Siirry pääsisältöön

Orion päivittää tietoja deksmedetomidiinin tutkimusohjelmasta

Orion Oyj päivittää tällä tiedotteella aiemmin antamiaan tietoja tehohoitorauhoite deksmedetomidiinillä meneillään olevista kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimuksista, joiden tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tutkimuksissa verrataan deksmedetomidiinin tehoa ja turvallisuutta tehohoitopotilaan rauhoituksessa nykyisin käytettäviin hoitokeinoihin eli midatsolaamiin (MIDEX-tutkimus) ja propofoliin (PRODEX-tutkimus) yhteensä noin 1 000 potilaalla.
 
Kesällä 2007 alkaneen tutkimusohjelman arvioitiin alun perin kestävän noin kaksi vuotta. Tutkimuspotilaiden rekrytointi on osoittautunut alun perin arvioitua hitaammaksi ja tutkimus kestää pitempään kuin aikaisemmin on arvioitu. Tällä hetkellä Orion arvioi saavansa alustavia tuloksia tutkimuksesta kesällä 2010. Tämän mukaisesti myyntilupahakemus voitaisiin jättää vuoden 2010 loppuun mennessä.
 
Deksmedetomidiini on Orionin omasta alfa 2 -reseptoritutkimuksesta syntynyt alkuperälääke. Se on jo markkinoilla Precedex-nimisenä valmisteena mm. USA:ssa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona.
 
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Timo Lappalainen     Olli Huotari
Toimitusjohtaja        Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
 
Yhteyshenkilö:
Reijo Salonen, johtaja, Lääketutkimus ja -tuotekehitys, puh. 010 426 3647, gsm 050 966 3647
 
 
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi
 
 
 

Orion on eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayhtiö, joka painottaa liiketoiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Konsernin liikevaihto vuodelta 2007 oli 683,6 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2007 lopussa noin 3 170 henkilöä. Orionin osakkeet on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.