Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2007

Orionin liikevaihto vuoden 2007 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 509,6 (478,8) milj. EUR ja se kasvoi 6,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.
 •          Liikevoitto oli 154,9 (160,1) milj. EUR.
 •          Voitto ennen veroja oli 155,8 (160,2) milj. EUR.
 •          Omavaraisuusaste oli 75,7 % (74,6 %).
 •          Sijoitetun pääoman tuotto oli 47,7 % (52,0 %).
 •          Osakekohtainen tulos oli 0,81 (0,85) EUR.
 •  
  Orionin keskeisiä lukuja tarkastelukaudelta*

   
  * Proforma-luvut ennen 1.7.2006 perustuvat jakautuneen Orionin tilinpäätöksistä eriytettyihin vertailukelpoisiin lukuihin.
   
  Toimitusjohtaja Jukka Viinasen katsaus
  "Orionin liikevaihdon kasvu on jatkunut tasaisena edellisen osavuosikatsauksen jälkeen. Parkinson-lääkkeiden myynti Orionin omilla myyntialueilla on kasvanut 14 %. Niiden toimitukset myös markkinointipartneri Novartikselle ovat olleet vertailukautta suurempia. Geneeristen reseptilääkkeiden, itsehoitotuotteiden ja eläinlääkkeiden myynnin kehitys on jatkunut suotuisana."
   
  "Suunnitelmien mukaiset ja viimevuotista suuremmat panostukset tutkimukseen sekä myyntiin ja markkinointiin ovat jatkuneet alkuvuoden tapaan, mikä on hidastanut konsernin liikevoiton kehitystä. Orionissa on käynnistetty tänä vuonna kliiniset tutkimukset tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetulla uudella COMT-estäjällä sekä koirien sydänsairauksiin tarkoitetulla levosimendaanilla. Kaikki kolme tutkimusohjelmaa ovat edelleen meneillään. Myyntioikeuksien hankinnan tehostamisen myötä Orionin lanseeraamien tuotteiden määrä yhtiön omissa eurooppalaisissa myyntiyksiköissä on noussut ja nousee edelleen."
   
  "Orionin tärkeimpien tuotteiden, Parkinson-lääkkeiden, markkinamyynti kehittyi edelleen myönteisesti."
   
   
  Lisätietoja antavat:
  Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 426 3710
  Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 426 2883 tai gsm 050 966 2883
   
   
   
  Tiedotustilaisuus
  Orion pitää tästä taloudellisesta katsauksesta tiedotustilaisuuden tiedotusvälineille ja analyytikoille tänään keskiviikkona 24.10.2007 klo 14.30 Diana-auditoriossa Helsingissä, osoitteessa Erottajankatu 5. Tilaisuus on suomenkielinen ja se on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä konsernin suomenkielisiltä kotisivuilta osoitteesta www.orion.fi tai Kauppalehti Live -palvelun kautta osoitteesta www.kauppalehti.fi/live.
   
  Sekä suomen- että englanninkieliset webcast-tallenteet tulevat Orionin kotisivulle www.orion.fi/sijoittajille illalla 24.10.2007.
   
  Telekonferenssi
  Katsauksesta järjestetään englanninkielinen telekonferenssi tänään keskiviikkona 24.10.2007 klo 18.00. Ohjeet konferenssiin osallistumiseksi ovat kotisivun www.orion.fi/sijoittajille etusivulla.
   
  Orionin kalenterissa loppuvuonna 2007
  Pääomamarkkinapäivä Lontoossa                 keskiviikkona 21.11.2007
   
  Taloudellisten katsausten julkaisupäivät vuonna 2008
  Orion Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen kaudelta 1-12/2007 torstaina 7.2.2008.
   
  Vuoden 2008 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
  Osavuosikatsaus 1-3/2008                      perjantaina 25.4.2008
  Osavuosikatsaus 1-6/2008                      tiistaina 5.8.2008
  Osavuosikatsaus 1-9/2008                      tiistaina 28.10.2008
   
  Vuosikertomus vuodelta 2007 ilmestyy viikolla 10/2008.
   
  Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 25.3.2008 klo 14.00 Helsingissä.
   
   
  Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.
   
   

  Taloudellinen kehitys kaudella 1-9/2007
  Liikevaihto
  Orion-konsernin liikevaihto vuoden 2007 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 509,6 milj. EUR (478,8 milj. EUR) ja se kasvoi vertailukaudesta 6,4 %. Valuuttakurssien, lähinnä US-dollarin, nettovaikutus oli -6,2 milj. EUR.
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto samalta kaudelta oli 479,4 (449,1) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 6,7 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus liikevaihdosta oli 220,0 (206,6) milj. EUR eli 46 % (46 %). Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja Comtess®/Comtan® toivat liikevaihtoa yhteensä 152,6 (137,2) milj. EUR eli noin 32 % (31 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.
   
  Orion Diagnostican liikevaihto oli 31,5 (31,1) milj. EUR.
   
  Tulos
  Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 156,9 (150,4) milj. EUR ja se kasvoi 4,3 %. Liikevoiton kasvu oli hieman myynnin kasvua hitaampaa johtuen suunnitelluista lisäpanostuksista myyntiin, markkinointiin ja tutkimukseen.
   
  Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 6,4 (6,0) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 6,8 %.
   
  Orion-konsernin liikevoittoon sisältyi vertailukaudella 9,8 milj. EUR suuruinen kertaluonteinen myyntivoitto, joka syntyi asuinvuokratalojen myynnistä.
   
  Liiketoiminnan kulut
  Liiketoiminnan kulut olivat 196,9 (180,8) milj. EUR ja ne kasvoivat vertailukaudesta 8,9 %. Myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 101,2 (93,2) milj. EUR ja ne kasvoivat vertailukaudesta 8,6 %. Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 69,1 (59,9) milj. EUR, ne kasvoivat 15,3 % ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 13,6 % (12,5 %). Lääketutkimuksen osuus niistä oli 66,4 milj. EUR eli noin 96 %. Tutkimustoimintaa selostetaan tarkemmin Lääkeliiketoiminnan segmenttikatsauksessa.
   
  Konsernin voitto
  Konsernin voitto ennen veroja oli 155,8 (160,2) milj. EUR. Osakekohtainen tulos oli 0,81 (0,85) EUR. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,95 (2,95) EUR. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 47,7 % (52,0 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 35,4 % (38,9 %).
   
  Tase ja rahoitusasema
  Konsernin nettovelkaantumisaste oli -11,9 % (-16,4 %) ja omavaraisuusaste oli 75,7 % (74,6 %). Konsernitaseen vieras pääoma 30.9.2007 oli 133,8 (141,7) milj. EUR, josta korollista oli 10,6 (10,3)
  milj. EUR.
   
  Konsernin rahavarat olivat 60,1 (78,6) milj. EUR. Ne on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.
   
  Kassavirrat
  Liiketoiminnan rahavirta oli 115,0 (104,3) milj. EUR. Liikevoitto oli hieman alhaisempi kuin vertailukaudella, ja käyttöpääomaan sitoutui 21,1 milj. EUR vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella.
   
  Investointien rahavirta oli -23,1 (-5,9) milj. EUR. Vertailukauden rahavirtaa paransi asuinvuokratalojen myynti elokuussa 2006.
   
  Rahoituksen rahavirta -141,8 (-144,0) milj. EUR parani hieman huolimatta edellisvuotta suuremmista osingoista. Osingonmaksun lisäksi vertailukauden rahavirtaan vaikutti kaksi merkittävää kertaluonteista erää. Sitä rasittivat lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu jakautumisessa Oriola-KD:hen siirtyneille yhtiöille ja toisaalta sitä paransivat optioiden käytöstä johtunut osakepääoman korotus ja osakeanti.
   
  Investoinnit
  Konsernin investoinnit olivat 23,9 (18,0) milj. EUR. Koneiden ja kaluston osuus oli 16,0 (11,5) milj. EUR.
   
   
  Näkymät
  Näkymät vuodelle 2007
  Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2006. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuva lääkemyynti kasvaa Suomessa maltillisesti ja jatkaa kasvuaan Suomen ulkopuolella. Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa edelleen vakaasti, joskin edellisiä vuosia hitaammin. Toimitusten Novartikselle ennakoidaan olevan hieman suurempia kuin vuonna 2006.
   
  Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman vertailuvuodesta huolimatta kasvavista panostuksista markkinointiin ja tutkimukseen. Markkinointikuluja nostavat erityisesti Orionin omien yksiköiden panostukset valmisteiden markkinoilletuonteihin Suomen ulkopuolella.
   
  Tutkimuskulut ovat noin 95 milj. EUR, josta lääketutkimuksen osuus on noin 90 milj. EUR. Tutkimuskuluja edellisestä vuodesta lisäävät lähinnä käynnistyneet uudet kliiniset tutkimukset.
   
  Investoinnit ovat noin 35 milj. EUR.
   
  Näkymien perustelut
  Suomen lääkemarkkina ei kasvanut lainkaan vuonna 2006 johtuen viranomaisten toimenpiteistä kasvun hillitsemiseksi. Tämän seurauksena Orionin viime vuoden kotimaan myynti laski. Kuluvan vuoden aikana kotimaan markkina on jälleen alkanut hieman kasvaa. Orionin kasvua edesauttavat myös uusien valmisteiden tuonnit markkinoille. Toisaalta kasvua hidastaa erityisesti vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden kova hintakilpailu.
   
  Novartis kasvatti Stalevo- ja Comtan-varastojaan selvästi vuonna 2006, jolloin Orionin toimitukset Novartikselle kasvoivat yli 40 % eli lähes kaksi kertaa nopeammin kuin partnerin oma myynti. Kuluvana vuonna Novartis ei ole ennakoinut nostavansa varastomääriään, jonka seurauksena Orionin toimitukset Novartikselle ovat vain hieman suurempia kuin vuonna 2006 huolimatta sitä, että Parkinson-lääkkeiden markkinamyynnin kasvu jatkuu hyvällä tasolla.
   
  Lääketieteellisessä tutkimuksessa suurimmat kustannukset syntyvät kliinisissä potilastutkimuksissa. Ne tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla ja niiden kustannukset kertyvät pääosin yhtiön ostamista tutkimuspalveluista. Kustannukset myös vaihtelevat voimakkaasti sen mukaan, missä vaiheessa tutkimukset ovat. Orion on aloittanut vuonna 2007 kolme kliinistä tutkimusohjelmaa, joiden arvioidaan nostavan tutkimuskuluja noin 10 milj. EUR edellisestä vuodesta.
   
  Yhdysvalloissa alkaneen patenttioikeudenkäynnin kuluilla ei ole olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen.
   
  Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
  Yhtiön tiedossa ei ole merkittäviä lähiajan tulosnäkymiin liittyviä riskejä.
   
  Tuote- ja markkinakohtaiset myyntituotot saattavat hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Stalevo- ja Comtan-toimitukset Novartikselle perustuvat etukäteen sovittuihin aikatauluihin, joiden perusteella loppuvuoden liikevaihto on varsin hyvin ennakoitavissa.
   
  US-dollarin kurssikehitys vaikuttaa Orionin tulokseen vain hieman, koska valtaosa konsernin koko myynnistä laskutetaan euroina.
   
  Tutkimusprojekteihin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko lisätä tai vähentää arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan joutua keskeyttämään. Tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin niin hitaasti, etteivät ne ehdi olennaisesti vaikuttaa kuluvan vuoden tulokseen.
   
  Orion on saanut tietoonsa, että USA:ssa FDA:n käsittelyyn on jätetty Comtanin ja Stalevon geneerisiä versioita koskevat myyntilupahakemukset. Näistä ensimmäiseen liittyen Orion on aloittanut oikeudelliset toimet. Jälkimmäisen hakemuksen osalta Orion arvioi parhaillaan yhdessä Novartiksen kanssa oikeudellisia vaihtoehtojaan. Kuten Orion on aikaisemmin todennut, geneerisen kilpailun toteutuminen ennen Orionin patenttien raukeamista USA:ssa ei kuitenkaan ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa muun muassa siitä syystä, että oikeudenkäynti ja myyntilupahakemusten käsittelyprosessit ovat vasta alkuvaiheessa.
   
   
  Konsernin taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka
  Orion pyrkii nopeuttamaan lähivuosien liikevaihdon maltillista orgaanista kasvua tuote-, tuoteportfolio- ja yritysostojen avulla. Liikevoittoa kasvatetaan ja omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla.
   
  Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.
   
   
  Muutoksia yhtiön johdossa
  Orion Oyj:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Jukka Viinanen jää eläkkeelle 29.2.2008 ja siirtyy toimitusjohtajan tehtävästä yhtiön hallituksen neuvonantajaksi 1.1.2008 lukien eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Orion Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on 1.1.2008 lukien nimitetty diplomi-insinööri Timo Lappalainen, joka toimii tällä hetkellä Orionin Alkuperälääkkeet- ja Eläinlääkkeet-tulosyksiköistä vastaavana johtajana.
   
   
  Henkilöstö
  Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3 156 (3 064) henkilöä. Syyskuun lopussa 2007 konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 149 (3 052) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 656 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 494 henkilöä.
   
  Lääkeliiketoiminnan henkilöstömäärä on kasvanut vuodentakaisesta syyskuun lopun tilanteesta 103 henkilöllä. Diagnostiikkaliiketoiminnan henkilöstömäärä pieneni viidellä henkilöllä edellisen vuoden syyskuun lukuihin verrattuna.
   
   
  Osakkeet ja omistuspohja
  Orionin osakepääoma on 92,2 milj. EUR ja osakkeiden kokonaismäärä on 141 257 828 osaketta, joista tämän katsauksen julkaisuhetkellä 52 990 035 kuului sarjaan A ja 88 267 793 sarjaan B. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,65 EUR. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
  Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeidensa muuntamista B-sarjan osakkeiksi. Vuoden 2007 kolmannella vuosineljänneksellä A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi 498 000 kpl.
   
  Orion Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 2.4.2007 antama valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Orionin hallitus päätti 6.8.2007 käyttää tätä valtuutusta yhteensä 350 000 B-osakkeen hankintaan, mutta toistaiseksi osakkeita ole vielä hankittu. Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.
   
  Omistuspohja
  Orion Oyj:llä oli syyskuun 2007 lopussa kaikkiaan 36 483 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 94,4 %. Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 46,1 % ja kaikista äänistä 57,9 %. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 38,8 miljoonaa kpl eli 27,4 % osakkeista ja 5,5 % äänistä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.
   
  Orionin tiedossa ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen ylittävän osuuden yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä omistavia tahoja.
   
   
  Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset
  Orion Oyj on aloittanut 13.9.2007 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa geneeristen lääkkeiden liiketoimintaa harjoittavia Wockhardt USA, Inc. ja Wockhardt Limited -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 5,446,194 ja nro 5,135,950. Mainitut yhtiöt pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg. Entakaponi on vaikuttavana aineena Orion Oyj:n Comtan® -nimisessä Parkinsonin taudin hoitoon käytettävässä alkuperälääkkeessä, jota Orion Oyj:n lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella.
   
  Orion Oyj ja Novartis tulevat puolustamaan voimakkaasti Comtan-lääkettä suojaavia immateriaalioikeuksia. Oikeudenkäynnin johdosta Comtania koskevan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa.
   
   
  Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
  Lokakuun alussa Orion Oyj sai tietoonsa, että eräs geneeristen lääkkeiden liiketoimintaa harjoittava yhtiö on hakenut Yhdysvaltain lääkeviranomaiselta, FDA:lta (Food and Drug Administration), lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneerisiä, annosvahvuudeltaan 25/100/200 ja 37,5/150/200 mg:n tablettivalmisteita, joissa vaikuttavina aineina ovat karbidopa, levodopa ja entakaponi samassa suhteessa kuin Orionin Stalevo®-nimisessä, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetussa alkuperälääkkeessä. Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Stalevoa Yhdysvalloissa yksinoikeudella.
   
  Tällä hetkellä hakemuksen käsittely on vasta alkamassa, joten Stalevoa koskevan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa. Orion arvioi parhaillaan yhdessä Novartiksen kanssa oikeudellisia vaihtoehtojaan suojella immateriaalioikeuksiaan.
   
   

  Segmenttikatsaukset
  Lääkeliiketoiminta
  Katsaus lääkemarkkinoihin
  Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan lääkkeiden tukkumyynti vuoden 2007 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 5,2 % ja oli yhteensä 1 338 (1 272) milj. EUR. Suomen tukkumyyntiä nosti itsehoitolääkkeiden myynti, joka kasvoi 11,8 %, ja sairaalamyynti, joka kasvoi 9,5 % vertailukaudesta.
   
  Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana on edelleen vahva. Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2007 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli yhteensä 121,1 milj. EUR, joka oli 7,9 % enemmän kuin edellisen vuoden vertailukaudella. Orionin markkinaosuus oli 9,0 % (8,8 %), joka oli
  1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.
   
  IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti Yhdysvalloissa kesäkuuhun päättyneeltä rullaavalta 12 kk:n jaksolta oli 1 131 (924) milj. USD ja kasvua oli noin 22 % vastaavan 12 kk:n vertailujakson lukuihin verrattuna. Poikkeuksellisen nopea kasvu johtuu siitä, että erään dopamiiniagonistin käyttöaihe on laajentunut Parkinsonin taudin hoidosta kattamaan myös levottomien jalkojen oireyhtymän. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 772 (713) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 8 %.
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuoden 2007 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 479,4 (449,1) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 6,7 %. Liikevoitto oli 156,9 (150,4) milj. EUR ja se kasvoi 4,3 % vertailukaudesta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 32,7 % (33,5 %) segmentin liikevaihdosta.
   
  Alkuperälääkkeet
  Omien Parkinson-lääkkeiden, Stalevo® (levodopa, karbidopa, entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), liikevaihto oli 152,6 (137,2) milj. EUR. Se kasvoi 11,3 % vertailukauden tasosta ja muodosti lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta kolmanneksen, kuten vertailukaudellakin. Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle muodostunut liikevaihto oli yhteensä 91,9 (83,7) milj. EUR, joka oli 9,8 % enemmän kuin vertailukaudella. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevosta ja Comtessista oli 60,7 (53,5) milj. EUR ja se kasvoi 13,6 %. Erityisen vahvoja kasvualueita ovat edelleen olleet Iso-Britannia ja Saksa.
   
  Pitkävaikutteinen Enanton® (leuproreliiniasetaatti) on saanut myyntiluvan heinäkuussa Suomessa ja syyskuussa Ruotsissa. Valmisteita, Enanton Depot Dual 30 mg ja Enanton Depot Set 30 mg, käytetään pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon. Uusi annosvahvuus pidentää hoitoväliä kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Norjassa myyntilupaa odotetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Orion myy Enantonia Pohjoismaissa Takeda-yhtiön lisenssillä.
   
  Erityistuotteet
  Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 178,4 (163,4) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 9,1 %.
   
  Easyhaler®-astmalääkkeiden liikevaihto 12,1 milj. EUR oli lähes vertailukauden tasolla. Easyhalerin myynti on jälleen piristynyt vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tähän ovat lähinnä vaikuttaneet tuotteen markkinoilletuonnit uusilla alueilla, kuten Turkissa. Markkinointisopimus turkkilaisen Abdi Ibrahim Pharmaceuticals -yhtiön kanssa allekirjoitettiin kesällä 2007
   
  Erityistuotteiden liiketoiminnan laajentuminen itäisen Euroopan alueella on edennyt hyvin. Orionin myynnin kasvu on ollut keskimääräistä suurempaa usealla itäisen Euroopan markkinalla, mukaan lukien Venäjällä.
   
  Myynti Suomessa on myös jatkunut hyvällä tasolla koko vuoden.
   
  Eläinlääkkeet
  Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihto oli 51,4 (47,9) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 7,3 %. Kasvu on seurausta sekä Orionin oman, Pohjoismaat kattavan myyntiorganisaation, että partnereiden kautta tapahtuvan myynnin hyvästä kehityksestä. Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli) -eläinrauhoitteiden liikevaihdon kasvu jatkui ja se oli 8,2 %. Eläinrauhoitteiden osuus koko eläinlääkeliikevaihdosta oli noin 42 % (42 %).
   
  Fermion
  Lääkkeiden vaikuttavia aineita tuottavan Fermionin liikevaihto vuoden kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 26,7 (28,6) milj. EUR ja se laski 6,6 % vertailukaudesta. Liikevaihdosta on eliminoitu konsernin sisäisen liiketoiminnan vaikutus eli Fermionin lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön. Tulosyksikön lukuja painoi erityisesti US-dollarin heikkeneminen. Fermionin toimitukset Orionin omaan käyttöön ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi vertailukaudesta.
   
  Kymmenen suurinta lääkevalmistetta
  Orionin 10 suurimman lääkevalmisteen liikevaihto kasvoi 7,2 % ja niiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli noin 51 % (51 %). Burana®-särkylääkkeen (ibuprofeeni) toimitukset apteekeille ovat palanneet pitkän aikavälin tasolle edellisvuoden, lääkelain muutoksesta johtuneen notkahduksen jälkeen.
   
  Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet
  Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto vuoden kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 220,0 (206,6) milj. EUR. Se kasvoi vertailukaudesta 6,5 % ja sen osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 46 % (46 %). Kasvutuotteita olivat edelleen Stalevo ja eläinrauhoitteet.
   
  Lääketutkimus- ja tuotekehitystoiminta
  Lääketutkimuksen ja tuotekehityksen menot olivat 66,4 (56,9) milj. EUR eli 13,9 % (12,7 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Strategiansa mukaan Orion pyrkii suuntamaan tutkimus- ja tuotekehitysresurssinsa niin, että ne parhain mahdollisin tavoin tukevat sekä omien alkuperälääkkeiden että Erityistuotteet-tulosyksikön liiketoimintaa.
   
  STRIDE-PD -tutkimuksella selvitetään, voidaanko Stalevo-hoidolla viivästyttää Parkinson-potilaiden tahattomien liikkeiden eli dyskinesioiden ilmenemistä verrattuna perinteiseen levodopa/karbidopa -hoitoon. Loppuvuonna 2004 käynnistynyttä, yhteistyössä Novartiksen kanssa toteutettavaa tutkimusta tehdään 14 maassa ja siihen on rekrytoitu 747 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta lähes kolmen vuoden hoidon ajaksi. Tuloksia tutkimusohjelmasta odotetaan näillä näkymin vuodenvaihteessa 2008-2009.
   
  Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinin (Precedex®) kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimukset ovat alkaneet toukokuussa pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa. Lääke on jo markkinoilla mm. USA:ssa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona. Deksmedetomidiinia verrataan toisessa tutkimuksessa midatsolaamiin ja toisessa propofoliin. Molempiin tutkimuksiin on suunniteltu rekrytoitavan 500 potilasta ja tutkimusten arvioidaan kestävän noin 2 vuotta.
   
  Uuden, entakaponia tehokkaamman COMT-estäjän tutkimuksissa on meneillään ensimmäinen kliininen vaihe.
   
  LEVET-ohjelma, jossa tutkitaan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa, on edennyt myyntilupiin tähtääviin viimeisen vaiheen tutkimuksiin. Rekrytoinnit alkoivat elokuussa 2007 sekä ohjelman Euroopan että USA:n osuudessa.
   
  Varhaisen vaiheen tutkimuksessa on meneillään projekteja, joissa tutkitaan muun muassa keskushermoston alfa 2 -reseptoreihin vaikuttavia molekyylejä sekä selektiivisiä androgeenireseptorin modulaattoreita (SARM).
   
   
  Diagnostiikkaliiketoiminta
   
  Orion Diagnostican liikevaihto vuoden kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 31,5 (31,1) milj. EUR. QuikRead®-testien myynnin kasvu jatkui edelleen voimakkaana. Testiä käytetään muun muassa tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon perusteella. Uricult®-virtsatieinfektiotestin sekä teollisuushygieniatuotteiden Hygicult® ja Easicult® myynti eteni tarkastelukaudella suotuisasti. Eräiden vanhojen tuotteiden myynnin lasku kuitenkin hidasti kokonaismyynnin kehitystä. Myynnin kehitystä hidastivat myös Irania koskevat kansainvälisen kaupan rajoitukset.
   
  Suomen ja Skandinavian maat kattavassa omassa myyntiverkossa myynti kasvoi edelleen hyvin, samoin kuin vientimyynti Kiinaan, Tsekkiin, Espanjaan ja Slovakiaan.
   
  Liikevoitto oli 6,4 (6,0) milj. EUR, se parantui 6,8 % vertailukaudesta ja muodosti 20,2 % (19,2 %) diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihdosta. Myyntiponnistelujen kohdistaminen parhaiten kannattavaan tuotteistoon jatkui. Tulokseen vaikuttivat kolmannen vuosineljänneksen myynnin vaimean kehityksen lisäksi kertaluontoiset erät ja kasvaneet panostukset myynnin kiihdyttämiseen.
   
   
   
  Espoossa 24.10.2007
   
  Orion Oyj:n hallitus
   
   
   
  Orion Oyj
   
   
  Jukka Viinanen                                           Jari Karlson
  Toimitusjohtaja                                            Talousjohtaja
   
   
  Taulukko-osa
   
   
  KONSERNIN TULOSLASKELMA
   

   
   
  * Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.
   
   

   
  KONSERNIN TASE
   
  Varat:

   
   
  Oma pääoma ja velat:

   
   

   
  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
   

   
   

   
   

   
   

   
  AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
   

   
   
  VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
   

   
   
  JOHDANNAISSOPIMUKSET
   

   
   
  LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA
   

   
   

   
  Segmenttikohtaiset tiedot
  LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

   
   
  LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

   
   
  LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

   
   
  LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

   
   
  LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

   
   

   
  Segmenttikatsaukset
  Lääkeliiketoiminta
  AVAINLUKUJA

   
  LÄÄKELIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHDON JAKAUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN

   
  ORIONIN 10 SUURIMMAN LÄÄKEVALMISTEEN LIIKEVAIHTO
   

   
   
  Diagnostiikkaliiketoiminta
  AVAINLUKUJA

   
   

   
  Tietoja Orion Oyj:n osakkeista 30.9.2007
   

   
  *Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
   
  KAUPANKÄYNTI ORIONIN A-JA B-OSAKKEILLA 1.1.-30.9.2007
   

   
   
  OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
   

   
   

   
  Liitteet
  Konsernin rakenne
  Orion Oyj syntyi 1.7.2006 vanhan Orionin jakauduttua kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi. Nykyinen Orion Oyj muodostuu jakautuneen Orionin lääke- ja diagnostiikkaliiketoiminnoista.
   
  Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoimintaa ja viisi tulosyksikköä:
 •          Lääkeliiketoiminta
 • o        Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet)
  o        Erityistuotteet (patenttisuojattomat, geneeriset reseptilääkkeet ja itsehoidon tuotteet)
  o        Eläinlääkkeet
  o        Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)
 •          Diagnostiikkaliiketoiminta
 • o        Orion Diagnostica (diagnostiset testit).
   
  Katsauksen laadintaperiaatteet
  Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaisesti, lukuun ottamatta seuraavia uusia, 1.1.2007 käyttöönotettuja IFRS-standardi- ja IFRIC-tulkintamuutoksia:
 •          IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät liitetiedot
 •          IAS 1 -standardin muutos Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
 •          IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
 •          IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen
 • Näillä uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
   
  Katsauksessa sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.
   
  Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vertailukaudelta.
  Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu.
   
  Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
   
   

   
  Tunnuslukujen laskentaperusteet
   

   
   
   
   
  Jakelu:
  OMX:n Pohjoismainen Pörssi Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
   
  Julkaisija:
  Orion Oyj
  Orionintie 1A
  02200 Espoo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Orion on eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayhtiö, joka painottaa liiketoiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Konsernin proforma-liikevaihto vuodelta 2006 oli 641,1 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2006 lopussa 3 061 henkilöä. Orionin osakkeet on listattu OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Tänä vuonna Orion juhlii 90-vuotista historiaansa.