Siirry pääsisältöön

Orion-yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle 1,50 euron lisäosinkoa vuodelta 2002

Ehdotuksen perusteina ovat Noiron myynnistä vapautunut pääoma sekä kertyneiden veroylijäämien hyödyntäminen.
 
Hallitus toteaa, että ehdotettu lisäosinko ei merkitse muutosta hallituksen julkistamaan yhtiön osinkopolitiikkaan, vaan kysymys on kertaluonteisesta erityisosingosta.
 
Ehdotettu lisäosinko on Orion-yhtymä Oyj:n vuoden 2001 optio-ohjelman ehtojen II.3-kohdan tarkoittama yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta poikkeava erityisosinko, joka alentaa optio-oikeuksien 2001C ja 2001D merkintähintaa osingon määrällä.
 
Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, lisäosinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.12.2003 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.12.2003.
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 1.12.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentissa mainituin edellytyksin.
 
Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa lauantaina 22.11.2003 ja se on saatavilla myös Orion-konsernin kotisivulla www.orion.fi.
 
Orion-yhtymä Oyj
 
Jukka Viinanen                Olli Huotari
Toimitusjohtaja                Päälakimies
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710
                               
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883
 
Julkaisija:
Orion-yhtymä Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1 A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi