Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2008

Orionin liikevaihto vuoden 2008 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 182,2 (179,2) milj. EUR ja se kasvoi 1,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.
 •          Liikevoitto oli 63,4 (60,6) milj. EUR.
 •          Voitto ennen veroja oli 64,1 (61,3) milj. EUR.
 •          Omavaraisuusaste oli 48,4 % (78,0 %).
 •          Sijoitetun pääoman tuotto oli 60,7 % (53,6 %).
 •          Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,32) EUR.
 •  
  Orionin keskeisiä lukuja tarkastelukaudelta
   
   
  Omavaraisuusasteen, vieraan pääoman ja rahavarojen määrän merkittävä muutos johtuu osingonmaksun ajoituksesta. Tarkempi selitys löytyy katsauksen sivulta 5.
   
  Orion-konserni on muuttanut laskentakäytäntöään työkyvyttömyyseläkevastuusta kirjattavan velan osalta (IAS 19 'Työsuhde-etuudet'). Laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus vertailuvuoden tulokseen ja omaan pääomaan on esitetty Oman pääoman muutoslaskelmassa. Oikaistut keskeiset tunnusluvut aikaisemmilta vuosilta on esitetty taulukossa 'Oikaistut tunnusluvut 2007-2004' sivulla 23. Muutos heikensi vuoden 2007 raportoitua liikevoittoa noin 2,0 milj. EUR ja paransi hieman sekä sijoitetun että oman pääoman tuottoa. Omavaraisuusasteeseen muutoksella ei ollut olennaista merkitystä.
   
   
   
  Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus
  Avainluvut edelleen vahvat
  -         Vuoden alkukuukausina saavuttamamme liikevaihto oli lähes edellisvuoden vertailukauden tasolla. Liikevoittomme sen sijaan kasvoi laajan perustuotteistomme ja uusien lanseerauksien hyvin kehittyneen myynnin ansiosta, vaikka tuloskehitystä hidastivatkin suunnitellut panostukset tutkimukseen ja myyntiin, Calcimagonin poistuminen tuotevalikoimasta Saksassa ja US-dollarin heikkeneminen.
   
  -         Alkuvuoden hyvästä tuloksesta huolimatta tämänhetkinen arviomme yhtiön näkymistä koko vuodelle on edelleen sama kuin tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä helmikuun 6. päivänä annettu. Näkymäarvio perusteluineen on tämän tiedotteen sivulla 5.  
   
  Prosessit vireille Stalevon indikaation laajentamiseksi
  varhaisen vaiheen Parkinsonin taudin hoitoon
  -         FIRST STEP -tutkimuksen myönteisten tulosten perusteella olemme päättäneet hakea laajennusta Stalevon® indikaatioon Yhdysvalloissa. Niiden perusteella olemme jo nyt - noin vuoden etuajassa - käynnistäneet prosessin, jonka tavoitteena on saada Stalevolle myös Euroopassa käyttöaiheen laajennus varhaisen vaiheen Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden levodopahoitona. Päivitämme tilannetietoja tulevissa osavuosikatsauksissamme sitä mukaa, kun hakemusten käsittely etenee viranomaisten arviointielimissä. 
   
  Uusia sisäänlisensiointisopimuksia
  -         Alkuvuonna 2008 Orion on solminut joukon uusia lisenssisopimuksia, jotka vahvistavat erityisesti urologian ja onkologian tuotteistoamme. Sopimukset tukevat Eurooppa-strategiaamme pitkällä aikavälillä ja osoittavat myös, että Orion on myös haluttu, aktiiviseen kasvuun tähtäävä kumppani. Sopimusten vaikutukset alkavat tuntua liikevaihdossamme asteittain riippuen siitä, kuinka niiden kattamat tuotteet etenevät kehitysputkessa ja saavat maakohtaisia myyntilupia. Jatkamme määrätietoisesti ponnisteluja tuotteistomme kehittämiseksi yhteistyökumppanuuksin. Tähtäimessämme ovat Euroopan laajuiset markkinat, jotka haluamme jo lähivuosina kattaa mahdollisimman laajasti oman, aktiivisesti rakentuvan myyntiorganisaatiomme voimin.
   
   
  Tapahtumia vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä
   
  Tammikuun lopussa Orion Oyj sai tietoonsa markkinointikumppaniltaan Novartikselta, että Novartiksen tekemässä kolmannen vaiheen kliinisessä FIRST STEP -tutkimuksessa saatiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen päämuuttujan tulos. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, saadaanko Stalevo-hoidolla parempi oireenmukainen hoitovaste perinteiseen levodopa/karbidopa-hoitoon verrattuna potilailla, joiden oireet vaativat peruslääke levodopan aloituksen. Tutkimukseen osallistui 423 varhaisen vaiheen Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta Yhdysvalloissa, Kanadassa ja kuudessa muussa maassa.
   
  Helmikuussa Orion Oyj aloitti patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sun Pharmaceutical Industries Limited -yhtiötä ("Sun") vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa ­patenttiaan nro 5,446,194 (Yhdysvaltain patenttinumero, "194-patentti"). Mainittu yhtiö pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille Stalevo-lääkkeen geneerisiä versioita (annosvahvuudet 25/100/200 ja 37,5/150/200 mg, vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi). Stalevo on Orionin alkuperälääke Parkinsonin tautiin. Orion Oyj:n lisenssikumppani Novartis markkinoi sitä Yhdysvalloissa yksinoikeudella.
   
  Helmikuussa GTx, Inc. julkaisi myönteisiä faasi III:n tuloksia Orionin alkuperälääke toremifeenistä androgeenideprivaatio­terapian aiheuttaman osteoporoosin hoidossa pitkälle edennyttä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla. Tulokset osoittivat, että osteoporoosiin liittyvät nikamamurtumat vähenivät 50 prosentilla. Myönteinen tulos saavutettiin myös muissa tärkeimmissä muuttujissa kuten luuntiheys, lipidiprofiilit ja gynekomastia. GTx aikoo jättää myyntilupahakemuksen Acapodene®-lääkkeelle (toremifeenisitraatti) myyntilupaa Yhdysvalloissa kesällä 2008.
   
  Maaliskuussa Orion Oyj:n yhteistyö ruotsalaisen Oasmia Pharmaceutical AB:n kanssa laajentui eläinlääkkeisiin lisenssisopimuksella, joka koskee koirille kehitteillä olevan Paclical® Vet -syöpälääkkeen markkinointia. Orionin Eläinlääkkeet -yksikkö saa lisenssillä oikeudet myydä ja markkinoida tuotetta Pohjoismaissa, Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa ja Unkarissa. Jo loppuvuonna 2007 Orion sai Oasmialta  markkinointioikeudet munasarjasyövän hoitoon tarkoitettuun Paclical-lääkkeeseen.  Paclical- ja Paclical Vet -lääkkeiden vaikuttava aine paklitakseli on syövän hoidossa käytetty solusalpaaja. Oasmia on kehittänyt paklitakselista uudentyyppisen nanopartikkeliformulaation, jota se tutkii parhaillaan ihmisillä faasi III:n kliinisissä tutkimuksissa munasarjasyövän hoitoon ja jolla se on piakkoin aloittamassa laajat kliiniset tutkimukset koirien mastosytooman hoitoon. Mastosytooma on pahanlaatuinen ihosyöpä, jota nykyisin hoidetaan pääasiassa kirurgian keinoin. 
   
  Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
  Huhtikuun alussa solmitulla lisenssisopimuksella Orion Oyj sai yhdysvaltalaiselta Indevus Pharmaceuticals, Inc. -yhtiöltä Euroopan laajuiset markkinointioikeudet Vantas®-lääkkeeseen. Vantaksen vaikuttava aine histreliini on niin sanottu LHRH-agonisti, jota käytetään pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon 12 kk:n implanttina. Tuote on jo markkinoilla mm. Yhdysvalloissa. EU:ssa on meneillään myyntilupien tunnustamismenettely Englannin vuonna 2007 myöntämän myyntiluvan perusteella. Tuote vahvistaa merkittävästi Orionin urologian ja onkologian tuoteportfoliota.
   
  Huhtikuussa Orion Oyj käynnisti prosessit Stalevo-lääkkeen käyttöaiheen laajentamiseksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa varhaisen vaiheen Parkinson-potilailla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tehdyn FIRST STEP -tutkimuksen myönteisten tulosten perusteella. Pyrkimyksenä on ulottaa Stalevon käyttöaihe myös niihin varhaisen vaiheen Parkinson-potilaisiin, joiden hoidossa on tarpeen aloittaa levodopalääkitys. Stalevo on nykyisin hyväksytty Parkinsonin taudin pitemmälle edenneeseen vaiheeseen, jossa potilaiden oireille ovat tunnusomaisia levodopan annosvasteen heikkenemisestä johtuvat niin sanotut tilanvaihtelut. Tässä vaiheessa ei ole vielä mahdollista ennakoida lääkeviranomaisten käsittelyn ja päätösten aikataulua.
   
   
   
  Lisätietoja osavuosikatsauksesta antavat:
  Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, puh. 010 426 3692
  Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 426 2883 tai gsm 050 966 2883
   
   
  Puhelinkonferenssi (englanninkielinen)
  Orion pitää tästä taloudellisesta katsauksesta puhelinkonferenssin tiedotusvälineille ja analyytikoille tänään perjantaina 25.4.2008 klo 14.00. Telekonferenssin ja sen alussa pidettävän presentaation kielenä on englanti. Kalvot osavuosikatsauksesta ovat saatavilla yhtiön internet-sivulta www.orion.fi/sijoittajille mahdollisimman pian tämän osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen.
   
  Puhelinnumerot tilaisuuteen ovat:
  +1 866 583 1035 soittajat USA
  +44 208 196 1998 muut
   
  Ohjeet konferenssiin osallistumiseksi ovat kotisivun www.orion.fi/sijoittajille etusivulla.
  Puhelinkonferenssin taltiointi on saatavilla kotisivulta myöhemmin samana päivänä.
   
   
   
  Vuoden 2008 myöhemmät osavuosikatsaukset
  julkaistaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
   
  Osavuosikatsaus 1-6/2008                      tiistaina 5.8.2008
  Osavuosikatsaus 1-9/2008                      tiistaina 28.10.2008
   
  Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.
   
   
  Orion-konsernin taloudellinen kehitys kaudella 1-3/2008
  Liikevaihto
  Orion-konsernin liikevaihto vuoden 2008 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 182,2 milj. EUR (179,2 milj. EUR) ja se kasvoi vertailukaudesta 1,7 %. Valuuttakurssien, lähinnä US-dollarin, nettovaikutus oli -4,3 milj. EUR.
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tarkastelukaudelta oli 170,5 (167,9) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 1,6 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 77,6 (77,0) milj. EUR eli 46 % (46 %). Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja Comtess®/Comtan® toivat liikevaihtoa yhteensä 52,3 (54,6) milj. EUR eli noin 31 % (33 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.
   
  Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 12,2 (11,8) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 3,5 %. Kasvu johtui pääasiassa QuikRead® -tulehdustestien hyvin kehittyneestä myynnistä.
   
  Tulos
  Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 63,1 (60,2) milj. EUR ja se kasvoi 4,8 %.  Bruttokate kasvoi liikevaihtoa nopeammin johtuen myynnin painottumisesta vertailukautta korkeakatteisempiin tuotteisiin. Panostukset myyntiin ja tutkimukseen kasvoivat ennakoidusti hieman. Yhdysvalloissa aloitetut patenttioikeudenkäynnit eivät synnyttäneet alkuvuonna tulokseen olennaisesti vaikuttavia kustannuksia.
   
  Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,3 (3,2) milj. EUR ja se väheni vertailukaudesta 26,6 %.  Bruttokate heikkeni, koska myyntiin sisältyi alkuvuonna enemmän matalakatteisia tuotteita kuin vertailukaudella. Panostuksia myyntiin ja tuotekehitykseen lisättiin selkeästi vertailukaudesta.
   
  Liiketoiminnan kulut
  Liiketoiminnan kulut olivat 69,2 (65,2) milj. EUR ja ne kasvoivat 5,8 %. Myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 35,1 (33,7) milj. EUR ja ne kasvoivat vertailukaudesta 4,1 %. Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 23,7 (21,8) milj. EUR, ne kasvoivat 8,6 % ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 13,0 % (12,2 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus niistä oli 22,6 milj. EUR eli noin 95 %. Tutkimustoimintaa selostetaan tarkemmin Lääkeliiketoiminnan segmenttikatsauksessa.
   
  Konsernin voitto
  Konsernin voitto ennen veroja oli 64,1 (61,3) milj. EUR. Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,32) EUR. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,36 (3,35) EUR. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 60,7 % (53,6 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 49,4 % (40,0 %).
   
  Tase ja rahoitusasema
  Konsernin nettovelkaantumisaste oli -27,5 % (-28,5 %) ja omavaraisuusaste oli 48,4 % (78,0 %). Omavaraisuusasteen lasku johtuu pääosin osinkojen kirjaamisesta jo maaliskuussa vuonna 2008 kun ne vuonna 2007 kirjattiin vasta huhtikuussa.
   
  Konsernitaseen vieras pääoma 31.3.2008 oli 354,0 (133,4) milj. EUR, josta korollista oli 86,7 (10,1) milj. EUR. Tästä suurin osa oli osingonmaksun rahoittamiseksi otettua lyhytaikaista lainaa. Koroton vieras pääoma sisältää myös maaliskuussa omasta pääomasta irronneet, mutta vasta huhtikuun alussa maksetut osingot 141,3 milj. EUR.
   
  Konsernin rahavarat olivat 178,2 (145,1) milj. EUR. Ne on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.
   
  Kassavirrat
  Liiketoiminnan rahavirta oli 19,2 (42,4) milj. EUR. Liikevoitto parani hieman vertailukaudesta, mutta käyttöpääomaan sitoutui alkuvuonna 24,7 milj. EUR enemmän rahaa kuin kaudella 1-3/2007. Muutoksesta valtaosa syntyi vaihto-omaisuuden määrän noususta. Varastot kasvoivat vuoden 2007 lopusta 16,8 milj. EUR ja vuoden 2007 maaliskuusta 31,3 milj. EUR. Varastotasoja on kasvatettu ennen kaikkea hyvän toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi.
   
  Investointien rahavirta oli -9,0 (-6,7) milj. EUR.
   
  Rahoituksen rahavirta oli 82,8 (-0,5) milj. EUR. Kasvu johtuu osingonmaksun rahoittamiseksi maaliskuussa 2008 otetusta lyhytaikaisesta lainasta. Vuonna 2007 kaikki osinkoihin liittyneet rahavirrat syntyivät vasta huhtikuussa.
   
  Investoinnit
  Konsernin investoinnit olivat 9,4 (6,1) milj. EUR. Koneiden ja kaluston osuus oli 4,6 (3,6) milj. EUR.
   
   
   
  Näkymät vuodelle 2008
  Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2007. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti Suomessa ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella, jossa kehitystä kuitenkin hidastaa Saksassa myynnissä olleen Calcimagon-osteoporoosilääkkeen lisenssisopimuksen päättyminen vuoden 2007 lopussa. Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa edelleen, mutta kasvu on aiempaa hitaampaa. Novartikselle toimitettavien Parkinson-lääkkeiden määrän ennakoidaan hieman kasvavan.
   
  Markkinointi- ja tutkimuspanostukset kasvavat maltillisesti. Markkinointikuluja nostavat erityisesti tuotteiden lanseeraukset Orionin omissa yksiköissä Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä edellisvuoden aikana käynnistyneet kliiniset tutkimukset. Yhdysvalloissa alkaneet patenttioikeudenkäynnit nostavat hallinnon kuluja vuonna 2008.
   
  Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2007. Näitä kertaluonteisia eriä ovat mm. Calcimagonin lisenssisopimuksen päättymisestä saatu kertakorvaus vuonna 2007 ja patenttioikeudenkäyntien kulut vuonna 2008.
   
  Tutkimus- ja tuotekehityskulut ovat hieman yli 100 milj. EUR. Konsernin investoinnit ilman olennaisia tuote- tai yritysostoja ovat noin 40 milj. EUR.
   
   
  Näkymien perustelut
  Suomessa ei oleteta vuoden 2008 aikana tapahtuvan viranomaisten toimesta merkittäviä markkinan rakenteeseen vaikuttavia muutoksia ja tämän vuoksi markkinakasvun odotetaan jatkuvan maltillisena. Uusien tuotteiden lanseeraukset tukevat Orionin kasvua kotimaassa. Toisaalta kasvua hidastaa kova hintakilpailu, mikä kohdistuu erityisesti Orionin kannalta tärkeisiin vaihtokelpoisiin reseptilääkkeisiin.
   
  Parkinson-lääkkeiden, Stalevon ja Comtess/Comtanin, markkinamyynnin kasvu vuonna 2007 oli alle 15 %, mikä oli edellisiä vuosia hitaampaa. Kasvun odotetaan edelleen hieman hidastuvan vuoden 2008 aikana. Sekä Orionin oman myynnin että toimitusten markkinointipartneri Novartikselle ennakoidaan kehittyvän Parkinson-lääkkeiden kokonaismarkkinoiden mukaisesti. Toimitusten euromääräisen arvon kasvua kuitenkin hidastaa US-dollarin kurssin jatkuva heikentyminen. Tämänhetkisen tiedon perusteella Novartiksen varastotasojen odotetaan säilyvän ennallaan vuonna 2008.
   
  Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2008 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisenä vuonna.
   
  Lääkekehityksen suurimmat yksittäiset kustannukset syntyvät pitkäkestoisissa kliinisissä potilaskokeissa, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Kaikki keskeiset vuonna 2007 käynnissä olleet kliiniset tutkimukset jatkuvat edelleen vuonna 2008 ja niiden kustannustaso on siten varsin hyvin ennakoitavissa.
   
  Arviot Yhdysvalloissa aloitettujen patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista eri tekijöistä, joista ei voida tässä vaiheessa antaa tarkkaa arviota.
   
  Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
  Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2008 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.
   
  Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin, jotka voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen vuoden kuluessa tekemien varastotasojen muutosta koskevien päätösten seurauksena. Aloitettujen oikeudenkäyntien ei oleteta vaikuttavan Comtanin tai Stalevon myyntiin Yhdysvalloissa vuonna 2008.
   
  Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy USA:n dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin myynnistä tulee Pohjois-Amerikasta. Muusta myynnistä vain pieni osa pohjautuu USA:n dollariin.
   
  Tutkimusprojekteihin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillä olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta olennaisia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.
   
  Laajempi kuvaus Orion-konsernin riskeistä on esitetty yhtiön vuosikertomuksessa vuodelta 2007 ja se on saatavilla myös kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille -sivuston Corporate Governance -osiossa.
   
  Konsernin taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka
  Orion pyrkii nopeuttamaan lähivuosien liikevaihdon maltillista orgaanista kasvua tuote-, tuoteportfolio- ja yritysostojen avulla. Liikevoittoa kasvatetaan ja omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla.
   
  Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.
   
   
  Muutoksia yhtiön johdossa
  Vuorineuvos Jukka Viinanen jäi eläkkeelle 29.2.2008, jota ennen hän toimi yhtiön hallituksen neuvonantajana 1.1.2008 lukien eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Hänen seuraajansa Orion Oyj:n uutena toimitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana on diplomi-insinööri Timo Lappalainen 1.1.2008 lukien. Hän toimi aikaisemmin Orionin Alkuperälääkkeet- ja Eläinlääkkeet-tulosyksiköistä vastaavana johtajana.
   
  Timo Lappalaiselta vapautuneisiin tehtäviin nimitettiin Liisa Hurme Alkuperälääkkeet-tulosyksikön johtajaksi ja Satu Ahomäki Eläinlääkkeet-tulosyksikön johtajaksi 1.1.2008 alkaen. Sekä Liisa Hurme että Satu Ahomäki kuuluvat Orion-konsernin johtoryhmään vuoden alusta alkaen.
   
   
  Henkilöstö
  Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3 194 (3 096) henkilöä. Maaliskuun lopussa 2008 konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 202 (3 127) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 695 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 508 henkilöä.
   
  Lääkeliiketoiminnan henkilöstömäärä on kasvanut vuodentakaisesta maaliskuun lopun tilanteesta 84:llä henkilöllä lähinnä myynnin ja toimitusketjun organisaatioissa. Diagnostiikkaliiketoiminnan henkilöstömäärä on vähentynyt 7:llä henkilöllä edellisen vuoden maaliskuun lukuihin verrattuna.
   
   
  Osakkeet ja omistuspohja
  Orion Oyj:llä on kaksi osakesarjaa; A ja B, jotka kuuluvat Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. APK on konsernin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä. Molemmat osakesarjat noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä terveydenhuollon toimialaluokassa. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006 tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla e.m. päivämäärästä alkaen.
   
  Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orionin yhtiökokouksissa.
   
  Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
  Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden vähimmäismäärä on yksi (1) kappale ja enimmäismäärä 1.000.000.000 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,65 EUR.
   
  Orionin osakepääoma on 92,2 milj. EUR ja osakkeiden kokonaismäärä on 141 257 828 osaketta, joista tämän katsauksen julkaisuhetkellä 52 460 668 kuuluu sarjaan A ja 88 797 160 sarjaan B. Osakesarjojen yhteenlaskettu äänimäärä on tämän katsauksen julkaisuhetkellä 1 138 010 520.
   
  Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeidensa muuntamista B-sarjan osakkeiksi. Vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi 98 020 kpl.
   
   
  Hallituksen valtuutukset
   
  Orion Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 25.3.2008 antama valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.
   
   
   
   
  Omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset
   
  Maaliskuussa 2008 Orion Oyj:n hallitus käytti yhtiökokouksen 2.4.2007 antamaa valtuutusta yhteensä 350 000 B-osakkeen hankintaan käytettäväksi osana Orion-konsernin johtohenkilöiden osakekannustinjärjestelmän 2007 toteuttamista. Osakkeet hankittiin OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä julkisessa kaupankäynnissä 17.-20.3.2008.  
   
  Hallituksen päätöksen mukaisesti luovutettiin 20.3.2008 yhteensä 25 164 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville Orion-konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2007 maksettavina osakepalkkioina. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 14,0869 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 20.3.2008.  Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 354 482,75 euroa.
   
  Omistuspohja
  Orion Oyj:llä oli maaliskuun 2008 lopussa kaikkiaan 38 855 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 94,4 %. Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 47,3 % ja kaikista äänistä 58,2 %. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 34,9 miljoonaa kpl eli 24,7 % osakkeista ja 5,3 % äänistä. Orion Oyj:n hallussa on tämän katsauksen julkaisuhetkellä 324 836 kpl yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % ja koko äänimäärästä 0,02 %.
   
  Orionin tietoon ei ole katsauskaudella eikä tämän tiedotteen julkaisuhetkeen mennessä tullut arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen ylittävän osuuden yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä omistavia uusia tahoja.
   
   
  Yhtiökokouksen päätöksiä
   
  Orion Oyj:n 25.3.2008 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden lisäksi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen, hallituksen valintoja ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.
   
  Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 
  Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2007. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
   
  Osakekohtainen osinko 1,00 euroa
  Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 28.3.2008 ja maksupäivä 4.4.2008.
   
  Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.
   
  Hallitukseen aiemmat jäsenet, puheenjohtajaksi edelleen Matti Kavetvuo
  Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jukka Ylpön.
   
  Hallituksen palkkiot
  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
   
  Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina hankkimalla Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19 600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Muu osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan rahana. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.
   
  Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
  Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö, joka ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Rajalahden. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Kati Malmivuori. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
   
   
   
  Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset
   
  Oikeudenkäynti Wockhardt USA, Inc. ja Wockhardt Limited -yhtiöitä vastaan
   
  Orion Oyj on aloittanut 13.9.2007 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa geneeristen lääkkeiden liiketoimintaa harjoittavia Wockhardt USA, Inc. ja Wockhardt Limited -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 5,446,194 ja nro 5,135,950. Mainitut yhtiöt pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg. Entakaponi on vaikuttavana aineena Orion Oyj:n Comtan® -nimisessä Parkinsonin taudin hoitoon käytettävässä alkuperälääkkeessä, jota Orion Oyj:n lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella.
   
  Orion Oyj ja Novartis tulevat puolustamaan voimakkaasti Comtan-lääkettä suojaavia immateriaalioikeuksia. Oikeudenkäynnin johdosta Comtania koskevan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa.
   
   
  Oikeudenkäynnit Sun Pharmaceutical Industries Limited -yhtiötä vastaan
   
  Orion Oyj on aloittanut 13.11.2007 ja 7.2.2008 patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Sun Pharmaceutical Industries Limited -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 6,500,867 (formulaatiopatentti) ja nro 5,446,194. Mainittu yhtiö pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille Stalevo® -lääkkeen geneerisiä versioita (annosvahvuudet 25/100/200 ja 37,5/150/200 mg, vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi). Tehostettu levodopahoito Stalevo on Orionin alkuperälääke Parkinsonin tautiin. Orion Oyj:n lisenssikumppani Novartis markkinoi sitä Yhdysvalloissa yksinoikeudella.
   
  Orion Oyj ja Novartis tulevat puolustamaan voimakkaasti Stalevo-lääkettä suojaavia immateriaalioikeuksia. Oikeudenkäyntien johdosta Stalevoa koskevan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa.
   
   
   
   
   
   
   
   
  Segmenttikatsaukset
  Lääkeliiketoiminta
  Katsaus lääkemarkkinoihin
  Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan lääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 6,5 % ja oli yhteensä 471,7 (442,9) milj. EUR. Keskimääräistä nopeammin kasvoivat sairaaloiden lääkeostot, 8,7 %, ja ei-vaihtokelpoiset reseptilääkkeet, joiden tukkumyynti kasvoi 12,5 %. Itsehoitolääkkeiden tukkumyynti kasvoi 0,7 % ja vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden myynti väheni 0,4 %. Orionin kehitys oli sen sijaan hyvä nimenomaan näissä tuoteryhmissä.
   
  Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana jatkui vahvana. Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli yhteensä 45,3 milj. EUR ja se kasvoi 8,7 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Itsehoitotuotteiston ja vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden tukkumyynti kehittyi erityisen hyvin ja vastapainotti siten näiden tuoteryhmien kokonaismyynnin heikkoa kehitystä tarkastelukaudella. Orionin markkinaosuus vahvistui edelleen: se oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9,6 % (9,2 %), joka oli 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä. Vuositasolla Orionin markkinaosuus oli edelleen 9 %.
   
  Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti vuonna 2007 oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 250 (1 003) milj. USD ja se kasvoi noin 24,5 % vastaavan 12 kk:n vertailujakson lukuihin verrattuna. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti vuonna 2007 oli 842 (771) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 9,3 %.
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuoden 2008 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 170,5 (167,9) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 1,6 %. Liikevoitto oli 63,1 (60,2) milj. EUR ja se kasvoi 4,8 % vertailukaudesta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 37,0 % (35,9 %) segmentin liikevaihdosta.
   
  Alkuperälääkkeet
  Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tarkastelukaudelta oli 73,3 (71,3) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 2,8 %.
   
  Omien Parkinson-lääkkeiden, Stalevo (levodopa, karbidopa, entakaponi) ja Comtess/Comtan (entakaponi), liikevaihto oli 52,3 (54,6) milj. EUR. Se väheni 4,2 % vertailukauden tasosta ja muodosti lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 31 % (33 %). Vertailukautta pienempi liikevaihto johtuu markkinointipartneri Novartiksen ostoista, jotka olivat Comtanin vähentyneen ostomäärän takia kokonaisuutena 11,1 % pienemmät kuin vertailukaudella.  Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle muodostunut liikevaihto oli yhteensä 29,3 (32,9) milj. EUR. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevosta ja Comtessista oli 23,0 (21,7) milj. EUR ja se kasvoi 6,1 %. Stalevon myynti kasvoi noin 7 %.
   
  Stalevon ja Comtess/Comtanin markkinamyynnit kehittyivät ennakoidusti, joskin dollarin kurssin heikentyminen näkyy euromääräisessä myynnissä.
   
  Huhtikuussa saatiin EU-myyntilupa Stalevon 200/50/200 mg:n annosvahvuudelle, joka tuli markkinoille Yhdysvalloissa jo syksyllä 2007.  Aiempia suurempi annosvahvuus tuo lisää joustavuutta Stalevo-hoitoa saavien Parkinson-potilaiden lääkitykseen.
   
  Vuonna 2007 myyntiluvat saaneen eturauhassyöpälääke Enantonin® (leuproreliiniasetaatti) 6 kk:n depot-valmisteen lanseeraus jatkui Orionin pohjoismaisessa myyntiorganisaatiossa. 
   
  Erityistuotteet
  Geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto oli 63,7 (61,7) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 3,3 %. Kokonaismyynnin kasvua vaimensi varsinkin vuoden 2007 lopulla päättynyt Calcimagon-valmisteen lisenssisopimus, jonka seurauksena Saksan myyntiorganisaation vuositason liikevaihdosta on vähentynyt noin 12 miljoonaa euroa.
   
  Itäisen Euroopan markkina-alueella liiketoiminnan kasvu on jatkunut erityisen voimakkaana. Geneeristä tuotteistoa on uudistettu ja täydennetty aktiivisesti omalla tuotekehityksellä ja sisäänlisensiointitoiminnalla. Strategiansa mukaisesti Orion on panostanut voimakkaasti myös omien myyntiorganisaatioidensa vahvistamiseen. Tärkeimpiä viime aikojen lanseerauksia ovat olleet psyykenlääke ketiapiini Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Baltian maissa ja verenohennuslääke varfariini Puolassa, Unkarissa ja Venäjällä, kuten myös useat psyyken- ja epilepsialääkelanseeraukset.
   
  Suomessa Orionin kasvun moottoreina olivat itsehoitotuotteet ja geneeriset valmisteet, joiden valikoima on edelleen vahvistunut uusilla vaihtokelpoisilla valmisteilla.
   
  Easyhaler®-astmalääkkeiden liikevaihto 4,5 (3,7) milj. EUR kasvoi 19,8 %. Tärkein uusi markkina Easyhaler-tuotteille on Turkki. Alkuvuonna saadut korvattavuuspäätökset sekä Budesonide Easyhaler että Formoterol Easyhaler -valmisteille mahdollistavat täysipainoisen lanseerauksen käynnistymisen toisella vuosineljänneksellä.
   
  Eläinlääkkeet
  Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihto oli 16,6 (17,5) milj. EUR ja se väheni vertailukaudesta 5,4 %. Liikevaihdosta noin 45 % muodostuu eläinrauhoiteperheen tuotteista Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli), joiden liikevaihto väheni 7,5 %. Ero johtui lähinnä toimitusten ajoittumisesta. Vertailukauteen sisältyi myös uudelle markkinoijalle liittyneitä varastoontoimituksia Japaniin. Euroopassa myyntiä on alkanut hidastaa geneeristen vaihtoehtojen tulo markkinoille.
   
  Fermion
  Lääkkeiden vaikuttavia aineita tuottavan Fermionin liikevaihto ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 8,9 (11,1) milj. EUR ja se laski 19,5 % vertailukaudesta lähinnä heikon US-dollarin vaikutuksesta. Liikevaihdosta on eliminoitu konsernin sisäisen liiketoiminnan vaikutus eli Fermionin lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön. Nämä kasvoivat vertailukaudesta huomattavasti.
   
  Kymmenen suurinta lääkevalmistetta
  Orionin 10 suurimman lääkevalmisteen liikevaihto oli lähes sama kuin vertailukaudella, 85,6 (85,2) milj. EUR, ja niiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli noin 50 % (51 %). Stalevon liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 5,3 % ja sen osuus koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli noin 20 %. Comtanin toimitukset Novartikselle vähenivät vertailukaudesta lähes 30 %. Nopeimmin kasvoivat astmalääkkeiden Easyhaler-perhe, särkylääke Burana®, sydänlääke Simdax® ja rintasyöpälääke Fareston®,
   
  Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet
  Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 77,6 (77,0) milj. EUR ja niiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli noin 46 % (46 %). Nopeimmin kasvaneita tuotteita olivat Precedex®, Fareston, Simdax ja Easyhaler.

  Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
  Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 23,7 (21,8) milj. EUR, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 22,6 (20,9) milj. EUR. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 13,0 % (12,2 %).
   
  Orionin lääketutkimuksen ja tuotekehityksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, sydänsairaudet ja tehohoito sekä urologiset ja onkologiset hoidot. Oman tutkimustoiminnan lisäksi Orionilla on useita tutkimusyhteistyökumppanuuksia muiden lääkeyhtiöiden ja lukuisten akateemisten yhteisöjen kanssa. Näitä koskevat lisenssisopimukset antavat Orionille jatkokehitys- ja markkinointioikeuksia työn tuloksena mahdollisesti syntyviin lääkeaihioihin.
   
  Kuten tämän osavuosikatsauksen alussa olevissa jaksoissa ja 15.4.2008 annetulla pörssitiedotteella on kerrottu, Orion Oyj on Novartiksen tekemän FIRST STEP -tutkimuksen myönteisten tulosten perusteella ryhtynyt toimiin Stalevon käyttöaiheen laajentamiseksi varhaisen vaiheen Parkinsonin taudin hoitoon. FIRST STEP -tutkimusta täydentää STRIDE-PD-tutkimus, jossa myös on käytetty vertailuaineena tavanomaista levodopa/karbidopa-kombinaatiota. Tässä tutkimuksessa selvitetään, voidaanko Stalevo-hoidolla viivästyttää Parkinson-potilaiden tahattomien liikkeiden eli dyskinesioiden ilmenemistä. Yhteistyössä Novartiksen kanssa toteutettavaa tutkimusta tehdään 14 maassa 747:llä Parkinsonin tautia sairastavalla potilaalla. Tuloksia tutkimusohjelmasta odotetaan näillä näkymin vuodenvaihteessa 2008-2009.
   
  Uuden COMT-entsyymin estäjän ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimukset ovat edenneet suunnitellusti. 
   
  Varhaisen vaiheen tutkimuksesta on päätetty siirtää alfa 2c -reseptorin antagonisti ensimmäiseen kliiniseen vaiheeseen. Tämän lääkeaihion prekliininen profiili sopii esimerkiksi skitsofrenian oireiden hoitoon. Muita mahdollisia indikaatioita ovat Alzheimerin tauti ja depressio. 
   
  Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinillä (Precedex) ovat meneillään kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimukset pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa. Deksmedetomidiiniä verrataan MIDEX-tutkimuksessa midatsolaamiin ja PRODEX-tutkimuksessa propofoliin. Molempiin tutkimuksiin on suunniteltu rekrytoitavan 500 potilasta. Kesällä 2007 alkaneen tutkimusohjelman arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta. Lääke on jo markkinoilla mm. USA:ssa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona.
   
  Easyhaler -tuoteperheeseen on kehitteillä uusi budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmiste, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii puolestaan pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.
   
  LEVET-ohjelmassa tutkitaan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa tavoitteena myyntiluvat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.
   
  Varhaisen vaiheen tutkimuksessa on meneillään useita projekteja, joissa tutkimuskohteina ovat muun muassa selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit (SARM) ja Parkinsonin tauti.
   
   
  Diagnostiikkaliiketoiminta
  Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 12,2 (11,8) milj. EUR ja se kasvoi 3,5 %. Liikevoitto 2,3 (3,2) milj. EUR pieneni 26,6 % poikkeuksellisen hyvästä vertailukaudesta mutta oli edelleen hyvä verrattuna muihin aikaisempiin vuosineljänneksiin.
    
  Orion Diagnostica kohdistaa myyntiponnistelunsa parhaiten kannattavaan tuotteistoon. Päätuotteita ovat QuikRead®-testit, joita käytetään muun muassa tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon perusteella. Niiden myynti kehittyi edelleenkin hyvin. Kasvava laitekanta lääkäreiden vastaanotoilla ja kliinisissä laboratorioissa luo vakaata kasvupohjaa reagenssien kysynnälle.
   
  Kastolevytestien myynti kehittyi vakaasti. Hygieniatuotteistoon vuoden 2007 lopulla uutena tulleen Hygicult® On -testin lanseeraus jatkui.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Espoossa 25.4.2008
   
  Orion Oyj:n hallitus
   
   
   
  Orion Oyj
   
   
   
   
   
  Timo Lappalainen                       Jari Karlson
  Toimitusjohtaja                          Talousjohtaja
   
   

   
  Taulukko-osa
   
   
  KONSERNIN TULOSLASKELMA
   
   
   
   

  KONSERNIN TASE
   
   
   
   
   
   
   
  KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
   
   

   

  Segmenttikatsaukset
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Segmenttikohtaiset tiedot
   
   
   
  Tietoja Orion Oyj:n osakkeista 31.3.2008
   
  OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2008
   
   
  Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
   
   
   
  KAUPANKÄYNTI ORIONIN A- JA B-OSAKKEILLA 1.1.-31.3.2008
   
   
   
  OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Liitteet
  Konsernin rakenne
   
  Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoimintaa ja viisi tulosyksikköä:
 •          Lääkeliiketoiminta
 • o        Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet)
  o        Erityistuotteet (patenttisuojattomat, geneeriset reseptilääkkeet ja itsehoidon tuotteet)
  o        Eläinlääkkeet
  o        Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)
 •          Diagnostiikkaliiketoiminta
 • o        Orion Diagnostica (diagnostiset testit).
   
   
  Katsauksen laatimisperiaatteet 
  Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2007
  tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuun ottamatta eläkevastuun kirjaamista.
  Lisäksi 1.1.2008 on otettu käyttöön seuraavat IFRIC-tulkintamuutokset:
  • IFRIC 11, IFRS 2 - Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet
  • IFRIC 14,  IAS 9 -  The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
  Näillä uusilla käyttöönotetuilla tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
   
  Tässä katsauksessa sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.
   
   
  Laatimisperiaatteen muutos etuuspohjaisen eläkevastuun kirjaamisessa
   
  1.1.2008 alkaen Orion-konserni soveltaa Orionin Eläkesäätiön kautta järjestetyn etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kirjanpidolliseen käsittelyyn IAS 19 'Työsuhde-etuudet' -standardin mukaista menettelyä, jossa työkyvyttömyyseläkevastuusta kirjataan velka vastaisten tapausten varalta.  
   
  Ennen 1.1.2008 alkanutta tilikautta konserni sovelsi IAS 19 -standardin kohdan 130 mukaista menettelyä siten, että etuudesta aiheutuvat menot kirjattiin vasta silloin, kun työkyvyttömyyden aiheuttama tapahtuma oli sattunut.
   
  Laatimisperiaatteen muutosta on sovellettu IAS 8 -standardin 'Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset' kohtien 19 (b) ja 22 säännösten mukaisesti takautuvasti. Tällöin myös vertailutiedot aikaisemmilta kausilta on oikaistu uuden laatimisperiaatteen mukaisiksi.
   
  Laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus vertailuvuoden tulokseen ja omaan pääomaan on esitetty oman pääoman muutoslaskelmassa. Oikaistut keskeiset tunnusluvut aikaisemmilta vuosilta on esitetty alla olevassa taulukossa.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  OIKAISTUT TUNNUSLUVUT 2007-2004
   
   
   
  Tunnuslukujen laskentaperusteet
   
   
   
   
   
  Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vertailukaudelta.
  Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu.
   
  Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
   
   
   
   
   
   
   
  Jakelu:
  OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
  Tiedotusvälineet
   
  Julkaisija:
  Orion Oyj
  Orionintie 1A
  02200 Espoo
   
   
   
   

  Orion on eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayhtiö, joka painottaa liiketoiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Konsernin liikevaihto vuodelta 2007oli 683,6 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2007 lopussa noin 3 170 henkilöä. Orionin osakkeet on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.