Siirry pääsisältöön

113:lle Avainhenkilölle optioita Orion-konsernin uudesta optio-ohjelmasta

Orion-yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt Orion-konsernin uuden, yhtiökokouksen 29.3.2001 hyväksymän optio-ohjelman optioiden jakamisesta konsernin avainhenkilöille. Optioiden jakoperusteissa on erityisesti painotettu tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön osuutta. Optioita on yhteensä 1.800.000 kpl ja ne jakautuvat yhden vuoden välein vapautuviin, tunnuksilla 2001A, 2001B, 2001C ja 2001D merkittyihin eriin. Kullakin optiolla voi merkitä yhden Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen. Kokonaismäärästä jaetaan tässä vaiheessa 113 henkilölle yhteensä 1.490.000 kpl, joista kuhunkin erään sisältyy 372.500 optiota. Loput 310.000 optiota annetaan tytäryhtiö Oriola Oy:lle reserviin jaettavaksi myöhemmin Orion-konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille.

Optioita jaetaan 113 henkilölle seuraavasti:
2 henkilölle 50 000 kpl
4 henkilölle 40 000 kpl
11 henkilölle 30 000 kpl
33 henkilölle 12 000 kpl
63 henkilölle 8 000 kpl

Osakkeiden merkintäaika optioilla 2001A alkaa 1.10.2003, optioilla 2001B 1.10.2004, optioilla 2001C 1.10.2005 ja optioilla 2001D 1.10.2006. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optioilla 31.10.2007.

Orionin B-osakkeen tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2001A ja 2001B on 28,91 euroa ja se vähenee asteittain merkintähetkeen mennessä maksetuilla osakekohtaisilla osingoilla. B-osakkeen merkintähinnaksi optioilla 2001C muodostuu B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.-31.3.2002 ja optioilla 2001D vastaava keskikurssi ajalla 1.-30.9.2002. Optioilla 2001C ja 2001D merkittävien osakkeiden merkintähinta voi pienentyä ainoastaan tavanomaisesta osinkopolitiikasta poikkeavien erityisosinkojen määrällä. Merkintähinta ei voi laskea alle osakkeen nimellisarvon.

Optio-oikeuksien ehdot julkaistiin pörssitiedotteena 29.3.2001.Yhteyshenkilö:
Pääjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3000