Siirry pääsisältöön

Arviot uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n näkymistä loppuvuodelle 2006

Hallitus on myös arvioinut uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n näkymät loppuvuodelle. Yhtiöiden arviolta 21.6.2006 julkaistavissa listalleottoesitteissä nämä tiedot on tarkoitus antaa seuraavan sisältöisinä, edellyttäen ettei sitä ennen ilmaannu aihetta / ole syytä muuttaa tämänhetkisiä näkymäarvioita.
 
Uusi Orion Oyj ja Oriola-KD Oyj syntyvät vasta jakautumisen tullessa voimaan arviolta 1.7.2006, joten niillä ei sitä ennen ole hallintoelimiä tai toimivaa johtoa, jotka voisivat antaa yhtiötä koskevia tulosennusteita. Yhtiöitä koskevat, tämän tiedotteen mukaiset näkymäarviot vuodelle 2006 antaa jakautuvan Orionin hallitus.
 
Arvio uuden Orion Oyj:n näkymistä loppuvuodelle 2006
 
Lääkeliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2005 erityisesti entakaponituotteiden ansiosta. Alkuvuoden voimakas myynnin kasvu hidastuu selvästi loppuvuodesta. Vuoden ensimmäisinä kuukausina toimitukset markkinointipartneri Novartikselle olivat poikkeuksellisen suuria ja niiden ennakoidaan olevan selvästi alhaisemmalla tasolla loppuvuoden kuluessa. Lääkelain muutokset, erityisesti korvattavuuden piiriin kuuluvien reseptilääkkeiden hinnanalennus sekä apteekkialennusten poistuminen, laskivat kotimaan myyntiä alkuvuonna. Koko vuoden kotimaan myynnin arvioidaan kuitenkin olevan edellisen vuoden tasolla.
 
Lääkeliiketoiminnan liikevoiton arvioidaan paranevan jonkin verran liikevaihdon kasvun seurauksena. Myynnin ja markkinoinnin kulut ja tutkimuskulut nousevat hieman edellisestä vuodesta.
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvaa ja liikevoitto paranee selvästi edellisestä vuodesta.
 
Kertaluonteisten myyntivoittojen takia Orionin konsernitason kustannusten oletetaan jäävän pienemmiksi kuin edellisen vuoden eriytetyissä luvuissa.
 
Konsernin tutkimuskulut ovat noin 85 miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus on yli 80 miljoonaa. Investointien oletetaan olevan hieman yli 20 miljoonaa euroa.
 
Kokonaisuutena uuden Orion-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan jonkin verran verrattuna jakautuvan Orion-konsernin vuoden 2005 tilinpäätöksestä eriytettyihin lukuihin.
 
Orion Oyj julkistaa jakautuvan Orionin taloudellisista tiedoista eriytetyt katsauskauden 1-6/2006 luvut 7.8.2006 ja antaa samalla päivitetyn tulosennusteen vuodelle 2006.
 
Arvio Oriola-KD Oyj:n näkymistä loppuvuodelle 2006
 
Oriola-KD:n vuoden 2006 laskutuksen ennakoidaan olevan lähes edellisen vuoden vertailukelpoisen laskutuksen tasolla. Vuoden 2006 liikevoiton ennustetaan olevan edellisen vuoden vertailukelpoista liikevoittoa pienempi johtuen lähinnä kireästä kilpailutilanteesta ja Suomen lääkemarkkinoiden hitaasta kasvusta sekä jakautumisesta ja yhtiössä tapahtuvista toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvista kertaluonteisista kuluista.
 
Oriola-KD:n pääkonttorin ja konsernihallinnon 12 kuukauden kustannusten arvioidaan olevan noin 3,0 miljoonaa euroa, kun vuoden 2005 eriytetyt tilinpäätöstiedot sisältävät 1,8 miljoonaa euroa Jakautuvan Orionin Oriola-KD:lle kohdistamia konsernihallinnon kuluja.
 
Oriola-KD julkistaa jakautuvan Orionin taloudellisista tiedoista eriytetyt katsauskauden 1-6/2006 luvut 7.8.2006 ja antaa samalla päivitetyn tulosennusteen vuodelle 2006.
 
 
Orion Oyj
 
 
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Päälakimie
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi