Siirry pääsisältöön

Orionin Tukkukaupparyhmä tehostaa toimintojaan

Esitetyn uudelleenjärjestelyn myötä Oriola Oy:n toimipisteiden lukumäärää Suomessa voitaisiin vähentää lakkauttamalla Seinäjoen ja Kuopion paikallisliikkeet ja keskittämällä lääkkeiden ja terveyden-   huollon tuotteiden toimitukset ja pääosa palveluista Espooseen ja Ouluun. Tähän liittyen Oriolassa annetaan tänään Seinäjoen ja Kuopion paikallisliikkeitä koskeva, yhteensä noin 90 henkilöä koskeva yt-neuvotteluesitys. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen kesäkuun puoleenväliin mennessä.
 
Tarkoitus on kehittää Oriolan palvelua apteekeille ja päämiehille tehostamalla kapasiteetin käyttöä ja siirtymällä Espoon paikallisliikkeessä kahteen työvuoroon. Työvuorojärjestelyistä on saavutettavissa apteekeille palvelutasoa edelleen parantavia etuja, kun muun muassa päivittäisten tavaratilausten vastaanottoaikoja voidaan pidentää. Keskittämisen hyötyinä muun muassa tuote-erien seuranta ja toiminnan kokonaistehokkuus paranevat.
 
Toimenpiteet ovat jatkoa Tukkukaupparyhmässä jo aiemmin toteutetuille järjestelyille tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Viimeisten kolmen vuoden aikana kannattavuuskehitys on heikentynyt erityisesti lääkejakelussa, jossa kireä kilpailu päämiessopimuksista ja markkina­osuuksista on kaventanut marginaaleja samalla, kun lääkkeiden tukkuhinnat ovat lääkevaihto­menettelyn ja hintaleikkausten seurauksena laskeneet ja markkinoiden kasvu on hidastunut.
 
Orionin Tukkukaupparyhmän muodostaa kaksi lääkejakeluun ja terveydenhuollon tuotteiden kauppaan erikoistunutta tukkukauppayhtiötä, Suomessa ja Baltian maissa toimiva Oriola Oy ja Ruotsissa toimiva Kronans Droghandel AB (KD).  KD:ssä on jo aiemmin keskitetty jakelutoimintoja osana kustannusrakennetta korjaavaa ohjelmaa, joka jatkuu KD:ssä edelleen. Yhtiö on aloittamassa toimet henkilöstömäärän vähentämiseksi noin 20:llä.  
 
Henkilöstön vähentämiseen ja toimintojen tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet koskisivat kaikkia henkilöstöryhmiä. Koko toimenpideohjelmalla tavoitellaan noin viiden miljoonan euron säästöjä vuositasolla siten, että vaikutukset näkyisivät täysimääräisinä vuonna 2007. Järjestelyiden arvioidaan aiheuttavan noin kolmen miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka ajoittuisivat pääosin vuoden 2006 toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle. Säästöt ja kulut ovat arvioitavissa tarkemmin vasta neuvottelujen päätyttyä.
 
Tukkukaupparyhmän yksiköiden palveluksessa on yhteensä noin 1 530 henkilöä, joista Oriolassa on noin 1 100 ja KD:ssä 430. Oriolan Suomen logistiikkaan liittyvissä tehtävissä on henkilöstöä yhteensä noin 400. Kuopion ja Seinäjoen paikallisliikkeissä työskentelee yhteensä noin 90 henkilöä, kummassakin noin 45 henkilöä. Suomen jakelutoimintojen keskittämisen seurauksena Espoon paikallisliikkeeseen syntyisi noin 40 uutta työpaikkaa, joita tarjottaisiin ensisijaisesti Seinäjoelta ja Kuopiosta vapautuvalle henkilökunnalle.
  
Orion Oyj:n hallitus tähdentää, että nyt käynnistettävät toimenpiteet eivät ole yhteydessä Orionin jakautumiseen, vaan johtuvat vallitsevasta markkina- ja kilpailutilanteesta ja niihin olisi ryhdyttävä joka tapauksessa. Uudelleenjärjestelyillä saavutettaisiin selkeitä säästöjä, parannettaisiin palvelun tuomaa lisäarvoa asiakkaille ja varmistettaisiin toiminnan jatkokehitykselle terve ja kestävä taloudellinen perusta. 
 
 
 
Orion Oyj
 
 
 
 
Jukka Viinanen                                          Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                          Päälakimies
 
 
 
 
 
 
Yhteyshenkilö:
 
Eero Hautaniemi, Orion-konsernin Tukkukaupparyhmän toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109, gsm 050-429 2109
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi