Siirry pääsisältöön

Positiivinen tulos Parkinson-lääke Stalevolla tehdyn FIRST-STEP-tutkimuksen päämuuttujasta

Orion Oyj on saanut tietoonsa markkinointikumppaniltaan Novartikselta, että päämuuttujan tulos on positiivinen kolmannen vaiheen kliinisessä FIRST-STEP-tutkimuksessa. Novartis on tehnyt tutkimuksen 423:lla varhaisen vaiheen Parkinsonin tautia sairastavalla potilaalla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, saadaanko Stalevo-hoidolla parempi oireenmukainen hoitovaste perinteiseen levodopa/karbidopa-hoitoon verrattuna potilailla, joiden oireet vaativat peruslääke levodopan aloituksen. Orionin alkuperälääke Stalevo on levodopa/karbidopa-valmiste, jota on tehostettu entakaponilla.
FIRST-STEP on Novartiksen sponsoroima potilastutkimus, joka tehtiin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja kuudessa muussa maassa vuosina 2005-2007. Tutkimukseen osallistuneet potilaat satunnaistettiin joko Stalevoa tai levodopa/karbidopa-lääkitystä saaviin ryhmiin, joissa kummassakin potilaat saivat 100 mg:n lääkeannoksen kolmesti päivässä. Kutakin potilasta hoidettiin 9 kuukauden ajan. Tutkimuksen päämuuttujana oli UPDRS-luokituksen (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) osien II ja III yhteispisteiden muutos lähtötasoon verrattuna. Tällä luokituksella arvioidaan Parkinson-potilaiden päivittäisiä toimintoja ja liikuntakykyä.  Hoitotulosten ero oli tilastollisesti merkitsevä (p<0.05) Stalevo-hoidon eduksi.
 
STALEVO
Stalevo (levodopa/karbidopa/entakaponi) on tehostettu levodopahoito Parkinson-potilaille, joilla esiintyy perinteisen levodopahoidon annosvaikutuksen lopussa tilanvaihteluita. Stalevo sisältää peruslääke levodopaa sekä sen hajoamista estävää karbidopaa ja entakaponia, jotka varmistavat tasaisemman levodopapitoisuuden aivoissa. Stalevo auttaa hallitsemaan päivittäisiä oireita paremmin kuin perinteinen levodopa ja lääkkeen teho säilyy myös pitkäaikaishoidossa. Stalevo on Orionin kehittämä lääke, ja sen maailmanlaajuisesta markkinoinnista vastaavat Novartis ja Orion omilla myyntialueillaan.
 
ORION
Orion tutkii ja kehittää innovatiivisia lääkkeitä sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli noin 641,1 miljoonaa euroa. Lääketutkimukseen yhtiö panosti 84,1 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 3 060 henkilöä. Orion Oyj:n kotipaikka ja pääkonttori on Espoossa. Tietoja yhtiöstä on kotisivulla www.orion.fi.
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Reijo Salonen                                    Olli Huotari
Johtaja, lääketutkimus ja -tuotekehitysJohtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
 
Yhteyshenkilö:
Reijo Salonen, johtaja, lääketutkimus ja -tuotekehitys, puh. 010 426 3647
 
 
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi