Siirry pääsisältöön

Orion valmistelee suunnitelmaa konsernin jakautumiseksi kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi

 
Alustavan suunnitelman mukaan Orion Oyj:n varat ja velat jaettaisiin kahdelle uudelle yhtiölle, jotka jakautumisen jälkeen listattaisiin Helsingin Pörssiin kesällä 2006. Jakautumisessa syntyisi nykyisen emoyhtiön nimellä jatkava uusi "Orion Oyj", jonka toimialana olisi lääkkeiden ja diagnostisten testien kehitys, valmistus ja markkinointi, ja "Oriola-KD Oyj", jonka toimialana olisi lääkkeiden tukkukauppa sekä terveydenhoitotuotteiden markkinointi. Hallituksen tarkoitus on esittää asia päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2005.
 
Jakautumisessa nykyisen Orion Oyj:n osakkeenomistajat saisivat omistuksensa mukaisessa suhteessa molempien uusien yhtiöiden osakkeita vastikkeetta. Jakautumisen täytäntöönpano ei edellytä osakkeen­omistajilta mitään toimenpiteitä. Jakautumisella ei olisi välitöntä vaikutusta Orion-konsernin nykyisiin liiketoimintoihin, asiakassuhteisiin eikä henkilökunnan työsuhteisiin. Tuotteiden jakelua koskeva, noin
5-vuotiseen sopimukseen perustuva yhteistyö jatkuisi uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n välillä jakautumisen jälkeen Suomessa.
 
Orion-konsernin kaikkia liiketoimintoja on kehitetty määrätietoisesti. Ne ovat taloudelliselta suoritus­kyvyltään hyvässä kunnossa, ja jakautumisessa syntyvillä yhtiöillä olisi vahvat taseet. Jakautuminen merkitsisi kummallekin uudelle yhtiölle mahdollisuutta fokusoituneen strategiansa toteuttamiseen itsenäisesti ja lisäisi yhtiöiden mahdollisuuksia reagoida joustavasti toimintaympäristön muutoksiin.  
 
Alustavan suunnitelman mukaan jakautumisesta päättäisi 19.12.2005 kokoontuva ylimääräinen yhtiökokous. Jakautumissuunnitelma on tarkoitus julkaista Orionin 9 kuukauden osavuosikatsauksen yhteydessä 8.11.2005. Jos ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen, jakautumisprosessi pyritään saattamaan päätökseen vuoden 2006 kesäkuun loppuun mennessä. Molemmat uudet yhtiöt on tarkoitus listata Helsingin Pörssiin heinäkuun alussa 2006.
 
Jakautumisessa syntyvä uusi "Orion Oyj" muodostuisi nykyisen Orion-konsernin tulosyksiköistä Orion Pharma ja Orion Diagnostica. Tämä yhtiö keskittyisi lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin. "Oriola-KD Oyj" muodostuisi nykyisen Orion-konsernin Tukkukauppa­ryhmän yhtiöistä Oriola Oy ja Kronans Droghandel AB (KD).
 
Alustavan suunnitelman mukaan Orion Oyj:n keväällä 2006 pidettävä varsinainen yhtiökokous valitsisi uusien yhtiöiden hallitukset. Lisäksi tarkoituksena on, että uuden Orion Oyj:n toimitusjohtajana toimisi Jukka Viinanen ja Oriola-KD Oyj:n toimitusjohtajana Eero Hautaniemi.  Hän aloittaa Orion-konsernin Tukkukaupparyhmän toimitusjohtajana 2.1.2006.  Hautaniemen nimityksestä tiedotetaan erillisellä pörssitiedotteella tämän tiedotteen julkaisemisen yhteydessä.
 
Toteutuessaan jakautumispäätös vaikuttaisi myös Orionin vuoden 2001 optio-oikeuksiin siten, että optio-oikeuksien haltijoille annettaisiin ehtojen mukaisesti oikeus merkitä osakkeita hallituksen asettamana määräaikana, joka päättyisi ennen jakautumista. Tarkoitus on, että hallitus päättäisi määräajan asettamisesta ehdollisesti samalla, kun se omalta osaltaan päättää jakautumissuunnitelman hyväksymisestä.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavoitteena itsenäisen toiminnan mahdollistama lisäarvo kummallekin yhtiölle
 
Rakennejärjestelyn tavoitteena on mahdollistaa osakkeenomistajien sijoitusten arvon nousu selkeyttämällä liiketoimintarakenteita ja parantamalla toiminnan läpinäkyvyyttä. Eriyttämällä Tukkukaupparyhmä itsenäiseksi yhtiöksi syntyisi kaksi taseeltaan vahvaa uutta, toimialoilleen selkeästi erikoistunutta yhtiötä, jotka kehittäisivät toimintojaan omista strategisista lähtökohdistaan.
 
Nykyisellä konsernirakenteella Orion Oyj:n osakkeiden arvonmääritystä vaikeuttaa vastaavanlaisten vertailuyhtiöiden puute. Pääosin lääkkeiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin keskittyvän uuden Orion Oyj:n osakkeen arvo olisi nykyistä helpommin määriteltävissä, ja yhtiön strategia entistäkin fokusoituneempana, tutkimusorientoituneena lääkeyhtiönä vahvistuisi.
 
 
Oriola-KD Oyj:lle joustavat mahdollisuudet reagoida toimintaympäristön muutoksiin
 
Oriola-KD:n keskeisenä tavoitteena olisi olla päämiestensä ja asiakkaittensa ensisijainen yhteistyökumppani sekä lääkkeiden tukkukauppana että terveydenhuollon tuotteiden markkinoijana Itämeren maat kattavalla maantieteellisellä toiminta-alueellaan. Omistuspohjaltaan itsenäisenä sille luotaisiin lääkkeiden ja muiden terveydenhoidon tuotteiden tukkukauppaan erikoistuneelle yhtiölle parhaiten sopiva toimintatapa sekä hallinto- ja johtamismalli, jossa johto voi kohdistaa täyden huomionsa toiminnan ja lisäarvoa tuottavien palvelujen kehittämiseen sekä terveydenhuollon toimialan kasvupotentiaalin hyödyntämiseen. Omistajilleen yhtiö tavoittelisi tasaista ja vakaata osinkotuottoa.
 
Itsenäisenä pörssiyhtiönä Oriola-KD saisi myös paremmat operatiiviset toimintavapaudet ja kehittymis­mahdollisuudet kuin nykyisessä asemassaan Orion-konsernin osana. Itsenäisenä ja taseeltaan vahvana se pystyisi osallistumaan ja reagoimaan joustavasti toimialansa rakennemuutoksiin ja kehittämään omaa rakennettaan ja voisi aktiivisesti ja esteettömästi osallistua alan rakennejärjestelyihin.
 
Suomen ja Ruotsin lääketukkukaupassa on käytäntönä niin sanottu yksikanavajakelu, jossa lääkeyhtiöt keskittävät tuotteidensa tukkukaupan yhdelle jakelijalle. Tässä toimintatavassa tukkuyhtiöt kilpailevat keskenään päämiessopimuksista. Lisäksi Ruotsissa apteekkilaitos on valtion monopoli Apoteket AB, joka myy lääkkeet kuluttajille. Suomessa apteekit ovat yksityisten apteekkareiden omistamia liikeyrityksiä lukuun ottamatta Helsingin ja Kuopion yliopistojen omistamia apteekkiketjuja.
 
Lääkkeiden tukkukaupan rakenteisiin ja jälleenmyyntiä koskevaan lainsäädäntöön kohdistuu eri maissa muutosodotuksia, jotka toteutuessaan merkitsisivät suuria toimintaympäristön muutoksia myös Orionin Tukkukaupparyhmälle. Se on jo nyt valmistautunut reagoimaan niihin nopeasti. Itsenäiseksi yhtiöksi eriytettynä sillä olisi nykyistä vapaammat ja monipuolisemmat mahdollisuudet myös oman rakenteensa ja liiketoimintakonseptiensa kehittämiseen.
 
 
Orion-konserni
 
Orion-konsernin vuositason liikevaihto on noin 2 miljardia euroa. Vuoden 2004 liikevoitto oli noin 132 miljoonaa euroa. Orion Pharman ja Orion Diagnostican liikevaihto oli yhteensä noin 555 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 114 miljoonaa euroa. Niiden palveluksessa on yhteensä noin 2 960 henkilöä. Tukkukaupparyhmän liikevaihto oli 1 407 miljoonaa euroa, liikevoitto noin 27 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 1 550 henkilöä.  
 
Orion Pharman strategiassa korostuu tavoite kasvaa kannattavasti ja omiin alkuperälääkkeisiin tähtäävän tutkimustyön riskit halliten. Tuoteportfolio muodostuu omista alkuperälääkkeistä, geneerisistä ja lisensioiduista valmisteista, eläinlääkkeistä ja lääkeaineiden valmistuksesta. Paras kasvu- ja tuotto­potentiaali on omissa alkuperälääkkeissä. Niiden osuus liikevaihdosta on jo yli 40 %. Partneruudet ja verkostoituminen sekä markkinoinnissa että tutkimuksessa ovat strategiassa keskeistä.
 
Orion Diagnostican päätuotteita ovat nopeat ja helppokäyttöiset diagnostiset testit, joissa keksinnöllisyyden aste on korkea. Yhtiön päätuote on muun muassa tulehdustilojen diagnosointiin käytettävä QuikRead-tuoteperhe. Tulosyksikkö on hyvin kannattava.
 
 
Lääketukkukauppa on kuulunut Orion-konserniin vuodesta 1948 lukien, jolloin Oriola Oy perustettiin. Ruotsalaisen, vuonna 1907 perustetun KD:n (Kronans Droghandel AB) osake-enemmistö siirtyi Orion-konsernille vuonna 2002, jolloin Orionin omistusosuus yhtiöstä nousi 69,3 prosenttiin. Molemmat yhtiöt ovat Suomen ja Ruotsin terveydenhoitojärjestelmään syvälle integroituneita toimijoita.
 
 
 
Orion Oyj:n hallitus
 
 
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Päälakimies
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, Orion Oyj, puh. 010 429 3710
Päälakimies Olli Huotari, Orion Oyj, puh. 010 429 3054
Viestintäjohtaja Heikki Vuonamo, Orion Oyj, puh. 010 429 4967
 
 
 
Tiedotustilaisuus maanantaina 10.10.2005 klo 15.00
Orion järjestää jakautumishankkeesta tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään maanantaina 10.10.2005 klo 15.00 Restaurant Bankin Union Square -auditoriossa, osoite Unioninkatu 22.
Esitysmateriaali on saatavissa yhtiön kotisivulta www.orion.fi/sijoittajille tilaisuuden alusta alkaen.
 
 
Telekonferenssi maanantaina 10.10.2005 klo 17.30
Telekonferenssi ulkomaisille instituutiosijoittajille ja analyytikoille alkaa tänään maanantaina 10.10.2005 klo 17.30. Ohjeet telekonferenssiin osallistumiseksi löytyvät Orionin kotisivulta www.orion.fi/sijoittajille.
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi