Siirry pääsisältöön

EU-myyntilupa Orionin uudelle Parkinson-lääkkeelle, Stalevolle

Levodopa on tehokkain ja eniten käytetty lääke Parkinsonin taudin hoidossa. Entakaponi ja ja karbidopa tehostavat levodopan vaikutusta estämällä sitä hajottavia entsyymejä. Alkuvaiheessa levodopahoidon teho kestää useita tunteja. Jo parin vuoden kuluttua sen aloittamisesta noin 40 % potilaista kokee vaikutusajan lyhentyneen, ja lopulta annoksen vaikutus kestää enää vain tunnin tai kaksi. Annosvaste heikkenee aikanaan kaikilla Parkinson-potilailla, ja monilla heistä se ilmenee erittäin vaikeina oireina.
 
"Stalevo on tärkeä edistysaskel Parkinsonin taudin hoidossa. Sen avulla voimme tehostaa levodopan hyötyjä ja ehkäistä annosvasteen loppumisesta aiheutuvia ongelmia, jotka haittaavat levodopan pitkäaikaista käyttöä ja rajoittavat sen käyttöä", sanoo englantilainen professori David Brooks, joka on yksi keskeisimmistä Stalevon tutkijoista.
 
Levodopan, karbidopan ja entakaponin teho Parkinsonin taudin hoidossa on osoitettu lumelääke­kontrolloiduissa kaksoissokkotutkimuksissa potilailla, joilla oli annosvasteen loppumisesta johtuvia oireita. Tulokset osoittivat yhdistelmähoidon pidentävän potilaiden oireetonta aikaa sekä parantavan heidän kykyään hallita liikkeet ja selvitä päivittäisistä toiminnoista kuten kävelemisestä, pukeutumisesta ja peseytymisestä. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet Stalevon olevan helppo annostella, käyttää, käsitellä ja niellä.
 
Stalevo on todettu hyvin siedetyksi. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat tahattomat liikkeet ja pahoinvointi. Oireet ovat yleensä joko lieviä tai kohtuullisia ja ne ovat hallittavissa annosta säätämällä. Vain harvoin hoito joudutaan keskeyttämään haittavaikutusten takia.
 
Stalevo on Orion Pharmalle merkittävä tuotekehityssaavutus. Sen sisältämä COMT-entsyymiä estävä  entakaponi on Orionin oma alkuperälääke, jota käytetään tärkeänä lisänä Parkinson-potilaiden levodopa-hoidossa. Pelkkää entakaponia sisältävä valmiste tuotiin markkinoille Comtess- ja Comtan-nimisenä vuosina 1998-1999. Siitä tuli nopeasti Orionin suurin ja kansainvälisin tuote.  
 
Stalevo tulee Euroopan markkinoille sekä Orionin että Novartiksen markkinoimana. Orionin myyntialueeseen kuuluvat Saksa, Iso-Britannia, kaikki Pohjoismaat sekä Baltian maat. Muissa maissa Stalevoa markkinoi Novartis, joka on Orionin yhteistyökumppani myös Comtanin markkinoinnissa. Orion saa Novartikselta myyntilupapäätökseen perustuvan noin 5 milj. US-dollarin suuruisen etappimaksun.
 
 
Orion-yhtymä Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                                    Risto Miettunen
Pääjohtaja, Orion-konserni                Toimitusjohtaja, Orion Pharma
 
Yhteyshenkilöt:
 
Timo Lappalainen, varatoimitusjohtaja, Orion Pharma, gsm 050 429 3692
Esa Heinonen, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Orion Pharma, gsm 050 429 4302
 
 
  
 
Taustatietoja
 
Parkinsonin tauti
Parkinsonin tauti on krooninen, etenevä keskushermostosairaus, johon sairastuu yli 1 % yli 65-vuotiaasta väestöstä. Sen syitä ei tunneta, mutta sen oireet johtuvat siitä, että aivojen mustatumakkeissa (substantia nigra) sijaitsevat dopamiini-nimistä hermovälittäjäainetta tuottavat solut ovat tuhoutuneet, minkä seurauksena ihmisen kyky hallita liikkeitään ja lihastoimintojaan heikkenee. Tyypillisiä oireita ovat muun muassa käsien ja jalkojen lepovapina, liikkeiden hitaus, jäsenten jäykkyys ja kankeus, tasapaino-ongelmat sekä kasvojen ilmeettömyys. Sairauden edetessä oireet tavallisesti pahenevat ja vaikeuttavat potilaan kykyä työskennellä ja selvitä päivittäisistä toiminnoista ilman apua.
 
 
 
Orion Pharma on Orion-konsernin ydintulosyksikkö, joka panostaa voimakkaasti lääketutkimukseen
ja -kehitykseen. Sen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, sydänsairaudet ja tehohoito sekä hormonihoidot. Parkinsonin taudin hoidossa käytettävä COMT-entsyymin estäjä entakaponi on Orion Pharman oma alkuperälääke, joka on markkinoilla maailmanlaajuisesti Comtess- ja Comtan-nimisenä valmisteena. Enemmän Orion Pharmasta kotisivuilla www.orion.fi sekä www.orionpharma.com
 
 
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion-yhtymä Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi
 
Viestintä
Viestintäjohtaja Heikki Vuonamo
Puh 010 429 4967
Fax  010 429 4435