Siirry pääsisältöön

Orion hakee Stalevolle käyttöaiheen laajennusta

Orion Oyj on Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa varhaisen vaiheen Parkinson-potilailla tehdyn FIRST STEP -tutkimuksen myönteisten tulosten perusteella käynnistänyt hakuprosessit Stalevo-lääkkeen (vaikuttavat aineet levodopa, karbidopa ja entakaponi) käyttöaiheen laajentamiseksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Pyrkimyksenä on ulottaa Stalevon käyttöaihe myös niihin varhaisen vaiheen Parkinson-potilaisiin, joiden hoidossa on tarpeen aloittaa levodopalääkitys.  Stalevo on nykyisin hyväksytty Parkinsonin taudin pitemmälle edenneeseen vaiheeseen, jossa potilaiden oireille ovat tunnusomaisia levodopan annosvasteen heikkenemisestä johtuvat niin sanotut tilanvaihtelut. 
 
Orion Oyj antaa tilannetietoja hakemusten käsittelyn etenemisestä ensisijaisesti osavuosikatsauksissaan. FIRST STEP -tutkimuksen tehnyt Orionin markkinointikumppani Novartis julkaisee tutkimuksen keskeiset tulokset lehdistötiedotteessa tänään 15.4.2008 arviolta klo 15 Suomen aikaa. Novartis esittelee tuloksia Chicagossa parhaillaan meneillään olevassa AAN-kongressissa (American Academy of Neurology). Tiedote on julkaisun jälkeen saatavilla Novartiksen kotisivulla www.novartis.com. Orion on 24.1.2008 antamallaan pörssitiedotteella kertonut tutkimuksen päämuuttujan osoittautuneen positiiviseksi.
 
STALEVO 
Stalevo (levodopa/karbidopa/entakaponi) on tehostettu levodopahoito Parkinson-potilaille, joilla esiintyy perinteisen levodopahoidon annosvaikutuksen lopussa tilanvaihteluita. Stalevo sisältää peruslääke levodopaa sekä sen hajoamista estävää karbidopaa ja entakaponia, jotka varmistavat tasaisemman levodopapitoisuuden aivoissa. Stalevo auttaa hallitsemaan Parkinsonin taudin päivittäiset oireet paremmin kuin perinteinen levodopa ja lääkkeen teho säilyy myös pitkäaikaishoidossa. Stalevo on Orionin kehittämä lääke, ja sen maailmanlaajuisesta markkinoinnista vastaavat Novartis ja Orion omilla myyntialueillaan.
 
 
ORION
Orion Oyj tutkii ja kehittää innovatiivisia lääkkeitä sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 683,6 miljoonaa euroa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhtiö panosti 97,6 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 3 180 henkilöä. Orion Oyj:n kotipaikka ja pääkonttori on Espoossa. Tietoja yhtiöstä on saatavilla osoitteessa www.orion.fi.
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Timo Lappalainen     Olli Huotari
Toimitusjohtaja         Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
 
Yhteyshenkilöt:
Aino Takala, johtaja, Strategiasuunnittelu ja Innovaatio, puh. 050 966 4503
Reijo Salonen, johtaja, Lääketutkimus ja -tuotekehitys, puh. 050 966 3647 (tavoitettavissa puhelimitse Chicagosta alkaen klo 15.00 Suomen aikaa)
 
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi