Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n uusi osakepääoma ja yhtiöjärjestyksen muutos merkitty kaupparekisteriin

Rahastoanti 2004
 
Orion Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2004 päätöksellä yhtiön osakepääomaa korotettiin 114.781.315,70 euron määräisellä rahastoannilla 114.781.315,70 eurosta 229.562.631,40 euroon. Rahastoannissa osakkeenomistaja sai yhdellä vanhalla A-osakkeella vastikkeetta yhden uuden A-osakkeen ja yhdellä vanhalla B-osakkeella yhden uuden B-osakkeen. Uusia A-osakkeita annettiin yhteensä 29.634.329 kappaletta ja B-osakkeita yhteensä 37.884.092 kappaletta eli yhteensä 67.518.421 kappaletta. 17.9.2004 tehdyn kaupparekisterimerkinnän jälkeen Orion Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 135.036.842 kpl. Niistä 59.268.658 kpl kuuluu sarjaan A ja 75.768.184 kpl kuuluu sarjaan B. Kaikkien osakkeiden nimellisarvo on 1,70 euroa.
 
Rahastoannin täsmäytyspäivä on 17.9.2004. Uudet osakkeet ovat osakkeenomistajan arvo-osuustilillä maanantaina 20.9.2004. Ne oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä kaupparekisterimerkinnän päivämäärästä lukien. Uudet osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteiksi Helsingin pörssissä maanantaina 20.9.2004 yhdessä vanhojen, jo kaupankäynnin kohteina olevien osakkeiden kanssa.
 
Yhtiö on saanut Rahoitustarkastukselta 31.8.2004 poikkeusluvan listalleottoesitteen julkaisemisesta.
 
Muutokset Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:ään
 
Kaupparekisteriin on 17.9.2004 merkitty seuraavat, ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2004 päätöksen mukaiset muutokset Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:ään:
 
- yhtiön vähimmäispääoma on satakaksikymmentäseitsemänmiljoonaaviisisataatuhatta (127.500.000) euroa ja enimmäispääoma viisisataakymmenenmiljoonaa (510.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta ja
 
- yhtiössä on A-osakkeita enintään 120.000.000 kappaletta ja B-osakkeita enintään 180.000.000 kappaletta.
 
Muilta osin yhtiöjärjestyksen 3 § pysyy ennallaan.
 
 
Orion Oyj
 
Jukka Viinanen          Olli Huotari
Toimitusjohtaja         Päälakimies
 
Julkaisija:
 
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1 A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi