Siirry pääsisältöön

Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2000 päätökset osakepääoman alentamisesta ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta merkitty kaupparekisteriin

Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoman alentaminen mitätöimällä tytäryhtiö Oriola Oy:n omistamat Orion-yhtymä Oyj:n 2.453.208 A-osaketta on merkitty kaupparekisteriin 14.4.2000.
Yhtiön osakepääoma aleni näiden osakkeiden yhteenlasketulla nimellisarvolla eli 4.170.453,60 eurolla 118.951.769,30 eurosta 114.781.315,70 euroon. Mitätöinnin jälkeen yhtiön kauppa-rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärä on 67.518.421 kappaletta, mistä A-osakkeita on 34.565.547 kappaletta ja B-osakkeita on 32.952.874 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa. Oriola Oy:n omistusosuus Orion-yhtymä Oyj:stä vastasi ennen mitätöintiä 3,51 % kaikista osakkeista ja 6,34 % kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Mitätöinnin jälkeen Oriola Oy ei omista yhtään Orion-yhtymä Oyj:n osaketta.

Samoin on kaupparekisteriin tänään merkitty yhtiöjärjestyksen muutos, jolla yhtiöjärjestyksen 3. pykälän 3 momentin 2. virke sekä 4-6 momentit on kumottu. Muutoksella yhtiöjärjestys saatettiin vastaamaan OYL 4 luvun 2. pykälän määräyksiä sellaisena kuin ne ovat laissa 14.2.1997/145 (osakkeiden merkintäetuoikeus).

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Yllämainitun osakkeiden mitätöinnin johdosta Orion-yhtymän Toimihenkilöiden Eläkesäätiön omistus on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan 14.4.2000.

Orion-yhtymän Toimihenkilöiden Eläkesäätiön omistus Orion-yhtymä Oyj:ssä on nyt seuraava:
               

kpl-määrä Osuus Osuus
osakepääomasta äänimäärästä
(ei äänioikeutta)
Orion-yhtymä Oyj
sarja A 1.814.554 5,25 % 5,25 %
sarja B 646.596 1,96 % 1,96 %

yhteensä 2.461.150 3,65 % 5,10 %

Orion-yhtymän Toimihenkilöiden Eläkesäätiön säätiörekisteritunnus on 0200026-6.

Orion-yhtymä OyjPauli Torkko

Henry Haarla