Siirry pääsisältöön

Yhteenveto Orion Oyj:n optio-oikeuksilla 2001 merkityistä osakkeista

Orion Oyj:n 5.6. ja 6.6.2006 antamissa tiedoissa vuoden 2001 optio-ohjelman optioilla merkittyjen osakkeiden kokonaismääristä ovat jääneet ottamatta huomioon optioilla 2001A/B ja C merkityt, 11.11.2005 osakepääomaan rekisteröidyt 22 000 uutta Orion Oyj:n B-osaketta. Ohjelman optioilla merkittiin kaikkiaan 2.393.980 uutta B-osaketta.
 
 
8.6.2006 korjattu yhteenveto optio-ohjelman 2001 osakemerkinnöistä
 
Orionin optio-ohjelmaan 2001 sisältyneistä yhteensä 1,8 miljoonasta optiosta osakemerkintöihin käytettiin merkintäajan päättymiseen mennessä 1.196.990 kpl.  Kukin optio oikeutti merkitsemään kaksi uutta Orionin B-osaketta, joten ohjelman optioilla merkittiin kaikkiaan 2.393.980 uutta B-osaketta.
Ohjelmaan perustuvia osakemerkintöjä vastaavat osakepääoman korotukset muodostuvat seuraavasti:
 
 
Merkintään käytetty optiolaji
Osakepääoman korotus
11.11.2005
 
Osakepääoman korotus
27.1.2006
 
Osakepääoman korotus
27.4.2006
 
Osakepääoman korotus
arviolta 15.6.2006
 
 
B-
osakkeita
EUR
B-
osakkeita
EUR
B-
osakkeita
EUR
B-
osakkeita
EUR
2001A/B
8 000
13 600
80
136
409 400
695 980
770 500
1 309 850
2001C
14 000
23 800
34 400
58 480
288 400
490 280
266 200
452 540
2001D
 
 
0
0
294 200
500 140
308 800
524 960
Yhteensä
22 000
37 400
34 480
58 616
992 000
1 686 400
1 345 500
2 287 350
 
 
15.6.2006 tehtävän kaupparekisterimerkinnän jälkeen Orion Oyj:n osakepääoma on 240.138.307,60 EUR. Osakkeita on yhteensä 141.257.828 kpl, joista A-osakkeita on 56.397.540 kpl ja B-osakkeita 84.860.288 kpl. Osakkeiden nimellisarvo on 1,70 euroa. 
 
 
Optio-ohjelman 2001 ehdot löytyvät Orion Oyj:n kotisivulta osoitteesta http://www.orion.fi/sijoittajille.
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                                                  Olli Huotari                               
Toimitusjohtaja                                                  Päälakimies
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi