Siirry pääsisältöön

Orion hankkii takaisin oikeudet suonensisäiseen levosimendaaniin (Simdax®)

                              
Orion Oyj: Orion hankkii takaisin oikeudet suonensisäiseen levosimendaaniin (Simdax®)
                                                                          
Orion Oyj            Pörssitiedote    6.5.2009   klo 9.30  
 
 
Tänään allekirjoitetulla sopimuksella Orion Oyj hankkii Abbott-lääkeyhtiöltä takaisin oikeudet suonensisäiseen levosimendaaniin, kauppanimeltään Simdax®, mukaan lukien siihen liittyvän liiketoiminnan varat. Simdax on Orionin oma alkuperälääke sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon. Kaupan jälkeen Orionilla on oikeudet Simdax-lääkkeeseen kaikkialla maailmassa lukuun ottamatta Latinalaisen Amerikan maita, joissa oikeudet valmisteen markkinointiin jäävät edelleen Abbottille. Simdax soveltuu hyvin Orionin tehohoitokäyttöön tarkoitettujen tuotteiden portfolioon.
 
Takaisin hankkimillaan oikeuksilla Orion jatkaa itse ja yhteistyökumppaneidensa kanssa Simdax-valmisteen myyntiä lähes 40 maassa, joissa tuotteella on myyntilupa. Abbott hankki Orionilta oikeudet Simdaxiin vuonna 1998 ja laajensi lisenssijärjestelyä vuonna 2004 maailmanlaajuiseksi Pohjoismaita lukuun ottamatta. Kauppa tukee Orionin kasvutavoitteita Euroopassa. Simdaxin maailmanlaajuinen myynti vuonna 2008 oli arviolta 40 miljoonaa euroa, josta noin 80 prosenttia muodostui nyt Orionin toiminnan piiriin kuuluvalta markkina-alueelta. Järjestely ei aiheuta muutosta Orionin 27.4.2009 osavuosikatsauksessa annettuun konsernin koko vuoden 2009 näkymäarvioon.
 
Orion maksaa Simdax-liiketoiminnan takaisinostosta sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 18 miljoonaa US-dollaria. Vuosina 2009-2013 Orion maksaa Abbottille myös 30 prosentin rojaltit tuotteen kunkin vuoden liikevaihdosta. Lisäksi Orion maksaa Abbottille 15 miljoonan US-dollarin etappimaksun, kun tuotteen kumulatiivinen liikevaihto on kaupan jälkeen saavuttanut 12,5 miljoonan US-dollarin rajapyykin.
 
Ennen tätä sopimusta Orion on markkinoinut itse Simdax-lääkettä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Islannissa ja Norjassa. Nyt solmitun kaupan jälkeen Orionin oma markkinointiorganisaatio alkaa myydä Simdax-lääkettä Euroopan laajuisesti.
 
 
Simdax ja levosimendaani  
Simdax (levosimendaani) on laajasti tutkittu suonensisäisesti annettava kardiologinen tehohoitotuote, jota on käytetty vuodesta 2000 lähtien jo yhteensä yli 170 000:n potilaan sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon. Simdax-valmistetta käytetään äkillisesti pahentuneen vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan lyhytkestoiseen hoitoon silloin, kun tavanomainen hoito ei riitä, tai mikäli inotrooppinen tuki katsotaan tarpeelliseksi.
 
Simdaxin vaikuttava aine levosimendaani on kalsiumherkistäjä, joka vaikuttaa kahdella tavalla: Levosimendaani lisää sydämen supistusvoimaa sitoutumalla troponiini C -proteiiniin, joka säätelee sydänlihaksen supistumista. Tässä vaikutusmekanismissa vältetään ylimääräisen kalsiumin muodostuminen sydänlihakseen ja siitä usein aiheutuvat hengenvaaralliset rytmihäiriöt. Lisäksi levosimendaani laajentaa verisuonia avaamalla verisuonten kaliumkanavia helpottaen veren virtausta elimistöön.
 
Levosimendaanin tuotepatentti on voimassa vuoteen 2015 asti Simdax-valmisteen myynnin kannalta merkittävimmissä Euroopan maissa. Orionilla ei ole tällä hetkellä vireillä suunnitelmia tehdä lisää laajoja, mahdollisten uusien myyntilupien kannalta ratkaisevia kliinisiä tutkimuksia Simdaxilla sydämen vaikeaan vajaatoimintaan.
 
Sydämen vajaatoiminta
Sydämen toimiessa vajaasti sydän ei jaksa pumpata elimistöön riittävästi verta, joka vie mukanaan elimistön tarvitsemaa happea ja ravintoaineita. Akuutti sydämen vajaatoiminta on vakava tila, jossa sydämen pumppauskyky nopeasti vähenee sydämeen kohdistuneen äkillisen ja vakavan vaurion seurauksena. Vaikeaa vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on hengitysvaikeuksia ja heikko verenkierto, mistä aiheutuu elimistölle vakavia seuraamuksia. Sydämen vajaatoimintapotilaita on arviolta noin 15 miljoonaa.  Diagnosoiduista potilaista puolet kuolee viiden vuoden sisällä, ja äkillistä vajaatoimintaa sairastaneista potilaista noin 40 % kuolee yhden vuoden sisällä akuutin tilanteen jälkeen.
 
 
Orion
Orion on eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayhtiö, joka painottaa liiketoiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 710,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 184 miljoonaa euroa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhtiö panosti noin 90 miljoonaa euroa. Orion-konsernin palveluksessa on noin 3 100 henkilöä. Orion Oyj:n kotipaikka ja pääkonttori ovat Espoossa. Orionin osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä. Tietoja yhtiöstä on saatavilla osoitteessa www.orion.fi.
 
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Timo Lappalainen                Olli Huotari
Toimitusjohtaja                    Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
Puhelinkonferenssi
Orion järjestää tämän tiedotteen johdosta analyytikoille ja tiedotusvälineille puhelinkonferenssin tänään keskiviikkona 6.5.2009 klo 11.00.
 
Puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:
Soitettaessa Yhdysvalloista: +1 877 491 0064
Muut maat: +44 (0)20 7162 0025
 
Puhelinkonferenssi on seurattavissa myös Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi.
 
 
Yhteyshenkilöt puhelinkonferenssin jälkeen:
Liisa Hurme, johtaja, Alkuperälääkkeet-liiketoiminta, puh. 010 426 2874 tai 050 966 2874
Jari Karlson, talousjohtaja, Orion Oyj, puh. 010 426 2883 tai 050 966 2883
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi