Siirry pääsisältöön

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavia hallituksia koskevat nimitysvaliokunnan suositukset

Valiokunta suosittaa Orionin hallitukselle seuraavien ehdotusten tekemistä Orion Oyj:n 21.3.2006 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle:
 
 
Nykyisen Orion Oyj:n hallitus
 
Nykyisen Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin edelleen seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyiset jäsenet:
 
toimitusjohtaja Erkki Etola
toimitusjohtaja Eero Karvonen
vuorineuvos Matti Kavetvuo
akatemiaprofessori Leena Palotie
professori Vesa Puttonen
diplomi-insinööri, MBA Olli Riikkala
professori Heikki Vapaatalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Matti Kavetvuo.
 
Suosituksen mukaan hallituksen palkkiot päätettäisiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiona 16 200 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 11 400 euroa ja hallituksen jäsenelle 8 100 euroa. Toimikaudelta maksettavan palkkion suuruudessa on huomioitu hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa yhtä neljäsosaa ajatellusta vuosipalkkiosta. Toimikaudelta maksettava palkkio maksetaan 30.4.2006.
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 1 125 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 750 euroa kokoukselta. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös niistä kokouksista, joita hallitus vielä toimikautensa päätyttyä pitää jakautuneen yhtiön lopputilityksen laatimiseksi, osakkeenomistajien kokouksen koollekutsumiseksi tai muutoin välttämättä yhtiön jakautumiseen liittyen. 
 
 
Jakautumisessa syntyvän uuden Orion Oyj:n hallitus
 
Nykyisen Orion Oyj:n jakautumisessa syntyvän uuden Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittaisiin:
 
toimitusjohtaja Erkki Etola
toimitusjohtaja Eero Karvonen
vuorineuvos Matti Kavetvuo
akatemiaprofessori Leena Palotie
professori Vesa Puttonen
professori Heikki Vapaatalo.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Matti Kavetvuo.
 
Suosituksen mukaan uuden Orion Oyj:n hallituksen palkkiot päätettäisiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiona 48 600 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 34 200 euroa ja hallituksen jäsenelle 24 300 euroa. Toimikaudelta maksettavan palkkion suuruudessa on huomioitu hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa kolmea neljäsosaa ajatellusta vuosipalkkiosta. Toimikaudelta maksettava palkkio maksetaan 31.7.2006.
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen ennen toimikautensa alkamista pitämistä kokouksista, joissa hallitus käsittelee jakautumissuunnitelman mukaisesti yhtiön toimitusjohtajan nimittämistä tai hallituksen varapuheenjohtajan valintaa tai joita hallitus muutoin pitää yhtiön toiminnan valmistelemiseksi.
 
 
Jakautumisessa syntyvän Oriola-KD Oyj:n hallitus
 
Nykyisen Orion Oyj:n jakautumisessa syntyvän Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.  Hallituksen jäseniksi valittaisiin:
 
diplomi-insinööri, MBA Pauli Kulvik
asianajaja Outi Raitasuo
toimitusjohtaja Antti Remes
diplomi-insinööri, MBA Olli Riikkala
toimitusjohtaja Jaakko Uotila
apteekkari Mika Vidgrén.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Olli Riikkala.
 
Suosituksen mukaan Oriola-KD Oyj:n hallituksen palkkiot päätettäisiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiona 30 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 18 750 euroa ja hallituksen jäsenelle 15 000 euroa. Toimikaudelta maksettavan palkkion suuruudessa on huomioitu hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa kolmea neljäsosaa ajatellusta vuosipalkkiosta. Toimikaudelta maksettava palkkio maksetaan 31.7.2006.
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 400 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 400 euroa kokoukselta. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen ennen toimikautensa alkamista pitämistä kokouksista, joissa hallitus käsittelee jakautumissuunnitelman mukaisesti yhtiön toimitusjohtajan nimittämistä tai hallituksen varapuheenjohtajan valintaa tai joita hallitus muutoin pitää yhtiön toiminnan valmistelemiseksi.
 
Suosituksen mukaan kaikkien yhtiöiden hallituksien puheenjohtajilla on puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
 
 
Orion Oyj
 
 
Jukka Viinanen                                        Toimitusjohtaja                                       
 
Olli Huotari
Päälakimies
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi