Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2004

Orion Pharman osuus liikevoitosta oli 94,1 milj. EUR eli 82 %. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 114,2 (67,9) milj. EUR ja osakeantioikaistu osakekohtainen tulos 0,58 (0,31) EUR. Omavaraisuusaste oli 39,7 % (50,7 %). Syyskuussa jaettiin 2,14 euron lisäosinko kutakin vanhaa osaketta kohden. Syyskuussa toteutetussa rahastoannissa osakkaat saivat kutakin vanhaa osaketta kohti yhden uuden osakkeen.
 
- Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vertailukaudelta. 
- Tiedotteen tietoja ei ole tilintarkastettu.
- Vertailukausien osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu 17.9.2004 toteutetun rahastoannin vaikutuksella.
 
Espoossa 9.11.2004
 
Orion Oyj:n hallitus
 
Orion Oyj
 
Jukka Viinanen                  Jari Karlson
Toimitusjohtaja                  Talousjohtaja
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710 
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883
 
Tiedotusvälineille ja analyytikoille pidetään osavuosikatsauksesta tiedotustilaisuus tiistaina 9.11.2004 klo 10.30 Helsingissä VR:n auditoriossa rautatieasemarakennuksen itäsiivessä. Tilaisuus on suomenkielinen.
 
Orion-konsernin taloudellisten katsausten julkaisuajat vuonna 2005
 
Tiedote vuoden 2004 tilinpäätöksestä maanantaina 14.2.2005 klo 18.30
 - tiedotustilaisuus tiistaina 15.2.2005 klo 10.30
 
Osavuosikatsaus 1-3/2005 keskiviikkona 11.5.2005 klo 8.30
 - tiedotustilaisuus keskiviikkona  11.5.2005 klo 10.30
 
Osavuosikatsaus 1-6/2005 tiistaina 9.8.2005 klo 8.30
 - tiedotustilaisuus tiistaina 9.8.2005 klo 10.30
 
Osavuosikatsaus 1-9/2005 tiistaina 8.11.2005 klo 8.30
 - tiedotustilaisuus tiistaina 8.11.2005 klo 10.30

Vuosikertomus vuodelta 2004 ilmestyy viikolla 10/2005.
 
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 22.3.2005 klo 17.00
 
Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla kotisivulla http://www.orion.fi/sijoittajille/
 
Capital Markets Day Lontoossa 17.11.2004
 
Orion Oyj järjestää analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille tarkoitetun informaatiotilaisuuden Lontoossa keskiviikkona 17.11.2004 klo 9-12.  Tilaisuuden ohjelma on saatavilla Orionin kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille. Tilaisuuden presentaatioita voi myös seurata kotisivulta. Videoitu webcasting tulee saataville 18.11.2004.