Siirry pääsisältöön

Helsingin hovioikeus hylkäsi tri Peter Jacksonin Orion-yhtymä Oyj:tä (Orion) vastaan alunperin vuonna 1998 nostaman kanteen

Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomionsa, jolla se pääosin
vahvisti Espoon käräjäoikeuden 3.12.1999 antaman tuomion vuoden
1998 alussa vireille tulleessa jutussa, jossa Maltalta oleva tri
Peter Jackson vaati, että vastaaja Orion velvoitetaan suorittamaan
hänelle erittäin huomattavia korvauksia (noin 110 Me lisättynä
korkovaatimuksella) hänen ja Orioniin fuusioituneen Farmos-Yhtymä
Oy:n (Farmos) vuonna 1986 tekemän sopimuksen väitetyn rikkomisen
perusteella.

Hovioikeus hylkäsi Jacksonin kanteen kaikilta olennaisilta
osiltaan. Orionin tulee kuitenkin suorittaa Jacksonille saamatta
jääneitä rojalteja noin 5.700 euroa. Jacksonin tulee korvata
Orionin oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 150 000 eurolla.
Jacksonia alioikeudessa edustanut asiamies vapautettiin
osallistumasta käräjäoikeuden Jacksonin Orionille maksettaviksi
tuomitsemiin oikeudenkäyntikuluihin.

Riidanalainen sopimus koski erään eläinrehun patentoidun suoja-
liuoksen hyödyntämistä. Sopimus sisältyi Farmoksen sen aikaiseen
maatalousryhmään, jonka yhtiö myi vuonna 1988. Jackson on mm.
väittänyt, että hänelle ei ole suoritettu sopimuksenmukaisia
rojalteja (mm. minimirojaltien muodossa), että sopimuksen ns. best
efforts -myyntivelvoite olisi rikottu ja että Farmoksella ei olisi
ollut oikeutta siirtää sopimusta maatalousryhmänsä ostajalle.

Orion, joka on todennut siihen fuusioituneen Farmoksen toimineen
sopimuksen ehtojen mukaisesti, on kiistänyt kanteen
kokonaisuudessaan sekä perusteiltaan että määrältään lukuun
ottamatta osaa tuomitusta vähäisestä rojaltimäärästä. Orionin
mukaan kanteen vaatimukset ovat perustuneet vaadittujen
korvausmäärien osalta teoreettisiin ja epärealistisiin laskelmiin.

Tuomio ei ole lainvoimainen.


Orion-yhtymä OyjOlli Huotari                  Henry Haarla
Yhteyshenkilö:

Päälakimies Olli Huotari, puh. 010 429 3054


Julkaisija:

Orion-yhtymä Oyj
Orionintie 1 A, 02200 Espoo

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet:
Anne Allo
Puh. (010) 429 3735
Fax  (010) 429 4435
anne.allo@orion.fi

Kotisivu: www.orion.fi