Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2008

Orionin liikevaihto tammi-syyskuulta 2008 oli 530,1 milj. EUR (1-9/2007: 509,6 milj. EUR) ja se kasvoi 4,0 % edellisen vuoden vastaavasta kaudesta.
 • Liikevoitto oli 152,2 (153,4) milj. EUR.
 • Voitto ennen veroja oli 152,0 (154,3) milj. EUR.
 • Omavaraisuusaste oli 65,5 % (75,8 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 44,8 % (48,9 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,79 (0,80) EUR.
 
 
Orionin keskeisiä lukuja tarkastelukaudelta
 
 
Orion-konserni on muuttanut tilinpäätöksen laatimisperiaatteitaan 1.1.2008 alkaen koskien työkyvyttömyyseläkevastuusta kirjattavaa velkaa (IAS 19 'Työsuhde-etuudet'). Oikaistut keskeiset tunnusluvut aikaisemmilta kausilta on esitetty katsauksen lopussa olevassa taulukossa 'Oikaistut tunnusluvut'.
 
 

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus
"Liikevaihtomme kasvoi 4 % edellisvuodesta, vaikka kasvua hidastivatkin olennaisesti Calcimagonin poistuminen tuotevalikoimasta Saksassa ja Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen. Liikevoitto sen sijaan laski hieman johtuen lähinnä suunnitelluista lisäpanostuksista tutkimukseen ja myyntiin sekä Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien aiheuttamista kustannuksista."
 
"Orionin oman myyntiorganisaation kautta tapahtuva Parkinson-lääkkeiden, Stalevon ja Comtessin yhteenlaskettu myynti jatkoi kasvuaan. Myös markkinointikumppanimme Novartiksen markkinamyynti nousi, mutta Novartiksen varastotasojen alenemisen takia Stalevo- ja Comtan-toimituksemme yhtiölle ovat olleet kokonaisuutena hieman edellisvuotta alhaisemmat. Koko vuoden osalta arvioimme toimitusten kuitenkin nousevan samalle tasolle kuin vuonna 2007."
 
" Arviomme yhtiön koko vuoden näkymistä on edelleen sama kuin aiemmin tilinpäätöksen ja edeltävien osavuosikatsausten yhteydessä annettu. Tällä hetkellä emme näe, että meneillään oleva finanssikriisi vaikuttaisi olennaisesti Orionin loppuvuoden 2008 tulokseen. Näkymäarvio perusteluineen löytyy katsauksen sivuilta 5-6."
 
Tapahtumia vuoden 2008 kolmannella vuosineljänneksellä
Heinäkuussa Orion nosti Euroopan Investointipankilta 40 milj. EUR suuruisen, seitsemän vuoden kuluessa lyhennettävän lainan, jonka korko on sidottu kuuden kuukauden euribor-korkoon.
 
Elokuussa solmitulla yhteistyösopimuksella Orion ryhtyy australialaisen, lääkkeiden annostelutekniikoihin erikoistuneen Acrux-yhtiön Testosterone MD-Lotion® -hormonivalmisteiden sopimusvalmistajaksi.
 
Elokuussa Stalevon uudet vahvuudet, 75 ja 125 mg, saivat myyntiluvan Yhdysvalloissa. Novartis lanseeraa uudet tablettivahvuudet lokakuun aikana.
 
Syyskuussa Orion lisensioi yhdysvaltalaiselle Rëcro Pharma -yhtiölle oikeudet kehittää ja kaupallistaa ei-suonensisäisesti annosteltavia deksmedetomidiinin valmistemuotoja mm. Yhdysvaltojen markkinoille.
 
Syyskuussa Orion ilmoitti, että tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla meneillään olevat potilastutkimukset pitkäaikaisena infuusiona ovat pitkittyneet ja alustavia tuloksia odotetaan kesällä 2010.
 
Syyskuussa Orion ja Pfizer allekirjoittivat sopimuksen, jolla Orion sai yksinoikeuden laajan eläinlääkkeiden tuotteiston markkinointiin Skandinaviassa.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Orion Oyj sai lokakuussa tietoonsa, että Sun Pharma Global, Inc. on jättänyt Yhdysvaltain lääkeviranomaiselle, FDA:lle (Food and Drug Administration) uuden hakemuksen, jolla se hakee lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa entakaponia sisältävää geneeristä, annosvahvuudeltaan 200 mg:n tablettivalmistetta. Entakaponi on vaikuttavana aineena Orionin Comtan® (entakaponi) -nimisessä, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetussa alkuperälääkkeessä, jota Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella.
 
Sun Pharma Globalin uuden myyntilupahakemuksen ei odoteta aiheuttavan muutosta jo aikaisemmin Orionin patentteja kyseenalaistaneiden geneeristen hakijoiden prioriteettijärjestykseen. Sen ei odoteta myöskään muuttavan olennaisesti Orionin Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kokonaistilannetta. Uudessa myyntilupahakemuksessaan Sun Pharma Global kyseenalaistaa Orionin Yhdysvalloissa FDA:n virallisen lääkeluettelon Orange Bookin mukaan voimassa olevat patentit nro 5,446,194 (jota jo Sun Pharmaceutical Industries Limited -yhtiötä vastaan oleva oikeudenkäyntikin koskee) ja nro 6,599,530. Sun Pharma Global ei ole kyseenalaistanut Comtania Yhdysvalloissa suojaavaa kahta muuta patenttia, US-patentit nro 5,112,861 ja 5,135,950, joista jälkimmäisen voimassaolo päättyy 31.10.2010. Näin ollen geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa.
 
Orion on saanut sittemmin tietoonsa, että toisin kuin Orionin pörssitiedotteessa 7.10.2008 on todettu, Sun Pharma Global, Inc. on rekisteröity Brittiläisille Neitsytsaarille.
 
Orion arvioi parhaillaan yhdessä Novartiksen kanssa oikeudellisia vaihtoehtojaan suojella oikeuksiaan.
 
Puhelinkonferenssi (englanninkielinen)
Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tiedotusvälineille ja analyytikoille tänään tiistaina 28.10.2008 klo 14.00. Puhelinkonferenssin alussa pidetään lyhyt englanninkielinen alustus konsernin tuloksesta.
 
Sekä suomen- että englanninkielinen tiedote ja kalvoaineisto samoin kuin ohjeet konferenssiin osallistumiseksi ovat saatavilla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille. Puhelinkonferenssin taltiointi on saatavilla kotisivulta seuraavana päivänä.
 
Puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:
USA +1 866 966 5335
Muut +44 20 3023 4438
 
 
Orionin kalenterissa vuonna 2009
Orion Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2008 perjantaina 6.2.2009.
Vuosikertomus vuodelta 2008 ilmestyy viikolla 10/2009.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 23.3.2009 klo 14.00 Helsingissä.
 
Vuoden 2009 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
Osavuosikatsaus 1-3/2009     maanantaina 27.4.2009
Osavuosikatsaus 1-6/2009     perjantaina 7.8.2009
Osavuosikatsaus 1-9/2009     maanantaina 26.10.2009
 
Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.
 
 
 
Lisätietoja osavuosikatsauksesta antavat:
Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, puh. 010 426 3692
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 426 2883 tai gsm 050 966 2883
 
 
 
 

Taloudellinen katsaus kaudelta 1-9/2008
Liikevaihto
Orion-konsernin tammi-syyskuun 2008 liikevaihto oli 530,1 milj. EUR (1-9/2007: 509,6 milj. EUR) ja se kasvoi 4,0 % edellisen vuoden vastaavasta kaudesta. Valuuttakurssien, lähinnä Yhdysvaltojen dollarin, nettovaikutus oli -11,7 milj. EUR.
 
Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tarkastelukaudelta oli 497,2 (479,4) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 3,7 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 230,0 (220,2) milj. EUR eli 46 % (46 %). Parkinsonin taudin hoitoon käytetyt Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) toivat liikevaihtoa yhteensä 155,7 (152,6) milj. EUR eli noin 31 % (32 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 34,3 (31,5) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 8,9 %. Kasvu johtui pääasiassa QuikRead® -tulehdustestien hyvin kehittyneestä myynnistä.
 
Tulos
Orion-konsernin liikevoitto tammi-syyskuulta 2008 oli 152,2 (153,4) milj. EUR ja se laski 0,8 % vertailukaudesta.
 
Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 153,1 (155,4) milj. EUR ja se pieneni 1,5 %. Lasku johtui lähinnä ennakoiduista, hieman kasvaneista panostuksista myyntiin ja tutkimukseen sekä Yhdysvalloissa vireillä olevien patenttioikeudenkäyntien aiheuttamista kustannuksista.
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 5,9 (6,2) milj. EUR ja se väheni vertailukaudesta 4,9 %. Tulos heikkeni hieman hyvästä myynnistä huolimatta, koska panostuksia myyntiin ja tuotekehitykseen on lisätty selvästi.
 
Liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan kulut olivat 211,5 (198,0) milj. EUR ja ne kasvoivat 6,8 %. Myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 104,6 (101,5) milj. EUR ja ne kasvoivat vertailukaudesta 3,1 %. Konsernin tutkimus- ja kehityskulut olivat 74,0 (69,7) milj. EUR, ne kasvoivat 6,1 % ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 14,0 % (13,7 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus niistä oli 70,8 (67,0) milj. EUR. Tutkimustoimintaa selostetaan tarkemmin Lääkeliiketoimintakatsauksen yhteydessä. Hallinnon kuluihin sisältyi Yhdysvalloissa vireillä olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksia 4,4 milj. EUR.
 
Konsernin voitto
Konsernin voitto ennen veroja oli 152,0 (154,3) milj. EUR. Osakekohtainen tulos oli 0,79 (0,80) EUR. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,82 (2,84) EUR. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 44,8 % (48,9 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 35,9 % (36,4 %).
 
Tase ja rahoitusasema
Konsernin nettovelkaantumisaste oli 0,2 % (-12,4 %) ja omavaraisuusaste oli 65,5 % (75,8 %). Konsernitaseen vieras pääoma 30.9.2008 oli 209,4 (128,3) milj. EUR. Korollisesta velasta, jota 30.9.2008 oli 95,9 (10,6) milj. EUR, pitkäaikaista lainaa oli 40 milj. EUR. Nousu johtuu kasvaneesta käyttöpääomasta ja edellisiä vuosia suuremmista investoinneista.
 
Konsernin rahavarat olivat 95,1 (60,1) milj. EUR ja ne on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.
 

Kassavirrat
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 2008 oli 101,8 (115,0) milj. EUR. Liikevoitto oli lähes vertailukauden tasolla, mutta rahavirta pieneni, koska käyttöpääomaan sitoutui 18,5 milj. EUR enemmän kuin vertailukaudella 1-9/2007. Varastot ovat kasvaneet vuoden 2007 lopusta 13,8 milj. EUR ja vuoden 2007 syyskuusta 23,6 milj. EUR. Varastotasoja on kasvatettu ennen kaikkea hyvän toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Käyttöpääomaan sisältyvät osto- ja muut lyhytaikaiset velat ovat pienentyneet vuoden 2007 lopusta 21,1 milj. EUR.
 
Investointien rahavirta oli -41,9 (-23,1) milj. EUR. Kasvu aiheutui erityisesti aineettomien oikeuksien hankinnoista.
 
Rahoituksen rahavirta oli -54,9 (-141,8) milj. EUR. Osinkoja maksettiin 140,9 (141,3) milj. EUR. Lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi 51,2 (-0,1) milj. EUR ja pitkäaikainen vieras pääoma 39,6 (-0,4) milj. EUR. Orionin omien osakkeiden hankintaan käytettiin maaliskuussa 2008 4,8 milj. EUR.
 
Investoinnit
Konsernin investoinnit olivat 44,0 (23,9) milj. EUR. Kasvu aiheutui erityisesti 18,6 (4,7) milj. EUR suuruisista aineettomien hyödykkeiden hankinnoista, joista merkittävimmät olivat Vantas®- (histreliini), Kentera®- (oksybutyniini) ja Paclical Vet® (paklitakseli) -tuotteiden markkinointioikeuksien ostot ja Favora®-itsehoitosarjan tuoteoikeuksien hankinta.
 
Näkymät vuodelle 2008
Näkymäarvio on säilynyt ennallaan, lukuun ottamatta päivitettyä arviota investointien vuositasosta. Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2007. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti Suomessa ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella, jossa kehitystä kuitenkin hidastaa Saksassa myynnissä olleen Calcimagon-osteoporoosilääkkeen lisenssisopimuksen päättyminen vuoden 2007 lopussa. Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa edelleen, mutta kasvu on aiempaa hitaampaa. Parkinson-lääkkeiden toimitusten markkinointipartneri Novartikselle ennakoidaan olevan edellisen vuoden tasolla.
 
Markkinointi- ja tutkimuspanostukset kasvavat maltillisesti. Markkinointikuluja nostavat erityisesti tuotteiden lanseeraukset Orionin omissa yksiköissä Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä edellisvuoden aikana käynnistyneet kliiniset tutkimukset. Yhdysvalloissa vireillä olevat patenttioikeudenkäynnit nostavat hallinnon kuluja vuonna 2008.
 
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2007. Näitä kertaluonteisia eriä ovat mm. Calcimagonin lisenssisopimuksen päättymisestä saatu 6 milj. EUR kertakorvaus vuonna 2007 ja patenttioikeudenkäyntien kulut vuonna 2008, joita vuoden alusta on kertynyt 4,4 milj, EUR.
 
Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman yli 100 milj. EUR. Konsernin investoinnit ilman uusia olennaisia tuote- tai yritysostoja ovat noin 55 milj. EUR.
 
Näkymien perustelut
Suomessa ei oleteta vuoden 2008 aikana tapahtuvan viranomaisten toimesta merkittäviä markkinarakenteeseen vaikuttavia muutoksia, koska suunnitteilla olevan viitehintajärjestelmän on tarkoitus astua voimaan vasta vuonna 2009. Tämän vuoksi markkinakasvun odotetaan jatkuvan. Uusien tuotteiden lanseeraukset kotimaassa tukevat Orionin kasvua, mutta toisaalta kasvua hidastaa kova hintakilpailu, mikä kohdistuu erityisesti Orionin kannalta tärkeisiin vaihtokelpoisiin reseptilääkkeisiin.
 
Parkinson-lääkkeiden, Stalevon ja Comtess/Comtanin, markkinamyynnin kasvu vuonna 2007 oli alle 15 %, mikä oli edellisiä vuosia hitaampaa. Kasvun odotetaan edelleen hieman hidastuvan vuoden 2008 aikana. Orionin oman myynnin ennakoidaan kehittyvän Parkinson-lääkkeiden kokonaismarkkinoiden mukaisesti ja toimitusten Novartikselle säilyvän edellisen vuoden tasolla. Toimitusten euromääräisen arvon kasvua on hidastanut Yhdysvaltojen dollarin kurssin heikentyminen. Tämänhetkisen tiedon perusteella Novartiksen odotetaan hieman laskevan varastotasojaan vuonna 2008.
 
Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2008 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisenä vuonna.
 
Lääkekehityksen suurimmat yksittäiset kustannukset syntyvät pitkäkestoisissa kliinisissä potilaskokeissa, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Tutkimustyö on pitkäjänteistä, joten vuonna 2008 suunnitteilla ja käynnissä olevien kliinisten tutkimusten kustannustaso on siten varsin hyvin ennakoitavissa.
 
Arviot Yhdysvalloissa vireillä olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista eri tekijöistä, joista ei voida tässä vaiheessa antaa tarkkaa arviota.
 
Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä riskitekijöitä, jotka liittyisivät vuoden 2008 tulosnäkymiin. Meneillään olevan finanssikriisin ei myöskään arvioida olennaisesti vaikuttavan yhtiön loppuvuoden näkymiin.
 
Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin, jotka voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen vuoden kuluessa tekemien varastotasojen muutosta koskevien päätösten seurauksena. Vireillä olevien oikeudenkäyntien ei oleteta vaikuttavan Comtanin tai Stalevon myyntiin Yhdysvalloissa vuonna 2008.
 
Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin myynnistä tulee Pohjois-Amerikasta. Muusta myynnistä vain pieni osa pohjautuu Yhdysvaltojen dollariin.
 
Tutkimusprojekteihin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillä olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Käynnistymässä olevien uusien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta olennaisia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.
 
Laajempi kuvaus Orion-konsernin riskeistä on esitetty yhtiön vuosikertomuksessa vuodelta 2007 ja se on saatavilla myös www.orion.fi/sijoittajille -sivuston Corporate Governance -osiossa.
 
Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka
Koko Orion-konsernin kattavat taloudelliset tavoitteet säilyivät ennallaan:
 • Lähivuosien liikevaihdon maltillista orgaanista kasvua nopeutetaan tuote-, tuoteportfolio- ja yritysostojen avulla.
 • Liikevoittoa kasvatetaan.
 • Omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 %:n tasolla.
 
Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.
 

Osakkeet ja omistuspohja
Orion Oyj:llä on A-osakkeita (ORNAV) ja B-osakkeita (ORNBV). Molemmat osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa.
 
Orionin osakepääoma 30.9.2008 oli 92 238 541,46 EUR ja osakkeiden kokonaismäärä oli 141 257 828 osaketta, joista A-osakkeita oli 51 440 668 kappaletta ja B-osakkeita oli 89 817 160. B-osakkeista oli yhtiön hallussa 324 836 kappaletta. Syyskuun lopussa osakesarjojen yhteenlaskettu äänimäärä ilman omia osakkeita oli 1 118 305 684. Tietoja kaupankäynnistä Orionin osakkeilla on saatavilla katsauksen taulukko-osassa.
 
Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Orionilla itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta yhtiökokouksissa. Molemmat osakkeet antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
 
Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-syyskuussa 2008 A-osakkeita on muunnettu B-osakkeiksi yhteensä 1 118 020 kappaletta, joista vuoden kolmannella vuosineljänneksellä muunnettiin 500 000 kappaletta.
 
Hallituksen valtuutukset
Orion Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 25.3.2008 antama valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt tätä valtuutusta. Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.
 
Maaliskuussa Orionin hallitus käytti yhtiökokouksen 2.4.2007 antamaa valtuutusta yhteensä 350 000 B-osakkeen hankintaan. Osakkeet hankittiin NASDAQ OMX Helsingin julkisesta kaupankäynnistä
17.-20.3.2008. Hallituksen päätöksen mukaisesti 20.3.2008 luovutettiin yhteensä 25 164 kappaletta yhtiön hallussa olevaa B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville ja konsernin palveluksessa oleville henkilöille osakepalkkioina vuodelta 2007. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 14,09 EUR, joka on Orionin B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 20.3.2008. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 354 482,75 EUR.
 
Omistuspohja
Orionilla oli syyskuun 2008 lopussa kaikkiaan 41 601 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista 94,2 % oli kotimaisia yksityishenkilöitä. Näiden kotitalouksien omistuksessa oli koko yhtiön osakekannasta 47,9 % ja kaikista äänistä 59,0 %. Yhtiön koko osakekannasta hallintarekisteröityjä osakkeita oli 34,2 miljoonaa kappaletta eli 24,2 % osakkeista ja 6,2 % äänistä.
 
Orionin hallussa 30.9.2008 oli 324 836 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 %.
 
Orionin tietoon ei ole katsauskaudella eikä tämän tiedotteen julkaisuhetkeen mennessä tullut uusia tahoja, joiden omistus yhtiön osakepääomasta tai sen äänimäärästä ylittää arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen.
 
Henkilöstö
Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-syyskuussa 2008 oli 3 255 (3 156). Syyskuun lopussa 2008 konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 300 (3 149) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 719 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 581 henkilöä.
 
Lääkeliiketoiminnan henkilömäärä on kasvanut vuodentakaisesta syyskuun lopun tilanteesta 150 henkilöllä lähinnä myynnin ja toimitusketjun organisaatioissa. Diagnostiikkaliiketoiminnan henkilömäärä on kasvanut kolmella henkilöllä edellisen vuoden syyskuun lukuihin verrattuna.
 
Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset
Oikeudenkäynti Wockhardt USA, Inc. ja Wockhardt Limited -yhtiöitä vastaan
Orion Oyj on aloittanut 13.9.2007 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa geneeristen lääkkeiden liiketoimintaa harjoittavia Wockhardt USA, Inc. ja Wockhardt Limited -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 5,446,194 ja nro 5,135,950. Mainitut yhtiöt pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg. Entakaponi on vaikuttavana aineena Orion Oyj:n Comtan® -nimisessä Parkinsonin taudin hoitoon käytettävässä alkuperälääkkeessä, jota Orion Oyj:n lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella. Oikeudenkäynnin istuntopäivien on määrätty alkavan 16.11.2009.
 
Orion Oyj ja Novartis tulevat puolustamaan voimakkaasti Comtan-lääkettä suojaavia immateriaalioikeuksia. Oikeudenkäynnin johdosta Comtania koskevan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa.
 
Oikeudenkäynnit Sun Pharmaceutical Industries Limited -yhtiötä vastaan
Orion Oyj on aloittanut 13.11.2007 ja 7.2.2008 patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Sun Pharmaceutical Industries Limited -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 6,500,867 ja nro 5,446,194. Mainittu yhtiö pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille Stalevo® -lääkkeen geneerisiä versioita (annosvahvuudet 25/100/200 ja 37,5/150/200 mg, vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi). Tehostettu levodopahoito Stalevo on Orionin alkuperälääke Parkinsonin tautiin. Orion Oyj:n lisenssikumppani Novartis markkinoi sitä Yhdysvalloissa yksinoikeudella.
 
Orion Oyj ja Novartis tulevat puolustamaan voimakkaasti Stalevo-lääkettä suojaavia immateriaalioikeuksia. Oikeudenkäyntien johdosta Stalevoa koskevan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa.
 
 

Liiketoimintakatsaukset
Lääkeliiketoiminta
Katsaus lääkemarkkinoihin
Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2008 oli yhteensä 1 423,7 milj. EUR ja se kasvoi 6,4 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Apteekkien lääkeostot kasvoivat 6,8 % ja sairaaloiden lääkeostot 5,3 % vertailukaudesta. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla kasvoi 6,8 %, samalla kun itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi vain 2,9 %.
 
Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana jatkui vahvana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2008 oli yhteensä 133,3 milj. EUR ja se kasvoi 9,7 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Orionin myynnin kehitys oli selvästi markkinoiden kasvua nopeampaa apteekkiostojen, itsehoitotuotteiden ja reseptilääkkeiden saralla. Kehityksen taustalla on Orionin nopeasti uudistuva tuotteisto. Orionin markkinaosuus oli 9,4 % (9,0 %), joka oli lähes 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.
 
Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti kesäkuuhun päättyneen rullaavan 12 kk:n jakson aikana oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 330 (1 126) milj. USD ja se kasvoi 18,1 % vastaavan 12 kk:n vertailujakson lukuihin verrattuna. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 876 (805) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 8,8 % vertailujaksosta.
 
Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos
Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuulta 2008 oli 497,2 (479,4) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 3,7 %. Liikevoitto oli 153,1 (155,4) milj. EUR ja se laski 1,5 % vertailukaudesta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 30,8 % (32,4 %) segmentin liikevaihdosta.
 
Alkuperälääkkeet
Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuulta 2008 oli 213,8 (203,5) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 5,1 %.
 
Orionin Parkinson-lääkkeiden, Stalevon ja Comtess/Comtanin liikevaihto tarkastelukaudella oli 155,7 (152,6) milj. EUR. Se kasvoi 2,0 % vertailukaudesta ja muodosti lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 31 % (32 %). Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle muodostunut liikevaihto oli yhteensä 88,3 (91,9) milj. EUR, joka oli 3,9 % vähemmän kuin vertailukaudella. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevosta ja Comtessista oli 67,4 (60,7) milj. EUR ja se kasvoi 11,0 % vertailukaudesta. Stalevon myynti oman myyntiverkoston kautta kasvoi lähes 25 %. Stalevon ja Comtess/Comtanin markkinamyynnit kehittyivät ennakoidusti, joskin Yhdysvaltojen dollarin kurssin heikentyminen näkyy euromääräisessä myynnissä Novartikselle. Novartiksen ostot Orionilta laskivat, koska Novartis pienensi varastojaan.
 
Alkuperälääkkeet-tulosyksikön strategiset painotukset ovat uusien tuotteiden ja molekyylien hankinnassa. Erityisesti urologia ja onkologia -ydinterapia-alueen tuotteisto on vahvistunut Orionin solmimien uusien lisensiointisopimusten myötä.
 
Stalevon uudet vahvuudet, 75 ja 125 mg, saivat elokuussa myyntiluvan Yhdysvaltoihin. Markkinointipartneri Novartis lanseeraa uudet tablettivahvuudet lokakuun aikana.
 
Orion on lanseerannut keväällä lisensoimansa virtsankarkailun ja yliaktiivisen rakon hoitoon tarkoitetun Kentera®-tuotteen kesän aikana Skandinaviassa ja lanseeraus Sveitsissä tapahtuu vuoden loppuun mennessä.
 
Syyskuussa myönnettiin pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulle Vantas®-lääkkeelle myyntilupa Espanjaan. Tuote lanseerataan vuoden 2009 aikana Saksassa, Irlannissa, Englannissa, Tanskassa ja Espanjassa.
 
Syyskuussa Orion lisensioi yhdysvaltalaiselle Rëcro Pharma -yhtiölle oikeudet kehittää ja kaupallistaa ei-suonensisäisesti annosteltavia deksmedetomidiinin valmistemuotoja mm. Yhdysvaltojen markkinoille. Euroopassa oikeudet deksmedetomidiinin kaikkiin valmistemuotoihin ja käyttöaiheisiin ovat Orionin. Precedex® (deksmedetomidiini) -tuotetta Yhdysvalloissa ja Japanissa markkinoiva Hospiralla on oikeudet suonensisäisesti annosteltavaan deksmedetomidiiniin mm. Yhdysvalloissa.
 
GTx, Inc. -yhtiö kehittää lääkettä toremifeenisitraatista, jonka pohjana on Orionin alkuperämolekyyli toremifeeni. Saamiensa positiivisten tulosten perusteella GTx aikoo näillä näkymin hakea myyntilupaa lääkkeelle Yhdysvalloissa vuoden 2008 loppuun mennessä. Lääkkeellä hoidetaan eturauhassyövän hoidosta syntyviä sivuoireita kuten osteoporoosia.
 
Erityistuotteet
Geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuulta 2008 oli 187,4 (178,4) milj. EUR ja se kasvoi 5,1 % vertailukaudesta. Kokonaismyynnin kasvua vaimensi vuoden 2007 lopulla päättynyt Calcimagon-osteoporoosivalmisteen lisenssisopimus, jonka seurauksena Saksan myyntiorganisaation liikevaihdosta vähenee vuositasolla noin 12 milj. EUR.
 
Suomessa Orionin itsehoitotuotteiden ja geneeristen valmisteiden myynti on kasvanut selvästi koko markkinaa nopeammin. Positiivista kehitystä on edesauttanut nopeasti uudistuva tuotteisto. Keväällä lanseeratut Burana® (ibuprofeeni) -tulehduskipulääkkeen aiempaa suuremmat pakkauskoot ovat myös vauhdittaneet tuotteen menekkiä.
 
Orionin kasvu itäisen Euroopan alueella on jatkunut vahvana perustuen uusiin tuotelanseerauksiin, joita on vuoden 2008 aikana ollut merkittävästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Uusista tuotteista etenkin psyykelääke Ketipinor® (ketiapiini) ja koko psykiatrinen tuotteisto ovat menestyneet hyvin lukuisten uusien lanseerausten ansiosta. Myös Orionin vanha tuotteisto on vahvassa kasvussa itäisen Euroopan markkinoilla.
 
Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettyjen Easyhaler®-lääkkeiden liikevaihto tarkastelukaudella oli 16,3 (12,1) milj. EUR ja se kasvoi 34,2 % vertailukaudesta. Erityisen nopea kasvu on seurausta uusien markkinoiden, kuten Turkin ja Puolan hyvin edenneistä lanseerauksista.
 
Orionin Salbutamol Easyhaler®-lääkkeen (salbutamol-inhalaatiojauhe 100 ja 200 µg/annos) myyntilupaa koskeva käsittely Euroopan lääkevirastossa on edelleen vireillä.
 
Eläinlääkkeet
Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuulta 2008 oli 50,7 (51,4) milj. EUR ja se väheni 1,5 % vertailukaudesta. Liikevaihdosta noin 38 % (43 %) muodostui eläinrauhoiteperheen tuotteista: Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli), joiden liikevaihto laski 12,8 % vertailukaudesta. Eläinrauhoitteiden myyntiä on hidastanut lähinnä geneerinen kilpailu Euroopassa ja Yhdysvaltojen dollarin heikentyminen.
 
Suomen eläinlääkemarkkina on kasvanut tammi-syyskussa 2008 lähes 9 % ja Orionin liikevaihto kasvoi samalla jaksolla markkinan kokonaiskasvua hiukan nopeammin.
 
Syyskuussa Orion ja Pfizer allekirjoittivat sopimuksen, jolla Orion saa yksinoikeuden laajan eläinlääkkeiden tuotteiston markkinointiin Skandinaviassa. Tuotteisto kattaa useita rokotteita, nautojen loislääkkeen, koirien tulehduskipulääkkeen sekä insuliinin koirien ja kissojen diabeteksen hoitoon. Samalla sopimuksella Pfizer palautti Orionille markkinointioikeudet Comforion®-ketoprofeenituotteeseen, jota käytetään sikojen ja nautojen kivunhoitoon tulehduksien yhteydessä. Orion lanseeraa tämän valmisteen alkuvuodesta 2009 Unkarissa, Tsekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Orion puolestaan palautti Pfizerille myyntioikeutensa Skandinaviassa Helosan-tuotteeseen.
 

Fermion
Lääkkeiden vaikuttavia aineita tuottavan Fermion-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuulta 2008 oli 26,3 (26,7) milj. EUR ja se laski 1,8 % vertailukaudesta. Yksikön liikevaihtoon vaikuttaa muita konsernin toimintoja voimakkaammin Yhdysvaltojen dollarin kurssi. Yksikön liikevaihdosta on eliminoitu konsernin sisäisen liiketoiminnan vaikutus eli Fermionin lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön.
 
Kymmenen suurinta lääkevalmistetta
Orionin kymmenen myynniltään suurimman lääkevalmisteen liikevaihto tarkastelukaudella oli 253,9 (241,8) milj. EUR ja se kasvoi 5,0 % vertailukaudesta. Niiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli noin 51 % (50 %). Stalevon liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 12,1 % ja sen osuus koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli runsaat 21 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle kasvoivat 3,1 % samalla kun Comtan-toimitukset vähenivät 14,5 % vertailukaudesta. Nopeimmin kasvoivat Easyhaler-tuoteperhe, sydänlääke Simdax® (levosimendaani), rintasyöpälääke Fareston® (toremifeeni), Burana ja verenohennuslääke Marevan® (varfariini).
 
Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet
Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-syyskuulta 2008 oli 230,0 (220,2) milj. EUR ja se kasvoi 4,5 % vertailukaudesta. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli noin 46 % (46 %). Nopeimmin kasvaneita tuotteita olivat Easyhaler-tuoteperhe, Precedex, Simdax, Stalevo ja Fareston.
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta
Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat 74,0 (69,7) milj. EUR, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 70,8 (67,0) milj. EUR. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 14,0 % (13,7 %).
 
Konsernin tuotekehityksen painopiste on varhaisen vaiheen tutkimuksessa ja kumppanuuksia haetaan viimeistään kliinisen tutkimuksen kolmannessa vaiheessa, erityisesti Euroopan ulkopuolisissa myyntilupahankkeissa. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, sydänsairaudet ja tehohoito sekä urologiset ja onkologiset hoidot. Oman tutkimustoiminnan lisäksi Orionilla on useita tutkimusyhteistyökumppanuuksia muiden lääkeyhtiöiden ja lukuisten akateemisten yhteisöjen kanssa. Näitä koskevat lisenssisopimukset antavat Orionille jatkokehitys- ja markkinointioikeuksia työn tuloksena mahdollisesti syntyviin lääkeaihioihin.
 
Orionilla on vireillä hakuprosessit Yhdysvalloissa ja Euroopassa Stalevon käyttöaiheen laajentamiseksi varhaisen vaiheen Parkinsonin taudin hoitoon. Hakuprosessi perustuu Orionin markkinointipartneri Novartiksen FIRST STEP -tutkimuksessa saamiin myönteisiin tuloksiin. Tutkimus tehtiin kahdeksassa maassa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
 
Orionin yhteistyössä Novartiksen kanssa tekemä STRIDE-PD -tutkimus täydentää FIRST STEP -tutkimusta. STRIDE PD -tutkimuksessa selvitetään, voidaanko Stalevo-hoidolla viivästyttää Parkinson-potilaiden tahattomien liikkeiden eli dyskinesioiden ilmenemistä. Tutkimusta on tehty 14 maassa 747:llä Parkinsonin tautia sairastavalla potilaalla ja tuloksia tutkimusohjelmasta odotetaan vuodenvaihteessa 2008-2009.
 
Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla ovat meneillään kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimukset pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa. Deksmedetomidiinin tehoa ja turvallisuutta verrataan MIDEX-tutkimuksessa midatsolaamiin ja PRODEX-tutkimuksessa propofoliin. Molempiin tutkimuksiin on suunniteltu rekrytoitavan 500 potilasta. Kesällä 2007 alkaneen tutkimusohjelman arvioitiin alun perin kestävän noin kaksi vuotta. Tutkimuspotilaiden rekrytointi on osoittautunut arvioitua hitaammaksi ja sen vuoksi alustavia tuloksia tutkimuksesta odotetaan saatavan kesällä 2010. Tämän mukaisesti myyntilupahakemus voitaisiin jättää vuoden 2010 loppuun mennessä. Lääke on jo markkinoilla mm. USA:ssa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona.
 
LEVET-ohjelmassa tutkitaan suun kautta annosteltavan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa tavoitteena myyntiluvat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.
 
Easyhaler -tuoteperheeseen on kehitteillä uusi budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmiste, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii puolestaan pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.
 
Alfa2c -reseptorin antagonistin tutkimukset ovat ensimmäisessä kliinisessä vaiheessa. Tämän lääkeaihion prekliininen profiili sopii esimerkiksi skitsofrenian oireiden hoitoon. Muita mahdollisia indikaatioita ovat Alzheimerin tauti ja depressio.
 
Orion selvittää alustavissa ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimuksissa suun kautta annosteltavan levosimendaanin käyttömahdollisuuksia aivohalvauksen hoidossa.
 
Varhaisen vaiheen tutkimuksessa on meneillään useita projekteja, joissa tutkimuskohteina ovat muun muassa selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit (SARM), eturauhassyöpä, neuropaattinen kipu, Parkinsonin tauti ja tehohoidon eri käyttöalueet.
 
Diagnostiikkaliiketoiminta
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuulta 2008 oli 34,3 (31,5) milj. EUR ja se kasvoi 8,9 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 5,9 (6,2) milj. EUR ja se laski 4,9 % vertailukaudesta. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 17,3 % (19,8 %) segmentin liikevaihdosta. Hyvästä myynnin kehityksestä huolimatta tulos heikkeni, koska tulosyksikön panostuksia myyntiin ja tuotekehitykseen lisättiin.
 
Oman, Pohjoismaat kattavan myyntiverkoston myynti kasvoi hyvin, samoin kuin vientimyynti Tsekkiin ja Kiinaan. Päätuotteina jatkavat QuikRead®-testit, joiden sekä reagenssi- että laitemyynti kehittyivät edelleen vahvasti. Testejä käytetään mm. tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon perusteella. QuikRead® Strep A -testin lanseeraus jatkui Pohjoismaissa. Testillä määritetään nielunäytteestä angiinaa aiheuttavaa streptokokki A -bakteeria. Kastolevytestien myynti säilyi vuoden 2007 tasolla.
 
 
 
 
 
Espoossa 27.10.2008
 
 
Orion Oyj:n hallitus
 
 
 
 
Orion Oyj
 
 
Timo Lappalainen                                        Jari Karlson
Toimitusjohtaja                                                                 Talousjohtaja
 
 

Taulukko-osa
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA
 
* Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta. Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
 

KONSERNITASE
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
 

Liiketoimintakatsaukset
LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA
 

Segmenttikohtaiset tiedot
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
 
LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 

Tietoja Orion Oyj:n osakkeista
OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.9.2008
 
TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ 1.1.-30.9.2008
 
OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
 

 
Liitteet
Konsernin rakenne
Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta ja viisi tulosyksikköä:
 •          Lääkeliiketoiminta
 • o        Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet)
  o        Erityistuotteet (patenttisuojattomat, geneeriset reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  o        Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet tuotanto- ja kotieläimille)
  o        Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)
 •          Diagnostiikkaliiketoiminta
 • o        Orion Diagnostica (diagnostiset testit).
   
  Katsauksen laatimisperiaatteet
  Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2007 tilinpäätöksessä esitettyjä laatimisperiaatteita on muutettu eläkevastuun osalta 1.1.2008 alkaen. Lisäksi 1.1.2008 on otettu käyttöön seuraavat IFRIC-tulkintamuutokset:
  • IFRIC 11, IFRS 2 - Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet
  • IFRIC 14, IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
  Näillä uusilla käyttöönotetuilla tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
   
  Tässä katsauksessa sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.
   
  Laatimisperiaatteen muutos etuuspohjaisen eläkevastuun kirjaamisessa
  1.1.2008 alkaen Orion-konserni soveltaa Orionin Eläkesäätiön kautta järjestetyn etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kirjanpidolliseen käsittelyyn IAS 19 'Työsuhde-etuudet' -standardin mukaista menettelyä, jossa työkyvyttömyyseläkevastuusta kirjataan velka vastaisten tapausten varalta.
   
  Ennen 1.1.2008 alkanutta tilikautta konserni sovelsi IAS 19 -standardin kohdan 130 mukaista menettelyä siten, että etuudesta aiheutuvat menot kirjattiin vasta silloin, kun työkyvyttömyyden aiheuttama tapahtuma oli sattunut.
   
  Laatimisperiaatteen muutosta on sovellettu IAS 8 -standardin 'Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset' kohtien 19 (b) ja 22 säännösten mukaisesti takautuvasti. Tällöin myös vertailutiedot aikaisemmilta kausilta on oikaistu uuden laatimisperiaatteen mukaisiksi.
   
  Laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus vertailuvuoden tulokseen ja omaan pääomaan on esitetty oman pääoman muutoslaskelmassa. Oikaistut keskeiset tunnusluvut aikaisemmilta kausilta on esitetty alla olevassa taulukossa.
   

  OIKAISTUT TUNNUSLUVUT
   
  Tunnuslukujen laskentaperusteet
   
   
  Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vertailukaudelta.
  Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu.
   
  Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
   
   
  Julkaisija:
  Orion Oyj
   
  Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Konsernin liikevaihto vuodelta 2007 oli 683,6 milj. EUR ja konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2007 lopussa 3 176 henkilöä. Orionin osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.