Siirry pääsisältöön

Korjaus Orion Oyj:n vuosikertomuksen 2006 tietoihin hallituksen jäsenten osakeomistuksista

Orionin vuosikertomuksen 2006 Tilinpäätös-osan sivulla 94 olevassa taulukossa on virheellisiä tietoja. Hallituksen jäsen Eero Karvosen 31.12.2006 omistamien Orion Oyj:n A-osakkeiden oikea lukumäärä oli 546 200 kpl. Tämän mukaisesti hallituksen jäsenten omistuksessa oli A-osakkeita yhteensä 657 296 kpl.
B-osakkeita hallituksen jäsenillä oli yhteensä 109 203 kpl.
 
Virheiden johdosta korjataan myös sivulla 84 annetut tiedot hallituksen ja johdon yhteenlasketusta osakeomistuksesta. Oikeat tiedot ovat seuraavat:
 
Vuoden 2006 lopussa hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten yhteenlaskettu omistus yhtiön osakkeista, sisältäen oman, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistuksen, oli 813 371 osaketta eli 0,6 % koko osakekannasta. Niiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 13 325 327 ääntä eli 1,1 % kokonaisäänimäärästä.
 
 
Orion Oyj
 
 
Jukka Viinanen                          Olli Huotari
Toimitusjohtaja                          Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi