Siirry pääsisältöön

Orionin ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön jakautumisesta

Jakautuminen astuu voimaan, kun sen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2006, jolloin nykyinen Orion Oyj purkautuu ja jakautumisessa syntyvät uudet yhtiöt "Orion Oyj" ja "Oriola-KD Oyj" aloittavat toimintansa. Uudet yhtiöt listataan Helsingin Pörssiin arviolta 3.7.2006. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ylikurssirahaston alentamiseksi. Yhtiön optio-ohjelman 2001 uudet määräajat astuvat voimaan jakautumispäätöksen seurauksena.  
 
 
Orion Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 19.12.2005. Yhtiökokouksessa päätettiin seuraavat asiat:
 
Jakautuminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen 7. marraskuuta 2005 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman, jonka mukaan Orion jakautuu kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi, uudeksi Orion Oyj:ksi ja Oriola-KD Oyj:ksi. Jakautumisen suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2006, jolloin nykyinen Orion Oyj purkautuu ja jakautumisessa syntyvät uudet yhtiöt Orion Oyj ja Oriola-KD Oyj aloittavat toimintansa. Uudet yhtiöt hakevat osakkeidensa ottamista julkaisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 3.7.2006.
 
Jakautumissuunnitelma ja 12.12.2005 julkaistu jakautumisesite ovat saatavilla muun muassa Orion Oyj:n kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille.
 
 
Ylikurssirahaston alentaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nykyisen Orion Oyj:n ylikurssirahaston alentamiseksi. Ylikurssirahastoa alennetaan noin 53 miljoonalla eurolla siirtämällä tämä määrä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan käyttörahastoon. Jakautumisessa käyttörahasto jaetaan vastaanottavien yhtiöiden kesken siten, että siitä kirjataan 30 miljoonaa euroa Oriola-KD Oyj:n taseeseen ja loppuosa uuden Orion Oyj:n taseeseen.
 
 
Optio-ohjelman 2001 uudet määräajat astuvat voimaan jakautumispäätöksen seurauksena
Jakautumispäätöksen seurauksena astuvat voimaan Orion Oyj:n hallituksen 8.11.2005 julkistaman päätöksen mukaiset yhtiön optio-ohjelmaa 2001 koskevat uudet määräajat. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2001D alkaa 2.1.2006 ja osakkeiden merkintäaika kaikilla ohjelman optio-oikeuksilla päättyy 31.5.2006. Viimeinen mahdollinen kaupankäyntipäivä optioilla Helsingin Pörssissä on 23.5.2006.
 
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Päälakimies
 
 
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710                                       
Viestintäjohtaja Heikki Vuonamo, puh. 010 429 4967
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi