Siirry pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Silchester International Investors Limited (Silchester) on ilmoittanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti Orion Oyj:lle myyneensä asiakkaidensa puolesta hallinnoimiaan Orion Oyj:n osakkeita määrän, jolla sen hallinnoimien Orion Oyj:n osakkeiden osuus on vähentynyt alle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan. Silchester ilmoittaa, että se hallinnoi kauppojen jälkeen 3 348 020 kpl Orion Oyj:n B-osaketta, että mainittujen osakkeiden osuus Orion Oyj:n osakekannasta on 4,96 % ja äänimäärästä 0,46 % ja että sillä on oikeus käyttää osakkeisiin liittyvää äänivaltaa.
 
Silchester ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot:
 
1 Omistusosuus on alittanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan rajan 20.4.2004
 
2 Silchesterin virallinen nimi on Silchester International Investors Limited,
rekisteröintitunnus 3000514.
 
Kauppojen kohteena olevan yhtiön nimi on Orion Oyj, Y-tunnus 0112283-5. Yhtiön nykyinen osakepääoma koostuu yhteensä 67.518.421 osakkeesta, joista 12.2.2004 tehtyjen muuntojen jälkeen A-sarjaan kuuluu 29.950.329 kpl ja B-sarjaan 37.568.092 kpl. Kukin A-sarjan osake tuottaa 20 ääntä ja B-sarjan osake yhden äänen, joten Orion Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 636.574.672 ääntä. Tämän mukaisesti Silchesterin hallinnoimat B-osakkeet edustavat osakepääomasta 4,96 % ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,53 %.
 
 
Orion Oyj
 
Olli Huotari          Jari Karlson
Päälakimies         Talousjohtaja
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi