Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:lle nimitysvaliokunta

Orion Oyj:n hallitus valitsee valiokunnan jäsenet vuosittain toimikaudeksi, joka kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ennen valintaa hallitus kuulee yhtiön suurimpien osakkeenomistajien näkemyksiä nimitysvaliokunnan kokoonpanosta.
 
Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan. Kuultuaan yhtiön suurimpien osakkeenomistajien näkemyksiä se ilmoittaa hallitukselle valmistelemansa suosituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi.
 
Nimitysvaliokunnan jäseniksi yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Orion Oyj:n hallitus valitsi tämänpäiväisessä kokouksessaan seuraavat henkilöt:
 
Kari Jussi Aho
Harry Brade
Erkki Etola
Matti Kavetvuo
Petri Kuusisto
Timo Maasilta
Jukka Ylppö.
 
Valiokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Timo Maasillan.
 
Hallituksen vahvistaman valiokunnan työjärjestyksen pääkohdat on selostettu Orion-konsernin hallinnointiperiaatteissa, jotka löytyvät konsernin kotisivun sijoittajille suunnatusta osiosta, www.orion.fi/sijoittajille.
 
Orion Oyj
 
Jukka Viinanen         Olli Huotari
Toimitusjohtaja         Päälakimies
 
Yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen
Puh. 010 429 3710                                       
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet