Siirry pääsisältöön

Uuden Orion Oyj:n hallinto ja johto

Uuden Orion Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Erkki Etolan. Hallitus valitsi keskuudestaan myös valiokunnat, joiden kokoonpanot ovat seuraavat:
 
Tarkastusvaliokunta:
Vesa Puttonen (puheenjohtaja)
Eero Karvonen
Heikki Vapaatalo
 
Palkitsemisvaliokunta:
Matti Kavetvuo (puheenjohtaja)
Erkki Etola
Leena Palotie
 
Tutkimusvaliokunta:
Leena Palotie (puheenjohtaja)
Eero Karvonen
Matti Kavetvuo
Heikki Vapaatalo.
 
Edellisten lisäksi hallituksella on myös nimitysvaliokunta, johon valitaan jäsenet myöhemmin.
 
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöllä tarkoitetaan
sekä nykyistä Orion Oyj:tä että sen jakautumisessa syntyvää uutta Orion Oyj:tä.
 
 
Orion-konsernin johto-organisaatio 1.7.2006 lukien
 
Uuden Orion Oyj:n hallitus on vahvistanut uudelle Orion-konsernille johto-organisaation, joka astuu voimaan yhtiön toiminnan alkaessa 1.7.2006. Konsernin liiketoiminta muodostuu tulosyksiköistä Alkuperälääkkeet, Erityistuotteet, Eläinlääkkeet, Fermion ja Orion Diagnostica. Tulosyksiköitä tukevia toimintoja ovat Global Sales, Toimitusketju, Tutkimus ja tuotekehitys, Business Support, Talous ja hallinto sekä Esikuntatoiminnot.
 
Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt vastuualueineen:
 
Jukka Viinanen, Orion Oyj:n toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Esa Heinonen, johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys
Markku Huhta-Koivisto, johtaja, Fermion Oy ja Toimitusketju
Olli Huotari, johtaja, Esikuntatoiminnot
Pekka Kaivola, johtaja, Global Sales
Jari Karlson, johtaja, Talous ja hallinto
Timo Lappalainen, johtaja, Alkuperälääkkeet, Eläinlääkkeet ja Business Support
Jaakko Rissanen, johtaja, Orion Diagnostica Oy
Riitta Vartiainen, johtaja, Erityistuotteet
 
Johtoryhmään kuuluvat johtajat raportoivat toimitusjohtaja Jukka Viinaselle.
 
 
 
Orion Oyj
 
 
 
 
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Päälakimies
 
 
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi