  g.     Yhteensä
  h.     Vähemmistöosuus
  i.       Oma pääoma yhteensä
   
   
   

  KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
   
   

  AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
   
   
  AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)
   
  Toukokuussa Orion hankki Abbott-yhtiöltä takaisin oikeudet Simdax-valmisteeseen. Kauppasumma,
  26,2 miljoonaa euroa, kirjattiin kokonaisuudessaan Konsernitaseen Aineettomiin oikeuksiin.
   
  VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
   
   
  JOHDANNAISSOPIMUKSET
   
   
  LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA
   
   

  Segmenttikohtaiset tiedot
  LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
   
  LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
   
  LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
   
  LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
   
  LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
   
   

  Liiketoimintakatsaukset
   
  LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA
   
   
  ORIONIN 10 MYYDYIMMÄN LÄÄKEVALMISTEEN LIIKEVAIHTO
   
   
  DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA
   
   

  Tietoja Orionin osakkeista
   
  OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.6.2009
   
  Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
   
  TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ 1.1.-30.6.2009
   
   
  OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
   
   

  Liitteet
  Konsernin rakenne
  Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä:
 •          Lääkeliiketoiminta
 • o        Alkuperälääkkeet (patenttisuojatut reseptilääkkeet)
  o        Erityistuotteet (patenttisuojattomat eli geneeriset reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  o        Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet tuotanto- ja lemmikkieläimille)
  o        Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)
 •          Diagnostiikkaliiketoiminta
 • o        Orion Diagnostica (diagnostiset testit).
   
  Katsauksen laatimisperiaatteet
  Orion-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset sekä konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi 1.1.2009 on otettu käyttöön seuraavat standardimuutokset:
  • IFRS 8, Toimintasegmentit. Konsernin toimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Johtoryhmä seuraa liiketoimintaa sekä tuotteiden pohjalta että maantieteellisesti. Standardimuutos ei ole vaikuttanut konsernin segmenttijakoon. Toimintasegmentit ovat Lääkeliiketoiminta ja Diagnostiikkaliiketoiminta. Raportoinnin maantieteelliset alueet ovat Suomi, Skandinavia, Muu Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Muut maat.
  • IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen. Konserni on ottanut käyttöön Laajan tuloslaskelman, joka esitetään yhtenä laskelmana. Standardin muutos on lisäksi huomioitu oman pääoman muutoslaskelman esittämistavassa.
   
  Seuraavia, vuonna 2009 voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja on sovellettu tilikaudella. Näiden standardien ja tulkintojen soveltamisella ei kuitenkaan ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen:
  • IAS 23 (Muutos), Vieraan pääoman menot. Ehdot täyttäviin hyödykkeisiin liittyvien vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi hyödykkeen hankintamenoa.
  • IFRS 2, Osakeperusteiset maksut.
  • IFRIC 11, IFRS 2, Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet.
   
  Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.
   
  Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.
   
  Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
   
   

  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET
   
   

  OIKAISTUT TUNNUSLUVUT
   
   
   
   
   
   
   
  Julkaisija:
  Orion Oyj
   
   
   
   
  Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.
   
  Konsernin liikevaihto vuodelta 2008 oli 711 miljoonaa euroa ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 90 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa vuoden 2008 lopussa oli 3 300 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 700 henkilöä ja loput 600 muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.