Siirry pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo on 15.5.2002 ilmoittanut Orion-yhtymä Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti seuraavaa:
 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo on 14.5.2002 myynyt Orion-yhtymä Oyj:n A-osakkeita 100.000 kappaletta. Tehtyjen kauppojen johdosta Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammon osuus Orion-yhtymä Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on vähentynyt alle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan.
 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot:
 
1 Kysymyksessä olevan yhtiön täydellinen nimi ja Y-tunnus Orion-yhtymä Oyj, 0112283-5
 
2 Ajankohta, jona omistusosuus on alittanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan rajan
14.5.2002
 
3 Osakelajikohtaisesti tarkka omistusosuus kysymyksessä olevan yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä 15.5.2002
 
 
Osakelaji
Kpl-määrä
Osuus
Osuus osake-
 
 
Yhtiön
pääomasta
 
 
äänimää-
 
 
 
rästä
 
A-os.
1.658.500
4,745 %
2,456 %
B-os.
38.300
0,006 %
0,057 %
Yhteensä
 
 
 
A- ja B-os.
1.696.800
4,751 %
2,513 %
 
 
Orionin nykyinen osakepääoma (15.5.2002) koostuu yhteensä 67.518.421 osakkeesta, joista A-sarjaan kuuluu 33.235.965 ja B-sarjaan 34.282.456 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä ääntä ja B-sarjan osake yhden äänen, joten Orionin kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 699.001.756 ääntä.
 
4 Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo, 0533297-9
 
Orion-yhtymä Oyj
 
Pauli Torkko
Varatoimitusjohtaja
 
Henry Haarla
Lakiasiainjohtaja
 
Julkaisija: Orion-yhtymä Oyj
Orionintie 1, 02200 Espoo
 
Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet: viestintäjohtaja Anne Allo Puh. 010 429 3735 Fax 010 429 2801 anne.allo@orion.fi
 
Kotisivu: www.orion.fi