Siirry pääsisältöön

Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1 momentin muuttamiseksi

Orion-yhtymä Oyj:n hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 15.4.2002, että poiketen 4.3.2002 tehdystä esityksestä yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niinikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan. Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.Yhteyshenkilö
Pääjohtaja Jukka Viinanen, Orion-konserni, puh. 010 429 3710
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Orion-yhtymä Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet:
Viestintäjohtaja Anne Allo
Puh 010 429 3735
Fax 010 429 2801
sähköposti: anne.allo@orion.fi