Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle 2,14 euron lisäosinkoa

Orion Oyj:n hallitus on kokouksessaan 9.8.2004 päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tiistaina syyskuun 14. päivänä 2004. Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2003 vahvistetun taseen perusteella jaetaan jo jaetun 1,60 euron osingon lisäksi osinkoa 2,14 euroa osaketta kohden.
 
Hallitus toteaa, että ehdotettu lisäosinko ei merkitse muutosta hallituksen julkistamaan yhtiön osinkopolitiikkaan, vaan kysymys on kertaluonteisesta erityisosingosta. Ehdotettu lisäosinko alentaa Orion Oyj:n optio-ohjelmien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaan. Erikseen todetaan, että ehdotettu lisäosinko on Orion Oyj:n vuoden 2001 optio-ohjelman ehtojen II.3-kohdan tarkoittama tavanomaisesta osinkopolitiikasta poikkeava erityisosinko, joka alentaa optio-oikeuksien 2001C ja 2001D merkintähintaa osingon määrällä.
 
Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen lisäosingonjaoksi, osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.9.2004 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 24.9.2004.
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 3.9.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentissa mainituin edellytyksin.
 
Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa torstaina 12.8.2004 ja se on saatavilla myös Orion-konsernin kotisivulla www.orion.fi.
 
 
Orion Oyj
 
Jukka Viinanen        Olli Huotari
Toimitusjohtaja        Päälakimies
 
 
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710                               
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883
 
 
 
Julkaisija:
 
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1 A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi