Siirry pääsisältöön

Orion päivittää tilannetiedot Simdaxista: Kolmannen kliinisen vaiheen lisätutkimusta harkitaan

Vaikka mitään lopullista päätöstä ei ole tehty, Abbott ehdottaa Orionille neuvotteluja mahdollisen tutkimuksen sisällöstä, laajuudesta ja rahoituksesta. Abbottin ehdotus sisältää sen, että Orion rahoittaisi tutkimuksen. Orion tiedottaa ratkaisuista viipymättä niiden synnyttyä.
 
Taustatietoa levosimendaanista (Simdax)
 
Simdaxilla on jo myyntilupa yli 40 maassa sydämen akuutin vaikean vajaatoiminnan hoitoon. Kaksi levosimendaanilla tehtyä tutkimusta, REVIVE II ja SURVIVE, valmistuivat äskettäin osana meneillään olevaa maailmanlaajuista kehitysohjelmaa. Abbott raportoi näiden tutkimusten tulokset marraskuussa 2005, ja sekä Orion että Abbott tiedottivat niistä pörssitiedotteilla 14. ja 16. marraskuuta 2005.
 
Simdaxin vaikuttava aine levosimendaani on Orionin kehittämä alkuperälääke sydämen vaikeaan vajaatoimintaan. Oikeudet suonensisäisen levosimendaanin jatkokehittämiseen ja tuolloin meneillään olleiden kolmannen vaiheen kliinisten tutkimusten loppuunsaattamiseen siirtyivät Abbottille huhtikuussa 2004 uudistetulla lisenssisopimuksella. Abbott sai myös laajennetut markkinointioikeudet tuotteeseen. Orion on tiedottanut sopimuksesta 15.4.2004 julkaisemallaan pörssitiedotteella.
 
 
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Päälakimies
 
 
 
Yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, Orion Oyj, puh. 010 429 3710
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi