Siirry pääsisältöön

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2007:
 
Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie ja professori Vesa Puttonen sekä uusina jäseninä ekonomi, oikeustieteen kandidaatti Hannu Syrjänen ja diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Matti Kavetvuo.
 
Hallituksen nykyisistä jäsenistä professori Heikki Vapaatalo ei ole enää käytettävissä uudelleen valintaa varten ylitettyään yhtiöjärjestyksen mukaisen hallituksen jäsenen valintaa koskevan enimmäisiän. Suositetuista uusista jäsenistä Hannu Syrjänen toimii SanomaWSOY Oyj:n toimitusjohtajana ja Jukka Ylppö ABB Oy:ssä asiantuntijatehtävissä.
 
Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 68.000 euroa, hallituksen varapuheen­johtajalle 47.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 34.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisivat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
 
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9. - 13.4.2007 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 27.200 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 18.800 eurolla ja hallituksen jäsenelle 13.600 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2007. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.
 
Nimitysvaliokunta toteaa, että se ei anna hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.
 
 
Orion Oyj
 
 
 
 
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi