Siirry pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Orion-yhtymä Oyj:n 28.12.2001 julkistaman pörssi-ilmoituksen mukaan kaupparekisteriin on 28.12.2001 merkitty muutos, joka koskee 291.149 A-osakkeen muuntoa B-osakkeiksi. Tämän seurauksena Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo on 31.12.2001 ilmoittanut Orion-yhtymä Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että kaupparekisteriin merkityn osakemuunnon myötä Varma-Sammon osuus Orionin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ylittää yhden kahdeskymmenesosan (1/20) rajan. Varma-Sampo ei itse ole osallistunut osakkeiden muuntamiseen eikä ole tehnyt osakkeiden lisähankintoja.
 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot:
 
1 Kysymyksessä olevan yhtiön täydellinen nimi on Orion-yhtymä Oyj, krnro 136.003
 
2 Ajankohta, jona omistusosuus on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan, oli 28.12.2001
 
3 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo omistaa Orionin osakkeita seuraavasti (tilanne 28.12.2001) :
 
Osakelaji
Kpl-määrä
Osuus yhtiön
Osuus yhtiön
 
 
Äänimäärästä
osake-pääomasta
 
 
 
 
A-os.
1.758.500
5,007 %
2,604 %
B-os.
38.300
0,006 %
0,057 %
Yhteensä
 
 
 
A- ja B-os.
1.796.800
5,013 %
2,661 %
 
Orionin nykyinen osakepääoma (28.12.2001) koostuu yhteensä 67.518.421 osakkeesta, joista A-sarjaan kuuluu 33.414.163 ja B-sarjaan 34.104.258 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä ääntä ja B-sarjan osake yhden äänen, joten Orionin kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 702.387.518 ääntä.
 
4 Osakkeenomistajan täydellinen nimi on Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo, krnro 321.855
 
Orion-yhtymä Oyj
 
Pauli Torkko
Varatoimitusjohtaja
 
 
Anne Allo
Viestintäjohtaja
 
Julkaisija: Orion-yhtymä Oyj
Orionintie 1, 02200 Espoo
 
Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet: viestintäjohtaja Anne Allo Puh. 010 429 3735 Fax 010 429 2801 anne.allo@orion.fi
 
Kotisivu: www.orion.fi