Siirry pääsisältöön

Orion tiedottaa Simdaxia koskevien neuvottelujen etenemisestä:

Koska monet kysymykset mahdollisen tutkimuksen laajuudesta ja aikarajoista ovat vielä avoinna, eivät tutkimuksen ja mahdollisten maksusuoritusten aikataulut sekä niiden vaikutukset Orionin kassavirtoihin ole vielä tässä vaiheessa arvioitavissa. Orion korostaa, että tutkimuksen ja sitä koskevan, Orionin ja Abbottin välisen sopimuksen toteutuminen on epävarmaa.
 
Orion tiedottaa asiaa koskevasta ratkaisusta sen synnyttyä.
 
Abbott aloittaa vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä keskustelut tunnustamismenettelyn kautta haettavista eurooppalaisista lisärekisteröinneistä.
 
Simdax (levosimendaani)
Simdaxin vaikuttava aine levosimendaani on Orionin kehittämä alkuperälääke sydämen vaikeaan vajaatoimintaan. Oikeudet suonensisäisen levosimendaanin jatkokehittämiseen ja kolmannen vaiheen kliinisten tutkimusten loppuunsaattamiseen siirtyivät Abbottille huhtikuussa 2004 uudistetulla lisenssisopimuksella. Abbott sai myös laajennetut markkinointioikeudet tuotteeseen. Simdaxilla on jo myyntilupa yli 40 maassa.
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
 
Yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 426 3710
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi