Siirry pääsisältöön

Tiedote Orion-konsernin tilinpäätöksestä vuodelta 2002

Suuret lääketutkimuspanostukset painoivat Orionin tulosta
 
 
- Liikevaihto kasvoi 67,8 % ja oli 1 628,6 Me (970,8 Me vuonna 2001). Kasvun aiheutti Kronans Droghandelin (KD)  kirjaaminen konserniin 1.7. lukien. Ydinliiketoiminnan, Orion Pharman liikevaihto oli edellisvuotisen tasoinen.
- Liikevoitto pieneni 16,2 % edellisvuotisesta Orion Pharman vaikutuksesta.
- Tulosheikennys johtui ennätyssuurista panostuksista omien alkuperälääkkeiden kliinisiin tutkimuksiin.
- Osakekohtainen tulos oli 0,93 euroa. Osinkoa ehdotetaan maksettavaksi  0,93 e osaketta kohti.
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle osakesarjojen yhdistämistä ja valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi.
 
 
Orion-yhtymä Oyj:n hallitus on eilen pitämässään kokouksessa allekirjoittanut yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2002. Osa tästä tilinpäätöstiedotteesta muodostuu hallituksen toimintakertomuksesta. Tilinpäätöstiedotteen tietoja ei ole tilintarkastettu. Tiedotteessa esitetyt muutos­prosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailuvuoden 2001 lukuihin.
 
Orion-konsernin vuosikertomus vuodelta 2002 julkaistaan 14.3.2003 ja se postitetaan osakkaille viikolla 12.
Verkkoversio vuosikertomuksesta on saatavilla konsernin kotisivulla www.orion.fi  viimeistään maanantaina 17.3.2003.
Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä torstaina 27.3.2003. Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista julkaistaan erillinen pörssitiedote tänään 18.2.2003 klo 8.35.
 
 
Näkymät vuodelle 2003
 
Konsernin liikevaihdon vahva kasvu jatkuu
Liikevoitto edellisen vuoden tasolla
Orion Pharman liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2002 tasolla ja liikevoiton heikkenevän jonkin verran markkinointisopimuksien perusteella saatavien suorituksien pienentyessä. Suomessa 1.4.2003 voimaan tulevan uuden lääkelain mukaisen geneerisen substituution tulosvaikutukset pyritään saamaan mahdollisimman pieniksi. Toimintaa ja kulurakennetta tullaan sopeuttamaan.
Tukkukaupparyhmän molempien yhtiöiden, Oriolan ja KD:n liiketoiminnan volyymin odotetaan edelleen kasvavan ja tuloksen parantuvan vuodesta 2002. Orion Diagnostican ja Noiron liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton säilyvän hyvänä.
KD:n ollessa mukana koko vuoden ajan kasvaa Orion-konsernin liikevaihto edelleen voimakkaasti vuonna 2003. Liikevoiton arvioidaan kokonaisuudessaan olevan kuluneen vuoden tasolla.
Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan suunnitellaan panostettavaksi noin 100 Me eli jonkin verran vähemmän kuin vuonna 2002.
 
Käyttöomaisuusinvestointien suunnitellaan laskevan selvästi ja olevan 65 Me, ilman mahdollisia yritys- ja tuoteostoja.
 
 
 
Orion-yhtymä Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                        Jari Karlson
Toimitusjohtaja                        Talous- ja hallintojohtaja
 
 
 
Yhteyshenkilöt:
Pääjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710                
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883
 
 
Tiedotustilaisuus tästä osavuosikatsauksesta tänään 18.2.2003 klo 10.30 
Orion-yhtymä Oyj:n auditoriossa
Espoossa osoitteessa Orionintie 1A.
 
 
 
Yhtiökokous pidetään torstaina 27.3.2003
 
 
 
 
Orion-konsernin julkaisuaikataulu vuonna 2003
 
Vuosikertomus vuodelta 2002 postitetaan viikolla 12/2003.
Vuosikertomuksen verkkoversio julkaistaan sijoittajille suunnatulla kotisivulla www.orion.fi
 
Osavuosikatsaus 1-3/2003, tiistaina 13.5.2003 klo 8.30
Osavuosikatsaus 1-6/2003, keskiviikkona 6.8.2003 klo 8.30
Osavuosikatsaus 1-9/2003, keskiviikkona 5.11.2003 klo 8.30
 
Katsaukset ja niiden tukimateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla kotisivulla www.orion.fi
 
Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.