Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2007

Tulos säilyi hyvällä tasolla
 
Orionin liikevaihto vuodelta 2007 oli 683,6 (641,1) milj. EUR ja se kasvoi 6,6 % verrattuna edelliseen vuoteen.
 • Liikevoitto oli 194,0 (196,7) milj. EUR.
 • Voitto ennen veroja oli 195,5 (197,3) milj. EUR.
 • Omavaraisuusaste oli 75,9 % (75,4 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 43,8 % (46,5 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,03 (1,03) EUR.
 • Hallituksen osinkoehdotus on 1,00 EUR osaketta kohden.
 •  
  Orionin keskeisiä lukuja tarkastelukaudelta*
   
  * Proforma-luvut ennen 1.7.2006 perustuvat jakautuneen Orionin tilinpäätöksistä eriytettyihin vertailukelpoisiin lukuihin.
   
   
  Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus
   
  "Orionin liikevaihdon kasvu on jatkunut tasaisena. Keskeisten tunnuslukujen valossa vuosi sujui menestyksellisesti ja edellisvuoden vertailukelpoisiin lukuihin nähden vähintäänkin yhtä hyvin. Kaikki viisi liiketoimintaamme ovat hyvässä tuloksentekokunnossa ja niiden aikaansaannoksista alkaa heijastua laadittu strategia.
   
  Solmimme kuluneen vuoden aikana useita lisensiointisopimuksia, joiden ansiosta tuotteistoomme on tullut noin 50 uutta valmistetta varsinkin Erityistuotteet- ja Eläinlääkkeet-tulosyksiköiden kasvua kiihdyttämään. Alkuperälääkkeiden liiketoiminnassa Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja Comtess®/Comtan® jatkavat vahvaa kasvuaan.
   
  Kaikki keskeiset kliiniset tutkimusohjelmamme jatkuvat edelleen vuonna 2008. Näistä mittavin, STRIDE-PD-tutkimusprojektimme Stalevolla, etenee myös vakaasti. Markkinointipartnerimme Novartiksen lähinnä Pohjois-Amerikassa toteuttama kolmannen vaiheen kliininen FIRST-STEP-tutkimus aikaisen vaiheen Parkinson-potilailla on saatu päätökseen ja tuloksena oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen päämuuttujan tulos. Tutkimuksilla selvitettiin, saadaanko Stalevo-hoidolla parempi oireenmukainen hoitovaste perinteiseen hoitoon verrattuna.
   
  Orionin menestys jatkui Suomen lääkemarkkinoilla ja myyntimme kasvoi Suomessa lääkemarkkinaa nopeammin. Liiketoimintamme kasvu vuoden 2007 aikana keskisen ja itäisen Euroopan markkinoilla antaa aiheen jatkaa kasvupyrkimyksiämme."
   
   
   
   
  Tapahtumia vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä
   
  Lokakuussa tapahtui räjähdys Ekokem Oy Ab:n poistokaasujen käsittelylaitoksella, joka sijaitsee Hangossa Fermionin lääkeainetehtaan tehdasalueella. Koekäyttövaiheessa tapahtuneessa räjähdysonnettomuudessa menehtyi yksi Ekokemin työntekijöistä. Helmikuun 2008 alussa laitos otettiin uudelleen käyttöön. Ekokem vastaa itsenäisesti käsittelylaitoksen investoinnista, toiminnasta sekä käyttökustannuksista.
   
  Joulukuussa päättyi osteoporoosilääke Calcimagonin lisenssisopimus noin vuosi ennen sopimuksen aiottua umpeutumista. Tähän liittyen Orion sai 5,8 milj. EUR kertakorvauksen vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä. Saksassa myydyn tuotteen liikevaihto vuodelta 2007 oli 11,7 milj. EUR.
   
  Joulukuussa Orion perusti edustuston Intiaan, Mumbaihin. Edustuston rooli on edistää yhteistyötä intialaisten partnereiden kanssa, auttaa ostettujen tuotteiden ja palvelujen laadun varmistamisessa sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia Intiasta.
   
  Geneeristen lääkkeiden liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden Yhdysvaltain lääkeviranomaisille jättämiä entakaponituotteiden myyntilupahakemuksia on käsitelty erikseen kohdassa "Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset".
   
  Geneeristen lääkkeiden sisäänlisensioinnit ja tuotelanseeraukset jatkuivat tasaisesti koko vuoden. Uudet lanseeraukset keskittyivät erityisesti itäisen Euroopan alueelle ja Venäjälle.
   
  Tilikauden jälkeiset tapahtumat
   
  Tammikuun lopussa Orion Oyj sai tietoonsa markkinointikumppaniltaan Novartikselta, että Novartiksen tekemässä kolmannen vaiheen kliinisessä FIRST-STEP-tutkimuksessa saatiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen päämuuttujan tulos. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, saadaanko Stalevo-hoidolla parempi oireenmukainen hoitovaste perinteiseen levodopa/karbidopa-hoitoon verrattuna potilailla, joiden oireet vaativat peruslääke levodopan aloituksen.Tutkimukseen osallistui 423 varhaisen vaiheen Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta Yhdysvalloissa, Kanadassa ja kuudessa muussa maassa.
   
   
  Yhteyshenkilöt:
  Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, puh. 010 426 3692
  Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 426 2883
   
   
   
   
   
  Tiedotustilaisuus
  Tiedotustilaisuus järjestetään tänään torstaina 7.2.2008 klo 10.00 Diana-auditoriossa, osoitteessa Erottajankatu 5, Helsinki. Tilinpäätöksestä alustaa Orion-konsernin toimitusjohtaja Timo Lappalainen. Tiedotustilaisuus on suomenkielinen.
   
  Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä konsernin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille sekä Kauppalehti Live -palvelun kautta osoitteessa www.kauppalehti.fi/live. Suomen- ja englanninkieliset tallenteet julkaistaan Orionin kotisivulla illalla 7.2.2008.
   
  Telekonferenssi
  Järjestämme katsauksesta englanninkielisen telekonferenssin tänään torstaina 7.2.2008 klo 17.00. Ohjeet konferenssiin osallistumiseksi ovat saatavilla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.
   
  Orionin kalenterissa vuonna 2008   
  Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 25.3.2008 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista annetaan tänään erillinen tiedote.
   
  Orion julkaisee tänään erillisessä tiedotteessa vuosikoosteen vuoden 2007 aikana julkaistuista pörssitiedotteista ja -ilmoituksista.
   
  Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.
   
   

  Orion-konsernin taloudellinen kehitys vuonna 2007
   
  Liikevaihto
   
  Orion-konsernin liikevaihto vuodelta 2007 oli 683,6 milj. EUR (641,1 milj. EUR vuodelta 2006 ja 311,2 milj. EUR kaudelta 7-12/2006) ja se kasvoi edellisestä vuodesta 6,6 %. Valuuttakurssien, lähinnä USA:n dollarin, nettovaikutus oli -9,3 milj. EUR.
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 643,3 (2006: 601,4; 7-12/2006: 292,0) milj. EUR ja se kasvoi edellisestä vuodesta 7,0 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus liikevaihdosta oli 292,3 (2006: 275,2) milj. EUR eli 45 % (2006: 46 %). Parkinson-lääkkeet Stalevo ja Comtess/Comtan toivat liikevaihtoa yhteensä 200,1 (2006: 186,0) milj. EUR eli noin 31 % (2006: 31 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.
   
  Orion Diagnostican liikevaihto oli 42,0 (2006: 41,5; 7-12/2006: 19,9) milj. EUR ja se oli edellisen vuoden tasolla. QuikRead® -tulehdustestit olivat edelleen kasvutuotteita, mutta vanhemman tuotteiston myynnin lasku hidasti kokonaiskehitystä.
   
  Tulos
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 199,0 (2006: 189,9; 7-12/2006: 84,6) milj. EUR ja se kasvoi 4,8 % edellisestä vuodesta. Panostukset myyntiin, markkinointiin ja tutkimukseen nousivat ennakoidusti. Liikevoittoon sisältyy myös liiketoiminnan muissa tuotoissa oleva Calcimagonin lisenssisopimuksen loppumiseen liittyvä 5,8 milj. EUR suuruinen erä.
   
  Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 6,5 (2006: 6,6; 7-12/2006: 2,1) milj. EUR.
   
  Liiketoiminnan kulut olivat 279,7 (2006: 253,0; 7-12/2006: 126,7) milj. EUR ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 10,6 %. Suurin yksittäinen erä, myynnin ja markkinoinnin kulut, oli 143,1 (2006: 128,9; 7-12/2006: 63,2) milj. EUR ja se kasvoi 11,0 % edellisestä vuodesta.
   
  Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot olivat 97,6 (2006: 84,1; 7-12/2006: 43,1) milj. EUR, ne kasvoivat 16,0 % edellisestä vuodesta ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 14,3 % (2006: 13,1 %; 7-12/2006: 13,8 %). Lääketutkimuksen osuus oli 93,4 (2006: 79,7) milj. EUR.
   
  Konsernin voitto ennen veroja oli 195,5 (2006: 197,3; 7-12/2006: 91,4) milj. EUR. Osakekohtainen tulos oli 1,03 (2006:1,03; 7-12/2006: 0,47) EUR. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,17 (2006: 3,14) EUR. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 43,8 % (2006: 46,5 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 32,7 % (2006: 34,5 %). Vuoden 2006 konsernin liikevoittoon sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 9,8 milj. EUR.
   
  Tase ja rahoitusasema
   
  Konsernin nettovelkaantumisaste oli -19,3 % (2006: -22,6 %) ja omavaraisuusaste oli 75,9 % (2006: 75,4 %).
   
  Konsernitaseessa 31.12.2007 vieras pääoma oli 142,1 (2006: 144,6) milj. EUR, josta korollista velkaa oli 4,0 (2006: 9,8) milj. EUR. Konsernin rahavarat olivat 90,4 (2006: 110,0) milj. EUR ja ne on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.
   
  Kassavirrat
   
  Liiketoiminnan rahavirta 154,7 (2006: 141,4; 7-12/2006: 81,6) milj. EUR parani edellisestä vuodesta. Liikevoitto laski hieman, mutta se sisälsi edellisvuotta enemmän kulueriä, joilla ei ollut kassavaikutusta. Käyttöpääomaan sitoutui 14,7 (2006: 18,6) milj. EUR, mikä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2006. Investointien rahavirta oli -25,3 (2006: -10,9) milj. EUR. Vuoden 2007 investoinnit olivat suuremmat kuin vuonna 2006 ja lisäksi edellisen vuoden rahavirtaa paransi asuinvuokratalojen myynti. Rahoituksen rahavirta -148,5 (2006: -144,9) milj. EUR oli lähes edellisen vuoden tasolla huolimatta edellisvuotta suuremmista osingoista ja pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksusta Orionin eläkesäätiölle. Vuoden 2006 rahavirtaan vaikutti kaksi merkittävää kertaluonteista erää. Sitä rasittivat lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu jakautumisessa Oriola-KD:hen siirtyneille yhtiöille ja toisaalta sitä paransivat optioiden käytöstä johtunut osakepääoman korotus ja osakeanti.
   
  Investoinnit
   
  Konsernin investoinnit olivat 35,3 (2006: 25,5) milj. EUR, josta koneiden ja kaluston osuus oli 22,4 (2006: 16,6) milj. EUR. Konsernissa ei ole meneillään mitään suuria yksittäisiä investointihankkeita.
   
  Näkymät vuodelle 2008
   
  Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2007. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti Suomessa ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella, jossa kehitystä kuitenkin hidastaa Saksassa myynnissä olleen Calcimagon-osteoporoosilääkkeen lisenssisopimuksen päättyminen vuoden 2007 lopussa. Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa edelleen, mutta kasvu on aiempaa hitaampaa. Novartikselle toimitettavien Parkinson-lääkkeiden määrän ennakoidaan hieman kasvavan.
   
  Markkinointi- ja tutkimuspanostukset kasvavat maltillisesti. Markkinointikuluja nostavat erityisesti tuotteiden lanseeraukset Orionin omissa yksiköissä Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä edellisvuoden aikana käynnistyneet kliiniset tutkimukset. Yhdysvalloissa alkaneet patenttioikeudenkäynnit nostavat hallinnon kuluja vuonna 2008.
   
  Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2007. Näitä kertaluonteisia eriä ovat mm. Calcimagonin lisenssisopimuksen päättymisestä johtuva kertakorvaus vuonna 2007 ja patenttioikeudenkäyntien kulut vuonna 2008.
   
  Tutkimus- ja tuotekehityskulut ovat hieman yli 100 milj. EUR. Konsernin investoinnit ovat noin 40 milj. EUR.
   
  Näkymien perustelut
   
  Suomessa ei oleteta vuoden 2008 aikana tapahtuvan viranomaisten toimesta merkittäviä markkinan rakenteeseen vaikuttavia muutoksia ja tämän vuoksi markkinakasvun odotetaan jatkuvan maltillisena. Uusien tuotteiden lanseeraukset tukevat Orionin kasvua kotimaassa. Toisaalta kasvua hidastaa kova hintakilpailu, mikä kohdistuu erityisesti Orionin kannalta tärkeisiin vaihtokelpoisiin reseptilääkkeisiin.
   
  Parkinson-lääkkeiden, Stalevon ja Comtess/Comtanin, markkinamyynnin kasvu vuonna 2007 oli alle 15 %, mikä oli edellisiä vuosia hitaampaa. Kasvun odotetaan edelleen hieman hidastuvan vuoden 2008 aikana. Sekä Orionin oman myynnin että toimitusten markkinointipartneri Novartikselle ennakoidaan kehittyvän Parkinson-lääkkeiden kokonaismarkkinoiden mukaisesti. Tämänhetkisen tiedon perusteella Novartiksen varastotasojen odotetaan säilyvän ennallaan vuonna 2008.
   
  Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2008 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisenä vuonna.
   
  Lääkekehityksen suurimmat yksittäiset kustannukset syntyvät pitkäkestoisissa kliinisissä potilaskokeissa, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Kaikki keskeiset vuonna 2007 käynnissä olleet kliiniset tutkimukset jatkuvat edelleen vuonna 2008 ja niiden kustannustaso on siten varsin hyvin ennakoitavissa.
   
  Arviot Yhdysvalloissa aloitettujen patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista eri tekijöistä, joita on tässä vaiheessa vaikea tarkkaan arvioida.
   
  Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
   
  Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2008 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.
   
  Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin, jotka voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen vuoden kuluessa tekemien varastotasojen muutosta koskevien päätösten seurauksena. Aloitettujen oikeudenkäyntien ei oleteta vaikuttavan Comtanin tai Stalevon myyntiin Yhdysvalloissa vuonna 2008.
   
  Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy USA:n dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin myynnistä tulee Pohjois-Amerikasta. Muusta myynnistä vain pieni osa pohjautuu USA:n dollariin.
   
  Tutkimusprojekteihin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillä olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.
   
  Konsernin taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka
   
  Orion pyrkii nopeuttamaan lähivuosien liikevaihdon maltillista orgaanista kasvua tuote-, tuoteportfolio- ja yritysostojen avulla. Liikevoittoa kasvatetaan ja omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 %:n tasolla.
   
  Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.
   
   
  Voitonjakoehdotus 1,00 EUR/osake
   
  Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 187 390 536,33 EUR, josta tilikauden voittoa on 145 338 612,40 EUR.
   
  Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden 141,3 miljoonalle osakkeelle, yhteensä 141,3 miljoonaa euroa. Osingonjakosuhde tilikaudelta 2007 olisi 97,3 % (97,1 %). Osingon maksupäivä olisi 4.4.2008 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 28.3.2008.
   
  Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 120 000,00 EUR ja että voittovarojen tilille jätetään 46 012 703,33 EUR.
   
   
   
  Muutoksia yhtiön johdossa
   
  Tammikuun lopussa 2007 Orion Oyj:n hallitus päätti muuttaa tulosyksikkö Orion Diagnostican johtamismallia siten, että Orion Diagnostica Oy:n hallituksen rooli korostuu nykyistä enemmän diagnostiikkaliiketoiminnan johtamisessa ja päätöksenteossa. Järjestelyn seurauksena Orion Diagnostican toimitusjohtaja Jaakko Rissanen jäi pois konsernin johtoryhmästä ja Orion Oyj:n toimitusjohtaja edustaa tulosyksikköä konsernin johtoryhmässä Orion Diagnostica Oy:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.
   
  Orion Oyj:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Jukka Viinanen, jää eläkkeelle 29.2.2008 ja hän siirtyi toimitusjohtajan tehtävästä yhtiön hallituksen neuvonantajaksi 1.1.2008 lukien eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Orion Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi ja johtoryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin 1.1.2008 alkaen Timo Lappalainen, joka toimi aikaisemmin Orionin Alkuperälääkkeet- ja Eläinlääkkeet-tulosyksiköistä vastaavana johtajana.
   
  Timo Lappalaiselta vapautuviin tehtäviin on nimitetty Liisa Hurme Alkuperälääkkeet-tulosyksikön johtajaksi ja Satu Ahomäki Eläinlääkkeet-tulosyksikön johtajaksi. Nimitykset astuivat voimaan 1.1.2008 alkaen. Sekä Liisa Hurme että Satu Ahomäki kuuluvat Orion-konsernin johtoryhmään vuoden alusta alkaen.
   
  Konsernin henkilöstö
   
  Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2007 oli 3 160 (3 063) henkilöä. Vuoden 2007 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 176 (3 061) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 675 (2 586) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 501 (475) henkilöä.
   
  Lääkeliiketoiminnan henkilöstömäärä on kasvanut vuodentakaisesta joulukuun lopun tilanteesta 122 henkilöllä. Diagnostiikkaliiketoiminnan henkilöstömäärä pieneni kuudella henkilöllä edellisen vuoden joulukuun lukuihin verrattuna.
   
  Tilikauden palkat ja palkkiot olivat yhteensä 131,6 (2006: 123,7; 7-12/2007: 62,4) milj. EUR.
   
  Osakkeet ja omistuspohja
   
  Orion Oyj:llä on kaksi osakesarjaa; A ja B, jotka kuuluvat Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. APK on konsernin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä. Orionin molemmat osakesarjat, A ja B, noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.
   
  Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Lisäksi Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orionin yhtiökokouksessa.
   
  Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
  Osakepääoma
   
  Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden vähimmäismäärä on yksi (1) kappale ja enimmäismäärä 1.000.000.000 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,65 EUR.
   
  Orionin osakepääoma on 92,2 milj. EUR ja osakkeiden kokonaismäärä on 141 257 828 osaketta, joista 31.12.2007 52 558 688 kuului sarjaan A ja 88 699 140 sarjaan B. Molempien osakesarjojen yhteenlaskettu äänimäärä vuoden lopussa oli 1 139 872 900.
   
  A-osakkeiden muuntaminen B-osakkeiksi
   
  Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeidensa muuntamista B-sarjan osakkeiksi. Vuoden 2007 aikana A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi yhteensä 2 995 552 kpl, joista 431 347 kpl muunnettiin vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2008 puolella on osakkeita muunnettu yhteensä 98 020 kpl.
   
  Hallituksen valtuutukset
   
  Orion Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 2.4.2007 antama valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Orionin hallitus päätti 6.8.2007 käyttää tätä valtuutusta yhteensä 350 000 B-osakkeen hankintaan, mutta toistaiseksi osakkeita ei ole hankittu. Hallituksen hankkimis- ja luovutusvaltuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
   
  Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.
   
  Omistuspohja
   
  Orionilla oli vuoden 2007 lopussa kaikkiaan 36 558 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 94,5 %. Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 46,0 % ja kaikista äänistä 57,8 %. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 39,3 miljoonaa kpl eli 27,8 % osakkeista ja 5,7 % äänistä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

  Liputusilmoitukset
   
  Marraskuun lopussa Capital Research and Management Company ilmoitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti Orion Oyj:lle hankkineensa hallinnoimiinsa keskinäisiin rahastoihin Orion Oyj:n osakkeita määrän, jolla sen hallinnoimien osakkeiden osuus oli kasvanut yli arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan. Capital Research and Management Company ilmoitti, että se hallinnoi hankinnan jälkeen 7 281 692 kpl Orion Oyj:n B-osaketta ja että mainittujen osakkeiden osuus Orion Oyj:n osakekannasta on 5,1549 % ja äänimäärästä 0,63161 %. Ilmoituksen mukaan Capital Research and Management Company on yhtiön suurin osakkeenomistaja.
   
  Johdon osakeomistukset
   
  Vuoden 2007 lopussa hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten omistuksessa oli yhteensä 2 460 742 Orion Oyj:n osaketta eli noin 1,74 % koko osakekannasta. Niiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 40 754 862 eli noin 3,58 % kokonaisäänimäärästä. Luvut sisältävät myös alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.
   
   
   
  Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset
   
  Oikeudenkäynti Wockhardt USA, Inc. ja Wockhardt Limited -yhtiöitä vastaan
   
  Orion Oyj on aloittanut 13.9.2007 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa geneeristen lääkkeiden liiketoimintaa harjoittavia Wockhardt USA, Inc. ja Wockhardt Limited -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 5,446,194 ja nro 5,135,950. Mainitut yhtiöt pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg. Entakaponi on vaikuttavana aineena Orion Oyj:n Comtan® -nimisessä Parkinsonin taudin hoitoon käytettävässä alkuperälääkkeessä, jota Orion Oyj:n lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella.
   
  Orion Oyj ja Novartis tulevat puolustamaan voimakkaasti Comtan-lääkettä suojaavia immateriaalioikeuksia. Oikeudenkäynnin johdosta Comtania koskevan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa.
   
   
  Oikeudenkäynti Sun Pharmaceutical Industries Inc. ja Sun Pharmaceutical Industries Limited
  -yhtiöitä vastaan
   
  Orion Oyj on aloittanut 13.11.2007 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sun Pharmaceutical Industries Inc. ja Sun Pharmaceutical Industries Limited -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa formulaatio­patenttiaan nro 6,500,867. Mainitut yhtiöt pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille Stalevo® -lääkkeen geneerisiä versioita (annosvahvuudet 25/100/200 ja 37,5/150/200 mg, vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi). Tehostettu levodopahoito Stalevo on Orionin alkuperälääke Parkinsonin tautiin. Orion Oyj:n lisenssikumppani Novartis markkinoi sitä Yhdysvalloissa yksinoikeudella.
   
  Orion Oyj ja Novartis tulevat puolustamaan voimakkaasti Stalevo-lääkettä suojaavia immateriaalioikeuksia. Oikeudenkäynnin johdosta Stalevoa koskevan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa.
   
  Orion Oyj on saanut sittemmin tietoonsa, että Sun Pharmaceutical Industries Limited (Sun) on muuttanut myyntilupahakemustaan.  Muutoksen sisältämällä niin sanotulla Paragraph IV -sertifikaatilla Sun on kyseenalaistanut Orion Oyj:n Yhdysvaltain-patentin nro 5,446,194. Tällä hetkellä hakemuksen käsittely on vasta alkamassa, joten geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa. Orion Oyj arvioi parhaillaan yhdessä Novartiksen kanssa oikeudellisia vaihtoehtojaan suojella oikeuksiaan.
   
   
  Segmenttikatsaukset
   
  Markkinakatsaus
   
  Orionille tärkein yksittäinen lääkemarkkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti vuoden 2007 aikana kasvoi 5,8 % ja oli yhteensä 1 827 (1 727) milj. EUR. Suomen tukkumyyntiä nosti itsehoitolääkkeiden myynti, joka kasvoi 8,9 %, ja sairaalamyynti, joka kasvoi 8,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.
   
  Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana on edelleen vahvistunut. Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2007 oli yhteensä 163,8 milj. EUR, mikä oli 7,4 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Kehitys oli koko Suomen lääkemarkkinoiden kasvua (5,8 %) selvästi nopeampaa. Orion jatkoi markkinajohtajana 9,0 %:n (8,8 %) markkinaosuudella. Myös myytyjen pakkauksien lukumäärässä Orionin markkinajohtajan asema vahvistui edelleen ja se oli 28,3 % (27,3 %).
   
  IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti Yhdysvalloissa syyskuuhun päättyneeltä rullaavalta 12 kk:n jaksolta oli 1 188 (948) milj. USD ja kasvua oli noin 25 % edelliseen 12 kk:n vertailujakson lukuihin verrattuna. Poikkeuksellisen nopea kasvu johtuu siitä, että erään dopamiiniagonistin käyttöaihe on laajentunut Parkinsonin taudin hoidosta kattamaan myös levottomien jalkojen oireyhtymän.
   
  Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 788 (727) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 8 %.
   
  Diagnostiikkatoimialan maailmanlaajuisen markkinan arvoksi arvioidaan noin 33 mrd. USD. Keskitettyjen laboratorioiden käyttämien laitteiden ja testireagenssien markkinoita hallitsee muutama suuri toimija. Kokonaisuutena ala on hyvin pirstoutunut, ja Orion Diagnostica on toimijana keskisuuri. Tietyillä tuotealueilla yksikön asema on varsin vahva.
   
  Lääkeliiketoiminta
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuodelta 2007 oli 643,3 (601,4) milj. EUR. Noin 7 % kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli seurausta strategian mukaisista toimenpiteistä Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuneen myynnin lisäämiseksi. Liikevoitto oli 199,0 (189,9) milj. EUR ja se kasvoi 4,8 % edellisestä vuodesta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 30,9 % (31,6 %) segmentin liikevaihdosta.
   
  Alkuperälääkkeet
   
  Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto vuodelta 2007 oli 270,8 (256,6) milj. EUR, mikä oli 5,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksikön panostuksen kohteena olleiden lääkkeiden, Stalevon, Simdaxin sekä tehohoitorauhoite Precedexin® (deksmedetomidiini) myynti kehittyi vahvasti.
   
  Parkinson-lääkkeiden, Stalevo ja Comtess/Comtan, kokonaisliikevaihto vuodelta 2007 oli 200,1 (186,0) milj. EUR. Se kasvoi 7,6 % edellisestä vuodesta ja muodosti lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta lähes kolmanneksen, kuten edellisenä vuonnakin. Liikevaihto Stalevon ja Comtanin toimituksista Novartikselle oli yhteensä 116,2 (112,1) milj. EUR, joka oli 3,7 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Parkinson-lääkkeistä, Stalevosta ja Comtessista, oli 83,9 (73,9) milj. EUR ja se kasvoi 13,6 %.
   
  Erityisen vahvoja Parkinson-lääkkeiden kasvualueita Orionille olivat edelleen Iso-Britannia ja Saksa, joissa Orion on saavuttanut hyvän markkina-aseman. Orionin liikevaihdon kasvua Skandinaviassa hidasti laajamittainen Stalevon rinnakkaistuonti muualta EU:n alueelta. Stalevon myynti kasvoi nopeasti Liettuassa ja Latviassa korvattavuuden myöntämisen jälkeen. Novartiksen markkinointialueella Yhdysvalloissa Stalevon myynnin kasvu on ollut vakaata. Comtanin markkinointialue laajeni, kun Novartis lanseerasi lääkkeen kesällä Japanissa.
   
  Vuoden 2007 aikana Yhdysvalloissa Upsher-Smith Laboratories, Inc.ja Japanissa Pola Chemical Industries, Inc. toivat hormonikorvausvalmiste Divigelin markkinoille. Erityisesti Pohjoismaissa menestyneen Enantonin myyntiä vahvistamaan markkinoille tuotiin uusi 6 kk:n valmistemuoto.
   
  Orionilla ei ole tietoa Abbottin mahdollisista ratkaisuista tai toimenpiteistä Simdaxin uusien myyntilupien saamiseksi Euroopassa. Orionilla ei ole tietoa, että myyntilupien hakemisessa olisi toistaiseksi edetty.
   
  Erityistuotteet
   
  Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto vuodelta 2007 oli 241,5 (218,7) milj. EUR ja se kasvoi 10,4 % edellisestä vuodesta.
   
  Selkeästi suurin yksittäinen markkina-alue on edelleen Suomi, jossa myynti kasvoi ja erityisesti itsehoidon tuotteiden menekki kehittyi suotuisasti. Kipu- ja särkylääke Burana® (ibuprofeeni) oli edelleen suurin itsehoidon tuote ja se jatkoi terapiaryhmänsä selkeänä markkinajohtajana.
   
  Easyhaler®-astmalääkkeiden liikevaihto oli 17,3 (15,9) milj. EUR, mikä oli 9,1 % enemmän kuin vuonna 2006. Easyhalerin myynti piristyi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla myynnin vähitellen käynnistyessä uusilla markkinoilla, kuten Puolassa. Tuotetta myydään suurelta osin partnereiden välityksellä.
   
  Erityistuotteet-liiketoiminnan laajentuminen itäisen Euroopan alueelle ja Venäjälle on edennyt hyvin. Alueen liikevaihto kasvoi merkittävästi nopeammin kuin markkina keskimäärin. Merkittävimmistä maista myynti kasvoi parhaiten Ukrainassa, Venäjällä, Tsekissä ja Puolassa. Hyvä kehitys johtui sekä vanhempien tuotteiden hyvästä menestyksestä että uusien geneeristen tuotteiden lanseerauksista. Kokonaisuutenakin uusien lanseerausten painopiste Orionissa on ollut tällä alueella.
   
  Saksan markkinalla myydyn osteoporoosilääke Calcimagonin lisenssisopimus on päättynyt vuoden 2007 lopussa. Tuotteen liikevaihto vuodelta 2007 oli 11,7 milj. EUR. Sopimuksen päättymiseen liittyen Orion sai 5,8 milj. EUR kertakorvauksen vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä. Orion jatkaa panostuksia tällä terapia-alueella markkinoimalla Calcicare®-osteoporoosilääkettä.
   
  Vuoden 2007 aikana Orion solmi aikaisempia vuosia enemmän sisäänlisensiointisopimuksia. Uudet tuotteet kasvattivat varsinkin Erityistuotteet- ja Eläinlääkkeet-yksiköiden tuotevalikoimia.
   
  Eläinlääkkeet
   
  Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto oli 66,8 (63,3) milj. EUR ja se kasvoi 5,5 % edellisestä vuodesta. Sekä Orionin oman, Pohjoismaat kattavan myyntiorganisaation, että partnereiden kautta tapahtuva myynti nousi. Myynti- ja markkinointiorganisaation rakentaminen itäisessä Euroopassa jatkui.
   
  Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli) -eläinrauhoitteiden liikevaihdon kasvu jatkui ja se oli 4,6 %. Eläinrauhoitteiden osuus koko eläinlääkeliikevaihdosta oli noin 41 % (42 %). Eläinrauhoitteiden markkinointia laajennettiin uusille alueille viime vuoden aikana. Helmikuussa Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd. aloitti Domitorin ja Antisedanin jakelijana Japanissa. Lisäksi eläinrauhoitesarjan uusin valmiste Dexdomitor tuotiin markkinoille. Orion vastaa tuotteen myynnistä Pohjoismaissa ja Pfizer muualla Euroopassa sekä Yhdysvalloissa.
   
  Fermion
   
  Lääkkeiden vaikuttavia aineita tuottavan Fermionin liikevaihto vuodelta 2007 oli 38,1 (38,5) milj. EUR ja se oli lähes edellisen vuoden tasolla. Liikevaihdosta on eliminoitu konsernin sisäisen liiketoiminnan vaikutus eli Fermionin lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön. Yksikön myynnistä merkittävä osuus tulee Yhdysvalloista, minkä seurauksena myynnin kehittymistä vaikeutti USA:n dollarin heikkeneminen. Fermionin toimitukset Orionin omaan käyttöön ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi vuodesta 2006.
   
  Kymmenen suurinta lääkevalmistetta
   
  Orionin kymmenen suurimman lääkevalmisteen liikevaihto kasvoi 7,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja niiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli noin 50 % (50 %). Buranan toimitukset apteekeille ovat palanneet pitkän aikavälin tasolle edellisvuoden, lääkelain muutoksesta johtuneen notkahduksen jälkeen. Muita kasvutuotteita vuonna 2007 olivat; Stalevo, joka kasvoi 14 %, sydänlääke Simdax, joka kasvoi 14,5 %, verenohennuslääke Marevan® (varfariini), joka kasvoi 19,6 % ja Easyhaler, joka kasvoi 9,1 % edelliseen vuoteen verrattuna.
   
  Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet
   
  Omaan tutkimukseen perustuvien lääkkeiden liikevaihto vuodelta 2007 oli 292,3 (275,2) milj. EUR ja sen osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 45 % (46 %). Lähes kaikkien Orionin omien alkuperävalmisteiden myynti kasvoi edellisestä vuodesta ja tuotteiden yhteenlaskettu kasvu oli 6,2 %. Suurimpia kasvutuotteita olivat Stalevo, Simdax ja Precedex.
   
  Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
   
  Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 97,6 (2006: 84,1, 7-12/2006: 43,1) milj. EUR, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 93,4 (2006: 79,7, 7-12/2006: 40,6) milj. EUR. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 14,3 % (2006: 13,1 %; 7-12/2006: 13,8 %).
   
  Strategiansa mukaan Orion pyrkii suuntamaan tutkimus- ja tuotekehitysresurssinsa niin, että ne parhain mahdollisin tavoin tukevat sekä Alkuperälääkkeet- että Erityistuotteet-tulosyksiköiden liiketoimintaa. Orionin omien alkuperälääkkeiden tutkimus ja tuotekehitys keskittyy kolmeen ydinterapia-alueeseen: keskushermostosairaudet, sydänsairaudet ja tehohoito sekä urologiset ja onkologiset hoidot.
   
  Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan painopiste on varhaisen vaiheen tutkimuksessa, minkä vuoksi Orion hakee kumppanuuksia kliinisen lääketutkimuksen kolmanteen vaiheeseen, erityisesti Euroopan ulkopuolisissa myyntilupahankkeissa. Orion pyrkii verkostoitumisen kautta laajentamaan tutkimusportfoliota. Tuotteiden elinkaaren hallinta on myös tärkeä osa tutkimus- ja tuotekehitystyötä.
   
  STRIDE-PD -tutkimuksella selvitetään, voidaanko Stalevo-hoidolla viivästyttää Parkinson-potilaiden tahattomien liikkeiden eli dyskinesioiden ilmenemistä verrattuna perinteiseen levodopa/karbidopa -hoitoon. Loppuvuonna 2004 käynnistynyttä, yhteistyössä Novartiksen kanssa toteutettavaa tutkimusta tehdään 14 maassa ja siihen on rekrytoitu 747 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta lähes kolmen vuoden hoidon ajaksi. Tuloksia tutkimusohjelmasta odotetaan näillä näkymin vuodenvaihteessa 2008-2009.
   
  Novartiksen tekemässä kolmannen vaiheen kliinisessä FIRST-STEP-tutkimuksessa saatiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen päämuuttujan tulos, kun selvitettiin, saadaanko Stalevo-hoidolla parempi oireenmukainen hoitovaste perinteiseen levodopa/karbidopa -hoitoon verrattuna potilailla, joiden oireet vaativat peruslääke levodopan aloituksen. Tutkimukseen osallistui 423 varhaisen vaiheen Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta Yhdysvalloissa, Kanadassa ja kuudessa muussa maassa.
   
  Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinin (Precedex®) kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimukset ovat alkaneet toukokuussa 2007 pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa. Lääke on jo markkinoilla mm. USA:ssa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona. Deksmedetomidiinia verrataan toisessa tutkimuksessa midatsolaamiin ja toisessa propofoliin. Molempiin tutkimuksiin on suunniteltu rekrytoitavan 500 potilasta ja tutkimusten arvioidaan kestävän noin 2 vuotta.
   
  Easyhaler® on moniannoksinen jauheinhalaattori, jota käytetään astman ja keuhkoahtaumataudin lääkkeiden annosteluun. Easyhaler-tuoteperheen tuotteita on markkinoilla jo yli 20 maassa. Orion laajentaa tuoteperhettä kehittämällä uutta budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii puolestaan pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.
   
  Uuden, entakaponia tehokkaamman, Parkinsonin taudin hoitoon kehitettävän COMT-entsyymin estäjän tutkimuksissa on meneillään ensimmäinen kliininen vaihe.
   
  LEVET-ohjelma, jossa tutkitaan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa, on edennyt myyntilupiin tähtääviin viimeisen vaiheen tutkimuksiin. Rekrytoinnit alkoivat elokuussa 2007 sekä ohjelman Euroopan että USA:n osuudessa.
   
  Varhaisen vaiheen tutkimuksessa on meneillään projekteja, joissa tutkitaan muun muassa keskushermoston alfa2 -reseptoreihin vaikuttavia molekyylejä sekä selektiivisiä androgeenireseptorin modulaattoreita (SARM).
   
  Diagnostiikkaliiketoiminta
   
  Orion Diagnostican liikevaihto vuodelta 2007 oli 42,0 (41,5) milj. EUR. QuikRead®-testien myynnin kasvu jatkui edelleen voimakkaana. Testiä käytetään muun muassa tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon perusteella. Kastolevyjen, Uricult®-virtsatieinfektiotestin sekä teollisuushygieniatuotteiden Hygicult® ja Easicult®, myynti eteni koko vuoden ajan suotuisasti.
   
  Suomen ja Skandinavian maat kattavassa omassa myyntiverkossa myynnin kasvu jatkui, samoin kuin vientimyynti erityisesti Tsekkiin ja Slovakiaan. Myynnin kehitystä hidastivat Pohjoismaiden ulkopuolella heikko USA:n dollari sekä Irania koskevat kansainvälisen kaupan rajoitukset.
   
  Liikevoitto oli 6,5 (6,6) milj. EUR, ja se oli 15,4 % (15,9 %) diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihdosta.
   
   
   
  Espoossa 6.2.2008
   
   
  Orion Oyj:n hallitus
   
   
  Orion Oyj
   
   
  Timo Lappalainen                       Jari Karlson
  Toimitusjohtaja                          Talousjohtaja
   
   
   
   
   
   
  Taulukko-osa
   
   
  KONSERNIN TULOSLASKELMA
   
  * Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.
   

  KONSERNIN TASE
   
  Varat:

   
  Oma pääoma ja velat:
   

  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA   
   

   
   

  AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
   
   
  VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
   
   
  JOHDANNAISSOPIMUKSET
   
   
  LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA
   

  Segmenttikohtaiset tiedot
   
  LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

   
   
  LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
   
   
  LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
   
   
  LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
   
   
  LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
   
  Segmenttikatsaukset
   
  Lääkeliiketoiminta

  AVAINLUKUJA

   
  ORIONIN 10 SUURIMMAN LÄÄKEVALMISTEEN LIIKEVAIHTO
   
  * Dexdomitor on sisällytetty uutena tuotteena eläinrauhoitteiden tuotesarjaan. Vertailutiedot on muutettu tämän mukaisesti.
   
   
   
  Diagnostiikkaliiketoiminta
   
  AVAINLUKUJA
   

  Tietoja Orion Oyj:n osakkeista 31.12.2007
   
  Osakesarjojen perustiedot 31.12.2007
   
  * Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
   
  KAUPANKÄYNTI ORIONIN A-JA B-OSAKKEILLA 1.1.-31.12.2007

   
   
  OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

   
  * Hallituksen ehdotus
   
   
   
  Liitteet
   
   
  Konsernin rakenne
   
  Orion Oyj syntyi 1.7.2006 vanhan Orionin jakauduttua kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi. Nykyinen Orion Oyj muodostuu jakautuneen Orionin lääke- ja diagnostiikkaliiketoiminnoista.
   
  Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoimintaa ja viisi tulosyksikköä:
 • Lääkeliiketoiminta
 • o    Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet)
  o    Erityistuotteet (patenttisuojattomat, geneeriset reseptilääkkeet ja itsehoidon tuotteet)
  o    Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet tuotanto- ja kotieläimille)
  o    Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
 • o    Orion Diagnostica (diagnostiset testit).
   
  Katsauksen laatimisperiaatteet
   
  Orion-konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti soveltaen niitä standardeja, jotka ovat voimassa, ja jotka ovat EU:n hyväksymiä tilinpäätöksen laatimishetkellä 31.12.2007.
   
  Seuraavia, vuonna 2007 voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja tai niiden muutoksia, jotka ovat merkityksellisiä konsernille, on sovellettu tilikaudella. Näiden standardien ja tulkintojen soveltamisella ei kuitenkaan ole ollut olennaisia vaikutuksia konsernin tulokseen ja taseeseen. Pääasialliset vaikutukset koskevat liitetietojen esittämistä.
  • IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät liitetiedot
  • IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
  • IFRIC 9, Kytkettyjen johdannaisten uudelleen arviointi
  • IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen
   
  Katsauksessa sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille. Samasta osoitteesta on saatavilla proforma-lukujen laadintaperiaatteet.
   
  Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vertailukaudelta. Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu.
   
  Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
   

  Tunnuslukujen laskentaperusteet
   
   
   
   
   
   
  Jakelu:
  OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
   
  Julkaisija:
  Orion Oyj
  Orionintie 1A
  02200 Espoo
   
   
   

  Orion on eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayhtiö, joka painottaa liiketoiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Konsernin liikevaihto vuodelta 2007 oli 683,6 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2007 lopussa 3 176 henkilöä. Orionin osakkeet on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.