Siirry pääsisältöön

Orion Pharma tehostaa toimintaansa

Huhtikuussa Suomessa voimaan astuva reseptilääkkeitä koskeva geneerinen substituutio muuttaa markkinaympäristöä Orion-konsernin ydintulosyksikön Orion Pharman kotimaantoimintojen osalta oleellisesti.  Lääkelain muutoksesta aiheutuvien tulosvaikutusten minimoimiseksi Orion Pharmassa annetaan tänään henkilöstön edustajille neuvotteluesitys, joka koskee toiminnan tehostamista ja uudelleenjärjestelyjä kotimaan myynnin ja markkinoinnin organisaatiossa. Neuvotteluesitykseen sisältyy arviolta noin 70 henkilön vähennystarve, joka kohdistuisi sekä ylempiin että tes-toimihenkilöihin. Lakimuutoksen vaikutukset kohdistuvat Orion Pharmassa sellaisiin patenttisuojattomiin reseptilääkkeisiin, joiden osuus oli Orion Pharman vuoden 2002 liikevaihdosta noin 10% eli hieman alle 50 Me.
 
Samalla Orion Pharmassa on käynnistetty pitkän aikavälin hanke tuloksentekokyvyn parantamiseksi koko toiminnan kattavalla tavoiteohjelmalla kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Toimien tavoitteena on nostaa Orion Pharman liikevoitto 20 %:n tasolle liikevaihdosta. Vuoden 2002 tilinpäätöksessä liikevoittoprosentti oli 13,7 %.  Viimeisten neljän vuoden aikana Orion Pharman liikevoitto on pienentynyt vuosi vuodelta samalla, kun panostuksia omiin alkuperälääkekeksintöihin tähtäävään tutkimukseen ja tuotekehitykseen on tavoitteellisesti kasvatettu ja toimintaa on kansainvälistetty. Tilanteen ja panostusten uudelleenarviointia edellyttää myös äskettäinen päätös keskeyttää deramsiklaania koskenut kliininen tutkimusohjelma aineen osoittauduttua teholtaan riittämättömäksi.
 
 
Orion-yhtymä Oyj
 
Jukka Viinanen          Risto Miettunen
Pääjohtaja                 Varatoimitusjohtaja                                                                 
 
Yhteyshenkilöt:
Pääjohtaja Jukka Viinanen, Orion-yhtymä Oyj, puh. 010 429 3000
Toimitusjohtaja Risto Miettunen, Orion Pharma, puh. 010 429 4299