Siirry pääsisältöön

Orion ja Wockhardt sopimukseen patenttikiistassa

Orion Oyj:  ORION JA WOCKHARDT SOPIMUKSEEN PATENTTIKIISTASSA 
 
ORION OYJ            PÖRSSITIEDOTE         29.4.2009   KLO 10.40
  
Orion ja Wockhardt sopimukseen patenttikiistassa
Orion Oyj ("Orion") ja Wockhardt USA, LLC ja Wockhardt Limited (yhdessä "Wockhardt") ovat solmineet keskenään sovintosopimuksen kiistassa, jossa Orion on patenttejaan puolustaakseen haastanut Wockhardtin oikeuteen Yhdysvalloissa Wockhardtin jätettyä Orionin Comtan®- ja Stalevo® -valmisteiden geneerisiä versioita koskevat myyntilupahakemukset. Comtan-lääkettä käytetään Parkinsonin taudin hoitoon levodopa/karbidopa-lääkkeen lisänä. Stalevo on karbidopaa, levodopaa ja entakaponia samassa tabletissa sisältävä Parkinsonin taudin lääke. Molemmat tuotteet sisältävät Orionin keksimää ja patentoimaa COMT-entsyymin estäjää, entakaponia.
 
Orion aloitti ensimmäisen oikeudenkäynnin Wockhardtia vastaan Yhdysvalloissa vuonna 2007 ja kaksi myöhempää oikeudenkäyntiä vuonna 2008. Sovintoratkaisu koskee kaikkia kolmea oikeudenkäyntiä. Sovintosopimuksen ehtojen mukaan Wockhardt voi tuoda Yhdysvaltain markkinoille Comtan- ja Stalevo-valmisteiden geneeriset versiot 30. syyskuuta 2012, tai mahdollisesti tiettyjen edellytysten täyttyessä jo sitä aikaisemminkin. Osapuolet ovat sopineet, että Orion toimittaa mainittuja geneerisiä valmisteita Wockhardtille. Osapuolet eivät julkista sovintosopimuksen ehtoja muilta osin. Sovintosopimus ei aiheuta muutosta Orionin koko vuoden 2009 näkymäarvioon, joka on annettu Orion-konsernin 27.4.2009 julkaistussa osavuosikatsauksessa 1-3/2009.  
 
Edellyttäen, että tuomioistuin hyväksyy ratkaisun, kaikki kolme oikeudenkäyntiä lopetetaan ja niiden kohteina olevat Orionin US-patentit Nro 5,446,194; Nro 5,135,950; Nro 6,599,530; Nro 6,797,732; ja Nro 6,500,867 pysyvät voimassa.
 
Yhdysvalloissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Orion toimittaa kaikki yllä mainitut sopimukset Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille (U.S. Federal Trade Commission ja United States Department of Justice).
  
Orion Oyj
  
Timo Lappalainen           Olli Huotari
Toimitusjohtaja             Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
Yhteyshenkilöt:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054, gsm 050 966 3054
Liisa Hurme, Johtaja, Alkuperälääkkeet, puh. 010 426 2874, gsm 050 966 2874
  
Orion
Orion on eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 710,7 miljoonaa euroa. Lääketutkimukseen ja tuotekehitykseen yhtiö panosti noin 99 miljoonaa euroa. Orion-konsernin palveluksessa on noin 3 100 henkilöä. Orion Oyj:n kotipaikka ja pääkonttori ovat Espoossa. Orionin osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä. Tietoja yhtiöstä on saatavilla osoitteessa www.orion.fi.
  
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi