Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Capital Research and Management Company on ilmoittanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti Orion Oyj:lle hankkineensa hallinnoimiinsa keskinäisiin rahastoihin Orion Oyj:n osakkeita määrän, jolla sen hallinnoimien Orion Oyj:n osakkeiden osuus on kasvanut yli arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan. Capital Research and Management Company ilmoittaa, että se hallinnoi hankinnan jälkeen 7.281.692 kpl Orion Oyj:n B-osaketta, että mainittujen osakkeiden osuus Orion Oyj:n osakekannasta on 5,1549 % ja äänimäärästä 0,63161 %.
 
Capital Research and Management Company ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot:
 
1                                       Omistusosuus on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan rajan 21.11.2007.
 
2                                       Capital Research and Management Company -yhtiön virallinen nimi on Capital Research and Management Company. Yhtiön rekisteröintitunnus ei ole Orion Oyj:n tiedossa.
 
3                                       Capital Research and Management Company on yhdysvaltalainen sijoitusneuvoja, joka hallinnoi The American Funds Groupin keskinäisiä rahastoja. Capital Research and Management Company ei omista omaan lukuunsa osakkeita, joihin se sijoittaa. Ilmoituksessa ilmoitetut osakkeet ovat Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistuksessa.
 
Osakekauppojen kohteena olevan yhtiön nimi on Orion Oyj, Y-tunnus 1999212-6. Yhtiön nykyinen osakepääoma koostuu yhteensä 141.257.828 osakkeesta, joista A-sarjaan kuuluu 52.818.688 kpl ja B-sarjaan 88.439.140 kpl. Kukin A-sarjan osake tuottaa 20 ääntä ja B-sarjan osake yhden äänen yhtiökokouksessa, joten Orion Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 1.144.812.900 ääntä. Tämän mukaisesti Capital Research and Management Companyn hallinnoimat B-osakkeet edustavat osakepääomasta 5,1549 % ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,6361 %.
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                     Olli Huotari
Toimitusjohtaja                     Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
 
  
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi