Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n hallituksen allekirjoittama jakautumissuunnitelma

Orion Oyj:n hallitus on kokouksessaan 7.11.2005 allekirjoittanut yhtiön jakautumissuunnitelman. Suunnitelma sisältää hallituksen ehdotukset 19.12.2005 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle muun muassa seuraavista seikoista:
 
- vastaanottavien yhtiöiden toiminimet, yhtiöjärjestykset, ehdotukset hallitusten ja tilintarkastajien valintamenettelystä sekä osakepääomat
- jakautumisvastike Orionin osakkeenomistajille ja jakautumisen ajankohta
- jakautuvan emoyhtiön varojen ja velkojen jakaminen uusien konsernien emoyhtiöille.
 
Jakautumisessa syntyvien uusien yhtiöiden, uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n liiketoimintojen esittely, uusien yhtiöiden taseet, Orionin konsernitilinpäätöksestä eriytettyihin lukuihin perustuvat taloudelliset tiedot ja muut ehdotettuun jakautumiseen liittyvät tarkemmat tiedot esitetään jakautumisesitteessä, joka julkaistaan 12.12.2005.
 
Tällä tiedotteella julkaistavan jakautumissuunnitelman lisäksi Orion Oyj julkaisee erillisinä pörssitiedotteina ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2005 käsiteltävät asiat sekä hallituksen 7.11.2005 päättämät, Orion Oyj:n optio-ohjelmaan 2001 jakautumisen johdosta tehtävät ehdolliset muutokset.
 
Jakautumissuunnitelman ja sen liitteistä ehdotukset uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD:n yhtiöjärjestyksiksi sekä arvio jakautuvan Orion Oyj:n taseen jakamisesta vastaanottavien yhtiöiden kesken 30.9.2005 mukaisten tietojen perusteella ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteinä. Jakautumissuunnitelman muut liitteet ovat 18.11.2005 alkaen saatavilla yhtiön kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille sekä yhtiön pääkonttorissa.
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                                        Jari Karlson
Toimitusjohtaja                                        Talousjohtaja
 
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710                                       
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi