Siirry pääsisältöön

Orion jakaa lisäosinkoa 1,50 euroa osakkeelle

Lisäosinkojen yhteismäärä on noin 100 milj. euroa. Lisäosinko maksetaan niille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.12.2003 ovat merkittynä osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.12.2003.
 
Kysymys on kertaluonteisesta erityisosingosta. Lisäosinko on Orion-yhtymä Oyj:n vuoden 2001 optio-ohjelman ehtojen II.3-kohdan tarkoittama yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta poikkeava erityisosinko, joka alentaa optio-oikeuksien 2001C ja 2001D merkintähintaa osingon määrällä.
 
Orion-yhtymä Oyj
 
Jukka Viinanen                       Olli Huotari
Pääjohtaja                              Päälakimies
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion-yhtymä Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi
 
Heikki Vuonamo, viestintäjohtaja
Puh. 010 429 4967
 
Yhteyshenkilöt:
 
Pääjohtaja Jukka Viinanen, Orion-konserni, puh. 010 429 3710
 
Talousjohtaja Jari Karlson, Orion-konserni, puh. 010 429 2883