Siirry pääsisältöön

Selegiliini hidastaa Parkinsonin taudin oireiden etenemistä

 
Selegiliini (10 mg) kerran päivässä annosteltuna levodopa-hoidon kanssa hidastaa merkittävästi Parkinsonin taudin oireiden etenemistä (raajojen vapina ja jäykkyys) verrattuna pelkkään levodopa-hoitoon. Myös potilaan kyky suoriutua arkipäivän askareista oli tilastollisesti merkittävästi parempi selegiliini+levodopa -ryhmässä levodopa-ryhmään verrattuna. Oireet olivat merkittävästi paremmin hallinnassa selegiliini-ryhmässä, jossa tarvittiin pienempiä levodopan päiväannoksia verrattuna ryhmään, joka sai pelkkää levodopaa. Myös aika tutkimuksen alusta levodopa-hoitoon liittyvien kliinisen tilan vaihteluiden ilmaantumiseen oli pidempi selegiliini-ryhmässä. Selegiliinin haittavaikutukset, kuten pahoinvointi, olivat lieviä ja ovat tyypillisiä aivojen dopamiinipitoisuutta lisääville aineille.
 
Esitetyssä pitkäaikaistutkimuksessa Parkinsonin taudin varhaisvaiheessa olevat potilaat satunnaistettiin saamaan joko selegiliiniä tai lumelääkettä ainoana hoitona ja levodopa-lääkitys lisättiin potilaan oireiden edetessä. Potilaita seurattiin seitsemän vuotta tai kunnes he tarvitsivat muuta dopaminergistä lääkitystä Parkinsonin taudin oireiden lievittämiseksi. Niiden potilaiden levodopa-hoidon aloittamistarve, jotka saivat ainoana hoitona selegiliiniä 10 milligramman kertapäiväannoksen, viivästyi merkittävästi lumelääkeryhmään verrattuna.
 
" Tulokset tästä pitkäaikaistutkimuksesta vahvistavat selegiliinin asemaa Parkinsonin taudin hoidossa, sekä yksittäisenä hoitona että yhdistettynä levodopa-hoitoon", sanoo neurologi Sven Pålhagen, Huddingen Karoliinisesta Sairaalasta,   Ruotsista.
 
Nyt julkistetun seurantajaksoltaan poikkeuksellisen pitkän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiemmista tutkimuksista saatuja löydöksiä, joiden mukaan selegiliini hidastaa Parkinsonin taudin oireiden etenemistä.
 
Selegiliini
Selegiliini estää selektiivisesti aivojen vallitsevaa MAO-enstyymiä (MAO-B). Aivoissa MAO-B huolehtii dopamiinin hajoamisesta. Selegiliinin on todettu pidentävän ja vahvistavan levodopan vaikutuksia estämällä levodopasta muodostuneen dopamiinin hajoamista, ja sairauden oireilua voidaan hallita. Selegiinillä on todettu myös olevan hermoja suojaava vaikutus lukuisissa in vitro  ja in vivo -tutkimuksissa.
Sairauden varhaisessa vaiheessa selegiliinin on todettu merkittävästi myöhentävän levodopa-hoidon aloitusta. Sairauden myöhemmässä vaiheessa selegiliinin on osoitettu vähentävän kliinisiä tialnvaihteluita levodopa-hoidossa.
 
Parkinsonin tauti
Parkinsonin tauti on asteittain etenevä krooninen keskushermostosairaus, jota sairastavia potilaita on maailmassa noin 6,3 miljoonaa. Siitä kärsii keskimäärin 1 % yli 60-vuotiaasta väestöstä ja 2 % yli 80-vuotiaasta väestöstä.
Sairauden syytä ei tunneta, mutta sen oireet johtuvat dopamiinia välittäjäaineena käyttävien hermosolujen tuhoutumisesta aivojen mustatumakkeessa, joka kontrolloi liikkeitä. Tyypillisiä oireita ovat vapina, liikkeiden hitaus, raajojen ja askelten kankeus ja jäykkyys ja tasapaino-ongelmat. Sairauden edetessä oireet tavallisesti lisääntyvät ja ne haittaavat potilaan työskentely- ja toimintakykyä.
 
Orion Pharma
Orion Pharma on pörssiyhtiö Orioniin kuuluva tutkimusorientoitunut lääkevalmistaja. Se painottaa toiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen kehittämistä globaaleille markkinoille. Lääketutkimuksessaan Orion Pharma keskittyy kolmeen ydinterapia-alueeseen: keskushermostosairauksiin, sydänsairauksiin ja tehohoitoon sekä hormonihoitoihin ja urologiaan. Orion Pharma on menestynyt erityisesti Parkinsonin taudin lääkkeiden kehittäjänä: Vuonna 1982 markkinoille tullut selegiliini (Eldepryl®) oli Orion Pharman ensimmäinen Parkinsonin tautiin kehittämä lääke. Vuonna 1998 lanseerattu entakaponi on maailmanlaajuisesti markkinoilla tuotenimillä Comtess® ja Comtan®. Vuonna 2003 Orion toi markkinoille uusimman tuotteensa, levodopalääke Stalevon®, johon on yhdistetty kolme vaikuttavaa ainetta.  
 
Orion Oyj Orion Pharma
 
Lisätietoja Orion Pharmassa
Johtaja Esa Heinonen, tutkimus- ja tuotekehitys, puh. 050 429 4302
 
Lehdistötiedotteen julkaisija:
Orion Oyj
Konserniviestintä
puh. 050 429 2136
PL 65, 02101 Espoo
www.orion.fi
 
Link:http://www.parkinson-study-group.org/PSG%2018th%20Annl%20Symposia.htm
 
Selegiline Modifies Disease Progression in Early Parkinsonian Patients
Results of the 7-year double-blind study; S. Pålhagen and the Swedish parkinson Study Group, Karolinska University Hospital Huddinge, Sweden
 
 
Myllylä VV, Sotaniemi KA, Vuorinen JA, Heinonen EH. Selegiline as initial treatment in de novo parkinsonian patients. Neurology 1992;42(2):339-343.
 
Pålhagen S, Heinonen EH, Hägglund J, Kaugesaar T, Kontants H, Mäki-Ikola O, et al. Selegiline delays the onset of disability in de novo parkinsonian patients. Swedish Parkinson Study Group. Neurology 1998;51(2):520-525.
Larsen JP, Boas J, Erdal JE. Does selegiline modify the progression of early Parkinson's disease? Results from a five-year study. The Norwegian-Danish Study Group. Eur J Neurol 1999;6(5):539-547.
 
Przuntek H, Conrad B, Dichgans J, Kraus PH, Krauseneck P, Pergande G, et al. SELEDO: a 5-year long-term trial on the effect of selegiline in early Parkinsonian patients treated with levodopa. Eur J Neurol 1999;6(2):141-150.